Подобряване на ключовите Ви думи за дисплейната мрежа

След като вече провеждате кампания в дисплейната мрежа, време е да оцените ключовите си думи и да подобрите тези с ниска ефективност. Най-добре е да мислите за ефективността на ключовите си думи във връзка с рекламните си цели, така че да можете да извършвате промени според това, какви резултати искате да получите. Независимо дали искате да увеличите трафика към уебсайта си, или да повишите броя на реализациите (например продажби), изпробвайте някои от следните съвети, за да настроите прецизно насочването.

Увеличаване на трафика към уебсайта Ви

Пример

Да предположим, че сте майстор на стъкло и продавате ръчно изработени вази. Последните няколко седмици са били особено продуктивни за Вас и сте създали много нови уникални творби, които сте поставили за продажба на уебсайта си. Искате възможно най-много хора да го посетят и да разгледат шедьоврите Ви.

Добавете по-общи ключови думи

Опитайте да добавите по-общи ключови думи в кампанията си, ако искате рекламата Ви да отговаря на условията за показване в голям брой уебсайтове. Ако притежавате магазин за продажба на дребно, бихте могли да изберете обща ключова дума, като „вази“, вместо по-конкретна, като „ръчно духани стъклени вази“. Научете как да добавяте ключови думи

Добавете различни ключови думи

Новите ключови думи, които са уникални термини, идеи или понятия, могат да повишат трафика към рекламата Ви. Например вместо да използвате ключовата дума „ваза“ опитайте да добавите ключовите думи „съд за цветя“ или „кана“. Тези различни, уникални ключови думи могат да подпомогнат съчетаването на рекламата Ви с допълнителни страници в уебсайтовете, което съответно би могло да доведе до по-честото ѝ показване.

Увеличете офертите за ефективните ключови думи

Увеличете офертите си за цена на кликване (CPC) за ключовите думи с висока честота на кликване, което ще допринесе рекламите Ви да се показват по-често на страници, които насочват трафик към уебсайта Ви. Научете повече за коригирането на офертите на ниво ключова дума

Използвайте вмъкване на ключова дума

Вмъкването на ключова дума може динамично да актуализира рекламния Ви текст, така че той да съдържа една от ключовите думи, задействали рекламата. Когато рекламите Ви съответстват в голяма степен на думите за търсене на клиента, те могат да бъдат по-подходящи и да постигнат по-висока честота на кликване (CTR). Научете повече за използването на динамично вмъкване на ключова дума

Прецизиране на списъка Ви с ключови думи, за да намалите разходите си

Пример

Сега да предположим, че уебсайтът Ви за ръчно изработените от Вас вази се радва на многобройни посетители и искате да съсредоточите рекламите си върху хората, които е по-вероятно да купят Ваше произведение. Например може да виждате, че за някои ключови думи хората кликват върху рекламата Ви, но не купуват вазите Ви. Можете да прецизирате списъците си с ключови думи, така че рекламите Ви да се концентрират върху потенциалните клиенти, като имате предвид, че по-малкото кликвания могат да означават по-малки общи разходи.

Добавете по-конкретни ключови думи

Достигайте до клиентите по-ефективно, като използвате конкретни ключови думи, пряко свързани с продукта или услугата Ви. За магазин за ръчно изработени вази например бихте могли да изберете конкретна ключова дума, като „духано стъкло“, вместо по-обща, като „ваза“. Важно е да не забравяте, че с по-конкретни ключови думи може да не успеете да достигнете до желания брой хора. Научете повече за добавянето, редактирането или премахването на някои общи ключови думи

Намалете офертите за неефективните ключови думи

Ограничете сумите, които изразходвате за ключови думи с по-ниска ефективност спрямо останалите. Можете да намалите офертата си за цена на кликване (CPC) за тези ключови думи, за да изразходвате по-голяма част от бюджета си за високоефективните. Научете повече за това, как да редактирате офертите си за CPC или CPM

Поставете на пауза неефективните ключови думи

Ако вече сте намалили офертите си за цена на кликване (CPC) за ключовите думи с ниска ефективност, но искате още да подобрите ефективността на кампанията си, опитайте да поставите на пауза или да премахнете тези ключови думи. Можете да ги възобновите или да ги добавите отново, когато станат по-подходящи.

Не допускайте рекламата Ви да се показва на неподходящи места

Опитайте да изключите определени ключови думи от кампанията си, за да не допуснете показване на рекламите Ви на уебсайтове, нямащи отношение към продукта или услугата Ви. По този начин можете да избегнете плащането за кликвания, които е малко вероятно да доведат до реализации. Ако например имате магазин за обувки, бихте могли да изключите ключови думи, като „употребявани“ и „използвани“, за да предотвратите показването на рекламата си в уебсайтове за употребявани обувки. Имайте предвид, че ако изключите твърде много ключови думи, рекламите Ви може да достигат до по-малко клиенти. Научете как да изключите конкретни уеб страници или мобилни приложения

Активирайте оптимизатора на реализациите

Опитайте да използвате оптимизатора на реализациите, функция на Google Ads, която използва данните от проследяването на реализациите Ви в програмата, за да Ви осигури повече реализации при по-ниски разходи. (Имайте предвид, че кампанията Ви трябва да отговаря на условията за функцията). Оптимизаторът на реализациите може да Ви помогне да избегнете непечелившите кликвания и да Ви осигури максимален брой печеливши. Научете повече за това, как да настроите оптимизатора на реализациите

Използвайте URL адреси на целевата страница на ниво ключова дума

Насочвайте трафик към целевите си страници, които са пряко свързани с дадени ключови думи, като използвате URL адреси на целевата страница на ниво ключова дума. Ако използвате такъв тип URL адреси в кампанията си в мрежата за търсене, бихте могли да направите същото и за дисплейната мрежа. Научете повече за настройването на URL адреси на целевата страница за ключови думи

Съвети

  • В дисплейната мрежа за всички ключови думи се счита, че са само с широко съвпадение. Това означава, че не е необходимо да включвате форми за множествено число, неправилно изписване или други техни варианти.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false