Giới thiệu về nhãn quảng cáo

Nhờ có nhãn, bạn có thể tổ chức các yếu tố trong tài khoản của mình thành các nhóm có ý nghĩa để bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng lọc và báo cáo dữ liệu mà bạn quan tâm nhất. Bạn có thể áp dụng nhãn cho từ khóa, chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo. Nhờ đó, bạn có thể xem các danh mục tùy chỉnh mà bạn tạo có hiệu suất như thế nào so với nhau và so với các yếu tố không được gắn nhãn trong tài khoản của bạn.

Bài viết này giải thích cách thức hoạt động của nhãn và minh họa sự khác biệt giữa các trường hợp sử dụng nhãn với chiến dịch, nhóm quảng cáo và từ khóa.

Tại sao nên sử dụng nhãn

Tình huống ví dụ sau cho thấy cách bạn có thể sử dụng nhãn để so sánh các từ khóa có hiệu suất như thế nào giữa nhiều chiến dịch.

Bob là nhà bán lẻ trực tuyến, bán quần áo và phụ kiện dành cho nam giới và phụ nữ. Anh có chiến dịch cho giày, quần áo và túi xách cho mỗi thị trường trong ba thị trường chính (New York, Massachusetts và Pennsylvania), và các chiến dịch lại có nhóm quảng cáo riêng biệt cho các từ khóa chung và thương hiệu. Cấu trúc này (ví dụ: New York – Giày – Chung và Massachusetts – Giày – Chung) có nghĩa là anh có cùng quảng cáo và từ khóa trong các phần khác nhau của tài khoản.

Nếu không có nhãn, Bob không thể dễ dàng sắp xếp tài khoản của anh hoặc chạy báo cáo để xem giày chơi quần vợt đang bán tốt như thế nào ở New York so với Massachusetts. Tuy nhiên, khi sử dụng nhãn, Bob có thể tạo nhãn "giày chơi quần vợt" và áp dụng nhãn đó vào tất cả các từ khóa liên quan đến giày chơi quần vợt trong tài khoản của anh ấy. Sau đó, anh có thể lọc từ khóa của mình theo nhãn này để chỉ xem từ khóa giày chơi quần vợt.

Trong trải nghiệm AdWords trước đó, Bob có thể sử dụng báo cáo nhãn tab Tham số để tổng hợp hiệu suất theo nhãn. Những báo cáo này cho phép anh so sánh, chẳng hạn như giày chơi quần vợt có hiệu suất như thế nào so với tất cả các giày khác hoặc nhãn "giày chơi quần vợt" so với các nhãn riêng lẻ khác. 

Cách thức hoạt động của nhãn

Biểu đồ bên dưới minh họa cách bạn có thể sử dụng nhãn để đánh giá hiệu suất của các danh mục tùy chỉnh trên tài khoản của mình. Trong ví dụ này, bạn đã áp dụng hai nhãn, "Ưa thích" và "Thương hiệu" cho các yếu tố khác nhau trong tài khoản của mình. Điều quan trọng là phải biết rằng nhãn không được kế thừa trong suốt chiến dịch. Điều này có nghĩa là nếu bạn áp dụng nhãn cho chiến dịch, nhãn chỉ áp dụng cho chiến dịch đó, không áp dụng cho nhóm quảng cáo và từ khóa trong chiến dịch đó. Nếu muốn áp dụng cả nhãn cho nhóm quảng cáo hoặc từ khóa riêng lẻ, thì bạn sẽ cần áp dụng nhãn cho mỗi nhóm quảng cáo hoặc từ khóa một cách cụ thể.

Có bốn loại báo cáo nhãn mà bạn có thể chạy, một cho mỗi loại yếu tố: chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo và từ khóa. Tìm hiểu cách tạo, sử dụng và quản lý các nhãn và báo cáo nhãn của bạn.

Blue circle corresponding to Label illustration Báo cáo cấp chiến dịch

Khi bạn chạy báo cáo nhãn cho chiến dịch của mình, bạn sẽ thấy nhãn "Ưa thích" hiển thị kèm theo 18 lượt nhấp. Đó là do tổng số lượt nhấp cho tất cả từ khóa trong Chiến dịch #1 có nhãn "Ưa thích" là 18. Nhãn "Thương hiệu" có 15 lượt nhấp vì từ khóa trong Chiến dịch #2 có nhãn "Thương hiệu" nhận được 15 lượt nhấp.

Nhãn Số lượt nhấp
Yêu thích 18
Thương hiệu 15
Mọi thứ khác 0
 
Blue circle corresponding to Label illustration Báo cáo cấp nhóm quảng cáo

Tuy nhiên, vì nhãn không được kế thừa, một số yếu tố sẽ hiển thị theo cách khác khi bạn chạy báo cáo ở cấp nhóm quảng cáo. Trong tài khoản này, chỉ có một nhóm quảng cáo có nhãn: Nhóm quảng cáo #2 trong Chiến dịch #1. Từ khóa trong nhóm quảng cáo này đã nhận được tổng cộng bốn lượt nhấp. Vì vậy, khi bạn chạy báo cáo nhãn cho nhóm quảng cáo của mình, nhãn "Ưa thích" được ghi nhận là có bốn lượt nhấp. Nhãn "Thương hiệu" đã không nhận được lượt nhấp nào ở cấp nhóm quảng cáo vì không có nhóm quảng cáo nào trong tài khoản này có nhãn "Thương hiệu". Tất cả từ khóa khác trong các nhóm quảng cáo không được gắn nhãn nhận được tổng cộng 29 lượt nhấp.

Nhãn Số lượt nhấp
Yêu thích 4
Thương hiệu 0
Mọi thứ khác 29
 
Blue circle corresponding to Label illustration Báo cáo cấp từ khóa

Báo cáo ở cấp từ khóa cung cấp một chế độ xem khác. Tại đây, "Ưa thích" đã nhận được 17 lượt nhấp (từ khóa A và E) và "Thương hiệu" đã nhận được 12 lượt nhấp (từ khóa A và F) vì đó là tổng số lượt nhấp cho từ khóa có các nhãn đó. Xin lưu ý rằng 7 lượt nhấp cho từ khóa A được tính trong cả hai hàng vì từ khóa A có cả hai nhãn. Vì có thể nhiều từ khóa của bạn sẽ có nhiều hơn một nhãn, nên khó có khả năng rằng tổng số lượt nhấp trong các hàng sẽ bằng số lượt nhấp tổng cộng. Tất cả các từ khóa không được gắn nhãn khác đã nhận được tổng cộng 11 lượt nhấp.

Nhãn Số lượt nhấp
Yêu thích 17
Thương hiệu 12
Mọi thứ khác 11
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố