Gjør endringer med masseopplastinger

Bruk av masseopplastinger er en effektiv måte å endre søkeord, annonser, annonsegrupper, kampanjer og produktgrupper (for Shopping-kampanjer) på i Google Ads-kontoen din. Med denne funksjonen sparer du tid ved at du kan laste ned regneark, gjøre endringer lokalt på datamaskinen, og deretter laste opp det oppdaterte regnearket til kontoen din, der de nye endringene blir benyttet. På denne måten kan du gjøre masseendringer umiddelbart hvis du oppdager problemer eller ting du ønsker å gjøre annerledes i dataene dine. I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan du laster ned, endrer og laster opp regneark.

Eksempel

Anny selger sportsutstyr i nettbutikken sin. Hun har tusenvis av søkeord som er spredt over flere titalls annonsegrupper. Tidligere brukte hun regneark og en egen formel for å gjøre endringer i budene, og skrev dem deretter manuelt inn i Google Ads-kontoen sin. Med masseopplastinger kan hun laste ned et regneark med søkeordene sine, endre budene ved å bruke sin egen formel i regnearket, og deretter laste opp det samme regnearket direkte til Google Ads-kontoen.

Når Anny laster opp det redigerte regnearket, kan hun ta en forhåndstitt på eventuelle endringer, få informasjon om mulige feil og bruke endringene når hun er klar – alt på samme fane. Hun kan til og med dele forhåndsvisningen med kolleger hvis hun ønsker tilbakemelding fra dem.

Last ned et regneark for å endre det

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Velg Alle kampanjer fra navigasjonsmenyen.
 3. Velg Søkeord, Annonser, Annonsegruppe, Kampanjer eller Produktgrupper (avhengig av hvilken type endring du vil gjøre).
 4. Klikk på nedlastingsikonet Download.
 5. Velg et format for regnearket ditt.
Prøv nå
Merk

Når du laster ned en rapport, inneholder den ikke alle feltene du kan endre.

Lagre det opprinnelige regnearket du lastet ned

Når du har sendt inn en masseopplasting, finnes det ingen automatisk måte å fjerne eller angre endringene på. Vi anbefaler derfor at du alltid lagrer en kopi av rapporten i den opprinnelige versjonen du lastet ned. Årsaken til dette er at du kan ha behov for å se hvilke innstillinger du brukte før du gjorde endringene.

Slik laster du ned en redigerbar mal for annonseutvidelser
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet  øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Opplastinger under «Massehandlinger».
 4. Klikk på det blå plussikonet .
 5. Klikk på Se på malene.
 6. Last ned malen din som CSV- eller Excel-regneark.

Gjør endringer i regneark

Generelle regler for endring av regneark

Legg til søkeord, annonser, annonsegrupper, kampanjer eller produktgrupper

Hvis du ønsker å legge til et søkeord, en annonse eller et annet element, lager du en ny rad i regnearket du har lastet ned.

Deretter angir du verdiene du ønsker for det nye elementet, for eksempel bud, budsjett eller status. Hvis du ikke angir en «status»-kolonne for et nytt element, blir elementet aktivert som standard.  Se denne listen over elementer som støttes, og tilhørende verdier.

Merk

Du kan ikke endre annonsene i regneark du har lastet ned. Hvis du ønsker å endre en annonse, må du slette den og deretter lage en ny annonse med endringene du vil ha, i regnearket. 

Fjern søkeord, annonser, annonsegrupper, kampanjer eller produktgrupper

Slik fjerner du søkeord, annonser eller andre elementer:

 1. Finn raden som inneholder det aktuelle elementet, i regnearket du har lastet ned.
 2. Skriv inn Remove i Status-kolonnen for denne raden.
 3. Last opp regnearket.

Generelle regler for endring

 • Ikke endre eller slett overskriftsraden, ettersom denne inneholder kolonnenavnene.
 • Du behøver ikke å varsle oss om endringene du gjør. Etter at du har lastet opp regnearket, sammenligner vi det med de nåværende innstillingene dine, og på denne måten fanger vi opp endringer du har gjort. Du har også muligheten til å ta en forhåndskikk på eventuelle endringer før du implementerer dem.
 • Du behøver ikke slette irrelevante kolonner eller radene med totalverdier.
 • Husk å lagre regnearket i et av formatene som støttes (XLS, XLSX, TSV eller CSV).
Tips for endring av søkeordregneark
 • Skriv inn søkeordet i Søkeord-kolonnen. Bruk hakeparenteser ([ ]) eller anførselstegn ("") rundt søkeordet for å angi eksakt samsvar eller setningssamsvar.
 • Skriv inn navnet på annonsegruppen i Annonsegruppe-kolonnen.
 • Du kan ikke redigere kolonnene for søkeord eller samsvartype for et eksisterende søkeord. Når du endrer et søkeord eller en samsvartype, fjernes det gamle søkeordet, og det blir opprettet et nytt. Dette gjelder også for masseopplastinger. Hvis du ønsker å redigere et søkeord eller en samsvartype i en redigerbar rapport, må du derfor fjerne det nåværende søkeordet og opprette et nytt søkeord med de ønskede endringene.
Tips for endring av annonseregneark

Du kan ikke redigere teksten til en eksisterende annonse. Når du endrer en annonse, fjernes den gamle annonsen, og det blir opprettet en ny annonse. Dette gjelder også for masseopplastinger. Hvis du vil redigere en annonse i et regneark lokalt på datamaskinen, må du fjerne den nåværende annonsen og opprette en ny annonse med de aktuelle endringene.

Tips for endring av kampanjeregneark

Visse kolonner brukes bare under opprettelsen av kampanjer og kan derfor ikke redigeres. Pass på at regnearket ditt inneholder de følgende kolonnene, som er obligatoriske og redigerbare:

 • Budstrategitype 
 • Budsjett 
 • Kampanje 
 • Kampanje-ID 
 • Kampanjestatus 
 • Kampanjetype 

De følgende kolonnene er valgfrie:

 • Annonserotasjon 
 • Kampanjeundertype 
 • Sporingsmal 
 • Startdato 
 • Sluttdato 
 • Egendefinert parameter 
Tips for endring av regneark for annonseutvidelser

Legg til annonseutvidelser

Slik legger du til en ny annonseutvidelse:

 • I «Kampanjer»-kolonnen skriver du inn navnet på kampanjen der du ønsker å legge til utvidelsen.
 • Hvis du ønsker å legge til utvidelsen i en annonsegruppe, må du også definere annonsegruppen i «Annonsegruppe»-kolonnen.
 • For å legge til apputvidelser må du angi følgende:

  • Mobil-OS: Dette er operativsystemet målkundene dine bruker. Du kan angi android eller ios.
  • Pakkenavn: Dette er den unike ID-en for appen din. For Android finner du pakkenavnet etter id= i appens Google Play-nettadresse:

   http://play.google.com/store/apps/details?id=com.example.appname

   For iOS-apper angir du app-ID-en, som kommer etter id i appens iTunes-nettadresse:

   http://itunes.apple.com/us/app/example-app-name/id#########

  • Linktekst for appen: Teksten folk klikker på for å komme til appen din. Du kan for eksempel bruke teksten «Last ned appen».
  • Endelig nettadresse: Nettadressen kundene dine ser for appen din. Dette kan for eksempel være nettadressen for appen din i Google Play-butikken.
 • For å legge til en anropsutvidelse må du angi følgende:

  • Telefonnummer: Dette er nummeret som ringes når en kunde klikker på utvidelsen din.
  • Landskode: Dette er koden for landet der telefonnummeret ditt er registrert. Hvis telefonnummeret ditt for eksempel er registrert i Norge, skriver du inn NO.
  • Bruk viderekoblingsnummer (valgfritt): Her angir du om du ønsker å bruke et Google-viderekoblingsnummer sammen med annonsen din. Du kan angi ja eller nei. Standardinnstillingen er no.
 • For å legge til en utvidelse for anmeldelser må du angi følgende:

  • Kildenavn: Dette er personen eller organisasjonen omtalen ble skrevet av.
  • Kildenettadresse: Dette er nettadressen som personen eller organisasjonen har publisert omtalen på.
  • Tekst: Dette er teksten i omtalen.
  • Nøyaktig sitat (valgfritt): Her angir du om teksten din er et nøyaktig sitat fra omtalen. Du kan angi ja eller nei. Standardinnstillingen er no.
 • For å legge til en utvidelse for nettstedslinker må du angi følgende:

  • Tekst til nettstedslink: Dette er teksten du ønsker å vise som en klikkbar link i nettstedslinken din.
  • Endelig nettadresse: Dette er nettadressen som linken i nettstedslinken din fører til.

  Beskrivelse-feltene er valgfrie, men kan gjøre annonsen din mer relevant for potensielle kunder. Hvis du velger å bruke beskrivelser, må du fylle ut begge feltene. Beskrivelsen kan være kvalifisert til å vises nedenfor nettstedslinken.

  Du finner mer informasjon i delen om nettstedslinker med ekstra opplysninger.

 • Når du legger til en infoutvidelse, må du angi følgende:
  • Meldingstekst: Teksten som skal vises som infomelding.
 • Når du legger til en utvidelse med nettstedsinfo, må du angi følgende:
  • Overskrift i utvidelsen med nettstedsinfo: Overskriften(e) blir valgt fra denne listen over forhåndsdefinerte overskrifter. Hver overskrift må ha stor forbokstav. MERK: Bare overskriftene i listen støttes.
  • Verdier for utvidelser med nettstedsinfo: De spesifikke overskriftsrelaterte detaljene du fremhever.

  Valgfrie spesifikasjoner for alle annonseutvidelser

  I tillegg til de obligatoriske kolonnene i hver rapport kan du bruke masseopplastinger for å angi foretrukket enhet, start- og sluttdatoer for utvidelsen samt planleggingspreferanser. For å angi disse alternativene legger du til en ny kolonne med følgende navn og informasjon i regnearket:

  • Starttidspunkt: Datoen du ønsker at visningen av utvidelsen skal starte. Bruk formatet mm/dd/åååå. Eksempel: 1. juli 2014 skrives 07/01/2014.
  • Sluttidspunkt: Datoen du ønsker at visningen av utvidelsen skal stoppe. Bruk formatet mm/dd/åååå. Eksempel: 1. juli 2014 skrives 07/01/2014.
  • Enhetsinnstillinger: Enhetene der du ønsker at utvidelsen skal vises. Du kan angi alle eller mobilenhet.
  • Planlegging: Hvilke ukedager og tidspunkt du ønsker at utvidelsen skal vises på. Du må bruke formatet dag, starttidspunkt–sluttidspunkt. Hvis du for eksempel ønsker å planlegge visning fra 09.00 til 17.00 på mandag, angir du mandag, 09.00–17.00. Hvis du ønsker å planlegge visning for flere dager, skiller du dagene med semikolon. Du kan for eksempel planlegge visning for både mandag og tirsdag ved å angi mandag, 09.00–17.00; tirsdag, 09.00–17.00.
   

  Fjerning av annonseutvidelser

  Du kan fjerne en annonseutvidelse ved å skrive inn Remove i Handling-kolonnen for raden til den aktuelle annonseutvidelsen. Da fjernes utvidelsen fra kampanjen eller annonsegruppen. (Utvidelsen finnes imidlertid fortsatt, så den kan brukes i andre kampanjer og annonsegrupper.) Hvis du sletter raden eller fjerner innholdet i den, har det ingen virkning.

Tips til endring av regnearket med produktgrupper

Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner, kan du lese informasjonen om masseopplasting for Shopping-kampanjer.

Last opp regnearket ditt, og bruk endringene

Slik laster du opp med menyen med tre prikker
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Velg Alle kampanjer fra navigasjonsmenyen. 
 3. Velg Søkeord, Annonser, Annonsegruppe, Kampanjer eller Produktgrupper (avhengig av hvilken type endring du vil gjøre).
 4. Klikk på prikkeikonet 3 dot icon
 5. Klikk på opplastingsikonet Import.
 6. Velg regnearket du vil laste opp.
 7. Klikk på Åpne.
 8. Klikk på Forhåndsvisning hvis du vil ta en titt på dataene før du laster dem opp.
 9.  Klikk på Bruk.
Slik laster du opp i Masseoperasjoner-delen

Sånn laster du opp regneark:

 1. Klikk på Masseoperasjoner i navigeringsvinduet til venstre i AdWords-kontoen din.
 2. Velg Masseopplastinger.
 3. Klikk på Velg en fil for å finne regnearket du har endret og lagret.
 4. Klikk på Last opp og se en forhåndsvisning.
 5. Når regnearket er lastet opp, ser du en forhåndsvisning av endringene dine. Nå kan du se hvordan endringene dine kommer til å se ut, rette opp eventuelle feil i regnearket og så laste opp regnearket på nytt. Du kan også ignorere feilene og klikke på Bruk endringene.
Se resultatene av opplastingen din

Når filen din er lastet opp, ser du en ny oppføring for filen øverst i tabellen i Masseoperasjoner-delen. Du kan se en Detaljer-link for endringene som er implementert, med informasjon om endringene du har gjort tidligere. Du kan velge Forhåndsvis, Bruk eller Fjern for opplastede regneark med endringer som ikke er implementert.

Merk
 • Hvis du laster opp et regneark med over tusen rader, vises bare de første tusen radene i forhåndsvisningen, men alle radene er likevel lastet opp. 
 • Du kan se alle endringene etter at du har tatt dem i bruk, ved å laste ned resultatene.  
 • Du kan bare se detaljene for filer som er lastet opp i løpet av de siste 90 dagene.
 • Den maksimale størrelsen på regnearket er 50 MB, og antallet rader kan ikke overstige én million.
 • Opplastinger blir tidsavbrutt etter to timer. Hvis du opplever tidsavbrudd, må du gjøre et nytt forsøk. I så fall lastes ikke hele regnearket opp på nytt – bare delene som mangler.
   
Opprett flere Google Ads-kontoer om gangen fra administratorkontoen din

Du kan opprette flere Google Ads-kontoer fra administratorkontoen din ved hjelp av masseopplasting. Her er en CSV-mal.

Fremgangsmåte om det oppstår feil

Feilsøking

 1. Finn regnearket i Masseoperasjoner-tabellen.
 2. Klikk på Last ned > Bare feil eller Detaljer i raden der rapporten din er, for å se på feilene i kontoen din.
 3. Finn problemet med de ulike radene i Resultater-kolonnen i regnearket, og løs så disse.
 4. Lagre filen, og last den så opp i Masseoperasjoner-området.

Korrigering av feil

Feil Løsning
Noen av endringene er motstridende. Sørg for at ingen andre prøver å endre kontoen din, og prøv på nytt.
Noen elementer i filen din er ikke i tråd med de redaksjonelle retningslinjene. Kontrollér at alle elementene i filen din følger de redaksjonelle retningslinjene for Google Ads .
Overskriftsraden mangler i filen din. Den første raden i filen du laster opp, må brukes til overskrifter.
Merk: Når du laster ned filen fra Google Ads, er overskriftene allerede lagt inn.
Kolonnen inneholder feil informasjonstype. Sjekk at informasjonen du har lagt inn, oppfyller kravene.
Raden mangler en verdi. Sørg for at du oppgir verdier i alle de obligatoriske kolonnene.
Søkeordene dine inneholder tegn som ikke er tillatt. Fjern alle tegn som ikke er standard ( ! @ % , *), fra søkeordene dine.
En av ID-ene eksisterer ikke. Hvis du legger til et element, fjerner du verdien fra ID-kolonnen. Hvis du endrer et element, må du kontrollere at ID-en er riktig, og at enheten ikke er fjernet.
Hvis du legger til et element i en annonsegruppe eller en kampanje, må du kontrollere at kampanjen eller annonsegruppen har en gyldig ID.
Den oppgraderte nettadressen skiller seg fra den gamle destinasjonsadressen. Den endelige nettadressen og sporingsmalen skal være identiske med destinasjonsadressen. Hvis du ønsker at de skal være forskjellige, kan du følge fremgangsmåten under Slik oppgraderer du nettadresser.
Du kan ikke bruke både endelig nettadresse og destinasjonsadresse. Du kan ikke bruke både en endelig nettadresse og en destinasjonsadresse (eller en nettadresse for en nettstedslink for nettstedslinker). Merk: Vi anbefaler bruk av endelige nettadresser.
For å oppdatere datasettet eller feeden din må du ta med en «Handling»-kolonne. Det er obligatorisk å legge til en kolonne med overskriften «HANDLING» for endringer i nettstedslinker og andre endringer i feeder du gjør ved hjelp av masseopplasting (tillatte verdier er «ANGI», «LEGG TIL» og «FJERN»).

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt