Om annonseetiketter

Med etiketter kan du organisere elementene i kontoen din i oversiktlige grupper, slik at du raskt og enkelt kan filtrere og opprette rapporter om dataene du synes er mest interessante. Du kan bruke etiketter i søkeord, kampanjer, annonsegrupper og annonser, noe som gjør det mulig å sammenligne de egendefinerte kategoriene du oppretter, både med hverandre og med elementer i kontoen din som ikke har etiketter.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan etiketter fungerer, og illustrerer forskjellene mellom bruk av etiketter i kampanjer, annonsegrupper og søkeord.

Hvorfor bør du bruke etiketter?

I det følgende eksempelet ser du hvordan du kan bruke etiketter for å sammenligne resultatene til søkeordene dine i flere kampanjer.

Jan driver en nettbutikk som selger klær og tilbehør for menn og kvinner. Han kjører kampanjer for sko, klær og vesker i de tre viktigste markedene virksomheten hans omfatter (Oslo, Akershus og Østfold). Innenfor hver kampanje har han separate annonsegrupper for generiske søkeord og merkevaresøkeord. Denne strukturen (f.eks. Oslo – Sko – Generelt og Massachusetts – Sko – Generelt) innebærer at han bruker de samme annonsene og søkeordene i forskjellige deler av kontoen.

Uten etiketter er det ikke så lett å sortere kontoen eller kjøre en rapport for å se hvor godt joggeskoene selger i Oslo sammenlignet med Akershus. Med etiketter kan han derimot opprette og bruke etiketten «joggesko» for alle joggeskorelaterte søkeord i kontoen. Han kan deretter filtrere søkeordene sine med denne etiketten for å bare se joggeskorelaterte søkeord.

I den forrige utgaven av AdWords kan Jan bruke etikettrapportene i Dimensjoner-fanen for å se samlede resultater etter etikett. Med disse rapportene kan han for eksempel sammenligne resultatene han oppnår med joggesko, med resultatene for andre typer sko. Han kan også sammenligne resultatene oppnådd med etiketten «joggesko» med andre enkeltetiketter.

Sånn fungerer etiketter

Diagrammet nedenfor illustrerer hvordan du kan bruke etiketter for å måle resultatene av egendefinerte kategorier i kontoen din. I dette eksemplet har du brukt to etiketter – «Favoritt» og «Merkevare» –, på forskjellige elementer i kontoen din. Det er viktig å være klar over at etikettene ikke overføres til resten av kampanjen. Det betyr at hvis du bruker en etikett på en kampanje, gjelder etiketten bare for selve kampanjen, ikke for annonsegrupper og søkeord innenfor denne kampanjen. Hvis du ønsker at en etikett skal gjelde for en annonsegruppe eller for ett enkelt søkeord, må du spesifikt angi at etiketten gjelder dette elementet.

Du kan kjøre fire typer etikettrapporter, én for hver elementtype: kampanjer, annonsegrupper, annonser og søkeord. Finn ut hvordan du oppretter, bruker og administrerer etiketter og etikettrapporter.

Blue circle corresponding to Label illustration Rapportering på kampanjenivå

Når du kjører en etikettrapport for kampanjene dine, ser du at Favoritt-etiketten har 18 tilknyttede klikk. Årsaken er at det samlede antallet klikk for alle søkeordene under Kampanje nr. 1, som har etiketten «Favoritt», var 18. Merkevare-etiketten er knyttet til 15 klikk fordi søkeordene i Kampanje nr. 2 – som har etiketten «Merkevare» – fikk 15 klikk.

Etikett Klikk
Favoritt 18
Merkevare 15
Alt annet 0
 
Blue circle corresponding to Label illustration Rapportering på annonsegruppenivå

I og med at etikettene ikke overføres, blir resultatet annerledes når du kjører en rapport på annonsegruppenivå. I denne kontoen er det bare én annonsegruppe som er tilordnet en etikett: Annonsegruppe nr. 2 i Kampanje nr. 1. Søkeordet under denne annonsegruppen har mottatt fire klikk til sammen. Når du kjører en etikettrapport for annonsegruppene dine, tilskrives Favoritt-etiketten altså fire klikk. Merkevare-etiketten fikk ingen klikk på annonsegruppenivå. Årsaken er at ingen annonsegrupper i denne kontoen har Merkevare-etiketten. Alle de andre søkeordene som inngår i annonsegrupper uten etikett, fikk totalt 29 klikk.

Etikett Klikk
Favoritt 4
Merkevare 0
Alt annet 29
 
Blue circle corresponding to Label illustration Rapportering på søkeordnivå

Med rapportering på søkeordnivå blir bildet et helt annet. Her fikk «Favoritt» 17 klikk (søkeord A og E) og «Merkevare» 12 klikk (søkeord A og F), fordi dette er det totale antallet klikk på søkeord med disse etikettene. Legg merke til at de sju klikkene for søkeord A telles i begge rader, fordi begge etikettene er tilordnet søkeord A. Ettersom mange av søkeordene dine sannsynligvis har mer enn én etikett, er det lite trolig at antallet klikk i hver rad stemmer overens med det samlede antallet klikk. Alle andre søkeord uten etiketter fikk elleve klikk totalt.

Etikett Klikk
Favoritt 17
Merkevare 12
Alt annet 11
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false
false