Tungkol sa bahagi ng impression


Ipinapaliwanag ng artikulong ito kung paano kinakalkula ang bahagi ng impression, at kung paano naiiba ang mga pagkalkulang ito para sa mga Shopping campaign.

Tandaan: Para sa mga Hotel campaign, magbasa tungkol sa bahagi ng impression para sa mga Hotel campaign.

Para sa mga tagubilin kung paano tingnan ang iyong bahagi ng impression para sa lahat ng uri ng campaign, matutunan kung paano Kunin ang data ng iyong bahagi ng impression.

Para sa mga tagubilin sa kung paano papalakihin ang iyong bahagi ng impression para sa lahat ng uri ng campaign, matutunan kung paano Palakihin ang iyong bahagi ng impression.

Sinusubaybayan ng dalawang sukatan ng impression ang pagiging kitang-kita ng iyong mga ad: bahagi ng impression (impression share o IS) at pinakanangungunang bahagi ng impression (absolute top impression share o ATIS).

Bahagi ng impression

Ang impression share (IS) ay ang porsyento ng mga impression na natatanggap ng iyong mga ad kumpara sa kabuuang bilang ng mga impression na maaaring makuha ng mga ad mo.

Bahagi ng impression = mga impression / kabuuang mga kwalipikadong impression

Tinatantya ang mga kwalipikadong impression gamit ang maraming salik, kasama na ang mga setting ng pag-target, status ng pag-apruba, at kalidad. Available ang data ng bahagi ng impression para sa mga campaign, ad group, pangkat ng produkto (para sa mga Shopping campaign) at keyword.

Ang bahagi ng impression ay isang mahusay na paraan upang maunawaan kung makakaabot ba ng mas maraming tao ang iyong mga ad kung tataasan mo ang iyong bid o badyet.

Pinakanangungunang bahagi ng impression

Ang absolute top impression share (ATIS) ay ang porsyento ng iyong mga Shopping ad impression na ipinapakita sa pinakakapansin-pansing posisyon sa Shopping. Iisa lang ang “pinakanangungunang bahagi ng impression” sa bawat auction, kaya isang mahalagang tagasaad ng pangkalahatan mong pagiging kitang-kita ang iyong pinakanangungunang bahagi ng impression.

Pinakanangungunang bahagi ng impression = mga pinakanangungunang impression / kabuuang mga kwalipikadong nangungunang impression

Makakatulong sa iyo ang pinakanangungunang bahagi ng impression na maunawaan kung mas magiging kitang-kita ba ang mga produkto mo sa mga resulta ng Shopping ad kung iyong tataasan ang bid o badyet mo. Available ang ATIS para sa mga campaign, ad group, at pangkat ng produkto (para sa mga Shopping campaign).

Paano ito gumagana sa pangkalahatan

Para matantya ang bahagi ng impression, tinitingnan ng Google ang mga auction ng ad sa buong araw, at ginagamit ang internal na data tulad ng kalidad ng sa iyo at ng iba pang kalahok sa mga parehong ad auction. 

Kasama sa bahagi ng impression ang lahat ng auction kung saan lumabas ang iyong ad at lahat ng auction kung saan sapat ang pagiging mapagkumpitensya ng ad mo para lumabas ito. Halimbawa, posibleng kasama rito ang mga auction kung saan puwedeng lumabas ang iyong ad sa doble ng kasalukuyan nitong bid, pero posibleng hindi kasama rito ang mga auction kung saan, ayon sa pagtatantya, kailangan ng iyong ad ng 1,000% pagtaas ng bid para lumabas ito. 

Tandaan, nakabatay ang bahagi ng impression sa pagtatantya noong nakipagkumpitensya ang iyong ad sa auction. Hindi nagsasaad ang maliliit na pagbabago sa paglipas ng panahon na kailangan ng pagkilos. Puwedeng baguhin ng mga pagbabago sa iyong bid, kalidad, o system ng ad ng Google ang hanay ng mga auction kung saan ayon sa pagtatantya ng system ay naging mapagkumpitensya ka.

Tandaan: Hindi tinutukoy ang mga partner sa paghahanap sa “pinakaitaas” vs. “iba pa” at hindi isasama ang mga ito sa data ng bahagi ng impression

Paano ito gumagana para sa mga Shopping campaign

Ang bahagi ng impression para sa mga Shopping campaign ay kinakalkula sa paraang tulad ng sa mga text ad. Gayunpaman, isinasaalang-alang ng sukatang ito na puwedeng lumabas nang sabay-sabay ang maraming Shopping ad mula sa iisang advertiser. 

Para maiwasan ang dobleng pagbibilang sa tuwing maraming Shopping ad ang ipinapakita mula sa iisang advertiser sa parehong auction, itinatalaga ng Google Ads ang pagkakataon ng impression sa Shopping ad na may pinakamataas na rank mula sa naturang advertiser. Nakakatanggap ang lahat ng Shopping ad ng impression. Gayunpaman, hindi nakikita sa kalkulasyon ng bahagi ng impression ang mga natanggap na impression sa iisang auction pagkatapos naihatid ang iyong unang ad. Nangyayari ito sa tuwing naihatid ang anuman sa iyong mga ad, na nangangahulugang ang unang impression mo lang para sa bawat paghahanap ang magiging kwalipikado para sa bahagi ng impression. Kung ang impression na iyon ay nasa pinakakitang-kitang posisyong posible, binibilang din ito sa pinakanangungunang bahagi ng impression.

Kasama sa pinakanangungunang bahagi ng impression ang lahat ng auction kung saan lumalabas ang iyong ad sa pinakakitang-kitang posisyon na hinati sa lahat ng auction kung saan naipakita sana ang ad mo sa pinakakitang-kitang posisyon.

Ang mga sukatan ng Bahagi ng Impression para sa shopping ay nagmumula sa trapiko ng Search Network, hindi sa trapiko mula sa Display Network o network ng Mga Partner sa Paghahanap. 

Paano ito gumagana para sa mga Hotel campaign

Kinakalkula ang bahagi ng impression para sa mga Hotel campaign kung saan lumalabas ang iyong ad sa module ng booking ng mga Hotel ad. Matuto pa tungkol sa bahagi ng impression para sa mga Hotel campaign.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu

Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
73067
false