Konfigurowanie reguł automatycznych

Dzięki regułom automatycznym system samodzielnie wprowadza na koncie zmiany na podstawie Twoich ustawień i warunków. W ten sposób możesz zmieniać stan reklamy, budżet, stawki itd. Jeśli na przykład chcesz zwiększać stawkę za słowo kluczowe za każdym razem, gdy reklama wypada poza pierwszą stronę wyników wyszukiwania, możesz stworzyć odpowiednią regułę. Możesz też użyć reguł automatycznych, by wyświetlać e-maile, kiedy wystąpią określone warunki (bez podejmowania dodatkowych działań).

Stosowanie reguł automatycznych pozwala oszczędzać czas poprzez wyeliminowanie konieczności monitorowania kampanii i częstego wprowadzania ręcznych zmian.

W tym artykule przedstawiamy przykładową konfigurację reguły automatycznej.

Zanim zaczniesz

Jeśli nie korzystasz jeszcze z reguł automatycznych, przeczytaj artykuł Reguły automatyczne w poprzedniej wersji AdWords i nowej wersji Google Ads.

Instrukcje

 

Większość użytkowników może zarządzać swoimi kontami tylko za pomocą nowej wersji Google Ads. Jeśli nadal korzystasz z poprzedniej wersji tej usługi, kliknij Poprzednia poniżej. Więcej informacji

Oto przykład, jak utworzyć regułę zwiększającą budżet kampanii:
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Wejdź na stronę Kampanie, Grupy reklam lub Słowa kluczowe.
 3. Kliknij ikonę z trzema kropkami nad tabelą statystyk.
 4. Kliknij Tworzenie reguły automatycznej.
 5. W menu „Rodzaj reguły” wybierz Zmień budżety.
 6. Wybierz kampanie, którym chcesz zmieniać budżety (kliknij „Wszystkie włączone kampanie”, „Wszystkie włączone i wstrzymane kampanie” lub „Wybierz kampanie”).
 7. W menu „Działanie” wybierz Zwiększ budżet. Możesz wybrać, czy chcesz zwiększać budżet procentowo czy o określoną kwotę. Jeśli chcesz mieć pewność, że budżet nie przekroczy określonej kwoty w danym okresie rozliczeniowym, możesz ustawić górny limit budżetu.
 8. Aby dodać warunek, w sekcji „Warunek” kliknij +DODAJ.
 9. Określ częstotliwość reguły.
 10. Wybierz rodzaj e-maili, które chcesz otrzymywać w przypadku problemów z regułą.
 11. Nazwij regułę.
 12. Kliknij Podgląd, by upewnić się, że reguła jest skonfigurowana zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Wyświetlenie podglądu służy tylko do weryfikacji i nie powoduje trwałych zmian na koncie.
 13. Gdy skończysz, kliknij Zapisz regułę.
Wskazówki i wytyczne dotyczące reguł automatycznych

Wskazówki ogólne

Stosuj limity

 • Ustaw minimalne i maksymalne limity swoich stawek i budżetów, aby reguła zbytnio ich nie podwyższyła ani nie obniżyła. Ciągłe podnoszenie stawek może prowadzić do zbyt wysokich CPC, a ciągłe ich obniżanie może spowodować znaczące zmniejszenie ruchu.

Podejmuj przemyślane decyzje na podstawie dostatecznej ilości danych

 • Aby zmiany były wprowadzane na podstawie wystarczającej ilości danych, używaj danych z długiego okresu lub zastosuj w regule dodatkowy warunek, np. „wyświetlenia > X”.

Zachowaj konsekwencję w stosowaniu opcji „częstotliwość” i „korzystam z danych z”

 • Stosowanie mniejszych częstotliwości z długim oknem pomiaru może być problematyczne. Rozważ użycie następującej reguły: „Jeśli średnia pozycja reklamy jest przez 14 dni niższa niż 3, podnoś stawki o x% dziennie”. Po jej zastosowaniu stawki będą podnoszone częściej (codziennie), niż reguła będzie oceniać średnią pozycję reklamy (w ciągu 14 dni). Na ogół dobrze jest stosować dopasowane do siebie okna częstotliwości i pomiaru (np. jeśli stosujesz częstotliwość tygodniową, korzystaj z danych z ostatnich siedmiu dni).

Podgląd

 • Przed zapisaniem reguł należy je przejrzeć, by upewnić się, jaki będą miały wpływ na kampanie. W zależności od wymagań i ustawień zmiany mogą mieć wpływ na dużą część konta, dlatego należy zachować szczególną ostrożność.

Zachowaj ostrożność

 • Spróbuj wprowadzić regułę z częstotliwością „jeden raz”, by monitorować jej rzeczywisty wpływ. Kiedy reguły będą już funkcjonować prawidłowo, możesz zacząć stosować je cyklicznie (np. codziennie lub co tydzień).

Konfiguruj reguły odpowiednio do prowadzonej działalności

 • Obserwuj trendy dzienne i tygodniowe (np. godziny szczytu lub ruch od poniedziałku do piątku mogą różnić się od pozostałych godzin i ruchu w weekend). Podejmując decyzje o wadze zmian, odnoś bieżące wyniki do celów (np. zwiększaj stawki o 5%, gdy wyniki są bliskie celu, lub o 20% w sytuacji odwrotnej). Wszystkie te zmiany można wprowadzić, stosując kilka powiązanych ze sobą reguł.

Dobrze zaplanuj działanie dwóch reguł dotyczących tych samych elementów

 • Co dzieje się, gdy dwie reguły mają działać w tym samym czasie i dotyczą tych samych elementów? Reguły nie ustalają samodzielnie swojej hierarchii ważności, więc jeśli dwie z nich mają przeprowadzić zbieżne zmiany w tych samych elementach, zadziałają obydwie i wpłyną na wszystkie elementy. Zalecamy planowanie reguł tak, by nie działały w tym samym czasie, jeśli mają dotyczyć tego samego zestawu danych. Jeśli chcesz, by kilka reguł wprowadzało zmiany do tej samej części kampanii, wybierz różne pory działania poszczególnych reguł.

Jeśli zaplanujesz jednoczesne działanie wielu reguł dotyczących tych samych elementów, nasz system postara się uruchomić je wszystkie. Mogą jednak pojawić się błędy wynikające z próby przeprowadzenia wykluczających się zmian. Ustawienie różnych czasów zastosowania reguł pozwoli uniknąć tych błędów, a także ustalić hierarchię reguł: ta, która zgodnie z planem będzie miała uruchomić się najwcześniej, zadziała jako pierwsza.

Wskazówki dotyczące reguł, które mają wpływ na stawki za słowa kluczowe

Ustawienie cyklicznych reguł dotyczących określania stawek, które mają zastosowanie do całych kont lub kampanii, może być skomplikowane. Jeśli chcesz je zastosować, wypróbuj automatyczne określanie stawekOptymalizator konwersji, by ułatwić sobie zarządzanie stawkami i budżetem. Poniżej podajemy kilka wskazówek, które pomogą Ci ustawić automatyczne, cykliczne reguły zmieniające stawki za słowa kluczowe.

Dostosowywanie stawek na podstawie danych konwersji

 • Pomiar konwersji to dłuższy proces niż mierzenie kliknięć czy wyświetleń – konwersja może nastąpić nawet po wielu dniach od kliknięcia, a zostanie odnotowana tylko wtedy, gdy dojdzie do niej w ramach wybranego okna konwersji. Konwersje zdarzają się też o wiele rzadziej niż kliknięcia i wyświetlenia. Jeśli tworzysz reguły na podstawie konwersji, zastosuj dłuższe przedziały czasowe opcji „korzystam z danych z”, by odpowiednio wychwycić konwersje.

Dostosowywanie stawek na podstawie średniej pozycji

 • Zmiana stawek w celu kontrolowania średniej pozycji nie zawsze się sprawdza, ponieważ w niektórych przypadkach podniesienie stawki może spowodować zwiększenie liczby wyświetleń reklamy. To może prowadzić do wyświetlania reklam na pozycjach niższych niż do tej pory.

Dostosowywanie stawek na podstawie współczynnika klikalności (CTR)

 • CTR reklamy zależy od jej pozycji na stronie. Jeśli tworzysz regułę obniżającą stawkę, kiedy CTR jest niski, może to spowodować, że reklama będzie spadać na coraz niższe pozycje, jednocześnie proporcjonalnie obniżając CTR.

Dalsze kroki

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Nowa Poprzednia