Gjør endringer med masseopplastinger

Masseopplastinger er en effektiv måte å endre søkeord, annonser, annonsegrupper, kampanjer og produktgrupper (for Shopping-kampanjer) på i Google Ads-kontoer. Med denne funksjonen sparer du tid ved at du kan laste ned regneark, gjøre endringer lokalt på datamaskinen, og deretter laste opp det oppdaterte regnearket til kontoen din, der de nye endringene blir benyttet. På denne måten kan du gjøre masseendringer umiddelbart hvis du oppdager problemer eller ting du ønsker å gjøre annerledes i dataene dine. I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan du laster ned, endrer og laster opp regneark.

Eksempel

Anny selger sportsutstyr i nettbutikken sin. Hun har tusenvis av søkeord som er spredt over flere titalls annonsegrupper. Tidligere brukte hun regneark og en egen formel for å gjøre endringer i budene, og skrev dem deretter manuelt inn i Google Ads-kontoen sin. Med masseopplastinger kan hun laste ned et regneark med søkeordene sine, endre budene ved å bruke sin egen formel i regnearket, og deretter laste opp det samme regnearket direkte til Google Ads-kontoen.

Når Anny laster opp det redigerte regnearket, kan hun ta en forhåndstitt på eventuelle endringer, få informasjon om mulige feil og bruke endringene når hun er klar – alt på samme fane. Hun kan også dele forhåndsvisningen med kolleger hvis hun ønsker tilbakemelding fra dem.

1. Last ned regneark for redigering

Dette trinnet anbefales for å sikre at endringene lastes opp korrekt.

Last ned regneark fra kontoen

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Velg Alle kampanjer fra navigasjonsmenyen.
 3. Velg Søkeord, Annonser, Annonsegruppe, Kampanjer, Målgrupper eller Produktgrupper (avhengig av hvilken type endring du vil gjøre).
 4. Klikk på nedlastingsikonet Download, og velg Flere alternativer nederst i rullegardinmenyen.
 5. Velg ønsket format i regnearket.
 6. Merk av i avmerkingsboksen for Redigerbare kolonner for masseopplasting.
 7. Klikk på Last ned
Prøv nå
Merk

Når du laster ned en rapport, inneholder den ikke alle feltene du kan endre.

Lagre det opprinnelige regnearket du lastet ned

Når du har sendt inn en masseopplasting, finnes det ingen automatisk måte å fjerne eller angre endringene på. Derfor anbefaler vi at du alltid lagrer en kopi av den opprinnelige rapporten du lastet ned, i tilfelle du senere skulle få behov for å se hvilke innstillinger du brukte før du gjorde endringer.

2. Formater regneark

Endre regneark (generelle regler)

Legg til søkeord, annonser, annonsegrupper, kampanjer eller produktgrupper

Hvis du ønsker å legge til et søkeord, en annonse eller et annet element, er det bare å lage en ny rad i regnearket du har lastet ned.

Oppgi så verdiene som skal være tilordnet det nye elementet, for eksempel bud, budsjett eller status. Hvis du ikke oppgir noe i statuskolonnen for et nytt element, aktiveres elementet som standard. I denne listen finner du de støttede elementene samt de aktuelle verdiene.

Merk

Du kan ikke redigere annonser i regneark du har lastet ned. Hvis du vil redigere en annonse, må du slette den og så opprette en ny annonse med endringene du vil ha, i regnearket. 

Fjern søkeord, annonser, annonsegrupper, kampanjer eller produktgrupper

Slik fjerner du søkeord, annonser eller andre elementer:

 1. Finn raden som inneholder det aktuelle elementet, i regnearket du har lastet ned.
 2. Skriv inn Remove (fjern) i statuskolonnen for den aktuelle raden.
 3. Last opp regnearket.

Generelle regler for endring

 • Ikke endre eller slett overskriftsraden, ettersom denne inneholder kolonnenavnene.
 • Du behøver ikke å varsle oss om endringene du gjør. Etter at du har lastet opp regnearket, sammenligner vi det med de nåværende innstillingene dine, og på denne måten fanger vi opp endringer du har gjort. Du har også muligheten til å ta en forhåndskikk på eventuelle endringer før du implementerer dem.
 • Du behøver ikke slette irrelevante kolonner eller radene med totalverdier.
 • Husk å lagre regnearket i et av formatene som støttes (XLS, XLSX, TSV eller CSV).
Endre regneark med søkeord
 • Skriv inn søkeordet i Søkeord-kolonnen. Bruk hakeparenteser ([ ]) eller anførselstegn ("") rundt søkeordet for å angi eksakt samsvar eller setningssamsvar.
 • Skriv inn navnet på annonsegruppen i Annonsegruppe-kolonnen.
 • Du kan ikke redigere kolonnene for søkeord eller samsvartype for et eksisterende søkeord. Når du endrer et søkeord eller en samsvartype, fjernes det gamle søkeordet, og det blir opprettet et nytt. Dette gjelder også for masseopplastinger. Hvis du ønsker å endre et søkeord eller en samsvartype i en redigerbar rapport, må du derfor fjerne det nåværende søkeordet og opprette et nytt søkeord med de ønskede endringene.
Endre regneark med annonser

Du kan ikke endre teksten i en eksisterende annonse. Når du endrer en annonse, fjernes den gamle annonsen, og det blir opprettet en ny annonse. Dette gjelder også for masseopplastinger. Hvis du vil endre en annonse i et regneark utenfor internett, må du fjerne den nåværende annonsen og opprette en ny annonse med de aktuelle endringene.

Endre regneark med kampanjer

Visse kolonner brukes bare under opprettelse av kampanjer og kan derfor ikke redigeres. Regneark kan inneholde disse kolonnene:

Kampanje

 • Kampanje (obligatorisk)
 • Kampanje-ID (obligatorisk)
 • Kampanjestatus 
 • Kampanjetype (kan ikke endres)
 • Kampanjeundertype (kan ikke endres)
 • Annonserotasjon
 • Startdato 
 • Sluttdato

Budgivning og budsjett

 • Type budstrategi 
 • Budstrategi
 • Budsjett
 • Mål-CPA
 • Mål-ROAS
 • Mål for visningsandel
 • Maks. CPC-budgrense for mål for visningsandel

Måling

 • Sporingsmal 
 • Egendefinert parameter
Endre regneark med annonseutvidelser

Last ned mal for annonseutvidelser

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Opplastinger under «Massehandlinger».
 4. Klikk på det blå plussikonet .
 5. Klikk på Se på malene.
 6. Last ned malen som CSV-fil eller Excel-regneark.

Legg til annonseutvidelser

Slik legger du til en ny annonseutvidelse:

 • I «Kampanjer»-kolonnen skriver du inn navnet på kampanjen der du ønsker å legge til utvidelsen.
 • Hvis du vil legge til utvidelsen i en annonsegruppe, må du også angi annonsegruppen i Annonsegruppe-kolonnen.
 • For å legge til apputvidelser må du angi følgende:

  • Mobil-OS: Dette er operativsystemet målkundene dine bruker. Du kan angi android eller ios.
  • Pakkenavn: Dette er den unike ID-en for appen din. For Android finner du pakkenavnet etter id= i appens Google Play-nettadresse:

   http://play.google.com/store/apps/details?id=com.example.appname

   For iOS-apper angir du app-ID-en, som kommer etter id i appens iTunes-nettadresse:

   http://itunes.apple.com/us/app/example-app-name/id#########

  • Linktekst for appen: Teksten folk klikker på for å komme til appen din. Du kan for eksempel bruke teksten «Last ned appen».
  • Endelig nettadresse: Nettadressen kundene dine ser for appen din. Dette kan for eksempel være nettadressen for appen din i Google Play-butikken.
 • For å legge til en anropsutvidelse må du angi følgende:

  • Telefonnummer: Dette er nummeret som ringes når en kunde klikker på utvidelsen din.
  • Landskode: Dette er koden for landet der telefonnummeret ditt er registrert. Hvis telefonnummeret ditt for eksempel er registrert i Norge, skriver du inn NO.
  • Bruk viderekoblingsnummer (valgfritt): Her angir du om du ønsker å bruke et Google-viderekoblingsnummer sammen med annonsen din. Du kan angi ja eller nei. Standardinnstillingen er no.
 • For å legge til en utvidelse for anmeldelser må du angi følgende:

  • Kildenavn: Dette er personen eller organisasjonen omtalen ble skrevet av.
  • Kildenettadresse: Dette er nettadressen som personen eller organisasjonen har publisert omtalen på.
  • Tekst: Dette er teksten i omtalen.
  • Nøyaktig sitat (valgfritt): Her angir du om teksten din er et nøyaktig sitat fra omtalen. Du kan angi ja eller nei. Standardinnstillingen er no.
 • For å legge til en utvidelse for nettstedslinker må du angi følgende:

  • Tekst til nettstedslink: Dette er teksten du ønsker å vise som en klikkbar link i nettstedslinken din.
  • Endelig nettadresse: Dette er nettadressen som linken i nettstedslinken din fører til.

  Beskrivelse-feltene er valgfrie, men kan gjøre annonsen din mer relevant for potensielle kunder. Hvis du velger å bruke beskrivelser, må du fylle ut begge feltene. Beskrivelsen kan være kvalifisert til å vises nedenfor nettstedslinken.

  Du finner mer informasjon i delen om nettstedslinker med ekstra opplysninger.

 • Du må oppgi disse elementene når du skal legge til infoutvidelser:
  • Meldingstekst: Dette er teksten som skal vises som infomelding.
 • Du må oppgi disse elementene når du skal legge til utvidelser med nettstedsinfo:
  • Overskrift i utvidelsen med nettstedsinfo: Dette viser til de aktuelle overskriftene som blir valgt fra denne listen over forhåndsdefinerte overskrifter. Hver overskrift må ha stor forbokstav. MERK: Bare overskriftene i listen støttes.
  • Verdier for utvidelser med nettstedsinfo: De spesifikke overskriftsrelaterte detaljene du fremhever.

  Valgfrie spesifikasjoner for alle annonseutvidelser

  I tillegg til de obligatoriske kolonnene i hver rapport kan du bruke masseopplastinger for å angi foretrukket enhet, start- og sluttdatoer for utvidelsen samt tidsplanpreferanser. For å angi disse alternativene legger du til en ny kolonne med følgende navn og informasjon i regnearket:

  • Starttidspunkt: Datoen du ønsker at visningen av utvidelsen skal starte. Bruk formatet mm/dd/yyyy (mm/dd/åååå). Eksempel: 1. juli 2019 skrives 07/01/2019.
  • Sluttidspunkt: Datoen du ønsker at visningen av utvidelsen skal stoppe. Bruk formatet mm/dd/yyyy (mm/dd/åååå). Eksempel: 1. juli 2019 skrives 07/01/2019.
  • Enhetsinnstillinger: Enhetene der du ønsker at utvidelsen skal vises. Du kan angi alle eller mobilenheter.
  • Planlegging: Hvilke ukedager og tidspunkt du ønsker at utvidelsen skal vises på. Du må bruke formatet dag, starttidspunkt - sluttidspunkt. Hvis du for eksempel vil planlegge visning fra kl. 9 til 17 på mandager, angir du Monday, 09:00 AM - 05:00 PM. Hvis du ønsker å planlegge redigeringstidspunkter for flere dager, skiller du dagene med semikolon. Du kan for eksempel planlegge visning for både mandag og tirsdag ved å angi Monday, 09:00 AM - 05:00 PM; Tuesday, 09:00 AM - 05:00 PM.

  Fjerning av annonseutvidelser

  Du kan fjerne en annonseutvidelse ved å skrive inn Remove i Handling-kolonnen for raden til den aktuelle annonseutvidelsen. Da fjernes utvidelsen fra kampanjen eller annonsegruppen. (Utvidelsen finnes imidlertid fortsatt, så den kan brukes i andre kampanjer og annonsegrupper.) Hvis du sletter raden eller fjerner innholdet i den, har det ingen virkning.

Endre regneark med produktgrupper

I informasjonen om masseopplastinger til Shopping-kampanjer finner du en detaljert veiledning.

Endre budstrategi

Du kan tilordne kampanjene dine eksisterende budstrategier for porteføljer eller endre standard budstrategier.
Tilordne en budstrategi for porteføljen
 1. Gå til Kampanjer-siden.
 2. Klikk på nedlastingsikonet Download, og velg Flere alternativer nederst i rullegardinmenyen.
 3. Merk av i «Redigerbare kolonner for masseopplasting»-avmerkingsboksen, og klikk på Last ned.
 4. Skriv inn navnet på budstrategien for porteføljen i Budstrategi-kolonnen.
  • Ikke oppgi informasjon i «Type budstrategi»-kolonnen eller andre kolonner som «Mål-CPA» og «Mål-ROAS». Hvis det er oppgitt verdier i disse kolonnene, kan du skrive inn «remove_value» (fjern verdien). Denne informasjonen blir automatisk lagt til i kampanjen din basert på den eksisterende budstrategien.
  • Hvis verdiene i kolonner som «Mål-CPA», «Mål-ROAS» eller «Type budstrategi» ikke samsvarer med de du har oppgitt i den eksisterende budstrategien din, får du en opplastingsfeil.

Du kan ikke endre eller opprette nye budstrategier for porteføljer med regnearket for masseopplasting.

Endre standard budstrategi

 1. Gå til Kampanjer-siden.
 2. Klikk på nedlastingsikonet Download, og velg Flere alternativer nederst i rullegardinmenyen.
 3. Merk av i «Redigerbare kolonner for masseopplasting»-avmerkingsboksen, og klikk på Last ned.
 4. Oppgi den nye typen budstrategi du vil bruke, i «Type budstrategi»-kolonnen.
 5. Endre eventuelle ekstra kolonner, for eksempel «Mål-CPA» eller «Mål-ROAS».

Rediger målgrupper

Du kan tilordne målgrupper du har opprettet, til kampanjer eller annonsegrupper.

Tips: Det anbefales å laste ned Download en redigerbar rapport for masseopplasting fra Målgrupper-siden først.

Hvis du har flere målgrupper med samme navn, må du legge til en «målgruppe-ID»-kolonne for å skille dem fra hverandre. Du trenger ikke «målgruppe-ID»-kolonnen hvis du redigerer en målgruppe som allerede er tilknyttet en kampanje eller annonsegruppe.

Du kan redigere budjusteringen ved å angi en verdi i «budjustering»-kolonnen. Alle andre endringer, som for eksempel målgruppenavn og målrettingsinnstilling, støttes ikke.

Hvis du legger til en målgruppe for første gang, brukes målrettingsinnstillingen «smart standard». Dette alternativet beholder de nåværende innstillingene dine for publikumsmålretting. Hvis du ikke har valgt en innstilling ennå, kommer målrettingen som standard til å bruke følgende alternativer basert på kampanjetypen din:

 • Observasjon for søkekampanjer og Shopping-kampanjer.
 • Målretting er standard for video- og bannerkampanjer.

Målgrupper som støttes

 • Detaljert demografisk informasjon
 • Interesse
 • Intensjon
 • Remarketing
 • Lignende målgrupper
 • Kundematch

3. Last opp regneark og bruk endringer

Last opp fra Søkeord-, Annonser-, Annonsegruppe-, Kampanjer- eller Produktgrupper-siden
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Velg Alle kampanjer fra navigasjonsmenyen. 
 3. Velg Søkeord, Annonser, Annonsegruppe, Kampanjer eller Produktgrupper (avhengig av hvilken type endring du vil gjøre).
 4. Klikk på prikkeikonet 3 dot icon
 5. Klikk på opplastingsikonet Import.
 6. Velg regnearket du vil laste opp.
 7. Klikk på Åpne.
 8. Klikk på Forhåndsvisning hvis du vil ta en titt på dataene før du laster dem opp.
 9.  Klikk på Bruk.
Last opp i Massehandlinger-delen

Slik laster du opp regneark fra Massehandlinger-delen i kontoen din:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på ikonet for verktøy og innstillinger .
 3. Velg Opplastingerunder Massehandlinger.
 4. Klikk på plussikonet .
 5. Velg å laste opp en fil eller koble til Google Regnearkunder Kilde.
  1. Last opp en fil: Klikk på Velg en fil fra datamaskinen, og legg til filen.
  2. Google Regneark: Klikk på Tilknytt et eksisterende Google-regneark, og velg et regneark fra Google Disk-kontoen din.
 6. (Valgfritt:) For å se potensielle problemer med opplasting av filen, klikk på Forhåndsvisning.
 7. Klikk på Bruk.
Se resultatene av opplastingen

Når filen din er lastet opp, ser du en ny oppføring for filen øverst i tabellen i Masseoperasjoner-delen. Du kan se en Detaljer-link for endringene som er implementert, med informasjon om endringene du har gjort tidligere. Du kan velge Forhåndsvis, Bruk eller Fjern for opplastede regneark med endringer som ikke er implementert.

Merk
 • Hvis du laster opp et regneark med over tusen rader, vises bare de første tusen radene i forhåndsvisningen, men alle radene er likevel lastet opp. 
 • Du kan se alle endringene etter at du har tatt dem i bruk, ved å laste ned resultatene.  
 • Du kan bare se detaljene for filer som er lastet opp i løpet av de siste 90 dagene.
 • Den maksimale størrelsen på regnearket er 50 MB, og antallet rader kan ikke overstige én million.
 • Opplastinger blir tidsavbrutt etter to timer. Hvis du opplever tidsavbrudd, må du gjøre et nytt forsøk. I så fall lastes ikke hele regnearket opp på nytt – bare delene som mangler.
Opprett flere Google Ads-kontoer om gangen via managerkontoen

Du kan opprette flere Google Ads-kontoer fra managerkontoen din ved hjelp av masseopplasting. Her er en CSV-mal.

4. Løs vanlige problemer

Identifiser feil
 1. Klikk på ikonet for verktøy og innstillinger øverst til høyre i kontoen din.
 2. Klikk på Alle massehandlingerunder Massehandlinger.
 3. Klikk på Last ned resultater i raden som inneholder rapporten din, for å se feilene i kontoen.
 4. Finn problemet med de ulike radene i Resultater-kolonnen i regnearket, og løs så disse.
 5. Lagre filen, og last den så opp.

Korriger feil

Feil Løsning
Noen av endringene er motstridende. Sørg for at ingen andre prøver å endre kontoen din, og prøv på nytt.
Noen elementer i filen din overholder ikke de redaksjonelle retningslinjene. Kontrollér at alle elementene i filen din overholder de redaksjonelle retningslinjene for Google Ads.
Overskriftsraden mangler i filen din. Den første raden i filer du laster opp, skal brukes til overskrifter.
Merk: Når du laster ned filen fra Google Ads, er overskriftene allerede lagt inn.
Kolonnen inneholder feil type informasjon. Sjekk at informasjonen du har lagt inn, oppfyller kravene.
Raden mangler en obligatorisk verdi. Sørg for at du oppgir verdier i alle de obligatoriske kolonnene.
Søkeordene dine inneholder tegn som ikke er tillatt. Fjern alle tegn som ikke er standard ( ! @ % , *), fra søkeordene dine.
En av ID-ene eksisterer ikke. Hvis du legger til et element, fjerner du verdien fra ID-kolonnen. Hvis du endrer et element, må du kontrollere at ID-en er riktig, og at enheten ikke er fjernet.
Hvis du legger til et element i en kampanje eller annonsegruppe, må du kontrollere at den aktuelle enheten har en gyldig ID.
For å oppdatere feeden din eller datasettet ditt må du ta med en Handling-kolonne. Det er obligatorisk å legge til en kolonne med overskriften «ACTION» for endringer i nettstedslinker og andre endringer i feeder du gjør ved hjelp av masseopplasting (tillatte verdier er «SET», «ADD» og «REMOVE»).

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt