Wprowadzanie zmian z wykorzystaniem przesyłania zbiorczego

Korzystając z przesyłania zbiorczego, możesz sprawnie wprowadzić zmiany w słowach kluczowych, kampaniach, grupach reklam i grupach produktów (w przypadku kampanii produktowych) na swoim koncie Google Ads. Dzięki tej funkcji oszczędzasz czas, ponieważ możesz pobrać arkusze kalkulacyjne, wprowadzić zmiany offline i przesłać zaktualizowany arkusz z powrotem na konto, gdzie zastosujemy Twoje zmiany. Dzięki temu możesz szybko podejmować działania zbiorcze i reagować na problemy oraz możliwości, na które wskazują Twoje dane. W tym artykule objaśnimy sposób pobierania, edytowania i przesyłania arkusza kalkulacyjnego.

Przykład

Emilia prowadzi sklep online ze sprzętem sportowym. W dziesiątkach grup reklam ma tysiące słów kluczowych. Wcześniej wyliczała zmiany w stawkach, korzystając z arkuszy kalkulacyjnych i zastrzeżonej formuły, po czym wprowadzała je ręcznie na koncie Google Ads. Dzięki funkcji przesyłania zbiorczego może pobrać arkusz kalkulacyjny ze słowami kluczowymi, zmienić stawki, stosując swoją formułę w arkuszu kalkulacyjnym, i przesłać arkusz bezpośrednio na konto Google Ads.

Gdy Emilia prześle arkusz kalkulacyjny ze zmianami, może wyświetlić podgląd dowolnej zmiany, uzyskać informacje o możliwych błędach i wprowadzić zmiany w dogodnym dla siebie momencie – wszystko to na jednej karcie. Może nawet udostępnić podgląd współpracownikom, jeśli chce poznać ich zdanie.

Pobieranie arkuszy kalkulacyjnych do edycji

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Wybierz Wszystkie kampanie w panelu użytkownika.
 3. Kliknij kartę Słowa kluczowe, Reklamy, Grupy reklam, Kampanie lub Grupy produktów (w zależności od typu zmian, jakie chcesz wprowadzić).
 4. Kliknij ikonę pobierania Download.
 5. Wybierz format arkusza kalkulacyjnego.
Spróbuj teraz
Uwaga

Jeśli pobierzesz raport, nie będzie on zawierał żadnych pól, które można edytować.

Zapisz oryginalny pobrany arkusz kalkulacyjny

Po zakończeniu przesyłania zbiorczego nie można automatycznie anulować ani cofnąć zmian. Dlatego zalecamy, by zawsze zapisywać kopię pierwotnie pobranego raportu na wypadek, gdyby kiedyś trzeba było sprawdzić, jak wyglądały ustawienia przed wprowadzeniem zmian.

Pobieranie edytowalnego szablonu rozszerzenia reklamy
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu konta.
 3. W sekcji „Działania zbiorcze” kliknij Przesyłanie danych.
 4. Kliknij niebieską ikonę plusa .
 5. Kliknij Wyświetl szablony.
 6. Pobierz szablon jako plik CSV lub arkusz kalkulacyjny Excel.

Edytowanie arkuszy kalkulacyjnych

Ogólne zasady dotyczące edycji arkuszy kalkulacyjnych

Dodawanie słów kluczowych, reklam, grup reklam, kampanii i grup produktów

Aby dodać słowo kluczowe, reklamę lub inny element, utwórz nowy wiersz w pobranym arkuszu kalkulacyjnym.

Następnie wpisz odpowiednie wartości nowego elementu, takie jak stawka, budżet lub stan. Jeśli nie określisz wartości nowego elementu w kolumnie „Status” („Stan”), domyślnie element zostanie włączony.  Na tej liście znajdziesz obsługiwane elementy i odpowiadające im wartości.

Uwaga

Nie możesz edytować reklam w pobranym arkuszu kalkulacyjnym. Aby edytować reklamę, usuń ją i utwórz w arkuszu kalkulacyjnym nową reklamę z odpowiednimi zmianami. 

Usuwanie słów kluczowych, reklam, grup reklam, kampanii i grup produktów

Aby usunąć słowo kluczowe, reklamę lub inny element:

 1. W pobranym arkuszu kalkulacyjnym znajdź wiersz zawierający odpowiedni element.
 2. W kolumnie „Status” („Stan”) w tym wierszu wpisz Remove („Usuń”).
 3. Prześlij swój arkusz.

Ogólne zasady dotyczące edycji

 • Nie zmieniaj ani nie usuwaj wiersza nagłówka zawierającego nazwy kolumn.
 • Nie musisz zaznaczać w żaden sposób swoich zmian. Gdy zakończysz edytowanie i prześlesz arkusz, porównamy go z aktualnymi ustawieniami, by znaleźć wprowadzone zmiany. Masz też możliwość podglądu każdej zmiany, zanim ją wprowadzisz.
 • Nie musisz usuwać zbędnych kolumn ani wierszy z podsumowaniem.
 • Arkusz kalkulacyjny musi być zapisany w jednym z obsługiwanych formatów (XLS, XLSX, TSV lub CSV).
Wskazówki dotyczące edytowania arkuszy kalkulacyjnych słów kluczowych
 • Wpisz słowo kluczowe w kolumnie Słowo kluczowe. Aby określić dopasowanie ścisłe lub dopasowanie do wyrażenia, umieść słowo kluczowe w nawiasach kwadratowych ([ ]) lub w cudzysłowie („”).
 • Wpisz nazwę grupy reklam w kolumnie Grupa reklam.
 • Nie można edytować istniejącego słowa kluczowego ani jego typu dopasowania. Gdy zmienisz słowo kluczowe lub typ dopasowania, stare słowo kluczowe jest usuwane i tworzone jest nowe. To samo dotyczy przesyłania zbiorczego. Jeśli więc chcesz edytować słowo kluczowe lub typ dopasowania w edytowalnym raporcie, musisz usunąć aktualne i utworzyć nowe słowo kluczowe z wybranymi zmianami.
Wskazówki dotyczące edytowania arkuszy kalkulacyjnych z reklamami

W przypadku istniejącej już reklamy nie można edytować jej tekstu. Gdy zmienisz reklamę, stara reklama jest usuwana i tworzona jest nowa. To samo dotyczy przesyłania zbiorczego. Jeśli więc chcesz edytować reklamę offline w arkuszu kalkulacyjnym, musisz usunąć aktualną reklamę i utworzyć nową z zaplanowanymi zmianami.

Wskazówki dotyczące edytowania arkuszy kalkulacyjnych kampanii

Niektórych kolumn nie można edytować, ponieważ są one używane tylko podczas tworzenia kampanii. Sprawdź, czy arkusz kalkulacyjny zawiera poniższe wymagane kolumny i czy można je wszystkie edytować:

 • Typ strategii ustalania stawek 
 • Budget (Budżet) 
 • Campaign (Kampania) 
 • Campaign ID (Identyfikator kampanii) 
 • Campaign state (Stan kampanii) 
 • Campaign type (Typ kampanii) 

Uwzględnienie tych kolumn jest opcjonalne:

 • Ad rotation (Rotacja reklam) 
 • Campaign subtype (Podtyp kampanii) 
 • Tracking template (Szablon śledzenia) 
 • Start date (Data rozpoczęcia) 
 • End date (Data zakończenia) 
 • Parametry niestandardowe 
Wskazówki dotyczące edytowania arkuszy kalkulacyjnych z rozszerzeniami reklamy

Dodawanie rozszerzenia reklamy

Aby dodać nowe rozszerzenie reklamy:

 • W kolumnie „Campaign” („Kampania”) wpisz nazwę kampanii, do której chcesz dodać rozszerzenie.
 • Aby dodać rozszerzenie do grupy reklam, określ ją w kolumnie „Grupa reklam”.
 • Aby dodać rozszerzenie aplikacji, podaj następujące dane:

  • Mobile OS (Komórkowy system operacyjny): system operacyjny używany przez docelowych klientów. Można wpisać android lub ios.
  • Package name (Nazwa pakietu): unikalny identyfikator aplikacji. W przypadku Androida nazwa pakietu następuje po fragmencie id= w adresie URL aplikacji w Google Play:

   http://play.google.com/store/apps/details?id=com.przykładowa.nazwa.aplikacji

   W przypadku aplikacji na iOS wpisz identyfikator następujący po fragmencie id w adresie URL aplikacji w iTunes:

   http://itunes.apple.com/pl/app/przykładowa-nazwa-aplikacji/id#########

  • App link text (Tekst linku aplikacji): tekst, którego kliknięcie będzie powodować przejście do aplikacji. Może to być np. „Pobierz aplikację”.
  • Final URL (Końcowy URL): URL aplikacji wyświetlany klientom. Może to być np. URL aplikacji w Sklepie Google Play.
 • Aby dodać rozszerzenie połączeń, podaj następujące dane:

  • Numer telefonu: numer, z którym zostanie nawiązane połączenie po kliknięciu rozszerzenia przez klienta.
  • Kod kraju: kraj, w którym zarejestrowany jest Twój numer telefonu. Na przykład jeśli Twój numer zarejestrowany jest w Stanach Zjednoczonych, wpisz US.
  • Użyj numeru przekierowania (opcjonalnie): określa, czy w reklamie ma zostać użyty numer przekierowania Google. Można wpisać yes (tak) lub no (nie). Domyślną wartością jest no.
 • Aby dodać rozszerzenie opinii, podaj następujące dane:

  • Source name (Nazwa źródła): osoba lub organizacja, która wystawiła opinię.
  • Source URL (URL źródła): URL, z którego pochodzi opinia.
  • Text (Tekst): tekst opinii.
  • Is exact quote (Dokładny cytat – opcjonalnie): określa, czy tekst to dosłowny cytat z opinii. Można wpisać yes (tak) lub no (nie). Domyślną wartością jest no.
 • Aby dodać rozszerzenie linku do podstrony, podaj następujące dane:

  • Tekst linku do podstrony: tekst wyświetlany jako link prowadzący do podstrony, który można kliknąć.
  • Końcowy URL: adres URL, do którego będzie prowadzić link do podstrony.

  Pola Opis są opcjonalne, ale mogą pomóc zwiększyć trafność reklam z punktu widzenia potencjalnych klientów. Jeśli zdecydujesz się dodać opis linku do podstrony, musisz wypełnić oba pola. Tekst ten może wyświetlać się pod linkiem do podstrony.

  Więcej informacji znajdziesz w sekcji poświęconej linkom do podstron z dodatkowymi szczegółami.

 • Aby dodać rozszerzenia objaśnień, musisz podać:
  • Callout text (Tekst objaśnienia): tekst, który ma się pojawić jako objaśnienie.
 • Aby dodać rozszerzenia informacji w witrynie, musisz podać:
  • Structured snippet header (Nagłówek rozszerzenia informacji): nagłówki można wybrać z tej listy wstępnie zdefiniowanych nagłówków. Początek każdego z nich trzeba zapisać wielką literą. UWAGA: zaakceptujemy tylko nagłówki znajdujące się na naszej liście.
  • Structured snipped values (Wartości rozszerzenia informacji): konkretne informacje związane z nagłówkiem, które chcesz podkreślić.

  Opcjonalne specyfikacje dla wszystkich rozszerzeń reklamy

  W każdym raporcie oprócz wymaganych kolumn możesz użyć przesyłania zbiorczego, aby ustalić preferencje urządzenia, datę rozpoczęcia i zakończenia wyświetlania rozszerzeń i ustawienia harmonogramu. Aby określić te opcje, dodaj nową kolumnę w arkuszu kalkulacyjnym z następującymi nazwami i informacjami:

  • Start time (Czas rozpoczęcia): data, kiedy rozszerzenie ma zacząć się wyświetlać. Należy użyć formatu mm/dd/rrrr. Na przykład 1 lipca 2014 r. będzie wyglądać następująco: 07/01/2014.
  • End time (Czas zakończenia): data, kiedy rozszerzenie ma przestać się wyświetlać. Należy użyć formatu mm/dd/rrrr. Na przykład 1 lipca 2014 r. będzie wyglądać następująco: 07/01/2014.
  • Device preference (Ustawienia urządzenia): urządzenia, na których chcesz wyświetlać swoje rozszerzenie. Możesz wybrać all (wszystkie) lub mobile (mobilne).
  • Scheduling (Harmonogram): wybrane dni tygodnia i godziny, kiedy rozszerzenie ma się wyświetlać. Należy użyć formatu dzień, godzina rozpoczęcia – godzina zakończenia. Na przykład jeśli chcesz ustawić harmonogram od 9 do 17 w poniedziałek, wpisz Monday, 09:00 AM - 05:00 PM. Jeśli chcesz ustawić harmonogram na kilka dni, oddziel poszczególne dni średnikiem. Można np. zaplanować harmonogram na poniedziałek i wtorek w taki sposób: Monday, 09:00 AM - 05:00 PM; Tuesday, 09:00 AM - 05:00 PM.
   

  Usuwanie rozszerzenia reklamy

  Aby usunąć rozszerzenie reklamy, wpisz Remove (Usuń) w kolumnie Action (Działanie) w wierszu danego rozszerzenia reklamy. Spowoduje to usunięcie rozszerzenia z danej kampanii lub grupy reklam (rozszerzenie pozostanie dostępne dla innych kampanii i grup reklam). Samo usunięcie wiersza lub jego zawartości niczego nie zmieni.

Wskazówki dotyczące edytowania arkusza kalkulacyjnego z danymi grup produktów

Szczegółowe instrukcje znajdziesz w artykule o przesyłaniu zbiorczym w kampaniach produktowych.

Przesyłanie arkuszy kalkulacyjnych i stosowanie zmian

Przesyłanie z wykorzystaniem menu z trzema kropkami
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Wybierz Wszystkie kampanie w panelu użytkownika. 
 3. Kliknij kartę Słowa kluczowe, Reklamy, Grupy reklam, Kampanie lub Grupy produktów (w zależności od typu zmian, jakie chcesz wprowadzić).
 4. Kliknij ikonę z trzema kropkami 3 dot icon
 5. Kliknij ikonę przesyłania Import.
 6. Wybierz arkusz kalkulacyjny, który chcesz przesłać.
 7. Kliknij Otwórz.
 8. Kliknij Podgląd, jeśli chcesz wyświetlić dane, zanim je prześlesz.
 9.  Kliknij Zastosuj.
Przesyłanie w sekcji Operacje zbiorcze

Aby przesłać arkusz kalkulacyjny:

 1. Na koncie AdWords w oknie nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Operacje zbiorcze.
 2. Wybierz Przesyłanie zbiorcze.
 3. Kliknij Wybierz plik, by znaleźć edytowany i zapisany arkusz kalkulacyjny.
 4. Kliknij Prześlij i wyświetl podgląd.
 5. Po wczytaniu pliku pojawi się podgląd zmian. Na tym etapie możesz zobaczyć, jak będą wyglądać zmiany, poprawić błędy w arkuszu kalkulacyjnym i ponownie go przesłać, lub zignorować błędy i kliknąć Zastosuj zmiany.
Zobacz wyniki przesyłania

Po przesłaniu pliku u góry tabeli w sekcji Operacje zbiorcze pojawi się nowy wpis dla tego pliku. Obok wprowadzonych zmian pojawi się link Szczegóły, który pozwala Ci zobaczyć wcześniejsze zmiany. Jeśli masz przesłane arkusze kalkulacyjne, które nie zostały jeszcze zastosowane, możesz wybrać opcję Podgląd, Zastosuj lub Usuń.

Uwaga
 • Jeśli prześlesz arkusz kalkulacyjny, który zawiera ponad 1000 wierszy, to w podglądzie zobaczysz tylko tysiąc pierwszych wierszy, choć zostaną przesłane wszystkie. 
 • Aby zobaczyć wszystkie wprowadzone zmiany, pobierz wyniki.  
 • Możesz wyświetlić tylko szczegóły plików przesłanych w ciągu ostatnich 90 dni.
 • Rozmiar arkusza nie może przekroczyć 50 MB, a liczba jego wierszy jest ograniczona do miliona.
 • Przesyłanie zostanie przerwane po dwóch godzinach. Jeśli tak się stanie, spróbuj ponownie. Nie musisz przesyłać ponownie całego arkusza – wystarczy, że prześlesz jedynie te części, których przesyłanie nie zostało zakończone.
   
Zbiorcze tworzenie kont Google Ads z poziomu konta menedżera

Za pomocą funkcji przesyłania zbiorczego możesz na poziomie konta menedżera utworzyć wiele kont Google Ads. Szablon CSV do pobrania znajdziesz tutaj.

Co zrobić, jeśli wystąpią błędy

Identyfikowanie błędów

 1. Znajdź odpowiedni arkusz kalkulacyjny w tabeli Operacje zbiorcze.
 2. W wierszu z raportem kliknij Pobierz > Tylko błędy lub kliknij Szczegóły, aby przejrzeć błędy na koncie.
 3. Znajdź problemy w poszczególnych wierszach w kolumnie Wyniki w arkuszu kalkulacyjnym, a następnie je napraw.
 4. Zapisz plik, a następnie prześlij go do obszaru Operacje zbiorcze.

Naprawianie błędów

Błąd Rozwiązanie
Wykluczające się zmiany. Upewnij się, że nikt inny nie próbuje wprowadzać zmian na koncie, i spróbuj ponownie.
Elementy w pliku są niezgodne ze wskazówkami redakcyjnymi. Upewnij się, że wszystkie elementy w pliku są zgodne ze wymaganiami redakcyjnymi Google Ads.
W pliku brakuje wiersza nagłówka. Pierwszy wiersz przesłanego pliku musi być zarezerwowany dla nagłówków.
Uwaga: jeśli pobierasz plik z Google Ads, nagłówki już w nim są.
Kolumna zawiera nieprawidłowy typ informacji. Upewnij się, że wpisane informacje są zgodne z wymaganiami.
W wierszu brakuje wartości. Upewnij się, że wartości zostały wpisane we wszystkich wymaganych kolumnach.
Słowa kluczowe zawierają niedozwolone znaki. Usuń wszelkie niestandardowe znaki ( ! @ % , *) ze słów kluczowych.
Jeden z identyfikatorów nie istnieje. Jeśli dodajesz element, usuń wartość z kolumny ID. Jeśli edytujesz element, upewnij się, że identyfikator jest prawidłowy i że pozycja nie została usunięta.
Jeśli dodajesz element do grupy reklam lub kampanii, sprawdź, czy mają one właściwe identyfikatory.
Ulepszony URL różni się od wcześniejszego docelowego adresu URL. Końcowy adres URL i szablon śledzenia powinny być takie same jak docelowy adres URL. Jeśli nie chcesz, aby były identyczne, wykonaj czynności opisane w artykule Jak uaktualnić adresy URL.
Nie można używać jednocześnie końcowego i docelowego adresu URL. Nie można używać jednocześnie końcowego i docelowego adresu URL (SitelinkURL w przypadku linków do podstron). Uwaga: zalecamy używanie końcowego adresu URL.
Aby zaktualizować zbiór lub plik danych, musisz dodać kolumnę „Działanie”. Kolumna z nagłówkiem „DZIAŁANIE” jest wymagana w przypadku edycji linków do podstron i innych zmian w pliku danych wprowadzanych za pomocą przesyłania zbiorczego (możliwe wartości to: „USTAW”, „DODAJ” lub „USUŃ”).

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem