Σχετικά με τη στόχευση κοινού

Μπορείτε να προσθέσετε στόχευση κοινού σε ομάδες διαφημίσεων και να προσεγγίσετε χρήστες ανάλογα με το ποιοι είναι, ποια είναι τα ενδιαφέροντα και οι συνήθειές τους, τι ερευνούν ενεργά στο διαδίκτυο ή πώς έχουν αλληλεπιδράσει με την επιχείρησή σας. Η στόχευση κοινού μπορεί να αυξήσει την απόδοση της καμπάνιας σας, προσεγγίζοντας χρήστες που περιηγούνται σε ιστοτόπους, χρησιμοποιούν εφαρμογές ή παρακολουθούν βίντεο. Διαβάστε την πολιτική εξατομικευμένων διαφημίσεων (προηγουμένως ονομαζόταν "διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος"), για να βελτιώσετε την εμπειρία τόσο για τους χρήστες όσο και για τους διαφημιζόμενους.

Τρόπος λειτουργίας της στόχευσης κοινού

Όσον αφορά στις καμπάνιες δικτύου προβολής, τα είδη κοινού είναι ομάδες ατόμων με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα, προθέσεις και δημογραφικά στοιχεία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Google. Όταν προσθέτετε ένα κοινό σε μια καμπάνια ή ομάδα διαφημίσεων, μπορείτε να επιλέξετε διάφορες κατηγορίες, όπως λάτρεις του αθλητισμού και των ταξιδιών, χρήστες που αγοράζουν αυτοκίνητα ή συγκεκριμένοι χρήστες που έχουν επισκεφτεί τον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας. Το Google Ads θα εμφανίσει διαφημίσεις σε χρήστες που είναι πιθανό να ανήκουν στις κατηγορίες που επιλέγετε.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ειδών κοινού (π.χ. ιστορικό επίσκεψης σελίδων και προηγούμενες αναζητήσεις στο Google) ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της υποβολής προσφορών και της στόχευσης των καμπανιών κοινού.

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα, για να δείτε μια σύντομη περιγραφή των διαφορετικών τύπων κοινού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για στόχευση στις καμπάνιες σας:

Τύπος καμπάνιας Τύπος κοινού
Προβολή
 • Συναφές κοινό, προσαρμοσμένο συναφές κοινό: Προσεγγίστε χρήστες με βάση τα πράγματα που τους ενθουσιάζουν, καθώς και τις συνήθειες και τα ενδιαφέροντά τους
 • Λεπτομερή δημογραφικά στοιχεία: Προσεγγίστε χρήστες με βάση μακροπρόθεσμα γεγονότα ζωής.
 • Ορόσημα ζωής: Προσεγγίστε χρήστες όταν βρίσκονται στη μέση σημαντικών ορόσημων ζωής.
 • Προσαρμοσμένη πρόθεση, εντός της αγοράς: Προσεγγίστε χρήστες με βάση την πρόσφατη πρόθεση αγοράς.
 • Επαναληπτικό μάρκετινγκ: Προσεγγίστε χρήστες που έχουν αλληλεπιδράσει με την επιχείρησή σας.
 • Αντιστοιχία πελατών: Προσεγγίστε τους υπάρχοντες πελάτες σας με βάση τα δεδομένα CRM.
 • Παρόμοιο κοινό: Προσεγγίστε νέους χρήστες με παρόμοια ενδιαφέροντα με τους επισκέπτες του ιστοτόπου ή τους υπάρχοντες πελάτες σας.
 • Μάθετε περισσότερα διαβάζοντας την ενότητα Προσεγγίστε το σωστό κοινό την κατάλληλη στιγμή.
Αναζήτηση
 • Συναφές κοινό: Προσεγγίστε χρήστες με βάση τα πράγματα που τους ενθουσιάζουν, καθώς και τις συνήθειες και τα ενδιαφέροντά τους.
 • Λεπτομερή δημογραφικά στοιχεία: Προσεγγίστε χρήστες με βάση μακροπρόθεσμα γεγονότα ζωής.
 • Εντός αγοράς: Προσεγγίστε χρήστες με βάση την πρόθεσή αγοράς.
 • Επαναληπτικό μάρκετινγκ: Προσεγγίστε χρήστες που έχουν αλληλεπιδράσει με την επιχείρησή σας.
 • Αντιστοιχία πελατών: Προσεγγίστε τους υπάρχοντες πελάτες σας με βάση τα δεδομένα CRM.
 • Παρόμοιο κοινό: Προσεγγίστε νέους χρήστες με παρόμοια ενδιαφέροντα με τους επισκέπτες του ιστοτόπου ή τους υπάρχοντες πελάτες σας.
Βίντεο
 • Συναφές κοινό, προσαρμοσμένο συναφές κοινό: Προσεγγίστε χρήστες με βάση τα πράγματα που τους ενθουσιάζουν, καθώς και τις συνήθειες και τα ενδιαφέροντά τους
 • Λεπτομερή δημογραφικά στοιχεία: Προσεγγίστε χρήστες με βάση μακροπρόθεσμα γεγονότα ζωής.
 • Προσαρμοσμένη πρόθεση, εντός της αγοράς: Προσεγγίστε χρήστες με βάση την πρόσφατη πρόθεση αγοράς.
 • Επαναληπτικό μάρκετινγκ: Προσεγγίστε χρήστες που έχουν αλληλεπιδράσει με την επιχείρησή σας.
 • Αντιστοιχία πελατών: Προσεγγίστε τους υπάρχοντες πελάτες σας με βάση τα δεδομένα CRM.
 • Παρόμοιο κοινό: Προσεγγίστε νέους χρήστες με παρόμοια ενδιαφέροντα με τους επισκέπτες του ιστοτόπου ή τους υπάρχοντες πελάτες σας.
Ξενοδοχείο
 • Επαναληπτικό μάρκετινγκ: Προσεγγίστε χρήστες που έχουν αλληλεπιδράσει με την επιχείρησή σας (επισκέπτες ιστοτόπου, παρόμοιο κοινό, προσαρμοσμένος συνδυασμός και λίστες πελατών).

Διαφορετικές επιλογές στόχευσης κοινού

Μόλις προσδιορίσετε τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, τη συμπεριφορά και τους στόχους του κοινού σας, μπορείτε να ορίσετε το είδος του κοινού για μια συγκεκριμένη καμπάνια ή ομάδα διαφημίσεων. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κοινό, ένα συνδυασμένο κοινό ή να επιλέξετε είδη κοινού που έχουν διαμορφωθεί εκ των προτέρων από το Google Ads.


Συναφή είδη κοινού

Με τα συναφή είδη κοινού, μπορείτε να προσεγγίσετε χρήστες βάσει μιας συνολικής εικόνας του τρόπου ζωής, των συνηθειών και των πραγμάτων που τους ενθουσιάζουν. Τα συναφή είδη κοινού έχουν εκδηλώσει μεγάλο ενθουσιασμό για ένα συγκεκριμένο θέμα. Έτσι, οι διαφημιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίζουν τους χρήστες που ενδείκνυνται περισσότερο για τα προϊόντα ή τις προσφορές τους.

Επί του παρόντος, όλοι οι διαφημιζόμενοι της Google μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συναφή είδη κοινού σε καμπάνιες για το δίκτυο αναζήτησης, καμπάνιες δικτύου προβολής και καμπάνιες βίντεο, καθώς και σε καμπάνιες του Gmail και του Display & Video 360.

Κατεβάστε αυτό το CSV, για να βρείτε μια οργανωμένη λίστα με κατηγορίες συνάφειας.

Προσαρμοσμένα συναφή είδη κοινού

Με τα προσαρμοσμένα συναφή είδη κοινού, οι διαφημιζόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν είδη κοινού που είναι πιο προσαρμοσμένα στις επωνυμίες τους σε σύγκριση με τα ευρύτερα συναφή είδη κοινού τηλεοπτικής καμπάνιας. Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα συναφή είδη κοινού, χρησιμοποιώντας συνδυαστικά:
 • Ενδιαφέροντα που εισάγονται ως φράσεις λέξεων-κλειδιών.
 • URL για τη δημιουργία κατηγοριών ενδιαφέροντος με βάση το περιεχόμενο του ιστοτόπου.
 • Τύπους μερών για τα οποία ενδιαφέρονται οι χρήστες ή τον τρόπο ζωής των χρηστών και τα πράγματα που τους ενθουσιάζουν.
 • Εφαρμογές για τις οποίες μπορεί να ενδιαφέρεται ένας ιδανικός πελάτης. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι διαφημίσεις σας θα εμφανίζονται στις εφαρμογές που ορίσατε. Οι διαφημίσεις σας θα εμφανίζονται στους χρήστες που έχουν παρόμοιες εφαρμογές στις κινητές συσκευές τους. Για παράδειγμα, αν καταχωρίσετε το Google Fit, το Google Ads θα εντοπίσει χρήστες που έχουν εφαρμογές σχετικές με τη φυσική κατάσταση.

Για παράδειγμα, μια εταιρεία που κατασκευάζει παπούτσια για τρέξιμο καλό θα ήταν να προσεγγίσει το συναφές κοινό "Άτομα που συμμετέχουν σε μαραθωνίους" και όχι το κοινό "Λάτρεις του αθλητισμού". Με τα προσαρμοσμένα συναφή είδη κοινού, η εταιρεία μπορεί να προσδιορίσει περαιτέρω αυτό το κοινό με τους εξής τρόπους:

 • Καταχωρίζοντας ενδιαφέροντα, όπως "αγώνας δρόμου 5 χλμ. στην Κόρινθο", "αθλητής τριάθλου" ή "δρομέας μεγάλων αποστάσεων".
 • Χρησιμοποιώντας URL ιστοτόπων με περιεχόμενο που αφορά σε τρέξιμο, προγράμματα προπόνησης, διατροφή για μαραθώνιο και άλλα θέματα σχετικά με τον μαραθώνιο.
 • Καταχωρίζοντας μέρη που μπορεί να ενδιαφέρουν άτομα τα οποία συμμετέχουν ένθερμα σε μαραθωνίους, όπως γυμναστήρια, καταστήματα αθλητικών ειδών και σούπερ μάρκετ φυσικών προϊόντων.
 • Καταχωρίζοντας στην κατηγορία Υγεία και φυσική κατάσταση εφαρμογές που μπορεί να ενδιαφέρουν άτομα τα οποία συμμετέχουν ένθερμα σε μαραθωνίους, όπως το Google Fit.
Η προσθήκη μερών θα περιορίσει τη συμβατότητα αυτού του κοινού, με αποτέλεσμα να είναι συμβατό μόνο με καμπάνιες βίντεο στο YouTube.
Ορόσημα ζωής
Αλληλεπιδράστε με θεατές στο YouTube, το Gmail και το Δίκτυο προβολής σχετικά με σημαντικά ορόσημα ζωής, όπως μια αποφοίτηση από το πανεπιστήμιο, μια μετακόμιση ή ένας γάμος. Κατανοώντας πότε λαμβάνουν χώρα αυτά τα γεγονότα, μπορείτε να προσαρμόσετε τη διαφήμισή σας, ώστε να προσεγγίσετε τους κατάλληλους χρήστες με τα κατάλληλα μηνύματα.
Όπως και άλλα σημαντικά ορόσημα, τα ορόσημα ζωής σπανίζουν και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να προσεγγίζουν μικρότερα είδη κοινού σε σύγκριση με τις συνάφειες. Ωστόσο, τα ορόσημα ζωής, εφόσον ενδέχεται να αντιστοιχούν σε πολλές σχετικές αποφάσεις αγορών, είναι συχνά μεγαλύτερα από τις κατηγορίες εντός της αγοράς που αντιστοιχούν σε μία απόφαση αγοράς. Για παράδειγμα, κάποιος χρήστης που πρόκειται να μετακομίσει είναι πιθανό να αγοράσει, κατά το χρονικό διάστημα της μετακόμισης, νέα έπιπλα, υπηρεσίες μετακόμισης, στεγαστικό δάνειο και άλλα είδη σχετικά με τη μετακόμιση.
Είδη κοινού εντός της αγοράς
Επιλέξτε από αυτά τα είδη κοινού, για να βρείτε πελάτες που βρίσκονται εντός της αγοράς, δηλαδή πελάτες που πραγματοποιούν έρευνα για προϊόντα και εξετάζουν ενεργά το ενδεχόμενο να αγοράσουν μια υπηρεσία ή ένα προϊόν σαν αυτά που προσφέρετε.
Αυτά τα είδη κοινού έχουν σχεδιαστεί για διαφημιζόμενους που εστιάζουν στη λήψη μετατροπών από πιθανούς αγοραστές. Τα είδη κοινού εντός της αγοράς μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της απόδοσης του επαναληπτικού μάρκετινγκ και στην προσέγγιση καταναλωτών που βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση μιας αγοράς.
Κατεβάστε αυτό το CSV, για να βρείτε μια οργανωμένη λίστα με είδη κοινού εντός της αγοράς.

Προσαρμοσμένα είδη κοινού πρόθεσης

Σημείωση: Τα προσαρμοσμένα είδη κοινού πρόθεσης δεν είναι διαθέσιμα για καμπάνιες για το δίκτυο αναζήτησης.

Προσαρμοσμένη πρόθεση: καμπάνιες δικτύου προβολής

Με τα προσαρμοσμένα είδη κοινού πρόθεσης, μπορείτε να ορίζετε και να προσεγγίζετε το ιδανικό κοινό για τις καμπάνιες δικτύου προβολής. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα προσαρμοσμένα είδη κοινού πρόθεσης, για να τμηματοποιείτε τις ομάδες διαφημίσεων για συγκεκριμένο κλάδο ή σελίδα προορισμού. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τμήματα που δημιουργούνται αυτόματα ή να ορίσετε το δικό σας κοινό, εισάγοντας λέξεις-κλειδιά, URL και εφαρμογές εντός της αγοράς που σχετίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες για τα οποία πραγματοποιεί έρευνα ο ιδανικός πελάτης σε ιστοτόπους και εφαρμογές. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προσαρμοσμένα είδη κοινού πρόθεσης.

Προς το παρόν, τα είδη κοινού που δημιουργούνται αυτόματα διατίθενται στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Ιαπωνικά, τα Ισπανικά, τα Ιταλικά, τα Πορτογαλικά και τα Ρωσικά. Ελέγξτε ξανά για ενημερώσεις. Με την πάροδο του χρόνου θα προστίθενται νέες γλώσσες.

Προσαρμοσμένη πρόθεση: καμπάνιες YouTube

Με τα προσαρμοσμένα είδη κοινού πρόθεσης, μπορείτε να προσεγγίζετε νέους πελάτες στο YouTube με βάση τους όρους που χρησιμοποιούν για να αναζητήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας στο Google.gr. Μπορείτε να επιλέξετε από 300 έως 500 λέξεις-κλειδιά που είναι πιθανότερο να χρησιμοποιηθούν σε μια αναζήτηση από το ιδανικό για εσάς κοινό. Εστιάστε σε γενικές λέξεις-κλειδιά, για να προσεγγίσετε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες. Για παράδειγμα, αν έχετε ένα κατάστημα αθλητικών ειδών, καλό θα ήταν να επιλέξετε λέξεις-κλειδιά όπως "παπούτσια για μπάσκετ" και όχι πιο συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά όπως "μπλε μποτάκια για μπάσκετ με έκπτωση".

Όταν καταχωρίζετε τις λέξεις-κλειδιά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο σχεδιασμού λέξεων-κλειδιών, για να λάβετε προτεινόμενες εκτιμήσεις προσφοράς, να δείτε πόσο συχνά γίνεται αναζήτηση για τις λέξεις-κλειδιά, καθώς και πώς αλλάζει ο όγκος αναζητήσεων με την πάροδο του χρόνου. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Εργαλείο σχεδιασμού λέξεων-κλειδιών.

Αν διαφημίζεστε με συνεργάτες Google για βίντεο, οι διαφημίσεις σας θα εμφανίζονται σε χρήστες με ενδιαφέροντα ή προθέσεις αγοράς που σχετίζονται με τους δικούς σας όρους αναζήτησης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με συνεργάτες Google για βίντεο.

Λέξεις-κλειδιά κοινού

Τώρα που τα προσαρμοσμένα είδη κοινού πρόθεσης είναι ο νέος τρόπος χρήσης των λέξεων-κλειδιών κοινού, ενδέχεται να λάβετε το μήνυμα σφάλματος "Δεν γίνεται προβολή διαφημίσεων", όταν χρησιμοποιούνται και οι δύο επιλογές στόχευσης στην ίδια ομάδα διαφημίσεων. Αυτό το ζήτημα μπορεί να επιλυθεί μόνο στη νέα εμπειρία στο Google Ads.
 1. Κάντε κλικ στην καμπάνια ή στον τύπο καμπάνιας στο πλαίσιο πλοήγησης στα αριστερά.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Λέξεις-κλειδιά στο μενού σελίδων.
 3. Καταργήστε τις λέξεις-κλειδιά κοινού.
  • Αν θέλετε να προσεγγίσετε χρήστες που ενδιαφέρονται για αυτές τις λέξεις-κλειδιά, δημιουργήστε ένα νέο προσαρμοσμένο κοινό πρόθεσης που χρησιμοποιεί τις λέξεις-κλειδιά και προσθέστε το σε μια ομάδα διαφημίσεων.

Επαναληπτικό μάρκετινγκ

Μπορείτε, επίσης, να προσεγγίσετε χρήστες που έχουν ήδη αλληλεπιδράσει με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας σας (συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν προηγουμένως επισκεφτεί έναν ιστότοπο, μια εφαρμογή για κινητά, βίντεο) ή πελάτες που σας έχουν δώσει στοιχεία επικοινωνίας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το επαναληπτικό μάρκετινγκ .

Λεπτομερή δημογραφικά στοιχεία

Με τα λεπτομερή δημογραφικά στοιχεία μπορείτε να προσεγγίζετε ευρέα τμήματα του πληθυσμού που έχουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως φοιτητές, ιδιοκτήτες κατοικιών ή νέους γονείς. Κατεβάστε αυτό το CSV, για να βρείτε μια οργανωμένη λίστα με λεπτομερή δημογραφικά στοιχεία.

Αντιστοιχία πελατών

Με την Αντιστοιχία πελατών μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας, είτε τα έχετε αποκτήσει μέσω διαδικτύου είτε εκτός διαδικτύου, για να προσεγγίσετε και να προσελκύσετε εκ νέου πελάτες στην Αναζήτηση, στις Αγορές, στο Gmail, στο YouTube και στο Δίκτυο προβολής. Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που μοιράστηκαν μαζί σας οι πελάτες, η Αντιστοιχία πελατών στοχεύει διαφημίσεις στους συγκεκριμένους πελάτες. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Αντιστοιχία πελατών.

Παρόμοιο κοινό

Με το Παρόμοιο κοινό δεν χρειάζεται να κάνετε υποθέσεις κατά την αναζήτηση νέων ειδών κοινού, καθώς εντοπίζονται αυτόματα νέοι πελάτες που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τους υπάρχοντες πελάτες σας. Το Google Ads χρησιμοποιεί τη μηχανική εκμάθηση, για να ενημερώνει τις λίστες παρόμοιων ειδών κοινού σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να γίνεται σύγκριση των νέων χρηστών με τις λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ που διαθέτετε. Με τη στόχευση παρόμοιων ειδών κοινού, μπορείτε να προβάλλετε διαφημίσεις σε χρήστες οι οποίοι έχουν κοινά χαρακτηριστικά με τους χρήστες που περιλαμβάνονται στις υπάρχουσες λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ και αντιστοιχίας πελατών. Για να αποφευχθεί τυχόν αλληλοεπικάλυψη, η αρχική λίστα εξαιρείται αυτόματα από τη λίστα παρόμοιων ειδών κοινού. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα παρόμοια είδη κοινού.

Σχετικά με τη δυναμική εύρεση υποψήφιων πελατών

Η δυναμική εύρεση υποψήφιων πελατών είναι ένας τρόπος για να ενισχύσετε περαιτέρω το δυναμικό επαναληπτικό μάρκετινγκ που βασίζεται σε ροές, προκειμένου να προσεγγίσετε νέους χρήστες με τα προϊόντα υψηλής απόδοσης. Σε αντίθεση με το δυναμικό επαναληπτικό μάρκετινγκ, το οποίο εστιάζει στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πελατών που ήδη διαθέτετε, η δυναμική εύρεση υποψήφιων πελατών χρησιμοποιείται για την απόκτηση νέων χρηστών. Λόγω αυτής της διαφοράς, η δυναμική εύρεση υποψήφιων πελατών θεωρείται η προτιμώμενη μέθοδος, αν είστε νέος διαφημιζόμενος ή αν στοχεύετε κοινό που διαφέρει από τα δικά σας δεδομένα πρώτου μέρους (συμπεριλαμβανομένων των λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ που χρησιμοποιείτε).

Πώς λειτουργεί

Η δυναμική εύρεση υποψήφιων πελατών χρησιμοποιεί τη μηχανική εκμάθηση, για να προβλέπει ποια στοιχεία ροής αναζητούν οι υποψήφιοι αγοραστές. Αξιοποιώντας το ιστορικό απόδοσης των ροών και δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών, η δυναμική εύρεση υποψήφιων πελατών προβλέπει ποιοι νέοι χρήστες είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν καλή απόδοση σε σχέση με στοιχεία που περιέχονται στη ροή σας. Μόλις το σύστημα εντοπίσει κάποια στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα σε στοιχεία ροής και στην πρόθεση του χρήστη, συνδυάζει αυτήν την πιθανή πρόθεση με πληροφορίες που βασίζονται σε δημογραφικά στοιχεία, όπως είναι η ηλικία και το φύλο, προκειμένου η πρόθεση του χρήστη να αντιστοιχιστεί σε ένα σχετικό προϊόν στη ροή σας. Τα προϊόντα στη ροή σας αξιολογούνται και επιλέγονται με βάση την απόδοση, τη συνάφεια και άλλους παράγοντες, για να προσδιοριστεί ποια από αυτά είναι πιθανότερο να οδηγήσουν σε μετατροπές.

Οι Έξυπνες καμπάνιες δικτύου προβολής προτείνονται για καμπάνιες δυναμικής εύρεσης υποψήφιων πελατών, καθώς μπορούν απλά και εύκολα να συνδυάσουν χρήστες δυναμικού επαναληπτικού μάρκετινγκ με χρήστες δυναμικής εύρεσης, για αποτελεσματική ρύθμιση πλήρους διοχέτευσης.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι παρέχετε ξενοδοχειακές υπηρεσίες και ένας πελάτης θέλει να κάνει διακοπές στη Σαντορίνη. Ο συγκεκριμένος πελάτης πραγματοποιεί έρευνα για πολλά θέματα σχετικά με τη Σαντορίνη, όπως αξιοθέατα, εστιατόρια, ξενοδοχεία και επιλογές πτήσεων. Εφόσον έχετε ενεργοποιήσει τη δυναμική εύρεση υποψήφιων πελατών, κάθε νέα σχετική πληροφορία που εντοπίζεται στη διαδρομή του χρήστη και υποδεικνύει την πρόθεσή του να ταξιδέψει στη Σαντορίνη βοηθά τα συστήματα της Google να γνωρίζουν ότι, αν ο πελάτης δει τα ξενοδοχεία σας που βρίσκονται στη Σαντορίνη, είναι πιθανότερο να προκύψει μια συναφής διαφήμιση υποβοηθούμενης μετατροπής, χάρη στην οποία ο χρήστης ενδεχομένως είναι πιθανότερο να πραγματοποιήσει μια μετατροπή.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας