Πώς λειτουργεί το Google Ad Manager με το Google Ads

Το Google Ad Manager είναι μια αγορά σε πραγματικό χρόνο που συνεργάζεται με το Δίκτυο εμφάνισης Google για την αγορά και την πώληση διαφημίσεων. Αντιπροσωπεύει άλλη μία αγορά για διαφημιζόμενους, όπου μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για διαφημίσεις προβολής στο διαδίκτυο. Όταν έχετε μια καμπάνια που στοχεύει το Δίκτυο εμφάνισης, αποκτάτε αυτόματα πρόσβαση στους ιστότοπους εκδοτών του Ad Manager που συμμορφώνονται με τις οδηγίες του Google Ads.

Αν βγείτε κατακαλόκαιρο να κυνηγήσετε πεταλούδες, όσο πιο μεγάλο θα είναι το δίχτυ σας, τόσο περισσότερες πεταλούδες θα καταφέρετε να πιάσετε. Το ίδιο ισχύει για τους πελάτες σας: Αν χρησιμοποιήσετε ένα μεγαλύτερο δίχτυ, θα καταφέρετε να "πιάσετε" πελάτες από μέρη του ιστού με υψηλή επισκεψιμότητα, τα οποία δεν σας ήταν διαθέσιμα στο παρελθόν. Γι' αυτό και η προβολή των διαφημίσεών σας στο Google Ads σε ιστότοπους εκδοτών του Ad Manager μπορεί να σας βοηθήσει να προσεγγίσετε νέους πελάτες, τους οποίους δεν μπορούσατε να προσεγγίσετε παλαιότερα.

Πώς λειτουργεί:

  • Εφόσον στοχεύετε το Δίκτυο εμφάνισης για την καμπάνια σας, οι διαφημίσεις σας μπορούν να εμφανίζονται σε πολλούς ιστότοπους εκδοτών του Ad Manager, καθώς και σε αυτούς που είναι διαθέσιμοι μέσω του Google AdSense.
  • Μπορείτε να προσεγγίσετε δυνητικά ακόμα περισσότερους ιστότοπους εκδοτών, ενώ, παράλληλα, η στόχευση, οι αναφορές και άλλες διαδικασίες λογαριασμού του Google Ads, με τις οποίες είστε ήδη εξοικειωμένοι, δεν θα μεταβληθούν.
  • Οι εκδότες του Ad Manager που θέλουν να προβάλλουν διαφημίσεις του Google Ads πρέπει να συμμορφώνονται με τις πολιτικές προγράμματος του Google AdSense.

Σχετικά με τη διαδικασία δημοπρασίας

Η Google πραγματοποιεί αρκετές ενέργειες, για να διασφαλίσει μια συνεπή διαδικασία δημοπρασίας, προκειμένου οι προσφορές του Google Ads να μπορούν να συγκρίνονται δίκαια με προσφορές από άλλα δίκτυα διαφημίσεων.

  • Όταν ένας εκδότης προσφέρει απόθεμα στο Ad Manager, το Google Ads εκτελεί τη δική του δημοπρασία και δημιουργεί την καλύτερη ενότητα διαφημίσεων, με μια διαφήμιση full slot ή μια ομάδα διαφημίσεων με κείμενο. Στη συνέχεια, το Google Ads υπολογίζει την κατάλληλη προσφορά του Ad Manager για την ενότητα διαφημίσεων, λαμβάνοντας τις προσφορές των διαφημίσεων και εφαρμόζοντας την κατανομή εσόδων του Google Ads.
  • Αυτή η προσφορά συγκρίνεται με άλλες προσφορές διαφημιζόμενων του Google Ad Manager και τυχόν στοιχεία ελέγχου που ορίζονται από εκδότες, όπως ελάχιστα CPM. Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται σε αυτά τα στοιχεία ελέγχου των εκδοτών παραβλέπονται.
  • Στη συνέχεια, το Ad Manager λαμβάνει όλες τις κατάλληλες προσφορές και εκτελεί μια δημοπρασία. Αν το Google Ads κερδίσει τη δημοπρασία, οι διαφημιζόμενοι του Google Ads στην ενότητα διαφημίσεων που επικράτησε δεν θα πληρώσουν περισσότερο από όσο χρειάζεται για την κατάταξη σε υψηλότερη θέση από τον επόμενο διαφημιζόμενο βάσει CPC, όταν κάποιος χρήστης κάνει κλικ στη διαφήμιση ή ολοκληρώσει ένα άλλο έγκυρο συμβάν σχετικά με τη διαφήμιση. Στον εκδότη θα καταβληθεί η υψηλότερη από τη δεύτερη υψηλότερη τιμή προσφοράς στη δημοπρασία του Ad Manager ή το ελάχιστο CPM.

Όταν μια ενότητα διαφημίσεων είναι ανώνυμη, ο διαφημιζόμενος δεν μπορεί (είτε απευθείας είτε μέσω τρίτου μέρους) να επιχειρήσει να προσδιορίσει την ταυτότητα του εκδότη, το όνομα του ιστότοπου ή άλλες συναφείς πληροφορίες ταυτοποίησης με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα και αν οι πληροφορίες αυτές δεν ταυτοποιούν σκόπιμα τον πωλητή.

Επόμενο βήμα

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας