Ako Google Ad Manager spolupracuje so službou Google Ads

Google Ad Manager je trhovisko fungujúce v reálnom čase, ktoré v spolupráci s Obsahovou sieťou Google umožňuje nákup a predaj reklamy. Ide o ďalšie trhovisko, kde môžu inzerenti ponúkať ceny za obsahovú reklamu na internete. Keď máte kampaň zacielenú na Obsahovú sieť, automaticky získavate prístup na weby vlastníkov v službe Ad Manager, ktoré spĺňajú podmienky služby Google Ads.

Povedzme, že sa v lete vyberiete chytať motýle. Čím väčšiu sieťku na motýle použijete, tým viac sa vám ich podarí chytiť. So zákazníkmi je to rovnaké: ak použijete väčšiu sieť, oslovíte zákazníkov na často navštevovaných miestach na internete, na ktoré ste v minulosti nedosiahli. Zobrazovanie reklám na weboch vlastníkov v službe Ad Manager vám preto môže pomôcť získať nových zákazníkov, ktorých ste predtým nemohli osloviť.

Funguje to takto:

  • Ak ste svoju kampaň zacielili na Obsahovú sieť, vaše reklamy sa môžu zobrazovať na weboch vlastníkov v službe Ad Manager, nielen na weboch dostupných prostredníctvom služby Google AdSense.
  • Váš potenciálny dosah sa rozšíri o ďalšie weby vlastníkov, no zacielenie, prehľady a ďalšie procesy v účte Google Ads, ktoré už poznáte, zostanú rovnaké.
  • Vlastníci v službe Ad Manager, ktorí chcú zobrazovať reklamy Google, musia dodržiavať programové pravidlá služby AdSense.

Ako prebieha aukcia

Google podniká niekoľko krokov s cieľom zaistiť konzistentný proces aukcie, vďaka čomu možno ponuky v službe Google Ads spravodlivo porovnávať s ponukami z iných reklamných sietí.

  • Keď vlastník ponúkne inventár cez službu Ad Manager, Google Ads spustí svoju vlastnú aukciu a zostaví najvhodnejšiu reklamnú jednotku (s reklamou pokrývajúcou celú plochu alebo so skupinou textových reklám). Google Ads potom vypočíta vhodnú ponuku za reklamnú jednotku pre Ad Manager tak, že na ponuky za reklamy uplatní zdieľanie výnosov služby Google Ads.
  • Táto ponuka sa porovná s ponukami iných inzerentov v službe Ad Manager a nastaveniami vlastníkov, ako sú minimálne CTZ. Ponuky, ktoré týmto nastaveniam vlastníkov nevyhovujú, sa ignorujú.
  • Ad Manager potom spustí aukciu so všetkými vhodnými ponukami. Ak aukciu vyhrá Google Ads, inzerenti používajúci CZK, ktorých reklama sa zobrazí vo víťaznej reklamnej jednotke nezaplatia vyššiu sumu, než je suma potrebná na prekonanie nasledujúceho inzerenta, keď používateľ klikne na reklamu alebo v súvislosti s ňou vykoná inú platnú udalosť. Vlastníkovi bude vyplatená hodnota najvyššej čistej ponuky v aukcii služby Ad Manager alebo minimálna CTZ.

Ak je reklamná jednotka anonymná, inzerent sa nesmie žiadnymi prostriedkami (priamo ani prostredníctvom tretej strany) pokúšať odhaliť identitu vlastníka, názov webu ani iné súvisiace identifikačné údaje. Predajcu nesmie identifikovať ani neúmyselne.

Ďalší krok

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory