Konfigurer automatiserte regler

Med automatiserte regler kan du gjøre endringer i kontoen din automatisk, basert på vilkår og innstillinger du selv velger. Du kan blant annet endre bud, budsjett og annonsestatus. Hvis du for eksempel ønsker å øke søkeordbudet når annonsen forsvinner fra den første siden med resultater, kan du angi en regel for dette. I tillegg kan du bruke automatiserte regler som bare utløser e-poster – uten å gjennomføre andre tiltak – når bestemte betingelser er oppfylt.

Med automatiserte regler kan du spare tid, ettersom behovet for å overvåke kampanjer og gjøre hyppige, manuelle endringer reduseres.

I denne artikkelen finner du et eksempel på hvordan du kan konfigurere automatiske regler.

Før du begynner

Hvis automatiserte regler er nytt for deg, bør du begynne med å lese artikkelen om automatiserte regler.

Veiledning

 

Angi hvilken utgave av Google Ads du bruker. Finn ut mer

Her er et eksempel på hvordan du kan opprette en regel som øker budsjettet ditt for kampanjer:
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Gå til Kampanjer-, Annonsegrupper- eller Søkeord-siden.
 3. Klikk på prikkeikonet over statistikktabellen.
 4. Velg Opprett en automatisert regel.
 5. Velg Endre budsjetter fra «Regeltype»-rullegardinmenyen.
 6. Velg hvilke kampanjer du vil endre budsjettene for (Alle aktiverte kampanjer, Alle kampanjer som er aktive eller satt på pause, eller Velg kampanjer).
 7. Velg Øk budsjettet på «Handling»-rullegardinmenyen. Du kan velge å øke budsjettet med en prosentandel eller et bestemt beløp. Hvis du vil forsikre deg om at budsjettkostnaden ikke overstiger et bestemt beløp for faktureringsperioden, kan du angi en valgfri øvre budsjettgrense.
 8. Hvis du vil legge til en betingelse, klikker du på + LEGG TIL under «Betingelse».
 9. Angi frekvensen for regelen.
 10. Velg typen e-postoppdateringer du ønsker å motta om problemer som påvirker regelen din.
 11. Gi regelen din et navn.
 12. Klikk på Forhåndsvisning for å kontrollere at du har konfigurert regelen som ønsket. Forhåndsvisningen er bare en kontroll, og medfører ingen permanente endringer i kontoen.
 13. Når du er ferdig, klikker du på Lagre regel.
Tips og veiledninger i bruk av automatiserte regler

Generelle tips

Bruk grenser

 • Angi en nedre og en øvre grense for budene og budsjettene for å unngå at de skal bli for høye eller lave. Hvis budene økes kontinuerlig, kan dette føre til unødvendig høye kostnader per klikk, mens stadige reduksjoner kan resultere i en merkbar reduksjon av trafikken.

Bruk et datagrunnlag du kan treffe veloverveide beslutninger på bakgrunn av

 • For å sikre at endringer gjøres basert på et tilstrekkelig datagrunnlag, anbefaler vi at du angir en tilstrekkelig lang tidsperiode, eller at du legger til et tilleggskrav i regelen, for eksempel «antallet visninger > X».

Sørg for at alternativene «frekvens» og «bruker data fra» er logiske

 • Du kan oppleve problemer hvis du kombinerer en kort frekvens med et langt målingsvindu. Vi ser på følgende regel: «Hvis den gjennomsnittlige plasseringen for annonsen over de siste 14 dagene er lavere enn 3, skal budene økes med x % per dag». Dette innebærer at budene økes oftere (daglig) enn regelen evaluerer annonsens gjennomsnittlige plassering (gjennom et vindu på 14 dager). Generelt sett er det bedre at vinduene for frekvens og måling samsvarer med hverandre (f.eks. at du velger en ukentlig frekvens og deretter bruker data fra de siste sju dagene).

Ta en forhåndskikk

 • Se en forhåndsvisning av reglene før du lagrer dem, slik at du har oversikt over hvordan de kommer til å påvirke kampanjene dine. Avhengig av hvilke krav og innstillinger du har valgt, kan endringene ha stor innvirkning på store deler av kontoen. Derfor er det viktig at du dobbeltsjekker endringene.

Vær forsiktig

 • Du kan velge å overvåke den faktiske effekten av en regel ved å implementere regelen med «én gang» som frekvens. Når reglene fungerer slik de skal, kan du konfigurere dem slik at de kjøres i henhold til en gjentakende tidsplan (f.eks. daglig eller ukentlig).

Konfigurer regler som er tilpasset bedriften

 • Vær oppmerksom på tendenser innenfor enkeltdager og enkeltuker (trafikkvolumet er f.eks. ulikt på tidspunkter med henholdsvis mye og lite trafikk og på ukedager sammenlignet med i helgene). Når du konfigurerer endringenes omfang, bør du også være oppmerksom på hvor langt det er igjen til målene er nådd (du kan f.eks. legge inn endringer i små intervaller på 5 % når du nærmer deg målet, og bruke større intervaller på 20 % ellers). Du kan ta hensyn til alle disse problemene ved å bruke flere regler i samsvar med hverandre.

Tenk deg om når du planlegger to regler som påvirker de samme elementene

 • Hva skjer hvis du har to regler som påvirker de samme elementene som er planlagt å kjøre samtidig? Regler i seg selv har ingen prioriteringsmulighet. Selv om du har angitt at to regler skal gjøre endringer i de samme enhetene samtidig, kommer begge reglene til å bli kjørt og gjøre de bestemte endringene i alle enhetene. Vi anbefaler at du ikke planlegger kjøring av flere regler samtidig hvis de påvirker det samme datasettet. Hvis du vil ha to eller flere regler som gjør endringer i den samme delen av en kampanje, foreslår vi i stedet at du angir at reglene skal kjøres på forskjellige tidspunkter på dagen.

Hvis det finnes flere regler som skal kjøres samtidig i de samme enhetene, prøver systemet vårt å kjøre alle, men det kan oppstå feil hvis motstridende endringer gjøres samtidig. Hvis du angir forskjellige tidspunkter for reglene, kan du ikke bare unngå disse feilene, men du får også prioritert reglene, i og med at regelen med det tidligste kjøretidspunktet, er den som kjøres først.

Tips for regler som har innvirkning på søkeordbud

Det kan være komplisert å konfigurere regelmessige budgivningsregler for hele kontoer eller kampanjer. Hvis det er relevant for behovene du har, kan du administrere budene dine og budsjettet ditt med automatisk budgivning og konverteringsoptimereren. Nedenfor finner du tips om konfigurasjon av automatiserte regler som endrer søkeordbud og kjører regelmessig.

Budendringer basert på konverteringsdata

 • Det er en mer langvarig prosess å måle konverteringer enn å måle klikk og visninger, ettersom det kan gå mange dager mellom et klikk og en konvertering. Konverteringen registreres dessuten bare hvis den forekommer innenfor det valgte konverteringsvinduet. Dessuten forekommer konverteringer langt sjeldnere enn klikk og visninger. Hvis du oppretter konverteringsbaserte regler, anbefaler vi at du angir lengre tidsperioder for «bruker data fra» for å være sikker på at konverteringene blir fanget opp.

Budendringer basert på gjennomsnittlig plassering

 • Det er ikke sikkert du kan kontrollere gjennomsnittlig plassering ved å endre bud, ettersom budøkninger i noen tilfeller resulterer i flere annonsevisninger. Dette kan i sin tur føre til at annonsene dine får lavere plasseringer enn tidligere.

Budendringer basert på klikkfrekvens (CTR)

 • Klikkfrekvensen til en annonse avhenger av plasseringen på siden. Hvis du oppretter en regel som reduserer budet ditt når CTR-verdien er lav, kan dette skape en ond sirkel hvor annonsen stadig rykker nedover på siden, mens klikkfrekvensen synker tilsvarende.

Fremgangsmåten videre

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?