Показване на рекламите Ви на първа страница

Средно рекламите, които се показват на първата страница или над резултатите от търсенето, получават значително повече кликвания спрямо рекламите, показващи се на други страници с резултати. За да Ви помогне да показвате рекламите си на тези ценни позиции, Google Ads предоставя прогнози за офертите за цена на кликване (CPC), които можете да използвате при задаването на офертите си.

В тази статия са обяснени прогнозите за офертите за първа страница, за горе в страницата и за първа позиция и как да ги намерите.

Всичко за прогнозите за офертите

В раздела „Ключови думи“ има налице три типа прогнози за офертите, които да Ви помогнат да показвате рекламите си на първата страница с резултати от търсенето, когато заявката за търсене съвпада точно с ключовата Ви дума.

Прогноза за офертата за първа страница: офертата, която вероятно ще трябва да зададете, за да се показва рекламата Ви на първата страница с резултати от търсенето.

Прогноза за офертата за горе в страницата: Офертата, която вероятно ще трябва да зададете, за да се показва рекламата Ви сред рекламите горе в първата страница с резултати от търсенето.

Прогноза за офертата за първа позиция: Офертата, която вероятно трябва да зададете, за да се показва рекламата Ви на първа позиция спрямо другите реклами.

Инструкции

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Ключови думи в страничното меню.
 3. Добавете следните колони с атрибути (научете как да добавяте колони):

  1. Прогн. оферта за първа страница
  2. Прогн. оферта за горната част на страницата
  3. Прогн. оферта за първа позиция 
 4. Кликнете върху Прилагане. Вече ще виждате тези колони в таблицата със статистически данни.

Прогнозите за офертите за първа страница, за горе в страницата и за първа позиция са ориентир, предназначен да Ви даде по-добра представа, въз основа на която да планирате стратегията си за офериране. Покриването или надвишаването на тази прогнозна стойност обаче не Ви гарантира рекламно разположение. Крайното разположение продължава да зависи от конкуренцията на други рекламодатели, рекламния Ви ранг, настройките Ви за бюджета и профила, както и поведението на потребителите.

Забележка: Насочване по устройство и прогнози за оферти

Прогнозите за оферти за първа страница, за горе в страницата и за първа позиция показват офертата, която вероятно ще Ви е необходима, за да достигне рекламата Ви предпочитаното Ви разположение в резултатите от търсенето за устройството или съответно устройствата, към които насочвате.

Ако например провеждате кампания, която показва реклами само на мобилни устройства, прогнозата за първа страница ще отразява оферти, които е вероятно да достигнат до първата страница на резултатите от търсенето на мобилни устройства.

Какво да направите, ако рекламата Ви все още не се показва

В някои случаи рекламата Ви може да не се показва на предпочитаното Ви разположение в резултатите от търсенето дори и да покривате съответната прогноза за офертата за това разположение. Имайте предвид, че тези прогнозни стойности са ориентир и се основават на качествения рейтинг на ключовата Ви дума и досегашната конкуренция сред рекламодателите, като се отнасят до заявки за търсене, точно съвпадащи с ключовата Ви дума. Ако например прогнозата за офертата Ви за първа страница е твърде висока, това може да означава, че качеството на рекламите и уебсайта Ви е ниско. Покриването или надвишаването на тези прогнози за офертите не е гаранция за мястото на показване на рекламата Ви.

По-долу следват няколко често срещани причини, поради които рекламата Ви може да не се показва на първа страница дори и да покривате тази прогноза за офертата:

 • Конкуренция между рекламодателите: Възможно е да има нова конкуренция за ключовите Ви думи.
 • Съвпадение на ключовите думи: Извършваните от клиентите търсения може да не съвпадат точно с ключовите Ви думи.
 • Промени на бюджета: Ако наскоро променен бюджет е изчерпан напълно, рекламата Ви може да не се показва.

Ако покривате прогноза за оферта, а рекламите Ви все още не се показват на предпочитаните Ви разположения на страницата с резултати от търсенето, Ви препоръчваме да прегледате основните положения на позицията на рекламата и рекламния ранг.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си