Всичко за прогнозите за обхвата за дисплейната мрежа

Прогнозите за обхвата показват доколко рекламите Ви могат да бъдат видени въз основа на избраните от Вас настройки и насочване. Преглеждането на тези седмични прогнози може да Ви помогне да разберете потенциалното въздействие на насочването и настройките, които сте избрали. В тази статия е обяснено как функционира обхватът на рекламите и къде можете да го намерите.

Начин на работа

Прогнозите, които виждате, не представят действителния трафик, който ще получат рекламите Ви. Вместо това те представляват прогнози въз основа на настройките и опциите Ви за насочване. Можете например да изберете конкретно местоположение или насочване по демографски признак за рекламната си група. Този избор ще окаже влияние върху потенциалния Ви обхват. Прогнозите за обхвата могат също да Ви покажат кога няма достатъчно рекламни места за избраните от Вас опции и кога насочването Ви е твърде ограничено (напр. ако сте добавили твърде много начини за насочване към рекламната си група). Можете да използвате прогнози за обхвата, за да коригирате настройките и насочването си. Можете например да премахнете насочването по съдържание, ако обхватът Ви е твърде стеснен. Действителният брой на импресиите зависи също и от други фактори, като офертата и качеството на рекламите Ви.

Къде се показва

Новият интерфейс на Google Ads вече е единственият начин, по който повечето потребители могат да управляват профилите си. Имайте предвид, че автоматичното насочване е налице само в новия интерфейс на Google Ads.

За кампаниите от типа „Мрежата за търсене с опция за дисплейната мрежа – Всички функции“ и за съществуващи кампании от типа „Само за дисплейната мрежа“ можете да видите прогнози за обхвата, като отворите раздела Дисплейна мрежа и кликнете върху бутона + Насочване.

 

Прогнозите за обхвата не вземат под внимание информацията за определен рекламодател, като например бюджета, офертата или качествения Ви рейтинг. По-долу можете да намерите повече подробности относно информацията, която AdWords използва, за да осигурява прогнози за обхвата.

Информация, която AdWords използва за изчисляването на потенциалния обхват Информация, която AdWords не използва за изчисляването на потенциалния обхват
 • местоположение;
 • език;
 • операционна система;
 • устройства;
 • рекламен график;
 • ключови думи;
 • опции за категории на сайтове;
 • разположения;
 • категории мобилни приложения;
 • теми
 • аудитории (ремаркетинг, категории по интереси, персонализирани комбинации, възраст и пол).
 • бюджет;
 • оферта;
 • качествен рейтинг;
 • рекламни формати и размери;
 • разширения на рекламите
 • разширено насочване по местоположение по радиус.

Прогнозите се основават на събраните до момента данни. Те не отразяват сезонни тенденции или скорошни промени в броя сайтове и страници, налице в дисплейната мрежа.

Отстраняване на неизправности с кампании в дисплейната мрежа

Ако кампанията Ви в дисплейната мрежа е неактивна или недостатъчно ефективна, може нещо да не е наред с настройките й.

Потребителите на новия интерфейс на Google Ads автоматично ще получават сигнали за състоянието на профила в зависимост от проблема. Научете как да отстранявате проблеми с кампании в дисплейната мрежа.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си