Používanie platformy Google Ad Manager spolu so službou Google Ads

Platforma Google Ad Manager predstavuje trh v reálnom čase, ktorý v spolupráci s partnerom – Reklamnom sieťou Google, slúži na nákup a predaj reklamy. Inzerenti môžu na tomto trhu ponúkať ceny za grafickú inzerciu na internete. Ak máte kampaň zacielenú na Obsahovú sieť, automaticky získavate prístup k stránkam vlastníkov v platforme Ad Manager, ktoré spĺňajú pravidlá služby Google Ads.

Keď sa vyberiete uprostred leta na lov motýľov, čím väčšiu sieťku budete mať, tým viac motýľov chytíte. So zákazníkmi je to rovnaké: ak použijete väčšiu sieť, zachytíte zákazníkov z často navštevovaných častí webu, na ktoré ste v minulosti nedosiahli. Preto vám zobrazovanie reklám Google Ads na stránkach vlastníkov v platforme Ad Manager pomôže získať nových zákazníkov, na ktorých ste predtým nemali dosah.

Funguje to takto:

  • Ak ste kampaň zacielili na Obsahovú sieť, reklamy sa môžu okrem stránok vlastníkov dostupných prostredníctvom služby Google AdSense zobrazovať aj na stránkach vlastníkov v platforme Ad Manager.
  • Hoci sa váš potenciálny dosah rozšíri na ďalšie stránky vlastníkov, zacielenie, vytváranie prehľadov a ďalšie procesy v službe Google Ads, ktoré už poznáte, zostanú rovnaké.
  • Vlastníci v platforme Ad Manager, ktorí chcú zobrazovať reklamy Google Ads, musia spĺňať pravidlá programu Google AdSense.

Ako prebieha aukcia

Spoločnosť Google vykonáva niekoľko krokov na zabezpečenie konzistentnej aukcie, takže cenové ponuky v službe Google Ads možno spravodlivo porovnať s cenovými ponukami z ostatných reklamných sietí.

  • Keď vlastník ponúkne svoj inventár programu Ad Manager, služba Google Ads spustí svoju vlastnú aukciu a zostaví najvhodnejšiu reklamnú jednotku (s reklamou na celý reklamný priestor alebo so skupinou textových reklám). Služba Google Ads následne vypočíta príslušnú cenovú ponuku platformy Ad Manager za reklamnú jednotku pomocou cenových ponúk reklám a na základe zdieľania príjmu zo služby Google Ads.
  • Táto cenová ponuka sa porovná s cenovými ponukami ostatných inzerentov v platforme Google Ad Manager a nastaveniami vlastníkov, napríklad s minimálnou CTZ. Cenové ponuky, ktoré nevyhovujú nastaveniam vlastníka, sa budú ignorovať.
  • Platforma Ad Manager potom použije všetky vyhovujúce cenové ponuky a spustí aukciu. Ak služba Google Ads v aukcii zvíťazí, inzerenti služby Google Ads patriaci k víťaznej reklamnej jednotke v prípade, že používateľ klikne na reklamu alebo dokončí inú platnú udalosť týkajúcu sa reklamy, nezaplatia viac, než sa na základe metriky CZK vyžaduje na to, aby predbehli ďalšieho inzerenta. Vlastníkovi sa vyplatí suma, ktorá je vyššia ako hodnota druhej najvyššej cenovej ponuky v aukcii Ad Manager, alebo minimálna CTZ.

Ak je reklamná jednotka anonymná, inzerent sa nesmie žiadnymi prostriedkami (ani priamo, ani prostredníctvom tretej strany) pokúšať odhaliť identitu vlastníka, názov stránok ani iné súvisiace identifikačné údaje. Platí to aj pre prípady, keď predajcu identifikuje neúmyselne.

Ďalší postup

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory