Thực hiện thay đổi bằng tính năng tải lên hàng loạt

Sử dụng tính năng tải lên hàng loạt là một cách hiệu quả để thực hiện các thay đổi cho từ khóa, quảng cáo, nhóm quảng cáo, chiến dịch và nhóm sản phẩm (đối với Chiến dịch mua sắm) trong tài khoản Google Ads của bạn. Tính năng này giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách cho phép bạn tải bảng tính xuống, thực hiện các thay đổi ngoại tuyến và sau đó, tải bảng tính đã cập nhật lên lại tài khoản mà bạn muốn áp dụng các thay đổi đó. Với cách này, bạn có thể thực hiện ngay hàng loạt hành động đối với các vấn đề và cơ hội mà bạn nhận thấy trong dữ liệu của mình. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách tải xuống, chỉnh sửa và tải bảng tính lên.

Ví dụ:

Amy là một nhà bán lẻ trực tuyến, bán dụng cụ thể thao. Cô có hàng ngàn từ khóa trên rất nhiều nhóm quảng cáo. Trước đây, cô đã sử dụng bảng tính và một công thức riêng để thay đổi giá thầu, rồi nhập giá thầu mới vào tài khoản Google Ads của mình theo cách thủ công. Với tính năng tải lên hàng loạt, Amy có thể tải một bảng tính gồm các từ khóa xuống, thay đổi giá thầu bằng cách áp dụng công thức độc quyền của cô đối với bảng tính, sau đó tải bảng tính này trực tiếp lên tài khoản Google Ads của cô.

Khi Amy tải bảng tính đã chỉnh sửa lên, cô có thể xem trước mọi thay đổi, nhận thông tin chi tiết về các lỗi có thể xảy ra và áp dụng các thay đổi đó khi cô đã sẵn sàng – cô thực hiện tất cả những thao tác đó trong cùng một thẻ. Cô thậm chí có thể chia sẻ bản xem trước của mình với đồng nghiệp nếu cô cần thêm ý kiến.

1. Tải bảng tính xuống để chỉnh sửa

Bạn nên thực hiện bước này để đảm bảo các thay đổi của bạn được tải lên chính xác.

Tải bảng tính từ tài khoản xuống

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads.
 2. Chọn Tất cả chiến dịch trong trình đơn điều hướng.
 3. Chọn Từ khóa, Quảng cáo, Nhóm quảng cáo, Chiến dịch, Đối tượng hoặc Nhóm sản phẩm (tùy thuộc vào loại chỉnh sửa mà bạn muốn thực hiện).
 4. Nhấp vào biểu tượng tải xuống Download, rồi chọn Tùy chọn khác ở cuối trình đơn thả xuống.
 5. Chọn định dạng cho bảng tính của bạn.
 6. Trong phần "Bao gồm", hãy đánh dấu vào hộp cho Các cột có thể chỉnh sửa để tải lên hàng loạt.
 7. Nhấp vào Tải xuống
Thử ngay
Lưu ý

Nếu bạn tải xuống, báo cáo sẽ không bao gồm tất cả các trường bạn có thể chỉnh sửa.

Lưu bảng tính gốc mà bạn đã tải xuống

Sau khi tải lên hàng loạt, bạn sẽ không thể tự động hủy hoặc đảo ngược các thay đổi của mình. Do đó, bạn nên luôn lưu bản sao của báo cáo gốc mà bạn đã tải xuống, phòng trường hợp bạn cần xem các tùy chọn cài đặt trước khi thực hiện các thay đổi.

2. Định dạng bảng tính

Chỉnh sửa bảng tính (Quy tắc chung)

Thêm từ khóa, quảng cáo, nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc nhóm sản phẩm

Để thêm từ khóa, quảng cáo hoặc bất kỳ mục nào khác, hãy tạo hàng mới trong bảng tính đã tải xuống.

Tiếp theo, hãy nhập các giá trị bạn muốn cho mục mới, chẳng hạn như giá thầu, ngân sách hoặc trạng thái. Nếu bạn không chỉ định cột "trạng thái" của mục mới, Google sẽ bật mục này theo mặc định. Hãy tham khảo danh sách các mục được hỗ trợ và giá trị tương ứng này.

Lưu ý

Bạn không thể chỉnh sửa quảng cáo trong bảng tính đã tải xuống. Để thay đổi quảng cáo, hãy xóa quảng cáo đó và tạo quảng cáo mới trong bảng tính rồi chỉnh sửa theo ý bạn. 

Loại bỏ từ khóa, quảng cáo, nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc nhóm sản phẩm

Để loại bỏ từ khóa, quảng cáo hoặc bất kỳ mục nào khác:

 1. Trong bảng tính đã bạn tải xuống, hãy tìm hàng chứa mục đó.
 2. Trong cột "Trạng thái" của hàng đó, hãy nhập Xóa.
 3. Tải lên bảng tính của bạn.

Quy tắc chung cho chỉnh sửa

 • Không sửa đổi hoặc xóa hàng tiêu đề, có chứa tên cột.
 • Bạn không cần phải lưu ý hoặc đánh dấu các thay đổi của mình. Khi bạn đã hoàn tất và tải lên bảng tính, chúng tôi sẽ so sánh bảng tính với các tùy chọn hiện tại của bạn để chọn ra bất kỳ thay đổi nào bạn đã thực hiện. Bạn cũng sẽ có cơ hội xem trước bất kỳ thay đổi nào trước khi thực hiện chúng.
 • Đừng lo lắng về việc xóa các cột không liên quan hoặc hàng tổng cộng.
 • Hãy nhớ lưu bảng tính của bạn bằng một trong các định dạng mà chúng tôi hỗ trợ (.xls, .xlsx, .tsv hoặc .csv).
Chỉnh sửa bảng tính từ khóa
 • Nhập từ khóa trong cột Từ khóa. Sử dụng dấu ngoặc vuông ([ ]) hoặc dấu ngoặc kép ("") bao quanh từ khóa để xác định kiểu khớp chính xác hoặc kiểu khớp cụm từ.
 • Nhập tên nhóm quảng cáo trong cột Nhóm quảng cáo.
 • Bạn không thể chỉnh sửa cột từ khóa hoặc cột kiểu khớp cho từ khóa hiện có. Khi bạn thay đổi từ khóa hoặc kiểu khớp, từ khóa cũ sẽ bị loại bỏ và từ khóa mới sẽ được tạo. Điều này cũng đúng trong trường hợp bạn tải lên hàng loạt. Do đó, nếu muốn chỉnh sửa từ khóa hoặc kiểu khớp trong báo cáo có thể chỉnh sửa, thì bạn sẽ phải loại bỏ từ khóa hiện tại và tạo từ khóa mới với các thay đổi mà bạn muốn.
Chỉnh sửa bảng tính quảng cáo

Bạn không thể chỉnh sửa văn bản cho quảng cáo hiện tại. Khi bạn thay đổi quảng cáo, quảng cáo cũ sẽ bị loại bỏ và quảng cáo mới sẽ được tạo. Điều này cũng đúng trong trường hợp bạn tải lên hàng loạt. Do đó, nếu muốn chỉnh sửa quảng cáo ngoại tuyến trong một bảng tính, thì bạn sẽ phải loại bỏ quảng cáo hiện tại và tạo quảng cáo mới với các thay đổi mà bạn muốn.

Chỉnh sửa bảng tính chiến dịch

Bạn không thể chỉnh sửa một số cột nhất định bởi vì bạn chỉ dùng các cột đó khi tạo chiến dịch. Bảng tính của bạn có thể bao gồm các cột sau:

Chiến dịch

 • Chiến dịch (bắt buộc)
 • Mã chiến dịch (bắt buộc)
 • Trạng thái chiến dịch 
 • Loại chiến dịch (không thể chỉnh sửa)
 • Loại chiến dịch phụ (không thể chỉnh sửa)
 • Xoay vòng quảng cáo
 • Ngày bắt đầu 
 • Ngày kết thúc

Đặt giá thầu và ngân sách

 • Loại chiến lược giá thầu 
 • Chiến lược giá thầu
 • Ngân sách
 • CPA mục tiêu
 • ROAS mục tiêu
 • Tỷ lệ hiển thị mục tiêu
 • Giới hạn giá thầu CPC tối đa cho tỷ lệ hiển thị mục tiêu

Đo lường

 • Mẫu theo dõi 
 • Thông số tùy chỉnh
Chỉnh sửa bảng tính phần mở rộng quảng cáo

Tải mẫu phần mở rộng quảng cáo xuống

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] ở góc trên cùng bên phải của tài khoản.
 3. Trong “Hành động hàng loạt”, hãy nhấp vào Tải lên.
 4. Nhấp vào biểu tượng dấu cộng màu xanh lam .
 5. Nhấp vào Xem mẫu.
 6. Tải mẫu của bạn xuống dưới dạng bảng tính CSV hoặc Excel.

Thêm phần mở rộng quảng cáo

Cách thêm phần mở rộng quảng cáo mới:

 • Trong cột "Chiến dịch", hãy nhập chiến dịch mà bạn muốn thêm phần mở rộng.
 • Nếu bạn muốn thêm phần mở rộng vào nhóm quảng cáo, hãy chỉ định nhóm quảng cáo đó trong cột "Nhóm quảng cáo".
 • Để thêm tiện ích ứng dụng, bạn phải chỉ định:

  • Hệ điều hành di động: Hệ điều hành mà khách hàng mục tiêu của bạn đang sử dụng. Bạn có thể nhập android hoặc ios.
  • Tên gói: ID riêng của ứng dụng. Đối với Android, đây là Tên gói đứng sau id= trong URL Google Play của ứng dụng:

   http://play.google.com/store/apps/details?id=com.example.appname

   Đối với ứng dụng iOS, hãy nhập ID ứng dụng xuất hiện sau id trong URL iTunes của ứng dụng:

   http://itunes.apple.com/us/app/example-app-name/id#########

  • Văn bản liên kết ứng dụng: Văn bản mà mọi người sẽ nhấp vào để đến ứng dụng của bạn. Ví dụ: bạn có thể sử dụng “Tải xuống ứng dụng”.
  • URL cuối cùng: URL được hiển thị cho khách hàng cho ứng dụng của bạn. Ví dụ: URL này có thể là URL của ứng dụng trong cửa hàng Google Play.
 • Để thêm tiện ích cuộc gọi, bạn phải chỉ định:

  • Số điện thoại: Số sẽ được gọi khi một khách hàng nhấp vào tiện ích của bạn.
  • Mã quốc gia: Quốc gia mà số điện thoại của bạn được liệt kê. Ví dụ: nếu số điện thoại của bạn ở Hoa Kỳ, bạn sẽ đặt US.
  • Sử dụng số chuyển tiếp (tùy chọn): Bạn có muốn sử dụng Số chuyển tiếp Google với quảng cáo của mình hay không. Bạn có thể nhập yes hoặc no. Mặc định là no.
 • Để thêm tiện ích đánh giá, bạn phải chỉ định:

  • Tên nguồn: Người hoặc tổ chức đã cung cấp đánh giá.
  • URL nguồn: URL nơi người hoặc tổ chức đã in đánh giá về bạn.
  • Văn bản: Văn bản đánh giá về bạn.
  • Trích dẫn chính xác (tùy chọn): Văn bản của bạn có trùng từng chữ với bài đánh giá hay không. Bạn có thể nhập yes hoặc no. Mặc định là no.
 • Để thêm tiện ích liên kết trang web, bạn phải chỉ định:

  • Văn bản liên kết trang web: Văn bản mà bạn muốn xuất hiện dưới dạng liên kết có thể nhấp trong liên kết trang web của mình.
  • URL cuối cùng: URL mà liên kết trong liên kết trang web của bạn sẽ dẫn đến.

  Không bắt buộc phải sử dụng trường Mô tả, nhưng trường này có thể làm cho quảng cáo của bạn phù hợp hơn với khách hàng tiềm năng. Nếu chọn có mô tả, bạn phải sử dụng cả hai trường. Mô tả của bạn có thể đủ điều kiện hiển thị bên dưới liên kết trang web.

  Tìm hiểu thêm trong mục Liên kết trang web có thông tin chi tiết bổ sung.

 • Để thêm phần mở rộng về chú thích, bạn phải chỉ định:
  • Văn bản chú thích: Văn bản mà bạn muốn xuất hiện dưới dạng chú thích của mình
 • Để thêm phần mở rộng về đoạn thông tin có cấu trúc, bạn phải chỉ định:
  • Tiêu đề của đoạn thông tin có cấu trúc: (Những) tiêu đề được chọn từ danh sách các tiêu đề được xác định trước này và có chữ cái đầu tiên của mỗi tiêu đề được viết hoa. LƯU Ý: Chỉ tiêu đề trong danh sách của chúng tôi mới được chấp nhận.
  • Giá trị đoạn nội dung có cấu trúc: Chi tiết có liên quan đến tiêu đề cụ thể mà bạn đang làm nổi bật.

  Thông số kỹ thuật không bắt buộc cho tất cả các phần mở rộng quảng cáo

  Ngoài các cột bắt buộc trong mỗi báo cáo, bạn có thể sử dụng tính năng tải lên hàng loạt để xác định tùy chọn thiết bị, ngày bắt đầu và kết thúc cho phần mở rộng, cũng như các tùy chọn lập lịch của mình. Để chỉ định các tùy chọn này, hãy thêm cột mới vào bảng tính của bạn cùng với tên cột và thông tin sau:

  • Thời gian bắt đầu: Ngày mà bạn muốn phần mở rộng của mình bắt đầu hiển thị. Bạn nên sử dụng định dạng mm/dd/yyyy. Ví dụ: ngày 1 tháng 7 năm 2014 sẽ là 07/01/2014.
  • Thời gian kết thúc: Ngày mà bạn muốn phần mở rộng của mình ngừng hiển thị. Bạn nên sử dụng định dạng mm/dd/yyyy. Ví dụ: ngày 1 tháng 7 năm 2014 sẽ là 07/01/2014.
  • Tùy chọn thiết bị: Những thiết bị mà bạn muốn hiển thị phần mở rộng của mình. Bạn có thể chỉ định all (tất cả) hoặc mobile (thiết bị di động).
  • Lập lịch: Những ngày trong tuần và thời gian mà bạn muốn hiển thị phần mở rộng. Bạn phải sử dụng định dạng Day, start time - end time. Ví dụ: nếu bạn muốn lập lịch từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều vào thứ Hai hàng tuần, bạn sẽ nhập Monday, 09:00 AM - 05:00 PM. Nếu bạn muốn lập lịch cho nhiều ngày, hãy tách riêng các ngày của bạn bằng dấu chấm phẩy. Ví dụ: bạn có thể lập lịch cho cả thứ Hai và thứ Ba bằng cách sử dụng Monday, 09:00 AM - 05:00 PM; Tuesday, 09:00 AM - 05:00 PM.

  Loại bỏ phần mở rộng quảng cáo

  Để loại bỏ phần mở rộng quảng cáo, hãy nhập Remove trong cột Hành động của hàng cho phần mở rộng quảng cáo đó. Việc này sẽ loại bỏ phần mở rộng đó khỏi chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo (mặc dù phần mở rộng đó sẽ vẫn tồn tại để sử dụng cùng với các chiến dịch và nhóm quảng cáo khác). Việc xóa hàng hoặc loại bỏ nội dung khỏi hàng sẽ không có hiệu lực.

Chỉnh sửa bảng tính nhóm sản phẩm

Để xem hướng dẫn chi tiết, hãy đọc bài viết về tính năng tải lên hàng loạt trong Chiến dịch mua sắm.

Chỉnh sửa chiến lược giá thầu

Bạn có thể chỉ định chiến lược giá thầu danh mục đầu tư hiện tại cho chiến dịch của mình hoặc chỉnh sửa chiến lược giá thầu chuẩn.
Chỉ định chiến lược giá thầu danh mục đầu tư
 1. Truy cập trang Chiến dịch.
 2. Nhấp vào biểu tượng tải xuống Downloadrồi chọn Tùy chọn khác ở cuối trình đơn thả xuống.
 3. Trong mục "Bao gồm", hãy đánh dấu vào hộp cho Các cột có thể chỉnh sửa để tải lên hàng loạtvà nhấp vào Tải xuống.
 4. Nhập tên của chiến lược giá thầu danh mục đầu tư vào cột "Chiến lược giá thầu".
  • Để trống cột "Loại chiến lược giá thầu" và các cột khác, chẳng hạn như "CPA mục tiêu" hoặc "ROAS mục tiêu". Nếu bạn thấy các giá trị trong các cột này, hãy nhập "remove_value". Thông tin này sẽ được tự động thêm vào chiến dịch của bạn dựa trên chiến lược giá thầu hiện tại.
  • Nếu các cột như "CPA mục tiêu", "ROAS mục tiêu" hoặc "Loại chiến lược giá thầu" không khớp với những gì bạn đã đặt cho chiến lược giá thầu hiện tại, thì bạn sẽ nhận được lỗi tải lên.

Bạn không thể chỉnh sửa hoặc tạo chiến lược giá thầu danh mục đầu tư mới bằng bảng tính tải lên hàng loạt.

Chỉnh sửa chiến lược giá thầu chuẩn

 1. Truy cập trang Chiến dịch.
 2. Nhấp vào biểu tượng tải xuống Downloadrồi chọn Tùy chọn khác ở cuối trình đơn thả xuống.
 3. Trong mục "Bao gồm", hãy đánh dấu vào hộp cho Các cột có thể chỉnh sửa để tải lên hàng loạtvà nhấp vào Tải xuống.
 4. Chỉnh sửa cột "Loại chiến lược giá thầu" bằng loại chiến lược giá thầu bạn muốn.
 5. Chỉnh sửa các cột khác như "CPA mục tiêu" hoặc "ROAS mục tiêu".

Chỉnh sửa đối tượng

Bạn có thể chỉ định đối tượng mà bạn đã tạo cho chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo.

Mẹo: Trước tiên, bạn nên tải Download một báo cáo có thể chỉnh sửa xuống để tải lên hàng loạt từ trang Đối tượng.

Nếu có nhiều đối tượng có cùng tên, thì bạn cần thêm cột "Mã nhận dạng đối tượng" để phân biệt các đối tượng đó. Bạn không cần sử dụng cột "Mã nhận dạng đối tượng" nếu đang chỉnh sửa đối tượng đã được liên kết với một chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo.

Bạn có thể chỉnh sửa mức điều chỉnh giá thầu của mình bằng cách nhập giá trị vào cột "điều chỉnh giá thầu". Tất cả các nội dung chỉnh sửa khác (chẳng hạn như tên đối tượng và tùy chọn cài đặt nhắm mục tiêu) đều không được hỗ trợ.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn thêm đối tượng, thì đối tượng đó sẽ tuân theo tùy chọn cài đặt nhắm mục tiêu "mặc định thông minh". Tùy chọn này sẽ duy trì các tùy chọn cài đặt nhắm mục tiêu theo đối tượng hiện tại của bạn. Nếu bạn chưa chọn một tùy chọn cài đặt, thì hệ thống sẽ mặc định đặt thông tin nhắm mục tiêu của bạn theo các tùy chọn sau dựa trên loại chiến dịch của bạn:

 • Tiêu chí Quan sát cho Chiến dịch tìm kiếm và Chiến dịch mua sắm.
 • Nhắm mục tiêu là tính năng mặc định cho Chiến dịch video và Chiến dịch hiển thị.

Đối tượng được hỗ trợ

 • Thông tin nhân khẩu học chi tiết
 • Đối tượng chung sở thích
 • Đối tượng đang cân nhắc mua hàng
 • Tiếp thị lại
 • Đối tượng tương tự
 • So khớp khách hàng

Chỉnh sửa thông tin nhắm mục tiêu theo vị trí

Bạn có thể thêm, loại trừ, chỉnh sửa hoặc xóa vị trí khỏi thông tin nhắm mục tiêu của mình:

 1. Chuyển đến trang Cài đặt.
 2. Nhấp vào biểu tượng tải xuống download icon, rồi chọn Tùy chọn khác ở cuối trình đơn thả xuống.
 3. Trong mục "Bao gồm", hãy đánh dấu vào hộp cho Các cột có thể chỉnh sửa để tải lên hàng loạt và nhấp vào Tải xuống.
 4. Trong cột "Vị trí", hãy nhập vị trí mà bạn muốn nhắm mục tiêu dưới dạng "[vị trí]":"[mức điều chỉnh giá thầu hoặc trạng thái]". Trạng thái có thể là "bị loại trừ" hoặc "đã xóa".
  1. Mức điều chỉnh giá thầu mẫu cho Seattle, Washington: "Seattle, Washington, Hoa Kỳ: -5%"
  2. Ví dụ về trường hợp xóa Seattle, Washington: "Seattle, Washington, Hoa Kỳ: đã xóa"
 5. Trong cột "Loại trừ", hãy nhập bất kỳ vị trí nào mà bạn muốn loại trừ khỏi thông tin nhắm mục tiêu:
  1. Ví dụ về trường hợp loại trừ sân bay Seattle: "Sân bay quốc tế Seattle-Tacoma, Washington, Hoa Kỳ"

3. Tải bảng tính lên và áp dụng các thay đổi

Tải lên từ trang Từ khóa, Quảng cáo, Nhóm quảng cáo, Chiến dịch hoặc Nhóm sản phẩm
 1. Hãy đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Chọn Tất cả chiến dịch trong menu điều hướng. 
 3. Chọn Từ khóaQuảng cáo, Nhóm quảng cáo, Chiến dịch hoặc Nhóm sản phẩm (tùy thuộc vào loại chỉnh sửa bạn muốn thực hiện).
 4. Nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm 3 dot icon
 5. Nhấp vào biểu tượng Tải lên Import.
 6. Chọn bảng tính bạn muốn tải lên.
 7. Nhấp vào Mở.
 8. Nhấp vào Xem trước nếu bạn muốn xem trước dữ liệu trước khi tải lên.
 9.  Nhấp vào Áp dụng.
Tải lên trong mục Hành động hàng loạt

Dưới đây là cách tải bảng tính lên từ phần "Hành động hàng loạt" trong tài khoản của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ và cài đặt .
 3. Trong phần "Hành động hàng loạt", hãy chọn Tải lên.
 4. Nhấp vào biểu tượng dấu cộng .
 5. Trong phần "Nguồn", bạn có thể chọn Tải tệp lên hoặc kết nối với Google Trang tính.
  1. Tải lên tệp: Nhấp vào Chọn một tệp từ máy tính của bạn và thêm tệp của bạn.
  2. Google Trang tính: Nhấp vào Liên kết Google Trang tính hiện có và chọn một bảng tính từ tài khoản Google Drive của bạn.
 6. (Không bắt buộc) Để xem mọi vấn đề có thể xảy ra khi tải tệp của bạn lên, hãy nhấp vào Xem trước.
 7. Nhấp vào Áp dụng.
Xem kết quả tải lên của bạn

Khi tệp được tải lên, bạn sẽ thấy một mục mới cho tệp đó ở đầu bảng trong mục Hoạt động hàng loạt. Những thay đổi đã áp dụng sẽ có liên kết Chi tiết để bạn có thể xem các thay đổi trước đây của mình. Đối với bảng tính đã tải lên mà bạn chưa áp dụng, bạn có thể chọn Xem trước, Áp dụng hoặc Loại bỏ.

Lưu ý
 • Nếu bạn tải bảng tính có hơn 1.000 hàng lên và bật tính năng xem trước, thì tất cả các hàng sẽ được tải lên nhưng bạn sẽ chỉ nhìn thấy 1.000 hàng đầu tiên trong bản xem trước. 
 • Bạn có thể xem tất cả các thay đổi sau khi áp dụng bằng cách tải kết quả xuống.  
 • Bạn chỉ có thể xem chi tiết các tệp được tải lên trong 90 ngày qua.
 • Kích thước của bảng tính không được vượt quá 50MB và 1 triệu hàng.
 • Thời gian tải lên sẽ hết sau 2 giờ. Nếu gặp phải trường hợp này, thì bạn nên thử tải lên lại. Tuy nhiên, bạn không phải tải lại toàn bộ bảng tính lên mà chỉ cần tải tiếp các phần chưa hoàn tất lên.
Tạo nhiều tài khoản Google Ads cùng một lúc từ tài khoản người quản lý

Bạn có thể tạo nhiều tài khoản Google Ads từ tài khoản người quản lý của mình bằng tính năng tải lên hàng loạt. Đây là mẫu CSV.

4. Khắc phục các vấn đề thường gặp

Xác định lỗi
 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ và cài đặt ở góc trên cùng bên phải của tài khoản.
 2. Trong phần “Hành động hàng loạt,” hãy nhấp vào Tất cả hành động hàng loạt.
 3. Trong hàng có báo cáo của bạn, hãy nhấp vào phần Tải kết quả xuống để xem các lỗi trong tài khoản của bạn.
 4. Trong cột "Kết quả" trong bảng tính, bạn có thể tìm thấy vấn đề với mỗi hàng, sau đó khắc phục vấn đề đó.
 5. Lưu tệp rồi tải tệp lên.

Sửa lỗi

Lỗi Giải pháp
Có những thay đổi gây mâu thuẫn. Đảm bảo không có người nào khác đang cố gắng chỉnh sửa tài khoản của bạn và thử lại.
Các mục trong tệp của bạn không đáp ứng nguyên tắc biên tập. Đảm bảo tất cả các mục trong tệp của bạn tuân theo các Nguyên tắc biên tập của Google Ads.
Tệp của bạn thiếu hàng tiêu đề. Phải sử dụng hàng đầu tiên của tệp đã tải lên cho tiêu đề.
Lưu ý: Khi bạn tải tệp xuống từ Google Ads, tiêu đề đã có sẵn.
Cột chứa loại thông tin sai. Nhớ đảm bảo thông tin bạn đã nhập đáp ứng các yêu cầu.
Hàng này thiếu một giá trị. Vui lòng đảm bảo nhập giá trị cho tất cả các cột bắt buộc.
Từ khóa của bạn có ký tự không được phép. Xóa bất kỳ ký tự nào không theo tiêu chuẩn ( ! @ % , *) khỏi từ khóa.
Một trong số các mã nhận dạng không tồn tại. Nếu bạn đang thêm một yếu tố, thì hãy xóa giá trị khỏi cột mã nhận dạng. Nếu bạn đang thực hiện thay đổi cho một phần tử, hãy đảm bảo rằng mã nhận dạng là chính xác và thực thể chưa bị xóa.
Nếu bạn đang thêm một phần tử vào nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch, hãy đảm bảo rằng chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo có mã nhận dạng hợp lệ.
Để cập nhật tập dữ liệu hoặc nguồn cấp dữ liệu của bạn, bạn sẽ cần bao gồm cột "Hành động". Bắt buộc phải bao gồm cột có tiêu đề ‘HÀNH ĐỘNG’ khi thực hiện các thay đổi đối với liên kết trang web và nguồn cấp dữ liệu khác thông qua tải lên hàng loạt (các giá trị có thể có là “ĐẶT”, “THÊM” hoặc “XÓA”).

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố