Σχετικά με το μερίδιο εμφάνισης


Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο υπολογισμού του μεριδίου εμφάνισης, καθώς και σε τι διαφέρουν αυτοί οι υπολογισμοί για τις καμπάνιες Αγορών.

Σημείωση: Για τις Καμπάνιες ξενοδοχείων, διαβάστε σχετικά με το μερίδιο εμφάνισης για Καμπάνιες ξενοδοχείων.

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο προβολής του μεριδίου εμφάνισης για όλους τους τύπους καμπανιών, μάθετε πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε Λήψη δεδομένων μεριδίου εμφάνισης.

Υπάρχουν δύο μετρήσεις εμφάνισης που παρακολουθούν την ορατότητα των διαφημίσεών σας: το μερίδιο εμφάνισης (IS) και το μερίδιο εμφάνισης στην κορυφαία θέση (ATIS).

Μερίδιο εμφάνισης

Το μερίδιο εμφάνισης (IS) είναι το ποσοστό των εμφανίσεων που λαμβάνουν οι διαφημίσεις σας συγκριτικά με τον συνολικό αριθμό εμφανίσεων που θα μπορούσαν να λάβουν οι διαφημίσεις σας.

Μερίδιο εμφάνισης = εμφανίσεις / σύνολο κατάλληλων εμφανίσεων

Οι κατάλληλες εμφανίσεις υπολογίζονται με χρήση πολλών παραγόντων, όπως οι ρυθμίσεις στόχευσης, οι καταστάσεις έγκρισης και η ποιότητα. Τα δεδομένα μεριδίου εμφάνισης διατίθενται για καμπάνιες, ομάδες διαφημίσεων, ομάδες προϊόντων (για καμπάνιες Αγορών) και λέξεις-κλειδιά.

Το μερίδιο εμφάνισης είναι ένας καλός τρόπος για να κατανοήσετε αν οι διαφημίσεις σας μπορεί να προσεγγίσουν περισσότερα άτομα, αν αυξήσετε την προσφορά ή τον προϋπολογισμό σας.

Μερίδιο εμφάνισης στην κορυφαία θέση

Το μερίδιο εμφάνισης στην κορυφαία θέση (ATIS) είναι το ποσοστό των εμφανίσεων των διαφημίσεων Αγορών που εμφανίζονται στην πιο ορατή θέση για τις καμπάνιες Αγορών. Υπάρχει μόνο μία "εμφάνιση στην κορυφαία θέση" ανά δημοπρασία, συνεπώς το μερίδιο εμφάνισης στην κορυφαία θέση αποτελεί σημαντικό δείκτη της συνολικής ορατότητας των διαφημίσεών σας.

Μερίδιο εμφάνισης στην κορυφαία θέση = αριθμός εμφανίσεων στην κορυφαία θέση / σύνολο κατάλληλων εμφανίσεων στην κορυφαία θέση

Το μερίδιο εμφάνισης στην κορυφαία θέση μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε αν τα προϊόντα σας θα μπορούσαν να εμφανίζονται σε πιο ορατές θέσεις στα αποτελέσματα των διαφημίσεων Αγορών, αν αυξήσετε την προσφορά ή τον προϋπολογισμό σας. Το μερίδιο εμφάνισης στην κορυφαία θέση (ATIS) είναι διαθέσιμο για καμπάνιες, ομάδες διαφημίσεων και ομάδες προϊόντων (για καμπάνιες Αγορών).

Πώς λειτουργικά συνολικά

Για να εκτιμηθεί το μερίδιο εμφάνισης, η Google εξετάζει τις δημοπρασίες διαφημίσεων κατά τη διάρκεια της ημέρας και χρησιμοποιεί εσωτερικά δεδομένα, όπως η ποιότητα, για εσάς και άλλους συμμετέχοντες στις ίδιες δημοπρασίες διαφημίσεων. 

Το μερίδιο εμφάνισης περιλαμβάνει όλες τις δημοπρασίες στις οποίες εμφανίστηκε η διαφήμισή σας και όλες τις δημοπρασίες στις οποίες η διαφήμισή σας είναι αρκετά ανταγωνιστική ώστε να εμφανιστεί. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να περιλαμβάνει δημοπρασίες, όπου η διαφήμισή σας θα μπορούσε να εμφανίζει δύο φορές την τρέχουσα προσφορά της, αλλά θα μπορούσε να αποκλείει δημοπρασίες όπου η διαφήμισή σας υπολογίζεται ότι θα χρειαζόταν αύξηση 1000% προκειμένου να εμφανιστεί. 

Να θυμάστε ότι το μερίδιο εμφάνισης βασίζεται σε μια εκτίμηση της χρονικής στιγμής κατά την οποία η διαφήμισή σας ήταν ανταγωνιστική στη δημοπρασία. Μικρές διακυμάνσεις με την πάροδο του χρόνου δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι χρειάζεται να προβείτε σε κάποια ενέργεια. Οι αλλαγές στις προσφορές σας, την ποιότητα ή τα συστήματα διαφημίσεων της Google ενδέχεται να αλλάξουν το σύνολο των δημοπρασιών στις οποίες το σύστημα υπολογίζει ότι ήσασταν ανταγωνιστικοί.

Πώς λειτουργεί για καμπάνιες Αγορών

Το μερίδιο εμφάνισης για τις καμπάνιες Αγορών υπολογίζεται περίπου όπως και στις διαφημίσεις με κείμενο. Ωστόσο, αυτή η μέτρηση λαμβάνει υπόψη ότι πολλές διαφημίσεις Αγορών από τον ίδιο διαφημιζόμενο μπορούν να εμφανίζονται ταυτόχρονα. 

Το Google Ads, για να αποφύγει τη διπλή καταμέτρηση, όταν σε μια δημοπρασία συμμετέχουν πολλές διαφημίσεις Αγορών από τον ίδιο διαφημιζόμενο, αντιστοιχίζει την ευκαιρία εμφάνισης στη διαφήμιση Αγορών με την υψηλότερη κατάταξη του συγκεκριμένου διαφημιζόμενου. Όλες οι διαφημίσεις Αγορών λαμβάνουν μια εμφάνιση. Ωστόσο, οι εμφανίσεις που έχουν ληφθεί στην ίδια δημοπρασία μετά την προβολή της πρώτης διαφήμισής σας δεν αντικατοπτρίζονται στον υπολογισμό του μεριδίου εμφάνισης. Αυτό συμβαίνει κάθε φορά που προβάλλεται κάποια από τις διαφημίσεις σας και σημαίνει ότι μόνο η πρώτη εμφάνιση για κάθε αναζήτηση θα πληροί τα κριτήρια, ώστε να συμπεριλαμβάνεται στο μερίδιο εμφάνισης. Όταν αυτή η εμφάνιση βρίσκεται στην πιο ορατή θέση, υπολογίζεται και στο μερίδιο εμφάνισης στην κορυφαία θέση.

Το μερίδιο εμφάνισης στην κορυφαία θέση περιλαμβάνει τον αριθμό όλων των δημοπρασιών στις οποίες η διαφήμισή σας εμφανίστηκε στην πιο ορατή θέση, διαιρεμένο με τον αριθμό των δημοπρασιών στις οποίες η διαφήμισή σας θα μπορούσε να είχε εμφανιστεί στην πιο ορατή θέση.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας