Par seansu daļu

Šajā rakstā ir izskaidrots, kā tiek aprēķināta seansu daļa un kā šie aprēķini atšķiras pirkumu kampaņām.

Piezīme. Attiecībā uz viesnīcu kampaņām skatiet rakstu Par viesnīcu reklāmu seansu daļu. Ja izmantojat ceļojumu kampaņas, skatiet rakstu Par seansu daļu ceļojumu kampaņām ar ieteikto aktivitāšu reklāmām.

Norādījumus par to, kā skatīt savu seansu daļu visiem kampaņu veidiem, varat iegūt rakstā Seansu daļas datu iegūšana.

Norādījumus par to, kā palielināt seansu daļu visiem kampaņu veidiem, skatiet rakstā Seansu daļas palielināšana.

Reklāmu pamanāmību atspoguļo divi rādītāji: seansu daļa (SD) un visaugstākās pozīcijas seansu daļa (VPSD).

Seansu daļa

Seansu daļa (SD) ir procentuālā jūsu reklāmu saņemto seansu daļa salīdzinājumā ar kopējo seansu skaitu, kādu jūsu reklāmas varētu saņemt.

Seansu daļa = seansu skaits izdalīts ar kopējo piemēroto seansu skaitu

Piemēroto seansu skaits tiek aprēķināts, ņemot vērā daudz faktoru, tostarp mērķauditorijas atlases iestatījumus, apstiprinājuma statusus un kvalitāti. Seansu daļas dati ir pieejami kampaņām, reklāmu kopām, produktu grupām (pirkumu kampaņām) un atslēgvārdiem.

Iepazīšanās ar seansu daļas datiem ir labs veids, kā izvērtēt, vai cenu vai budžeta palielināšana palīdzētu jūsu reklāmām sasniegt vairāk lietotāju.

Visaugstākās pozīcijas seansu daļa

Visaugstākās pozīcijas seansu daļa (VPSD) ir pirkuma reklāmu seansu procentuālā daļa, kas tiek iegūta no augstākajās pozīcijās rādītajām pirkumu reklāmām. Katrai izsolei ir tikai viens “visaugstākās pozīcijas seanss”, tāpēc visaugstākās pozīcijas seansu daļa ir nozīmīgs kopējās pamanāmības rādītājs.

Visaugstākās pozīcijas seansu daļa = visaugstākās pozīcijas seansi tiek dalīti ar kopējo piemēroto seansu skaitu

Visaugstākās pozīcijas seansu daļa ļauj izprast, vai produktus pirkumu reklāmu rezultātos ir iespējams parādīt pamanāmākās pozīcijās, ja reklāmas cena vai budžets tiktu palielināti. Visaugstākās pozīcijas seansu daļas (VPSD) dati ir pieejami kampaņām, reklāmu kopām un produktu grupām (pirkumu kampaņām).

Vispārīgie darbības principi

Lai aprēķinātu seansu daļu, Google izmanto dienas gaitā notiekošās reklāmu izsoles un, novērtējot jūsu un citu tās pašas reklāmu izsoles dalībnieku rezultātus, ņem vērā tādus iekšējos datus kā kvalitāte. 

Seansu daļas aprēķināšanā ir izmantotas visas izsoles, pēc kurām tika rādīta jūsu reklāma, un visas izsoles, pēc kurām jūsu reklāma bija pietiekami konkurētspējīga, lai tiktu rādīta. Piemēram, tās var būt izsoles, pēc kurām jūsu reklāma var tikt rādīta par cenu, kas divreiz pārsniedz pašreizējo, taču var būt izslēgtas izsoles, pēc kurām saskaņā ar aprēķiniem jūsu reklāmai būtu nepieciešams cenas palielinājums par 1000%, lai reklāma tiktu rādīta. 

Ņemiet vērā — seansu daļas pamatā ir aprēķins par to, kad jūsu reklāma izsolē bija konkurētspējīga. Nelielas svārstības laika gaitā nebūt nenozīmē, ka jāveic kādas darbības. Jūsu cenu, kvalitātes vai Google reklāmas sistēmu izmaiņas var mainīt to izsoļu kopu, kurās saskaņā ar sistēmas aprēķiniem jūsu reklāma bija konkurētspējīga.

Piezīme. Meklēšanas partneri neatšķir vārdus “augšā” un “citur”, tāpēc šie dati netiks iekļauti seansu daļas datos

Darbības principi pirkumu kampaņām

Pirkumu kampaņām seansu daļa tiek aprēķināta līdzīgi kā teksta reklāmām. Tomēr šī rādītāja aprēķinos tiek pieņemts, ka vienlaikus var tikt rādītas vairākas viena un tā paša reklāmdevēja pirkumu reklāmas. 

Lai nepieļautu divkāršu uzskaiti gadījumos, kad vienā izsolē piedalās vairākas reklāmdevēja pirkumu reklāmas, Google Ads piešķir seansa gūšanas iespēju pirkumu reklāmai ar visaugstāko rangu. Visas pirkumu reklāmas saņem seansu. Taču seansi, kas izsolē saņemti pēc pirmās reklāmas rādīšanas, netiek atspoguļoti seansu daļas aprēķinā. Tā notiek katru reizi, kad tiek rādītas jūsu reklāmas, tādējādi seansu daļas aprēķināšanai tiks izmantots tikai pirmais seanss, ko saņēmis katrs meklēšanas vaicājums. Ja seanss tiek saņemts no visaugstākajā pozīcijā esošas reklāmas, seanss tiek pieskaitīts arī visaugstākās pozīcijas seansu daļai.

Visaugstākās pozīcijas seansu daļas aprēķināšanā tiek ietvertas visas izsoles, pēc kurām jūsu reklāma tiek rādīta vispamanāmākajā pozīcijā — to skaits tiek dalīts ar visu izsoļu skaitu, pēc kurām jūsu reklāma varēja tikt rādīta visaugstākajā pozīcijā.

Seansu daļas rādītāji par pirkumiem tiek iegūti no meklēšanas tīkla datplūsmas, nevis no reklāmas tīkla vai meklēšanas partneru tīkla datplūsmas. 

Darbības principi viesnīcu kampaņām

Viesnīcu kampaņu seansu daļa tiek aprēķināta, pamatojoties uz to, kur jūsu reklāmas viesnīcu reklāmu rezervēšanas modulī tiek rādītas. Uzziniet vairāk par viesnīcu kampaņu seansu daļu.

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne