Geautomatiseerde regels instellen

'Gemiddelde positie (Gem. pos.)' wordt in september 2019 verwijderd. De vertoningspercentages voor toppositie en absolute toppositie geven een duidelijker beeld van waar uw advertenties worden weergegeven op zoekpagina's. U kunt deze nieuwe statistieken gebruiken om uw advertentiepositie te optimaliseren. Meer informatie

Met geautomatiseerde regels kunt u automatisch wijzigingen in uw account aanbrengen, op basis van instellingen en voorwaarden die u kiest. U kunt onder meer uw advertentiestatus, budget en biedingen wijzigen. Als u bijvoorbeeld uw zoekwoordbod elke keer wilt verhogen wanneer uw advertentie niet meer wordt weergegeven op de eerste pagina met resultaten, kunt u daarvoor een regel instellen. Daarnaast kunt u gebruikmaken van geautomatiseerde regels om e-mails te activeren, zonder andere handelingen uit te voeren, wanneer specifieke omstandigheden zich voordoen.

Met geautomatiseerde regels kunt u tijd besparen omdat u campagnes minder vaak hoeft te controleren en minder vaak handmatig wijzigingen hoeft door te voeren.

In dit artikel krijgt u een voorbeeld van hoe een geautomatiseerde regel kan worden ingesteld.

Voordat u begint

Als geautomatiseerde regels nieuw voor u zijn, leest u Over geautomatiseerde regels in de vorige en de nieuwe versie van Google Ads.

Instructies

 

De meeste gebruikers kunnen nu uitsluitend hun accounts beheren met het nieuwe, verbeterde Google Ads. Als u nog steeds de vorige AdWords-versie gebruikt, kiest u hieronder VorigeMeer informatie

In dit voorbeeld laten we u zien hoe u een regel maakt die uw maximum CPC-biedingen verhoogt voor zoekwoorden die de vorige dag een lagere gemiddelde positie dan 5 hadden.

 1. Klik op het dropdownmenu Automatiseren op het tabblad 'Campagnes', 'Advertentiegroepen', 'Advertenties' of 'Zoekwoorden'.
 2. Selecteer een van de regels in de menuopties (bijvoorbeeld Max. CPC-biedingen wijzigen wanneer...).
 3. Geef uw regelcriteria en eventuele voorwaarden op om te bepalen wanneer de regel moet worden geactiveerd. In dit voorbeeld kunt u biedingen op zoekwoorden met een gemiddelde positie van minder dan 5 verhogen met 3%.

   

 4. Tijdens het maken van een regel kunt u een maximum of minimum bod of budget definiëren. Hiermee kunt u voorkomen dat uw regel een nieuw bod/budget instelt dat hoger is dan uw maximum bod/budget of lager is dan uw minimum bod/budget.

 5. Selecteer in het menu 'Frequentie' hoe vaak u de regel wilt uitvoeren (bijvoorbeeld dagelijks of slechts eenmalig op een specifieke datum en tijd) en de periode waarin u uw voorwaarden wilt evalueren. Geef uw regel een naam en geef aan hoe u wilt worden geïnformeerd wanneer de regel wordt uitgevoerd. In dit voorbeeld wordt de regel dagelijks om 2 uur 's nachts uitgevoerd, waarbij de gegevens van de voorafgaande dag worden gebruikt voor zoekwoorden met een gemiddelde positie van minder dan 5.

  Wist u dat?

  U kunt specificeren op welk uur van de dag de regel moet worden uitgevoerd. Een regel kan op elk willekeurig tijdstip binnen het door u geselecteerde uur worden uitgevoerd.

 6. Klik op de knop Voorbeeld van resultaten bekijken om te controleren of u de regel naar wens heeft ingesteld. Het bekijken van een voorbeeld dient slechts ter verificatie. Er worden geen permanente wijzigingen in uw account aangebracht.
 7. Klik op Opslaan.
 8. Nadat u uw regel heeft gemaakt, is het belangrijk dat u de regel blijft controleren om er zeker van te zijn dat deze op de gewenste manier functioneert. Als u uw regels wilt beheren, selecteert u Regels beheren in het dropdownmenu Automatiseren of klikt u op de link Geautomatiseerde regels in het linkernavigatievenster van het tabblad Campagnes van uw Google Ads-account. Daar ziet u een lijst van uw regels. U kunt deze onderbreken, inschakelen of verwijderen (in de kolom Status) of bewerken (in de kolom Acties).
 9. Telkens wanneer een regel wordt uitgevoerd, wordt dit vermeld in de tabel met logboeken. Klik op de link Details weergeven om specifieke informatie te zien over de entiteiten die zijn gewijzigd met elke regel.

  Tip

  AdWords Editor of andere tools van derden gebruiken? Als u handmatig wijzigingen in uw biedingen, budget of status kunt aanbrengen, kunt u zonder problemen regels gebruiken om deze wijzigingen te automatiseren.

Tips en richtlijnen voor het gebruik van geautomatiseerde regels

Algemene tips

Gebruik limieten

 • Stel minimum- en maximumlimieten in voor uw biedingen en budgetten, zodat deze niet te hoog of te laag worden. Wanneer uw biedingen doorlopend worden verhoogd, leidt dit soms tot onnodig hoge CPC-biedingen, terwijl een doorlopende verlaging tot gevolg kan hebben dat u duidelijk minder verkeer ontvangt.

Gebruik voldoende gegevens om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen

 • Als u er zeker van wilt zijn dat wijzigingen worden aangebracht op basis van voldoende gegevens, adviseren we u een ruime periode aan te houden of een extra vereiste, zoals 'vertoningen > X', toe te voegen aan uw regel.

Maak consistent gebruik van de opties 'frequentie' en 'gegevens gebruiken van'

 • Er kunnen problemen ontstaan wanneer u een korte frequentie gebruikt terwijl u op lange termijn meet. U kunt bijvoorbeeld de volgende regel instellen: als de gemiddelde positie van een advertentie in de afgelopen veertien dagen lager is dan 3, moeten de biedingen per dag met x procent worden verhoogd. Uw biedingen worden op die manier vaker aangepast (dagelijks) dan dat de regel de gemiddelde positie van de advertentie (over een periode van veertien dagen) evalueert. Over het algemeen kunt u het best kijken naar de resultaten voor een periode die consistent is met de frequentie (bijv. als u de weekfrequentie selecteert, gebruikt u de gegevens van de afgelopen zeven dagen).

Voorbeeld

 • Bekijk een voorbeeld van uw regels voordat u ze opslaat, zodat u een goed inzicht heeft in het effect dat ze op uw campagnes hebben. Afhankelijk van uw vereisten en instellingen kunt u met sommige geautomatiseerde regels aanzienlijke wijzigingen in een groot gedeelte van uw account aanbrengen, dus is het belangrijk dit eerst goed te controleren.

Ga weloverwogen te werk

 • Voer een regel eerst met de frequentie 'eenmalig' uit, zodat u het effect kunt controleren. Zodra u tevreden bent met de manier waarop uw regels werken, kunt u er een herhaalschema voor instellen (bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks).

Configureer regels die zijn afgestemd op uw bedrijf

 • Houd rekening met trends op dag- en weekniveau (bijv. verkeer tijdens drukke uren of op weekdagen kan verschillen van verkeer tijdens rustige uren of tijdens het weekend). Wanneer u de omvang van de wijzigingen instelt, houd er ook rekening mee hoe ver u van uw doelen bent verwijderd (bijv. wijzigingen in kleine stapjes van 5% wanneer u dichter bij uw doel bent en in grote stappen van 20% in alle andere gevallen). U kunt dit alles tegelijk aanpakken door meerdere regels in combinatie met elkaar te gebruiken.

Ga slim te werk wanneer u twee regels plant die van invloed zijn op dezelfde items

 • Wat gebeurt er als twee regels die van invloed zijn op dezelfde items, op hetzelfde tijdstip worden uitgevoerd? Regels verlenen geen voorrang aan elkaar, dus als u twee regels heeft ingesteld die gelijktijdig wijzigingen in dezelfde items moeten aanbrengen, worden beide regels uitgevoerd en worden de opgegeven wijzigingen op alle items toegepast. We raden u af meerdere regels op hetzelfde tijdstip te plannen als deze regels dezelfde reeks gegevens beïnvloeden. Als u wilt dat twee of meer regels wijzigingen aanbrengen in hetzelfde gedeelte van uw campagne, adviseren we u verschillende tijden in de dag te kiezen voor de uitvoering van de regels.

Als er meerdere regels gelijktijdig voor dezelfde items zijn gepland, probeert ons systeem ze allemaal uit te voeren. Er kunnen echter fouten optreden omdat het systeem probeert gelijktijdig conflicterende wijzigingen aan te brengen. Door verschillende tijden in te stellen voor uw regels, vermijdt u niet alleen dit soort fouten, maar kunt u ook prioriteit verlenen aan bepaalde regels door de uitvoering ervan eerder te plannen.

Tips voor regels die van invloed zijn op zoekwoordbiedingen

Het kan ingewikkeld zijn om terugkerende regels voor bieden in te stellen die worden uitgevoerd op hele accounts of campagnes. Indien van toepassing op uw behoeften kunt u kijken of automatisch bieden en Conversion Optimizer nuttig zijn om uw biedingen en uw budget te beheren. Hier volgen enkele tips voor het configureren van geautomatiseerde regels waarmee zoekwoordbiedingen worden gewijzigd en die regelmatig worden uitgevoerd.

Biedingen wijzigen op basis van conversiegegevens

 • Een conversie meten is een langduriger proces dan een klik of vertoning meten. Een conversie kan vele dagen na een klik plaatsvinden en wordt alleen geregistreerd wanneer die binnen de door u gekozen conversieperiode plaatsvindt. Conversies vinden bovendien veel minder vaak plaats dan klikken of vertoningen. Als u regels instelt op basis van conversies, raden we u aan een langere periode bij 'gegevens gebruiken van' in te stellen om een goed beeld van uw conversies te krijgen.

Biedingen wijzigen op basis van gemiddelde positie

 • Het wijzigen van biedingen ter controle van de gemiddelde positie werkt niet altijd, want in sommige gevallen leidt het verhogen van het bod tot meer advertentievertoningen. Als gevolg kunnen uw advertenties op lagere posities dan voorheen worden weergegeven.

Biedingen wijzigen op basis van klikfrequentie (CTR)

 • De CTR van uw advertentie kan variëren afhankelijk van de positie op de pagina. Als u een regel instelt die uw bod verlaagt als uw CTR laag is, kan dit een vicieuze cirkel veroorzaken: de advertentie wordt lager op de pagina weergegeven, waardoor de CTR weer verder daalt.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Vorige Nieuwe

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen