Επίλυση προβλημάτων αυτοματοποιημένων κανόνων

Είναι σημαντικό να ανταποκρίνεστε αμέσως σε οποιαδήποτε μηνύματα σφάλματος που μπορεί να λάβετε. Δείτε ορισμένα συνήθη προβλήματα που ενδέχεται να παρατηρήσετε σχετικά με τους αυτοματοποιημένους κανόνες, καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισής τους:

1. Γινόταν εκτέλεση του κανόνα μου, αλλά περιείχε σφάλματα

Σε σπάνιες περιπτώσεις, κάποιος κανόνας μπορεί να εκτελείται, αλλά με σφάλματα. Μπορείτε να προβάλετε τα σφάλματα στον πίνακα "Αρχεία καταγραφής" κάνοντας κλικ στην επιλογή Αυτοματοποίηση > Διαχείριση κανόνων. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα "Ολοκληρώθηκε, με σφάλματα". Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή λεπτομερειών, για να δείτε πιο συγκεκριμένες αιτίες.

2. Γινόταν εκτέλεση του κανόνα μου, αλλά δεν πραγματοποιούσε αλλαγές

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι κανόνες εκτελούνται, αλλά δεν πραγματοποιούνται αλλαγές. Αυτό ενδέχεται να συμβαίνει εξαιτίας ενός από τους ακόλουθους περιορισμούς:

  • Στις ομάδες διαφημίσεων του Δικτύου εμφάνισης μπορείτε να αλλάξετε μόνο την ιδιότητα προσφοράς που έχει προσαρμοστεί για τη συγκεκριμένη καμπάνια. Για παράδειγμα, αν διαθέτετε μια ομάδα διαφημίσεων που στοχεύει άτομα βάσει τοποθετήσεων, μπορείτε να αλλάξετε μόνο τις προσφορές που σχετίζονται με τοποθετήσεις για τη συγκεκριμένη ομάδα διαφημίσεων. Σε αυτό το παράδειγμα, αν δημιουργήσετε έναν κανόνα που επιχειρεί να αλλάξει τις προσφορές που σχετίζονται με το φύλο, την ηλικία ή με κάποια άλλη ιδιότητα, ο κανόνας θα εκτελεστεί, αλλά δεν θα πραγματοποιηθούν αλλαγές.
  • Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις αυτόματες τοποθετήσεις και το φύλο ή της ηλικίες στις καμπάνιες του Δικτύου εμφάνισης. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τις μη αυτόματες τοποθετήσεις.
  • Για κανόνες που δημιουργήθηκαν σε καμπάνιες οι οποίες στοχεύουν τόσο το Δίκτυο αναζήτησης όσο και το Δίκτυο εμφάνισης, οι λέξεις-κλειδιά και οι κατάλληλες για αναζήτηση λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ για τις διαφημίσεις αναζήτησης είναι μόνο για ανάγνωση. Αν ρυθμίσετε έναν κανόνα κατ' αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε, για να παρακολουθήσετε λέξεις-κλειδιά και λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ για διαφημιστικά αναζήτησης, αλλά όχι για να τις αλλάξετε. Ωστόσο, αν μεταβείτε στην καρτέλα "Λέξεις-κλειδιά", μπορείτε να δημιουργήσετε κανόνες που έχουν δυνατότητα τόσο να παρακολουθούν όσο και να τροποποιούν λέξεις-κλειδιά.

Αν κάποιος κανόνας που έχετε δημιουργήσει δεν πραγματοποίησε τις αναμενόμενες αλλαγές και αυτό δεν αποτελεί αποτέλεσμα κάποιας από τις παραπάνω εξαιρέσεις, δοκιμάστε να κάνετε ξανά προεπισκόπηση του κανόνα, για να διαπιστώσετε αν έχει ρυθμιστεί όπως πρέπει. Επίσης, σας συνιστούμε να ανατρέξετε στα παραδείγματα του άρθρου "Συνήθεις τρόποι χρήσης των αυτοματοποιημένων κανόνων", για να δείτε προτάσεις με ορθές πρακτικές ρύθμισης των κανόνων.

3. Στον κανόνα μου εμφανίζεται το μήνυμα "Ο χρήστης απενεργοποιήθηκε"

Οι αυτοματοποιημένοι κανόνες δημιουργούνται για λογαριασμό του χρήστη που τους ορίζει. Όταν ένας χρήστης δεν έχει πρόσβαση στο λογαριασμό του Google Ads, τυχόν κανόνες που έχει δημιουργήσει δεν θα εκτελούνται. Για να ξεκινήσει ξανά η εκτέλεση του κανόνα, οποιοσδήποτε τρέχων χρήστης του λογαριασμού μπορεί να ανοίξει και να αποθηκεύσει ξανά τον κανόνα, γεγονός που θα ενεργοποιήσει την εκ νέου εκτέλεσή του από το σύστημα.

Διακοπή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τους αυτοματοποιημένους κανόνες

Μπορείτε να διακόψετε την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τους αυτοματοποιημένους κανόνες αλλάζοντας τις ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για έναν κανόνα, θέτοντας τον κανόνα σε παύση ή καταργώντας τον. Δείτε τις πλήρεις οδηγίες.

Δοκιμάστε το τώρα
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας