Så fungerar Google Ad Manager med Google Ads

Google Ad Manager är en realtidsmarknad som används tillsammans med Googles Display-nätverk, där man kan köpa och sälja annonser. Den representerar en annan marknad där annonsörer kan lägga bud på visningsannonsering över Internet. När du har en kampanj som riktar in sig på Display-nätverket har du automatiskt tillgång till Ad Manager utgivarwebbplatser som följer Google Ads riktlinjer.

Om du är ute och fångar fjärilar mitt i sommaren kommer du att kunna fånga fler fjärilar ju större håv du har. Samma gäller för kunder: ju längre du når ut, desto fler kunder kan du få från högtrafikerade delar av webben som tidigare inte varit tillgängliga för dig. Därför kan Google Ads-annonser som visas på Ad Managers utgivarwebbplatser hjälpa dig att få nya kunder som du tidigare inte kunnat nå ut till.

Så här fungerar det:

  • Så länge som du har riktat in kampanjen på Display-nätverket kan dina annonser visas på Ad Managers utgivarwebbplatser, utöver dem som är tillgängliga via Google AdSense .
  • Din potential att nå ut till fler utgivarwebbplatser ökar, medan Google Ads-inriktningen, rapporteringen och andra kontoprocesser som du är bekant med förblir desamma.
  • Ad Manager-utgivare som vill visa annonser från Google Ads måste följa Google AdSense programpolicy.

Om auktionsprocessen

Google vidtar flera åtgärder för att säkerställa en konsekvent auktionsprocess så att man kan göra rättvisa jämförelser mellan Google Ads-bud och bud från andra annonsnätverk.

  • När en utgivare erbjuder annonsutrymme för Ad Manager genomför Google Ads sin egen auktion och komponerar den bästa annonsenheten – med en annons i fullstorlek eller en grupp av textannonser. Sedan beräknar Google Ads ett lämpligt Ad Manager-bud för annonsenheten genom att ta annonsernas bud och tillämpa Google Ads intäktsdelning.
  • Detta bud jämförs med andra Google Ad Manager-annonsörers bud och eventuella kontroller som fastställts av utgivare, t.ex. lägsta CPM. Bud som inte uppfyller utgivarnas kontroller ignoreras.
  • Ad Manager tar då alla kvalificerade bud och kör en auktion. Om Google Ads vinner auktionen kommer Google Ads-annonsören i den vinnande annonsenheten inte att betala mer än vad som krävs för att rankas högre än nästa annonsör, på CPC-basis, när en användare klickar på annonsen eller slutför en annan giltig händelse i samband med annonsen. Det högre värdet av det näst högsta budvärdet i Ad Manager-auktionen eller lägsta CPM betalas till utgivaren.

När en annonsenhet är anonym får inte annonsören (varken på egen hand eller via tredjepart) försöka fastställa utgivarens identitet, webbplatsnamn eller annan relaterad identifieringsinformation på något sätt, även om de inte avsiktligen identifierar säljaren.

Nästa steg

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt