Използване на точно съвпадение

Чрез точното съвпадение можете да показвате рекламата си единствено на клиенти, които търсят по точната Ви ключова дума или нейни близки варианти. От четирите опции за съвпадение на ключовите думи точното съвпадение Ви дава най-голям контрол върху това, кой вижда рекламата Ви, и може да доведе до по-висока честота на кликване (CTR).

Начин на работа на точното съвпадение

При използването на точно съвпадение рекламите Ви може да се показват, когато смисълът на нечие търсене съвпада точно с ключовата Ви дума.

Ще покажем рекламата Ви, когато някой търси по ключовата Ви думи или близък неин вариант. Такива близки варианти могат да включват:

 • неправилен правопис;
 • форми за единствено и множествено число;
 • сродни думи (например под и подов);
 • съкращения;
 • ударения;
 • изрази с променен словоред, но едно и също значение (например [обувки мъжки] и [мъжки обувки]);
 • добавяне или премахване на служебни думи. Служебни думи са предлозите (в, до), съюзите (защото, но) и други думи, които често не влияят върху намерението за заявката. Например [обувки за мъже] е близък вариант на [мъже обувки], като служебната дума „за“ е премахната.

Когато използвате точно съвпадение, може да не получите толкова много импресии или кликвания, но вероятно ще забележите по-висока честота на кликване (CTR). Причината е, че рекламите Ви могат да се показват на хора, които търсят по думи, почти изцяло свързани с продуктите или услугите Ви.

Пример

Ключова дума с точно съвпадение Рекламите може да се показват при заявки за търсене, като Рекламите няма да се показват при заявки за търсене, като
[обувки за мъже]

обувки мъже
мъже обувки
мъже обувка
обувки за мъж

червени обувки за мъже
купуване мъже обувки

Забележка

Ще използваме точната Ви ключова дума, а не близки варианти, за да определим качествения Ви рейтинг и прогнозата Ви за офертата за първа страница.

Как точното съвпадение може да Ви помогне

Можете да използвате точното съвпадение, за да ограничите хората, които виждат рекламата Ви, само до тези, които търсят по точните Ви ключови думи или техни близки варианти. Това са хората, които вероятно са най-заинтересувани от предлаганото от Вас.

Кога другите опции може да са от по-голяма полза

 • Съставянето и поддържането на списък с ключови думи с точно съвпадение, включително избирането на максимални оферти за всяка от тях, изисква да се ангажирате с време, а това е трудно за хората с натоварена програма.
 • С точното съвпадение най-вероятно няма да получите толкова импресии, кликвания или реализации, колкото с другите опции за съвпадение. Въпреки това трафикът, който ще привлечете, може да е от потребители, интересуващи се в по-голяма степен от продукта или услугата Ви.

Получете помощ за съставянето на списъка си с ключови думи

За да се уверите, че сте включили възможно най-много точни съвпадения, има две неща, които можете да направите:

След това можете да добавите в списъка си с ключови думи тези думи и фрази, за които установите, че отговарят на бизнеса Ви, и да ги използвате в новите си реклами.

Съвети

 • Препоръчваме използването на комбинация от два или повече типа съвпадения на ключовите думи с цел провеждане на ефективна рекламна кампания. Ако използвате широко и точно съвпадение например, ще достигнете до по-широка аудитория, като същевременно ще определите прецизно към кого да бъде насочена рекламата Ви.
 • Ако искате да се уверите, че рекламите Ви няма да се показват за определена дума за търсене, добавете я към рекламната си група или кампания като отрицателна ключова дума.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си