מידע על נתח חשיפות


במאמר הזה מוסבר איך נתח החשיפות מחושב, כולל הסבר על ההבדל בין חישוב של נתח חשיפות בקמפיינים של שופינג לחישוב שלו בקמפיינים אחרים.

הערה: מידע שרלוונטי לקמפיינים לקידום מלונות מפורט במאמר נתח החשיפות בקמפיינים לקידום מלונות.

צריכים הוראות להצגה של נתח החשיפות בכל סוגי הקמפיינים? כך מציגים את נתוני נפח החשיפות.

שני מדדי חשיפות מאפשרים לעקוב אחרי מידת הבולטוּת של המודעות: נתח חשיפות (IS) ונתח חשיפות במיקום הבולט ביותר (ATIS).

נתח חשיפות

נתח חשיפות (IS) הוא אחוז החשיפות שהמודעות שלכם מקבלות בהשוואה למספר החשיפות הכולל שהמודעות היו יכולות לקבל.

נתח חשיפות = חשיפות / סך כל החשיפות התקינות

מספר החשיפות התקינות המשוער מבוסס על גורמים רבים, כולל הגדרות מיקוד, סטטוסים של אישור ואיכות. הנתונים של נתח החשיפות זמינים לגבי קמפיינים, קבוצות מודעות, קבוצות מוצרים (בקמפיינים של שופינג) ומילות מפתח.

בעזרת נתח חשיפות ניתן להבין אם המודעות יוכלו להגיע לאנשים רבים יותר כתוצאה מהגדלת הצעת המחיר או התקציב.

נתח חשיפות במיקום הבולט ביותר

נתח חשיפות במיקום הבולט ביותר (ATIS) מתייחס לאחוז החשיפות של מודעות שהופיעו במיקום הבולט ביותר בקמפיין שופינג. בכל מכירה פומבית של מודעות יש רק 'חשיפה אחת במיקום הראשון' כך שנתח החשיפות במיקום הבולט ביותר מהווה מדד חשוב למידת הבולטות הכוללת שלכם.

נתח חשיפות במיקום הבולט ביותר = חשיפות במיקום הראשון / סה"כ חשיפות כשירות בראש הדף

על סמך נתח חשיפות במיקום הבולט ביותר ניתן לדעת אם המוצרים שלכם יופיעו באופן בולט יותר בתוצאות של מודעות בקמפיין שופינג כתוצאה מהגדלה של הצעת המחיר או התקציב. נתון זה זמין לקמפיינים, לקבוצות מודעות ולקבוצות מוצרים (בקמפיינים של שופינג).

איך זה עובד באופן כללי

כדי להעריך את נתח החשיפות, Google בוחנת את המכירות הפומביות של המודעות במהלך היום, ומשתמשת בנתונים פנימיים (כגון איכות) שלכם ושל משתתפים אחרים באותן מכירות פומביות. 

נתח החשיפות כולל את כל המכירות הפומביות שבהן המודעה שלכם הוצגה, ואת כל המכירות הפומביות שבהן המודעה תחרותית מספיק כדי להופיע. לדוגמה, נתח החשיפות עשוי לכלול מכירות פומביות שבהן המודעה שלכם יכלה להופיע במחיר כפול מהצעת המחיר הנוכחית שלה, אך לא לכלול מכירות פומביות שבהן הוערך כי נדרשת העלאה של 1,000% בהצעת המחיר על מנת שהמודעה תופיע. 

חשוב לזכור שנתח החשיפות מבוסס על הערכה של המקרים שבהם המודעה הייתה תחרותית במכירה הפומבית. תנודות קלות לאורך זמן לא בהכרח מצביעות על כך שיש לנקוט פעולה כלשהי. שינויים בהצעות המחיר, באיכות או במערכות המודעות של Google עשויים להוביל לשינוי בקבוצת המכירות הפומביות שבהן המערכת מעריכה שהייתם תחרותיים.

הערה: באתרים של שותפי חיפוש אין הבדל בין "ראש הדף" ו"חלק אחר", והנתונים מהאתרים האלה לא ייכללו בנתוני נתח החשיפות.

איך זה עובד לגבי קמפיינים של שופינג

נתח החשיפות של קמפיינים של שופינג מחושב באופן דומה לנתח החשיפות של מודעות טקסט. עם זאת, כשהערך הזה מחושב, המערכת לוקחת בחשבון את האפשרות שכמה מודעות שופינג של אותו מפרסם יכולות להופיע בו זמנית. 

כדי להימנע מספירה כפולה כאשר כמה מודעות שופינג של אותו מפרסם מוצגות באותה מכירה פומבית, מערכת Google Ads מקצה את ההזדמנות לחשיפה למודעת השופינג בעלת הדירוג הגבוה ביותר מאותו מפרסם. כל מודעות השופינג מקבלות חשיפה. עם זאת, חשיפות שהתקבלו באותה מכירה פומבית אחרי שהמודעה הראשונה הוצגה אינן משוקללות בחישוב של נתח החשיפות. המנגנון הזה מופעל בכל פעם שמודעה שלכם מוצגת. כלומר, רק החשיפה הראשונה בכל חיפוש תשוקלל בנתח החשיפות. כשהחשיפה הזו היא במיקום הבולט ביותר, היא נספרת גם בנתח החשיפות במיקום הבולט ביותר.

נתח חשיפות במיקום הבולט ביותר כולל את כל המכירות הפומביות שבהן המודעה הוצגה במיקום הבולט ביותר, חלקי כל המכירות הפומביות שבהן המודעה הייתה יכולה להופיע במיקום הבולט ביותר.

מדדי נתח חשיפות של קמפיינים ב-Google שופינג מבוססים על התנועה של רשת החיפוש, לא על התנועה של רשת המדיה או רשת שותפי החיפוש. 

איך זה עובד לגבי קמפיינים לקידום מלונות

נתח החשיפות של קמפיינים לקידום מלונות מחושב לפי המקום שבו המודעה מופיעה במודול ההזמנות של המודעות לקידום מלונות. מידע נוסף על נתח החשיפות בקמפיינים לקידום מלונות

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה