מידע על נתח חשיפות


במאמר הזה מוסבר איך נתח החשיפות מחושב, כולל הסבר על ההבדל בין חישוב של נתח חשיפות בקמפיינים של שופינג לחישוב שלו בקמפיינים אחרים.

הערה: מידע שרלוונטי לקמפיינים לקידום מלונות מפורט במאמר נתח החשיפות בקמפיינים לקידום מלונות.

צריכים הוראות להצגה של נתח החשיפות בכל סוגי הקמפיינים? כך מציגים את נתוני נפח החשיפות.

יש שני מדדים של חשיפות שעוקבים אחר מידת הבולטוּת של המודעות שלכם: נתח חשיפות (IS) ונתח חשיפות במיקום הבולט ביותר (ATIS).

נתח חשיפות

נתח הופעות (IS) הוא אחוז ההופעות שהמודעות שלך מקבלות בהשוואה למספר ההופעות הכולל שהמודעות היו יכולות לקבל.

נתח הופעות = הופעות / סך כל ההופעות התקינות

מספר ההופעות התקינות המשוער מבוסס על גורמים רבים, כולל הגדרות מיקוד, סטטוסים של אישור ואיכות. הנתונים של נתח ההופעות זמינים לגבי קמפיינים, קבוצות מודעות, קבוצות מוצרים (בקמפיינים של קניות) ומילות מפתח.

בעזרת נתח הופעות ניתן להבין אם המודעות יוכלו להגיע לאנשים רבים יותר אם תגדיל את הצעת המחיר או את התקציב שלך.

נתח הופעות במיקום הבולט ביותר

נתח הופעות במיקום הבולט ביותר (ATIS) מתייחס לאחוז ההופעות של מודעות שהופיעו במיקום הבולט ביותר בקמפיין של קניות. בכל מכירה פומבית של מודעות יש רק 'הופעה אחת במיקום הבולט ביותר', כך שנתח ההופעות במיקום הבולט ביותר מהווה מדד חשוב למידת החשיפה הכוללת שלך.

נתח הופעות במיקום הבולט ביותר = נתח הופעות במיקום הבולט ביותר / סה"כ הופעות כשירות להצגה במיקום הבולט ביותר

על סמך נתח הופעות במיקום הבולט ביותר ניתן לדעת אם המוצרים שלך יופיעו באופן בולט יותר בתוצאות של מודעות בקמפיין של קניות, אם תגדיל את הצעת המחיר או את התקציב שלך. נתון זה זמין לקמפיינים, לקבוצות מודעות ולקבוצות מוצרים (בקמפיינים של קניות).

איך זה עובד באופן כללי

כדי לאמוד את נתח ההופעות, Google בוחנת את המכירות הפומביות של מודעות במהלך היום, ומשתמשת בנתונים פנימיים (כגון איכות) שלך ושל משתתפים אחרים באותן מכירות פומביות. 

נתח הופעות כולל את כל המכירות הפומביות שבהן המודעה שלך הוצגה, ואת כל המכירות הפומביות שבהן המודעה שלך תחרותית מספיק כדי שהיא תוצג. לדוגמה, הוא עשוי לכלול מכירות פומביות שבהן המודעה שלך יכלה להופיע במחיר כפול מהצעת המחיר הנוכחית שלה, אך לא לכלול מכירות פומביות שבהן הוערך כי נדרשת העלאה של 1,000% בהצעת המחיר על מנת שהמודעה תופיע. 

חשוב לזכור שנתח הופעות מבוסס על אומדן המעריך מתי המודעה שלך הייתה תחרותית במכירה הפומבית. תנודות קלות לאורך זמן לא בהכרח מצביעות על כך שיש לנקוט פעולה כלשהי. שינויים בהצעות המחיר, באיכות או במערכות המודעות של Google עשויים לשנות את קבוצת המכירות הפומביות שבהן המערכת מעריכה שהיית תחרותי.

איך זה עובד לגבי קמפיינים של קניות

נתח ההופעות של קמפיינים של קניות מחושב באופן דומה לנתח ההופעות של מודעות טקסט. עם זאת, כשהערך הזה מחושב, המערכת מביאה בחשבון את האפשרות שניתן להציג בו-זמנית כמה מודעות שופינג של אותו מפרסם. 

כדי להימנע מספירה כפולה כשמודעות שופינג מרובות של אותו מפרסם מוצגות באותה מכירה פומבית, מערכת Google Ads מקצה את ההזדמנות לחשיפה למודעת השופינג בעלת הדירוג הגבוה ביותר של אותו מפרסם. כל מודעות השופינג מקבלות חשיפה. עם זאת, חשיפות שהתקבלו באותה מכירה פומבית אחרי שהמודעה הראשונה הוצגה אינן משוקללות בחישוב של נתח החשיפות. המנגנון הזה מופעל בכל פעם שמודעה שלכם מוצגת. כלומר, רק החשיפה הראשונה בכל חיפוש תשוקלל בנתח החשיפות. כשהחשיפה הזו היא במיקום הבולט ביותר, היא נספרת גם בנתח החשיפות במיקום הבולט ביותר.

נתח חשיפות במיקום הבולט ביותר כולל את כל המכירות הפומביות שבהן המודעה הוצגה במיקום הבולט ביותר, חלקי כל המכירות הפומביות שבהן המודעה הייתה יכולה להופיע במיקום הבולט ביותר.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה