Teave näitamiste osakaalu kohta


Selles artiklis selgitatakse, kuidas näitamiste osakaalu arvutatakse ja mille poolest need arvutused Shopping-kampaaniate puhul erinevad.

Märkus.Hotellikampaaniate puhul lugege hotellikampaaniate näitamiste osakaalu teavet.

Juhiseid selle kohta, kuidas kõikide kampaaniatüüpide näitamiste osakaalu vaadata, lugege teemast Näitamiste osakaalu andmete hankimine.

Kaks näitamiste mõõdikut jälgivad, kui silmapaistvad on teie reklaamid: näitamiste osakaal (IS) ja absoluutses ülaosas näitamiste osakaal (ATIS).

Näitamiste osakaal

Näitamiste osakaal (IS) väljendab protsentuaalselt seda, kui suur on teie reklaamide näitamiste osakaal võrreldes nende näitamiste koguarvuga, mille teie reklaamid võiksid saada.

Näitamiste osakaal = näitamised / sobilike näitamiste koguarv

Sobilike näitamiste hinnanguline arv leitakse mitmesuguste tegurite (sh sihtimisseadete, kinnitusolekute ja kvaliteedi) põhjal. Näitamiste osakaalu andmed on saadaval kampaaniate, reklaami- ja tooterühmade (Shopping-kampaaniates) ning märksõnade kohta.

Näitamiste osakaal annab teile hea ülevaate sellest, kas teie reklaamid võiksid pakkumise või eelarve suurendamisel jõuda suurema hulga inimesteni.

Absoluutses ülaosas näitamiste osakaal

Absoluutses ülaosas näitamiste osakaal (ATIS) on teie Shopping-reklaamide protsent näitamistest, mis kuvatakse Shopping-kampaania kõige silmapaistvamal positsioonil. Igal oksjonil on ainult üks absoluutses ülaosas näitamine, seega näitab absoluutses ülaosas näitamiste osakaal hästi teie reklaami üldist silmapaistvust.

Absoluutses ülaosas näitamiste osakaal = absoluutses ülaosas näitamised / sobilike ülaosas näitamiste koguarv

Absoluutses ülaosas näitamiste osakaal aitab teil mõista, kas teie tooted võiksid Shopping-reklaamide tulemustes olla silmapaistvamad, kui oma pakkumist või eelarvet suurendaksite. ATIS on saadaval kampaaniate, reklaami- ja tooterühmade kohta (Shopping-kampaaniates).

Üldised toimimispõhimõtted

Näitamiste osakaalu hindamiseks analüüsib Google päeva jooksul toimunud reklaamioksjoneid ja kasutab siseandmeid (nt teie ning teiste samadel reklaamioksjonitel osalejate reklaamide kvaliteeti). 

Näitamiste osakaal hõlmab kõiki oksjoneid, kus teie reklaami esitati või kus reklaam oli esitamiseks konkurentsivõimeline. Näiteks võib see hõlmata oksjoneid, kus teie reklaami oleks võinud esitada praegusest kaks korda suurema pakkumisega, või välistada oksjonid, kus teie reklaam vajab esitamiseks hinnanguliselt 1000% pakkumise suurendamist. 

Pidage meeles, et näitamiste osakaal põhineb hinnangul selle kohta, millal teie reklaam oli oksjonil konkurentsivõimeline. Väiksed kõikumised aja jooksul ei pruugi tingimata viidata sellele, et midagi tuleks ette võtta. Teie pakkumiste, reklaamide kvaliteedi või Google’i reklaamisüsteemide muudatused võivad muuta nende oksjonite kogumit, mille alusel süsteem teie konkurentsivõimet hindab.

Märkus. Otsingupartneritega pole võimalik kasutada eristust „ülaosas“ või „mujal“ ja neid ei kaasata näitamiste osakaalu andmetesse

Toimimispõhimõtted Shopping-kampaaniates

Shopping-kampaaniate näitamiste osakaal arvutatakse samamoodi nagu tekstreklaamide osakaal. See mõõdik võtab aga arvesse, et samal ajal võib näidata ühe reklaamija mitut Shopping-reklaami. 

Kui ühe reklaamija mitu Shopping-reklaami konkureerivad samal oksjonil, määrab Google Ads topeltarvestuse vältimiseks näitamisvõimaluse selle reklaamija kõige kõrgema asetusega Shopping-reklaamile. Kõik Shopping-reklaamid saavad näitamise. Näitamisi, mis on saadud samal oksjonil pärast teie esimese reklaami esitamist ei kajastata näitamiste osakaalu arvutamisel. See juhtub iga kord, kui teie reklaame esitatakse, mis tähendab, et iga otsingu puhul läheb näitamiste osakaalu arvutamisel arvesse ainult teie esimene näitamine. Kui see näitamine toimub kõige silmapaistvamal võimalikul positsioonil, loendatakse see ka absoluutses ülaosas näitamiste osakaalu hulka.

Absoluutses ülaosas näitamiste osakaal hõlmab kõiki oksjoneid, kus teie reklaami näidatakse kõige silmapaistvamal positsioonil. Nende oksjonite arv jagatakse kõikide oksjonite arvuga, kus teie reklaami oleks saanud kõige silmapaistvamal positsioonil näidata.

Shopping-reklaamide näitamiste osakaalu mõõdikud koguvad andmeid otsinguvõrgustiku liiklusest, mitte Display-võrgustiku ega otsingupartnerite võrgustiku liiklusest. 

Toimimispõhimõtted hotellikampaaniates

Hotellikampaaniate näitamiste osakaal arvutatakse selle alusel, kus teie reklaam hotellireklaamide broneerimismoodulis kuvatakse. Vaadake hotellikampaaniate näitamiste osakaalu kohta lisateavet.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse