Всичко за модификаторите на широко съвпадение

Тъй като предлага повече контрол от широкото съвпадение, модификаторът на широко съвпадение показва само реклами в търсения, които включват думите, които сте обозначили със знак плюс, като например +червени +обувки, или близки техни варианти. Преди, след или между термините може да се показват още думи. Например модифицираните ключови думи с широко съвпадение +червени +обувки могат да съответстват на заявка за търсене за „червени мъжки обувки“, но не и за „сини обувки“ или „червени туристически ботуши“. Това може да помогне за увеличаване на уместността на търсенията спрямо рекламите Ви и по този начин да подобри Вашата честота на кликване (CTR) и процента на реализация.

В тази статия се разяснява какво представляват модификаторите на широко съвпадение и как могат да се използват, така че рекламите Ви да достигат до по-подходящи клиенти.

Какво представляват модификаторите на широко съвпадение

По подразбиране Google Ads използва опцията за широко съвпадение, за да насочва по търсения, включващи произволна комбинация от елементите на ключовата Ви дума, както и търсения, съдържащи техни синоними или други варианти (като например сродни търсения). Затова, въпреки че ключова дума с широко съвпадение, като обувки за тенис, може да изпраща към сайта Ви голям обем трафик от подходящи кликвания, възможно е да обхванете повече заявки за търсене, отколкото първоначално сте възнамерявали.

Модификаторите на широко съвпадение обезпечават показването на рекламите Ви само когато нечие търсене включва обозначените от Вас със знак плюс думи, като +бързо +поставяне +паркет, или близки варианти на тези термини. Близките варианти на модификаторите на широко съвпадение включват думи с неправилен правопис, форми за единствено и множествено число, съкращения и акроними, както и сродни думи (например „паркет“ и „паркетен“). Синонимите (като „бързо“ и „скоростно“) и сродните търсения (като „плочки“ и „ламинат“) не се считат за близки варианти за модификатора на широко съвпадение.

Как модификаторите на широко съвпадение влияят върху трафика и кликванията

Модификаторите добавят повече конкретност към ключовите Ви думи с широко съвпадение и така стесняват обхвата им. Следователно използването им може както да увеличи уместността на ключовите Ви думи, така и да намали очаквания Ви трафик.

Най-добри практики

За да получите повече уместни кликвания, опитайте следното:

  • Оставете активни сегашните си ключови думи с широко съвпадение (не ги редактирайте или премахвайте).
  • Ако сте използвали предимно ключови думи с широко съвпадение, помислете за коригиране на офертите си при добавянето на по-подходящи модифицирани техни варианти. По-високата оферта за цена на кликване (CPC) може да увеличи обема на кликванията и реализациите, които получавате.
  • Ако сте използвали предимно точно съвпадение и съвпадение по фраза, добавянето на модифицирани ключови думи с широко съвпадение може да Ви помогне да започнете да достигате до повече клиенти, като запазите контрола върху това кои думи за търсене съвпадат с ключовите Ви думи.
  • Тъй като модифицираните ключови думи с широко съвпадение вече ще улавят търсения, които представляват близки варианти на означените със знак плюс термини, няма нужда да добавяте множество варианти, като например +червен +обувка и +червени +обувки.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си