Modifikátory voľnej zhody


Modifikátor voľnej zhody poskytuje väčšiu mieru kontroly než štandardná voľná zhoda. Umožňuje zobrazovať reklamy len pri vyhľadávaniach obsahujúcich slová, ktoré ste označili znamienkom plus, napríklad +červené +topánky, alebo príbuzné varianty týchto výrazov.

Výrazy s modifikátorom voľnej zhody, ktoré označíte znamienkom „+“, možno priradiť k ľubovoľnej časti vyhľadávania. Pred výrazmi so znamienkom „+“, za nimi alebo medzi nimi sa vo vyhľadávaní môžu vyskytovať ďalšie slová. Príklad: Kľúčové slová s modifikátorom voľnej zhody +červené +topánky môžu zodpovedať vyhľadávaniam „červené topánky na predaj“ alebo „červené pánske topánky“, nie však vyhľadávaniam „modré topánky“ či „červené turistické čižmy“. Väčšia miera konkrétnosti môže prispieť k zvýšeniu relevancie vyhľadávaní voči reklamám a k zlepšeniu miery prekliknutí a konverzných pomerov.

Reklama sa môže zobraziť aj v prípade príbuzných variácií jednotlivých výrazov označených znamienkom „+“ alebo pri spojení týchto výrazov do kľúčového slova.

V tomto článku sa dozviete, čo sú modifikátory voľnej zhody a ako vďaka nim môžete pomocou reklám osloviť relevantnejších zákazníkov.

Ako to funguje

Google Ads predvolene používa možnosť voľnej zhody. Zacieľuje tak na vyhľadávania zahŕňajúce ľubovoľnú kombináciu slov tvoriacich výraz kľúčového slova, ako aj na vyhľadávania obsahujúce príbuzné variácie týchto výrazov alebo ich spojenia do jedného kľúčového slova.

Aj keď vďaka kľúčovému slovu priradenému voľnou zhodou, ako je tenisová obuv, možno na svojom webe zaznamenáte veľký objem relevantnej návštevnosti z kliknutí, môžete dosiahnuť vyšší počet vyhľadávaní, než ste pôvodne zamýšľali.

V prípade modifikátorov voľnej zhody sa vaše reklamy zobrazia iba vtedy, keď používateľ vyhľadá slová, ktoré ste označili znamienkom plus, napríklad +rýchla +inštalácia podlahy +tvrdé drevo, alebo príbuzné variácie týchto výrazov. Príbuzné variácie v rámci modifikátorov voľnej zhody zahŕňajú nesprávne napísané slová, tvary v jednotnom a množnom čísle, skratky, akronymy, odvodené slová (napríklad „podlaha“ a „podlahový“), implicitné výrazy, synonymá a parafrázy, ako aj varianty výrazov kľúčového slova, ktoré majú rovnaký význam.

Modifikátor voľnej zhody umožňuje zobrazovať reklamy aj v prípade príbuzných variácií celého kľúčového slova, nielen príbuzných variácií jednotlivých výrazov.

Príklad: Kľúčové slová +zamestnanie +mechanik +naftové motory môžu zodpovedať vyhľadávaniu „mechanik naftové motory práca na čiastočný úväzok“. Toto vyhľadávanie úzko súvisí s celým kľúčovým slovom „zamestnanie mechanik naftové motory“, hoci „zamestnanie“ a „práca na čiastočný úväzok“ nie sú priame synonymá. Reklama sa nezobrazí pri vyhľadávaniach obsahujúcich len samotný výraz „práca na čiastočný úväzok“.Ďalšie informácie o príbuzných variantoch

Poznámka: Modifikátor „+“ možno použiť len s voľnou zhodou. Neexistuje žiaden ekvivalent pre presnú ani frázovú zhodu.

Modifikátor voľnej zhody zohľadňuje poradie slov. Ak je poradie slov relevantné pre význam kľúčového slova, napríklad +nové +zámky +hotely, modifikátor voľnej zhody nemusí vždy priradiť vyhľadávania s iným poradím slov, napríklad nové hotely v zámkoch. Ak poradie slov nezmení význam kľúčového slova, napríklad +francúzsko +hotely, modifikátor voľnej zhody priradí dopyty bez ohľadu na poradie slov, napríklad hotely v paríži vo francúzsku. V prípadoch, kedy záleží na poradí slov, odporúčame pridať kľúčové slovo, ktoré vyjadrí dodatočný zámer. Zaistíte tak, že oslovíte všetku návštevnosť relevantnú pre vašu firmu.

Príklady

Kľúčové slovo s modifikátorom voľnej zhody Reklamy sa môžu zobraziť pri týchto vyhľadávaniach Reklamy sa nezobrazia pri týchto vyhľadávaniach
+pánska +obuv
 • výpredaj obuvi pre pánov
 • štýlové topánky pre pánov
 • obuv pre mužov
 • pánske ponožky a obuv
 • pánske ponožky
 • detské tenisky
+trávnik +kosenie +služba
 • služby kosenia trávnika
 • služba kosenia a úpravy okrajov trávnika
 • kosenie trávy a záhradnícke služby
 • sadzby služieb kosenia trávy
 • záhradnícke služby
 • služba prevzdušňovania trávnika
+chorvátsko +dovolenka
 • all inclusive dovolenka v chorvátsku
 • návrhy na dovolenku v chorvátsku
 • chorvátsko plavby

Vplyv modifikátorov voľnej zhody na návštevnosť a kliknutia

Modifikátory zvyšujú konkrétnosť kľúčových slov priradených voľnou zhodou, čím zužujú ich dosah. Použitie modifikátora voľnej zhody tak môže na jednej strane zvýšiť relevanciu dopytov vyhovujúcim vašim kľúčovým slovám, na druhej však môže znížiť očakávanú návštevnosť.

Osvedčené postupy

Odporúčame vám nasledujúce postupy:

 • Ponechajte svoje existujúce kľúčové slová priradené voľnou zhodou aktívne (namiesto toho, aby ste ich upravili alebo odstránili).
 • Ak ste v prvom rade použili kľúčové slová priradené voľnou zhodou, zvážte úpravu ponúk počas pridávania kľúčových slov s modifikátorom voľnej zhody. Vyššia ponuka ceny za kliknutie (CZK) môže zvýšiť počet kliknutí a konverzií.
 • Keďže kľúčové slová s modifikátorom voľnej zhody zodpovedajú aj vyhľadávaniam s príbuznými variáciami výrazov, ktoré ste označili znamienkom plus, nemusíte vytvárať viaceré variácie, ako sú +červená +topánka, +červené +topánky+topánka +červená.
 • Modifikátor „+“ stačí pridať k výrazom, ktoré súvisia s vaším výrobkom. Predložky, spojky a členy môžete vynechať. Príklad: Namiesto kľúčového slova +reštaurácie +v +košiciach pridajte +reštaurácie +košice.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory