Använda bred matchning

När du använder bred matchning, visas dina annonser automatiskt för relevanta varianter av dina sökord, även om termerna inte finns med i dina sökordslistor. Det ger flera fördelar: du kan få fler att besöka din webbplats, du kan lägga mindre tid på att skapa sökordslistor och du kan fokusera dina utgifter på sökord som fungerar.

Bred matchning är standardmatchningstypen som ges till alla dina sökord om du inte anger en annan matchningstyp (exakt matchning, frasmatchning eller negativ matchning). Google Ads-systemet visar automatiskt dina annonser vid relevanta varianter av sökorden, inräknat synonymer, singular- och pluralformer, möjliga felstavningar, avledningar (till exempel golvläggning och golvbeläggning), relaterade sökningar och andra relevanta varianter. För att matchningarna ska vara så relevanta som möjligt kan den här matchningstypen även ta hänsyn till kundens senaste sökhistorik.

Exempel

Brett matchat sökord: Annonser kan visas för sökningar efter:
program lågkolhydratdiet kolhydratfri mat
lågkolhydratdieter
lågkalori recept
Medelhavsdiet plan
kostprogram lågkolhydratkost

Fördelar med bred matchning

Du kan ange bred matchning för ett eller alla dina sökinriktade sökord när du vill

  • lägga mindre tid på att skapa sökordslistor: Du behöver inte tänka på alla möjliga sökordsvarianter – vårt system gör jobbet åt dig. Det sparar mycket tid, eftersom 20 procent av alla sökningar på Google varje dag är sådana vi inte har sett de senaste 90 dagarna. Det oförutsägbara sökbeteendet kan göra att det blir i princip omöjligt att skapa en sökordslista med bara exakt matchade sökord som täcker in alla möjliga relevanta sökningar.
  • lägga pengar på sökord som ger resultat: Om din annons inte får några klick med en viss sökordsvariant, upphör snart visningen av dina annonser för den och liknande söktermer. Du undviker att samla på dig klickkostnader för sökordsvarianter som inte fungerar, och kan fokusera på sökord som fungerar.

Fördelar med andra alternativ

  • Ditt kvalitetsresultat bidrar till att avgöra var din annons kan visas. Brett matchade sökord kan bidra till ett lågt kvalitetsresultat om sökordet visar sig vara relevant för allt för många söktermer. Tänk till exempel på sökordet ”slang” som består av ett enda ord (och sökord som består av ett ord är nästan alltid för generella). Du kanske säljer trädgårdsslangar, men sökordet är också relevant för däckslangar, brandslangar, slangbellor och annat.
  • Du får i allmänhet högre klickfrekvens (CTR) med exakt matchning och frasmatchning, eftersom annonserna innehåller exakt de termer som kunderna söker med.

Använd modifieraren för breda matchningar för att få större kontroll över bred matchning

Om du lägger till modifierade brett matchade sökord kan det leda till att kampanjen får fler klick och konverteringar, samtidigt som du får mer exakt kontroll än med bred matchning. Med modifierad bred matchning kan du ange att vissa brett matchade söktermer eller liknande varianter måste finnas med för att annonsen ska visas. Liknande varianter inbegriper felstavningar, singular- och pluralformer, förkortningar, akronymer och avledningar (som ”golv” och ”golva”). Varianter omfattar inte synonymer och relaterade sökningar.

Tips!

  • Vi föreslår att du kombinerar två eller flera sökordsmatchningstyper, så att din annonskampanj blir så effektiv som möjligt. Om du använder bred matchning och frasmatchning når du en bredare publik, samtidigt som du kan styra vilka som får se annonsen.
  • Om du vill vara säker på att dina annonser inte visas för en viss sökterm, kan du lägga till termen som ett negativt sökord i annonsgruppen eller kampanjen.
  • Om du pausar eller tar bort ett sökord, förhindrar det inte att dina aktiva brett matchade sökord ”expanderar” till den termen. Om din annonsgrupp till exempel innehåller de brett matchade sökorden blommor och tulpaner och du pausar sökordet tulpaner, kan dina annonser fortfarande visas för söktermen tulpaner eftersom den liknar det aktiva brett matchade sökordet blommor.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt