Thực hiện thay đổi bằng tính năng tải lên hàng loạt

Sử dụng tính năng tải lên hàng loạt là cách hiệu quả để thực hiện thay đổi cho từ khóa, quảng cáo, nhóm quảng cáo, chiến dịch và nhóm sản phẩm (cho chiến dịch Mua sắm) trong tài khoản Google Ads của bạn. Tính năng này giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách cho phép bạn tải bảng tính xuống, thực hiện thay đổi ngoại tuyến và sau đó tải bảng tính cập nhật lên lại tài khoản mà các thay đổi mới của bạn sẽ được áp dụng. Với cách này, bạn có thể thực hiện ngay hàng loạt hành động đối với các vấn đề và cơ hội mà bạn nhận thấy trong dữ liệu của mình. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách tải xuống, chỉnh sửa và tải bảng tính lên.

Ví dụ:

Amy là một nhà bán lẻ trực tuyến, bán dụng cụ thể thao. Cô có hàng ngàn từ khóa trên rất nhiều nhóm quảng cáo. Trước đây, cô đã sử dụng bảng tính và một công thức độc quyền để thay đổi giá thầu của mình, sau đó cô sẽ nhập thủ công giá thầu này vào tài khoản Google Ads. Với tính năng tải lên hàng loạt, Amy có thể tải một bảng tính gồm các từ khóa xuống, thay đổi giá thầu bằng cách áp dụng công thức độc quyền của cô đối với bảng tính, sau đó tải bảng tính này trực tiếp lên tài khoản Google Ads của cô.

Khi Amy tải bảng tính đã chỉnh sửa lên, cô có thể xem trước bất kỳ thay đổi nào, nhận thông tin chi tiết về các lỗi có thể có và áp dụng các thay đổi khi cô đã sẵn sàng – tất cả trong cùng một tab. Cô thậm chí có thể chia sẻ bản xem trước của mình với đồng nghiệp nếu cô cần ý kiến khác.

Tải bảng tính xuống để chỉnh sửa

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads.
 2. Chọn Tất cả chiến dịch trong menu điều hướng.
 3. Chọn Từ khóaQuảng cáo, Nhóm quảng cáo, Chiến dịch hoặc Nhóm sản phẩm (tùy thuộc vào loại chỉnh sửa bạn muốn thực hiện).
 4. Nhấp vào biểu tượng tải xuống Download.
 5. Chọn định dạng cho bảng tính của bạn.
Làm thử
Lưu ý

Nếu bạn tải xuống, báo cáo sẽ không bao gồm tất cả các trường bạn có thể chỉnh sửa.

Lưu bảng tính đã tải xuống ban đầu của bạn

Sau khi gửi tệp tải lên hàng loạt, bạn sẽ không thể tự động hủy hoặc đảo ngược tác vụ thay đổi của mình. Do đó, bạn nên lưu bản sao báo cáo gốc được tải xuống trong mọi trường hợp phòng khi bạn cần xem các tùy chọn cài đặt trước khi thay đổi.

Tải mẫu phần mở rộng quảng cáo có thể chỉnh sửa xuống
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên cùng phía bên phải của tài khoản.
 3. Trong “Hành động hàng loạt”, hãy nhấp vào Tải lên.
 4. Nhấp vào biểu tượng dấu cộng màu xanh lam .
 5. Nhấp vào Xem mẫu.
 6. Tải mẫu của bạn xuống dưới dạng bảng tính CSV hoặc Excel.

Chỉnh sửa bảng tính

Quy tắc chung cho chỉnh sửa bảng tính

Thêm từ khóa, quảng cáo, nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc nhóm sản phẩm

Để thêm từ khóa, quảng cáo hoặc bất kỳ mục nào khác, hãy tạo hàng mới trong bảng tính được tải xuống của bạn.

Tiếp theo, hãy nhập bất kỳ giá trị nào bạn muốn cho mục mới, chẳng hạn như giá thầu, ngân sách hoặc trạng thái. Nếu bạn không chỉ định cột "trạng thái" của mục mới, mục này sẽ được bật theo mặc định.  Hãy tham khảo danh sách các mục được hỗ trợ và giá trị tương ứng này.

Lưu ý

Bạn không thể chỉnh sửa quảng cáo trong bảng tính được tải xuống. Để thay đổi quảng cáo, hãy xóa quảng cáo đó và tạo quảng cáo mới trong bảng tính rồi chỉnh sửa theo ý bạn. 

Loại bỏ từ khóa, quảng cáo, nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc nhóm sản phẩm

Để loại bỏ từ khóa, quảng cáo hoặc bất kỳ mục nào khác:

 1. Trong bảng tính đã bạn tải xuống, hãy tìm hàng chứa mục đó.
 2. Trong cột "Trạng thái" của hàng đó, hãy nhập Xóa.
 3. Tải lên bảng tính của bạn.

Quy tắc chung cho chỉnh sửa

 • Không sửa đổi hoặc xóa hàng tiêu đề, có chứa tên cột.
 • Bạn không cần phải lưu ý hoặc đánh dấu các thay đổi của mình. Khi bạn đã hoàn tất và tải lên bảng tính, chúng tôi sẽ so sánh bảng tính với các tùy chọn hiện tại của bạn để chọn ra bất kỳ thay đổi nào bạn đã thực hiện. Bạn cũng sẽ có cơ hội xem trước bất kỳ thay đổi nào trước khi thực hiện chúng.
 • Đừng lo lắng về việc xóa các cột không liên quan hoặc hàng tổng cộng.
 • Hãy nhớ lưu bảng tính của bạn bằng một trong các định dạng mà chúng tôi hỗ trợ (.xls, .xlsx, .tsv hoặc .csv).
Mẹo để chỉnh sửa bảng tính từ khóa của bạn
 • Nhập từ khóa trong cột Từ khóa. Sử dụng dấu ngoặc vuông ([ ]) hoặc dấu ngoặc kép ("") xung quanh từ khóa để xác định loại đối sánh chính xác hoặc đối sánh cụm từ.
 • Nhập tên nhóm quảng cáo trong cột Nhóm quảng cáo.
 • Bạn không thể chỉnh sửa cột từ khóa hoặc cột loại đối sánh cho từ khóa hiện tại. Khi bạn thay đổi từ khóa hoặc loại đối sánh, từ khóa cũ sẽ bị loại bỏ và từ khóa mới được tạo. Điều này cũng đúng trong trường hợp bạn tải lên hàng loạt. Do đó, nếu muốn chỉnh sửa từ khóa hoặc loại đối sánh trong báo cáo có thể chỉnh sửa, bạn sẽ phải loại bỏ từ khóa hiện tại và tạo một từ khóa mới với các thay đổi bạn muốn.
Mẹo để chỉnh sửa bảng tính quảng cáo của bạn

Bạn không thể chỉnh sửa văn bản cho quảng cáo hiện tại. Khi bạn thay đổi quảng cáo, quảng cáo cũ sẽ bị loại bỏ và quảng cáo mới được tạo. Điều này cũng đúng trong trường hợp bạn tải lên hàng loạt. Do đó, nếu muốn chỉnh sửa một quảng cáo ngoại tuyến trong bảng tính, bạn phải loại bỏ quảng cáo hiện tại và tạo một quảng cáo mới với các thay đổi bạn muốn.

Mẹo để chỉnh sửa bảng tính chiến dịch

Không thể chỉnh sửa một số cột nhất định bởi vì chúng chỉ được sử dụng khi tạo chiến dịch. Hãy đảm bảo bảng tính của bạn bao gồm các cột bắt buộc sau, tất cả đều có thể chỉnh sửa:

 • Loại chiến lược giá thầu 
 • Ngân sách 
 • Chiến dịch 
 • ID chiến dịch 
 • Trạng thái chiến dịch 
 • Loại chiến dịch 

Các cột sau không bắt buộc phải có:

 • Xoay vòng quảng cáo 
 • Loại chiến dịch phụ 
 • Mẫu theo dõi 
 • Ngày bắt đầu 
 • Ngày kết thúc 
 • Thông số tùy chỉnh 
Mẹo để chỉnh sửa bảng tính phần mở rộng quảng cáo của bạn

Thêm phần mở rộng quảng cáo

Để thêm phần mở rộng quảng cáo mới:

 • Trong cột "Chiến dịch", hãy nhập chiến dịch mà bạn muốn thêm phần mở rộng.
 • Nếu bạn muốn thêm phần mở rộng vào nhóm quảng cáo, hãy chỉ định nhóm quảng cáo đó trong cột "Nhóm quảng cáo".
 • Để thêm tiện ích ứng dụng, bạn phải chỉ định:

  • Hệ điều hành di động: Hệ điều hành mà khách hàng mục tiêu của bạn đang sử dụng. Bạn có thể nhập android hoặc ios.
  • Tên gói: ID riêng của ứng dụng. Đối với Android, đây là Tên gói đứng sau id= trong URL Google Play của ứng dụng:

   http://play.google.com/store/apps/details?id=com.example.appname

   Đối với ứng dụng iOS, hãy nhập ID ứng dụng xuất hiện sau id trong URL iTunes của ứng dụng:

   http://itunes.apple.com/us/app/example-app-name/id#########

  • Văn bản liên kết ứng dụng: Văn bản mà mọi người sẽ nhấp vào để đến ứng dụng của bạn. Ví dụ: bạn có thể sử dụng “Tải xuống ứng dụng”.
  • URL cuối cùng: URL được hiển thị cho khách hàng cho ứng dụng của bạn. Ví dụ: URL này có thể là URL của ứng dụng trong cửa hàng Google Play.
 • Để thêm tiện ích cuộc gọi, bạn phải chỉ định:

  • Số điện thoại: Số sẽ được gọi khi một khách hàng nhấp vào tiện ích của bạn.
  • Mã quốc gia: Quốc gia mà số điện thoại của bạn được liệt kê. Ví dụ: nếu số điện thoại của bạn ở Hoa Kỳ, bạn sẽ đặt US.
  • Sử dụng số chuyển tiếp (tùy chọn): Bạn có muốn sử dụng Số chuyển tiếp Google với quảng cáo của mình hay không. Bạn có thể nhập yes hoặc no. Mặc định là no.
 • Để thêm tiện ích đánh giá, bạn phải chỉ định:

  • Tên nguồn: Người hoặc tổ chức đã cung cấp đánh giá.
  • URL nguồn: URL nơi người hoặc tổ chức đã in đánh giá về bạn.
  • Văn bản: Văn bản đánh giá về bạn.
  • Trích dẫn chính xác (tùy chọn): Văn bản của bạn có trùng từng chữ với bài đánh giá hay không. Bạn có thể nhập yes hoặc no. Mặc định là no.
 • Để thêm tiện ích liên kết trang web, bạn phải chỉ định:

  • Văn bản liên kết trang web: Văn bản mà bạn muốn xuất hiện dưới dạng liên kết có thể nhấp trong liên kết trang web của mình.
  • URL cuối cùng: URL mà liên kết trong liên kết trang web của bạn sẽ dẫn đến.

  Không bắt buộc phải sử dụng trường Mô tả, nhưng trường này có thể làm cho quảng cáo của bạn phù hợp hơn với khách hàng tiềm năng. Nếu chọn có mô tả, bạn phải sử dụng cả hai trường. Mô tả của bạn có thể đủ điều kiện hiển thị bên dưới liên kết trang web.

  Tìm hiểu thêm trong mục Liên kết trang web có thông tin chi tiết bổ sung.

 • Để thêm phần phần mở rộng về chú thích, bạn phải xác định:
  • Văn bản chú thích: Văn bản mà bạn muốn xuất hiện dưới dạng chú thích của mình
 • Để thêm phần mở rộng về đoạn thông tin có cấu trúc, bạn phải chỉ định:
  • Tiêu đề đoạn nội dung có cấu trúc: (Những) tiêu đề được chọn từ danh sách các tiêu đề được xác định trước, có viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi tiêu đề. LƯU Ý: Chỉ tiêu đề trong danh sách của chúng tôi mới được chấp nhận.
  • Giá trị đoạn nội dung có cấu trúc: Chi tiết có liên quan đến tiêu đề cụ thể mà bạn đang làm nổi bật.

  Đặc điểm kỹ thuật tùy chọn cho tất cả phần mở rộng quảng cáo

  Ngoài các cột bắt buộc trong mỗi báo cáo, bạn có thể sử dụng tính năng tải lên hàng loạt để xác định tùy chọn thiết bị, ngày bắt đầu và kết thúc cho phần mở rộng và tùy chọn lập lịch của mình. Để chỉ định các tùy chọn này, hãy thêm cột mới vào bảng tính của bạn cùng với tên và thông tin sau:

  • Thời gian bắt đầu: Ngày bạn muốn phần mở rộng của mình bắt đầu hiển thị. Bạn nên sử dụng định dạng mm/dd/yyyy. Ví dụ: ngày 1 tháng 7 năm 2014 sẽ là 07/01/2014.
  • Thời gian kết thúc: Ngày bạn muốn phần mở rộng của mình ngừng hiển thị. Bạn nên sử dụng định dạng mm/dd/yyyy. Ví dụ: ngày 1 tháng 7 năm 2014 sẽ là 07/01/2014.
  • Tùy chọn thiết bị: Những thiết bị mà bạn muốn hiển thị phần mở rộng của mình. Bạn có thể chỉ định tất cả hoặc thiết bị di động.
  • Lập lịch: Những ngày trong tuần và thời gian bạn muốn hiển thị phần mở rộng. Bạn phải sử dụng định dạng Day, start time - end time. Ví dụ: nếu bạn muốn lập lịch từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều vào Thứ Hai, thì bạn phải nhập Monday, 09:00 AM - 05:00 PM. Nếu bạn muốn lập lịch cho nhiều ngày, hãy tách riêng các ngày bằng dấu chấm phẩy. Ví dụ: bạn có thể lập lịch cho cả Thứ Hai và Thứ Ba bằng cách sử dụng Monday, 09:00 AM - 05:00 PM; Tuesday, 09:00 AM - 05:00 PM.
   

  Loại bỏ phần mở rộng quảng cáo

  Để loại bỏ phần mở rộng quảng cáo, hãy nhập Remove trong cột Hành động của hàng phần mở rộng quảng cáo đó. Điều này sẽ loại bỏ phần mở rộng khỏi chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo (mặc dù phần mở rộng sẽ vẫn tồn tại để sử dụng với các chiến dịch và nhóm quảng cáo khác). Việc xóa hàng hoặc loại bỏ nội dung từ hàng sẽ không có hiệu lực.

Mẹo để chỉnh sửa bảng tính nhóm sản phẩm của bạn

Để có hướng dẫn chi tiết, hãy xem thông tin về tải lên hàng loạt trong chiến dịch Mua sắm.

Tải bảng tính lên và áp dụng các thay đổi

Cách tải lên thông qua menu ba chấm
 1. Hãy đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Chọn Tất cả chiến dịch trong menu điều hướng. 
 3. Chọn Từ khóaQuảng cáo, Nhóm quảng cáo, Chiến dịch hoặc Nhóm sản phẩm (tùy thuộc vào loại chỉnh sửa bạn muốn thực hiện).
 4. Nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm 3 dot icon
 5. Nhấp vào biểu tượng Tải lên Import.
 6. Chọn bảng tính bạn muốn tải lên.
 7. Nhấp vào Mở.
 8. Nhấp vào Xem trước nếu bạn muốn xem trước dữ liệu trước khi tải lên.
 9.  Nhấp vào Áp dụng.
Cách tải lên trong mục Thao tác hàng loạt

Dưới đây là cách tải bảng tính lên:

 1. Trong tài khoản AdWords, hãy nhấp vào Hoạt động hàng loạt trong cửa sổ điều hướng bên trái.
 2. Chọn Tải lên hàng loạt.
 3. Nhấp vào Chọn tệp để chọn bảng tính đã chỉnh sửa và lưu.
 4. Nhấp vào Tải lên và xem trước.
 5. Khi đã tải, màn hình xem trước các thay đổi của bạn sẽ xuất hiện. Tại điểm này, bạn có thể thấy các thay đổi của mình sẽ như thế nào, chỉnh sửa bất kỳ lỗi nào trong bảng tính của bạn, sau đó tải lên lại hoặc bỏ qua lỗi và nhấp vào Áp dụng các thay đổi.
Xem kết quả tải lên của bạn

Khi tệp được tải lên, bạn sẽ thấy một mục mới cho tệp đó ở đầu bảng trong mục Hoạt động hàng loạt. Những thay đổi đã áp dụng sẽ có liên kết Chi tiết để bạn có thể xem các thay đổi trước đây của mình. Đối với bảng tính đã tải lên mà bạn chưa áp dụng, bạn có thể chọn Xem trước, Áp dụng hoặc Loại bỏ.

Lưu ý
 • Nếu bạn tải lên bảng tính có hơn 1.000 hàng và bật tính năng xem trước, tất cả các hàng sẽ được tải lên nhưng bạn sẽ chỉ nhìn thấy 1.000 hàng đầu tiên trong bản xem trước. 
 • Bạn có thể xem tất cả các thay đổi sau khi áp dụng bằng cách tải kết quả xuống.  
 • Bạn chỉ có thể xem chi tiết các tệp được tải lên trong 90 ngày qua.
 • Kích thước của bảng tính không được vượt quá 50MB và 1 triệu hàng.
 • Thời gian tải lên sẽ hết sau 2 giờ. Nếu điều này xảy ra, bạn cần phải thử lại. Tuy nhiên, bạn không phải tải lại toàn bộ bảng tính lên mà chỉ cần tải tiếp các phần chưa hoàn tất lên.
   
Tạo hàng loạt tài khoản Google Ads từ tài khoản người quản lý

Bạn có thể tạo nhiều tài khoản Google Ads từ tài khoản người quản lý của mình bằng tính năng tải lên hàng loạt. Đây là mẫu CSV.

Phải làm gì nếu xảy ra lỗi

Xác định lỗi

 1. Xác định vị trí bảng tính trong bảng Hoạt động hàng loạt.
 2. Trong hàng có báo cáo của bạn, hãy nhấp vào Tải xuống > Chỉ lỗi hoặc nhấp vào Chi tiết để xem xét các lỗi trong tài khoản.
 3. Trong cột Kết quả trên bảng tính, bạn hãy tìm sự cố trong từng hàng và khắc phục sự cố đó.
 4. Lưu tệp, sau đó tải tệp lên trong khu vực Hành động hàng loạt.

Khắc phục lỗi

Lỗi Giải pháp
Có những thay đổi mâu thuẫn nhau. Đảm bảo không có người nào khác đang cố gắng chỉnh sửa tài khoản của bạn và thử lại.
Các mục trong tệp của bạn không đáp ứng nguyên tắc biên tập. Đảm bảo tất cả các mục trong tệp của bạn tuân theo Nguyên tắc biên tập của Google Ads.
Tệp của bạn thiếu hàng tiêu đề. Phải sử dụng hàng đầu tiên của tệp đã tải lên cho tiêu đề.
Lưu ý: Khi bạn tải tệp xuống từ Google Ads, tiêu đề sẽ có sẵn.
Cột chứa sai loại thông tin. Vui lòng đảm bảo thông tin bạn đã nhập đáp ứng yêu cầu.
Hàng này thiếu một giá trị. Vui lòng đảm bảo nhập giá trị cho tất cả các cột bắt buộc.
Từ khóa của bạn có ký tự không được phép. Xóa bất kỳ ký tự nào không theo tiêu chuẩn ( ! @ % , *) khỏi từ khóa.
Một trong số các ID không tồn tại. Nếu bạn đang thêm một yếu tố, hãy xóa giá trị khỏi cột ID. Nếu bạn đang thực hiện thay đổi cho một phần tử, hãy đảm bảo rằng ID là chính xác và thực thể chưa bị xóa.
Nếu bạn đang thêm một phần tử vào nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch, vui lòng đảm bảo rằng chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo có ID hợp lệ.
URL đã nâng cấp không giống với URL đích trước đó. URL cuối cùng và mẫu theo dõi phải giống với URL đích. Nếu bạn không muốn chúng giống nhau, hãy làm theo những bước được nêu trong Cách nâng cấp URL.
Không thể sử dụng cả URL cuối cùng và URL đích. Bạn không thể sử dụng cả URL cuối cùng và URL đích (/URL liên kết trang web cho liên kết trang web). Lưu ý: URL cuối cùng được đề xuất.
Để cập nhật tập dữ liệu hoặc nguồn cấp dữ liệu của bạn, bạn sẽ cần bao gồm cột "Hành động". Bắt buộc phải bao gồm cột có tiêu đề ‘HÀNH ĐỘNG’ khi thực hiện các thay đổi đối với liên kết trang web và nguồn cấp dữ liệu khác thông qua tải lên hàng loạt (các giá trị có thể có là “ĐẶT”, “THÊM” hoặc “XÓA”).

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố