Spolupráce služeb Google Ad Manager a Google Ads

Google Ad Manager je online tržiště, které v reálném čase spolupracuje s Obsahovou sítí Google na nákupu a prodeji inzerce. Představuje další trh, kde mohou inzerenti podávat nabídky za zobrazování obsahové reklamy na internetu. Pokud máte kampaň cílící na Obsahovou síť, máte automaticky přístup k webům majitelů stránek ve službě Ad Manager, které jsou v souladu s pravidly Google Ads.

Když jdete v létě na motýly, chytíte jich tím víc, čím větší si vezmete síťku. Se zákazníky je to stejné: Když použijete větší síť, možná získáte zákazníky z oblastí webu s vysokou návštěvností, kam jste se předtím nemohli dostat. Proto vám zobrazování reklam na webech majitelů stránek ve službě Ad Manager může pomoci oslovit nové zákazníky, kteří předtím byli mimo váš dosah.

Funguje to takhle:

  • Pokud jste kampaň zacílili na Obsahovou síť, mohou se vaše reklamy kromě stránek zařazených ve službě Google AdSense objevovat i na webech majitelů stránek ve službě Ad Manager.
  • Váš potenciální zásah na dalších webech majitelů stránek se rozšíří, ale cílení Google Ads, vytváření přehledů a další vám známé postupy používané v účtu zůstanou stejné.
  • Majitelé stránek ve službě Ad Manager, kteří chtějí zobrazovat reklamy Google, musí dodržovat programové zásady Google AdSense.

Aukce

Google pomocí několika kroků zajišťuje konzistentní průběh aukcí, díky kterému mohou nabídky Google Ads spravedlivě konkurovat nabídkám z jiných reklamních sítí.

  • Pokud majitel stránek nabídne ve službě Ad Manager svůj inventář, uspořádá služba Google Ads vlastní aukci a sestaví nejvhodnější reklamní jednotku. Ta může obsahovat celoblokovou reklamu nebo skupinu textových reklam. Potom pro tuto reklamní jednotku vypočítá vhodnou výši nabídky pro aukci ve službě Ad Manager. Použije k tomu nabídky jednotlivých reklam, na něž aplikuje podíl z příjmů Google Ads.
  • Tato nabídka je pak porovnána s nabídkami ostatních inzerentů ve službě Ad Manager a s požadavky stanovenými majitelem stránek, například s minimálními CPM. Nabídky, které požadavky majitele stránek nesplňují, jsou ignorovány.
  • Se zbylými nabídkami pak Ad Manager uspořádá aukci. Pokud v ní zvítězí nabídka Google Ads, nezaplatí inzerent(i) z vítězné reklamní jednotky více, než kolik je nezbytné k překonání druhého nejúspěšnějšího inzerenta (z hlediska ceny za proklik), když uživatel na reklamu klikne nebo s ní provede jinou způsobilou akci. Majiteli stránek bude vyplacena nejvyšší čistá hodnota nabídnutá v aukci ve službě Ad Manager, případně minimální CPM.

Jestliže je reklamní jednotka deidentifikovaná, nesmí se inzerent (přímo ani prostřednictvím třetích stran) pokoušet určit identitu majitele stránek, název webu ani žádné související identifikační údaje, a to žádnými prostředky, ani pokud prodejce identifikuje neúmyslně.

Další krok

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka