Trang Lập hóa đơn và thanh toán cho Google Ads

Trang Lập hóa đơn và thanh toán dưới biểu tượng công cụ là trang tổng hợp diễn ra toàn bộ hoạt động thanh toán của bạn bao gồm thanh toán chi phí quảng cáo và quản lý hoạt động thanh toán của bạn.

Những trang này cung cấp điều hướng đơn giản, tùy chọn lọc và tóm tắt dễ dàng nhìn thấy cho tất cả thông tin lập hóa đơn và thanh toán quan trọng của bạn.

Dưới đây là một số điều bạn có thể thực hiện:

 • Xem tóm tắt tất cả các giao dịch trong quá khứ của bạn.
  Nhấp vào Giao dịch để xem các khoản thanh toán, tín dụng và các nội dung điều chỉnh cũng như các chi phí trong quá khứ liên quan đến tài khoản của bạn. Bạn có thể sắp xếp, lọc, in hoặc tạo bảng tính cho thông tin này. Xem các khoản thanh toán và hóa đơn trong quá khứ của bạn bằng cách điều chỉnh phạm vi thời gian.

 • Thay đổi phương thức thanh toán.
  Thêm phương thức thanh toán để thanh toán cho các chi phí của bạn hoặc chỉ định thẻ tín dụng dự phòng bằng cách nhấp vào Phương thức thanh toán.

 • Xem tùy chọn cài đặt hồ sơ.
  Nhấp vào Cài đặt để xem địa chỉ thanh toán, mã hồ sơ thanh toán và các thông tin liên hệ khác. Bạn có thể sử dụng mã khuyến mại tại đây bằng cách nhấp vào Quản lý mã khuyến mại ở cuối trang.

 • Thanh toán.
  Sau khi nhấp vào biểu tượng công cụ rồi Lập hóa đơn và thanh toán, bạn sẽ chuyển đến trang Tóm tắt. Tại đây, bạn có thể nhấp vào nút Thanh toán để thanh toán cho Google Ads. Nhấp vào Quản lý mã khuyến mại nếu bạn có mã.
Truy cập Google Ads
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố