Всичко за модификаторите на широко съвпадение


Модификаторът на широко съвпадение Ви дава повече контрол от стандартното широко съвпадение. Тази опция гарантира, че рекламата Ви се показва само в търсения, които включват думите, които сте означили със знак плюс, като например +червени +обувки или техни близки варианти.

Термините на модификатора на широко съвпадение, които определите със знак плюс, могат да съответстват на всяка част от търсенето. Допълнителни думи могат да се показват при търсенето преди, след или между вашите думи, означени със знак „+“. Например модифицираните ключови думи с широко съвпадение +червени +обувки могат да съответстват на търсене за „червени мъжки обувки“, но не и за „сини обувки“ или „червени туристически ботуши“. Тази допълнителна степен на подробност може да помогне за увеличаване на уместността на търсенията спрямо рекламите Ви и по този начин да подобри честотата на кликване (CTR) и процента на реализация.

Рекламата Ви може да се показва и за близки варианти на отделните термини със знак „+“ или на комбинация от тях в ключовата дума.

В тази статия се обяснява какво представляват модификаторите на широко съвпадение и как могат да се използват, така че рекламите Ви да достигат до по-подходящи клиенти.

Начин на работа

По подразбиране Google Ads използва опцията за широко съвпадение за насочване по търсения, които включват всяка комбинация от думите, от които се състои ключовата дума, както и търсения, съдържащи близки варианти на тези термини или комбинации от тях в една ключова дума.

Въпреки че ключова дума с широко съвпадение, като „обувки за тенис“, може да изпраща към сайта Ви голям обем трафик от подходящи кликвания, възможно е да обхванете повече заявки за търсене, отколкото първоначално сте възнамерявали.

Модификаторите на широко съвпадение обезпечават показването на рекламите Ви само когато нечие търсене включва обозначените от Вас със знак плюс думи, като +бързо +поставяне +паркет, или близки варианти на тези термини. Близките варианти за модификатора на широко съвпадение включват неправилен правопис, форми за единствено и множествено число, съкращения и акроними, както и сродни думи (например „под“ и „подов“), подразбиращи се термини, синоними и парафрази, както и варианти на ключовите думи с едно и също значение.

Модификаторът на широко съвпадение отговаря на условията за показване и при близки варианти на цялата ключова дума в допълнение към използването на близки варианти за отделните термини.

Например +наемане +механик +дизел може да съответства на търсене за „механик дизел почасова работа“. Това търсене е тясно свързано с цялата ключова дума „наемане на механик дизел“, въпреки че „наемане“ и „почасова работа“ не са преки синоними. Рекламата Ви няма да се показва при търсения само на „почасова работа“.Научете повече за близките варианти.

Забележка: Модификаторът „+“ може да се използва само с типа на широко съвпадение. Не съществува еквивалент за точно съвпадение и съвпадение по фраза.

Модификаторът на широко съвпадение взема под внимание словореда. Ако например словоредът е подходящ за значението на ключовата дума, + хотели + ню + йорк например, модификаторът на широко съвпадение може невинаги да съответства на търсенията с различен словоред, например нови хотели в йорк. Ако словоредът не променя значението на ключовата дума, например + хотели + франция, модификаторът на широко съвпадение ще търси съответствие на заявките независимо от словореда, например хотели в париж франция. В случаите, когато словоредът е от значение, препоръчваме да добавите ключовата дума, която изразява допълнителното намерение, за да достигнете до целия трафик, подходящ за бизнеса Ви.

Примери

Ключова дума с модификатор на широко съвпадение Рекламите може да се показват за тези търсения Рекламите няма да се показват за тези търсения
+мъжки +обувки
 • обувки разпродажба за мъже
 • стилни обувки за мъже
 • обувки за мъже
 • мъжки чорапи и обувки
 • мъжки чорапи
 • детски маратонки
+услуги +косене +ливада
 • услуги за косене на ливадата ми
 • услуги за косене и кантиране на ливада
 • услуги за косене на трева и градинарство
 • цени за услуги за косене на трева
 • градинарски услуги
 • услуга за аериране на зелени площи
+ваканция +аруба
 • почивки ол инклузив аруба
 • идеи за ваканция в аруба
 • круизи в аруба

Как модификаторите на широко съвпадение влияят върху трафика и кликванията

Модификаторите добавят повече конкретност към ключовите думи с широко съвпадение и така стесняват обхвата им. Следователно използването им може както да увеличи уместността на заявките, които съответства на ключовите Ви думи, така и да намали очаквания Ви трафик.

Най-добри практики

Препоръчваме да направите следното:

 • Оставете активни сегашните си ключови думи с широко съвпадение (не ги редактирайте или премахвайте).
 • Ако сте използвали предимно ключови думи с широко съвпадение, помислете за коригиране на офертите, като добавите модифицирани ключови думи с широко съвпадение. По-високата оферта за цена на кликване (CPC) може да увеличи обема на кликванията и реализациите, които получавате.
 • Тъй като модифицираните ключови думи с широко съвпадение вече ще улавят търсения, които представляват близки варианти на означените със знак плюс термини, няма нужда да добавяте множество варианти, като например +червена +обувка, +червени +обувки или +обувка +червена.
 • Трябва само да добавите модификатора „+“ към термините, които се отнасят за продукта Ви, като можете да изключите предлозите, съюзите или определителните членове. Например, добавяте ключовата дума „+ресторанти +софия“ вместо „+ресторанти +в +софия“.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си