Използване на широко съвпадение

Когато използвате широко съвпадение, рекламите Ви автоматично се показват за подходящи варианти на ключовите Ви думи, дори и тези термини да не са в списъците Ви с ключови думи. Това Ви помага да привличате повече посетители на уебсайта си, да прекарвате по-малко време в съставянето на такива списъци и да съсредоточите разходите си върху ключови думи, които дават резултати.

Широкото съвпадение е стандартният тип съвпадение, зададен за всичките Ви ключови думи, ако не посочите сами друг тип (точно, по фраза или отрицателно). Системата наGoogle Adsавтоматично извежда рекламите Ви за подходящи варианти на ключовите Ви думи, включително синоними, форми за единствено и множествено число, възможни грешни изписвания, думи с общ корен (например под и подов), сродни търсения и други подходящи варианти. За да спомага за осигуряването на подходящи съвпадения, този тип на съвпадението може да взема предвид и скорошната активност на клиента при търсене.

Пример

Ключова дума с широко съвпадение: Рекламите може да се показват при заявки за търсене като:
нисковъглехидратен диетичен план храни без въглехидрати
нисковъглехидратни диети
нискокалорични рецепти
средиземноморски диетични планове
нисковъглехидратна диетична програма

Как широкото съвпадение може да Ви помогне

Можете да зададете широко съвпадение за която и да е или всичките си ключови думи, насочени към мрежата за търсене, за да си помогнете по отношение на следното:

  • Прекарвайте по-малко време в съставяне на списъци с ключови думи: Не Ви се налага да мислите за всеки възможен вариант на ключови думи – нашата система го прави вместо Вас. Това пести време, тъй като около 20% от заявките за търсене, които Google получава всеки ден, са такива, които не сме виждали от поне 90 дни. Това непредсказуемо поведение при търсене може да направи почти невъзможна задачата Ви да създадете списък с ключови думи само с точно съвпадение, който обхваща всички потенциални подходящи заявки.
  • Изразходвайте парите си за ключови думи, които дават резултати: Ако рекламата Ви не получи никакви кликвания за конкретен вариант на ключова дума, системата ни бързо ще спре да показва рекламите Ви за тази и други подобни думи за търсене. Това предотвратява натрупването на начисления за кликвания за варианти на ключови думи, които не дават резултати, и Ви помага да се съсредоточите върху тези ключови думи, които са успешни за Вас.

Кога другите опции може да са от по-голяма полза

  • Качественият Ви рейтинг помага да се определи къде да се показва рекламата Ви, а ключовите думи с широко съвпадение може да допринесат за нисък качествен рейтинг, ако изглеждат уместни за твърде много думи за търсене. Например вземете под внимание еднокомпонентната ключова дума „маркуч“ (този тип думи са почти винаги твърде общи). Може да продавате градински маркучи, но ключовата Ви дума също ще е уместна за думи за търсене за автомобилни, противопожарни и много други видове маркучи.
  • Най-общо постигате по-висока честота на кликване (CTR) с точното съвпадение и това по фраза, защото рекламите Ви включват точните термини, по които клиентите Ви търсят.

Използвайте модификатор за по-голям контрол над широкото съвпадение

Добавянето на ключови думи с модифицирано широко съвпадение може да увеличи кликванията и реализациите в кампанията Ви, докато същевременно осигурява по-голям контрол, отколкото широкото съвпадение. Модифицираното широко съвпадение Ви позволява да посочите, че определени ключови думи с широко съвпадение или техни близки варианти трябва да присъстват, за да се задейства рекламата Ви. Близките варианти включват грешни изписвания, форми за единствено/множествено число, съкращения и акроними, както и думи с общ корен (например „под“ и „подов“). Вариантите не включват синоними или сродни търсения.

Съвети

  • Предлагаме Ви да използвате комбинация от два или повече типа на съвпадението на ключовите думи, за да провеждате ефективно рекламната си кампания. Ако използвате широко съвпадение и това по фраза например, ще достигнете до по-широка аудитория, докато същевременно контролирате кой може да вижда рекламата Ви.
  • Ако искате да сте сигурни, че рекламите Ви няма да се показват за определена дума за търсене, добавете я като отрицателна ключова дума в рекламната група или кампанията си.
  • Поставянето на пауза или изтриването на ключова дума няма да спре някоя от активните Ви ключови думи с широко съвпадение да се „разгърне" до нея. Например, ако рекламната Ви група съдържа ключовите думи с широко съвпадение цветя и лалета и поставите на пауза лалета, рекламите Ви пак може потенциално да се показват за думата за търсене лалета, тъй като е подобна на активната ключова дума с широко съвпадение цветя.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си