Spolupráce programu Google Ad Manager se službou Google Ads

Google Ad Manager je trh pro prodej a nákup reklamy v reálném čase, který spolupracuje s Obsahovou sítí Google. Představuje další trh, kde mohou inzerenti nabízet své ceny za zobrazování reklam na Internetu. Když máte kampaň zaměřenou na Obsahovou síť, máte automaticky přístup k webům majitelů stránek zapojených do programu Ad Manager, které vyhovují zásadám služby Google Ads.

Když jdete v létě na motýly, chytíte jich tím víc, čím větší si vezmete síťku. Se zákazníky je to stejné: Když použijete větší síť, možná získáte zákazníky z oblastí webu s vysokou návštěvností, kam jste se předtím nemohli dostat. Díky tomu vám zobrazování reklam Google Ads na webech majitelů stránek v programu Ad Manager může pomoci získat nové zákazníky, které jste předtím nemohli oslovit.

Princip je následující:

  • Pokud jste kampaň zacílili na Obsahovou síť, mohou se vaše reklamy zobrazovat na webech majitelů stránek v programu Ad Manager i na webech, které jsou dostupné prostřednictvím služby Google AdSense.
  • Zvýší se počet potenciálních zákazníků, které můžete prostřednictvím dalších webů oslovit, ale cílení kampaní, vytváření přehledů a další už známě činnosti, které provádíte v účtu Google Ads, zůstávají stejné.
  • Majitelé stránek v programu Ad Manager, kteří chtějí zobrazovat reklamy Google Ads, musejí splňovat programové zásady Google AdSense.

Proces aukcí

Google pomocí několika kroků zajišťuje konzistentní proces aukcí, díky kterému jsou nabídky Google Ads obstojně srovnatelné s nabídkami z ostatních reklamních sítí.

  • Pokud majitel stránek nabízí reklamní plochu v rámci programu Ad Manager, Google Ads spustí svou vlastní aukci a sestaví nejvhodnější reklamní jednotku, a to buď s celoblokovou reklamou, nebo se sestavou textových reklam. Potom vypočítá pro reklamní jednotku vhodnou nabídku pro Ad Manager. Vezme při tom nabídky pro reklamy a aplikuje na ně podíl na tržbách služby Google Ads.
  • Tato nabídka se porovnává s nabídkami ostatních inzerentů v programu Google Ad Manager a se všemi případnými kontrolami, které majitelé stránek nastavili (například minimální CPM). Nabídky, které těmto kontrolám nevyhovují, jsou ignorovány.
  • Ad Manager pak zahájí aukci, ve které se použijí všechny vyhovující nabídky. Pokud Google Ads v aukci vyhraje, inzerent(i) ve vítězné reklamní jednotce v programu Google Ads nezaplatí více, než je nutné k dosažení lepšího hodnocení na základě CPC, než dosáhl další inzerent v pořadí, když uživatel na reklamu klikne nebo provede v souvislosti s ní jinou platnou akci. Majiteli stránek bude vyplacena buď hodnota druhé nejvyšší nabídky v aukci Ad Manager, nebo minimální CPM (podle toho, která částka je vyšší).

Když je reklamní jednotka anonymní, inzerent se nesmí (přímo ani prostřednictvím třetích stran) pokoušet zjistit totožnost majitele stránek, název webu ani žádné jiné identifikační údaje, a to žádnými prostředky a dokonce ani v případě, že prodejce identifikují neúmyslně.

Další postup

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory