Всичко за актуалността на данните Ви

Когато преглеждате данните за профила си в Google Ads, важно e да имате предвид доколко актуални са те. Информацията за ефективността не е налице незабавно, а някои показатели се актуализират само веднъж на ден. Когато измервате ефективността на профила си, е полезно да знаете, че някои скорошни данни за него може все още да не се показват.

Начин на работа

В повечето случаи статистическите данни за профила Ви (като кликвания, реализации и импресии) се забавят с по-малко от три часа. Например статистическите данни за общия брой кликвания, получени до 18:00 ч. в петък, ще са налични същия ден до 21:00 ч. местно време. Реализации, приписани чрез модели на приписване, различни от „Последно кликване“, обикновено се забавят с до 15 часа.

Някои показатели и отчети обаче се обработват по-дълго време или се изчисляват само веднъж на ден (вместо това да се прави непрекъснато). Ежедневното обработване на тези отчети се извършва в тихоокеанско време [GMT–8], затова трябва да вземете предвид собствената си часова зона при определянето на това, кога показателите Ви за предходния ден ще бъдат готови. Например отчетите за ефективността по демографски признак за предния ден се създават ежедневно в 18:00 ч. тихоокеанско време. Ако се намирате във Варна [GMT+2], няма да видите актуализиран отчет за ефективността по демографски признак от първи януари до 04:00 ч. сутринта на втори януари (тъй като Варна е десет часа напред спрямо тихоокеанската часова зона).

Диаграмата по-долу показва кога ще са готови и актуализирани с данните от вторник някои статистически данни и отчети в три примерни часови зони.

Показател/Отчет Кога данните Ви за вторник ще са готови, ако сте в Сан Франциско (PST). Кога данните Ви за вторник ще са готови, ако сте в Лондон (GMT). Кога данните Ви за вторник ще са готови, ако сте в Токио (JST).
Повечето показатели, включително: кликвания, импресии, процент на челните импресии в мрежата за търсене, процент на най-челните импресии в мрежата за търсене, и реализации (приписани с модел „Последно кликване“) сряда 03:00 ч. сряда 03:00 ч. сряда 03:00 ч.
Реализации, които не са от последното кликване (приписани с модели, различни от „Последно кликване“) сряда 15:00 ч. сряда 15:00 ч. сряда 15:00 ч.
Автоматични разположения, географски термини, думи за търсене, статистика за търговете, дял на импресиите, дял на челните импресии в мрежата за търсене и дял на най-челните импресии в мрежата за търсене сряда 06:00 ч. сряда 06:00 ч. сряда 06:00 ч.
Показатели за обхвата четвъртък 11:00 ч. четвъртък 19:00 ч. петък 06:00 ч.

Макар че повечето отчети и показатели се актуализират непрекъснато, статистиката за търговете, делът на импресиите и думите за търсене се актуализират няколко пъти дневно, а данните в графата „Честота на кликване за страници, удобни за мобилни устройства“ може да са отпреди до 14 дни. Ако сте извършили скорошни актуализации на някоя от целевите си страници, може да се наложи да изчакате до 14 дни, преди тези промени да се отразят в графата.

Корекции

Показателите Ви може понякога да бъдат актуализирани един или повече дни след осъществяването на кликване. Това може да се случи поради няколко причини, включително (но без да се ограничават до):

  • Когато се осъществи реализация дни след първоначалното кликване
  • Когато установим невалиден трафик, който трябва да бъде премахнат.

Ако са извършени корекции на подлежащи на таксуване събития (напр. кликвания) в следващ месец, те ще бъдат посочени като платежни корекции.

Реализации, импортирани от Google Анализ

Целите и транзакциите, импортирани от Google Анализ в Google Ads, обикновено се отразяват в статистиката за реализациите в Google Ads в рамките на 12 часа, когато се използва модел на приписване „Последно кликване“, и в рамките на 24 часа, когато се използват други модели. За сравнение данните от проследяването на реализациите в Google Ads обикновено се отразяват в рамките на 3 часа при модел на приписване „Последно кликване“ и в рамките на 15 часа, когато се използват други модели.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си