Správa zdieľaného rozpočtu medzi kampaňami

V službe Google Ads môžete každej kampani prideliť priemerný denný rozpočet alebo pomocou zdieľaných rozpočtov rozdeliť rozpočet medzi viaceré kampane. Zdieľaný rozpočet je ideálny, ak nemáte veľa času na nastavovanie a sledovanie jednotlivých rozpočtov kampaní, ale napriek tomu chcete v rámci nastaveného rozpočtu získať čo najviac kliknutí na svoje reklamy. Zdieľané rozpočty nefungujú v kampaniach, ktoré sú súčasťou experimentu.

Keď používate zdieľaný rozpočet, Google Ads môže automaticky upravovať rozdelenie rozpočtu medzi rôznymi kampaňami a pomôcť vám tak zlepšiť návratnosť investícií. Ak budete chcieť úplnú kontrolu nad výdavkami na každú kampaň, môžete sa kedykoľvek vrátiť k používaniu rozpočtov pre jednotlivé kampane. Ak chcete nastaviť alebo spravovať zdieľaný rozpočet, prejdite v účte do zdieľanej knižnice.

Príklad

Povedzme, že ste si vyhradili 100 € denne, ktoré chcete rozdeliť rovnomerne medzi dve kampane. V určitý deň môže jedna kampaň získať menej zobrazení a kliknutí ako zvyčajne, v dôsledku čoho v nej miniete iba 40 €. Pri zdieľanom rozpočte môže Google Ads vziať zvyšných 10 € a prideliť ich druhej kampani, aby sa maximalizovali celkové výsledky kampaní.

Poznámka: Kampane na hotely, ktoré ako stratégiu ponúk používajú províziu, nie sú kompatibilné so zdieľanými rozpočtami.

Pokyny

Nastavenie zdieľaného rozpočtu

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča a v sekcii Zdieľaná knižnica kliknite na Zdieľané rozpočty.
 3. Kliknite na tlačidlo plus .
 4. Pomenujte svoj nový zdieľaný rozpočet a nastavte sumu rozpočtu.
 5. (Voliteľné) Pridajte do zdieľaného rozpočtu nejaké kampane.
 6. Kliknite na Uložiť.
 7. Rozpočet začne platiť až vtedy, keď ho použijete na jednotlivé kampane.
 8. Prejdite na stránku Nastavenia pre každú kampaň.
 9. Otvorte sekciu Denný rozpočet.
 10. Kliknite na Použiť zo zdieľanej knižnice a vyberte zdieľaný rozpočet, ktorý chcete do tejto kampane pridať.
 11. Kliknite na Uložiť.

Zdieľaný rozpočet môžete kedykoľvek upraviť tak, že prejdete späť do zdieľanej knižnice.

Odstránenie zdieľaného rozpočtu z kampane

Keďže každá kampaň v službe Google Ads musí mať určitý rozpočet, môžete zdieľaný rozpočet odstrániť iba vtedy, ak ho v súčasnosti nepoužívajú žiadne kampane.

Ak chcete odstrániť zdieľaný rozpočet z kampaní, postupujte takto:

 1. Prejdite na stránku Nastavenia pri každej kampani používajúcej zdieľaný rozpočet, ktorý chcete odstrániť.
 2. Kliknite na Rozpočet.
 3. V časti „Zadajte priemernú sumu, ktorú chcete denne minúť“ sa zobrazuje zdieľaný rozpočet, ktorý je použitý na túto kampaň.
 4. Kliknutím na tlačidlo x daného zdieľaného rozpočtu ho odstránite z tejto kampane.
 5. Kliknite na Uložiť.

Opakujte uvedené kroky pre každú kampaň, ktorá používa rovnaký zdieľaný rozpočet.

Odstránenie rozpočtu zo zdieľanej knižnice

 1. Kliknite na ikonu kľúča a v sekcii Zdieľaná knižnica kliknite na Zdieľané rozpočty.
 2. Začiarknite políčko vedľa zdieľaného rozpočtu, ktorý chcete odstrániť.
 3. V zobrazenom modrom pruhu kliknite na Upraviť a v rozbaľovacom zozname vyberte Odstrániť.

Prepínanie medzi rozpočtami uprostred dňa

Ak uprostred dňa prepnete zo samostatnej kampane na zdieľaný rozpočet alebo naopak, reklamy začneme zobrazovať od času vykonania zmeny tak, akoby kampane doposiaľ vyčerpali 0 €.

Príklad

Povedzme napríklad, že máte štyri kampane, z ktorých každá má vlastný rozpočet vo výške 6 €. Do 15:00 vyčerpá každá kampaň celých 6 €. O 16:00 sa rozhodnete pre tieto štyri kampane vytvoriť nový zdieľaný rozpočet vo výške 24 €. Zo zdieľaného rozpočtu vo výške 24 € začneme zobrazovať reklamy od 0 €, akoby sa kampane s rozpočtom 6 € nezobrazovali.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory