Как Google Ad Manager работи с Google Ads

Google Ad Manager представлява онлайн пазар в реално време в партньорство с Google Дисплейна мрежа за продажба и закупуване на реклами. Това е още един пазар, на който рекламодателите да оферират за дисплейно рекламиране в интернет. Когато имате кампания, насочена към дисплейната мрежа, автоматично имате достъп до сайтове на издатели в Ad Manager, които спазват указанията на Google Ads.

Ако излезете да ловите пеперуди в разгара на лятото, колкото по-голяма е мрежата Ви, толкова повече пеперуди ще можете да хванете. Същото важи и по отношение на клиентите Ви: ако използвате по-голяма мрежа, може да сте в състояние да привлечете клиенти от части от мрежата с висок трафик, които преди не са били достъпни за Вас. Ето защо показването на рекламите Ви на сайтове на издатели в Ad Manager може да Ви помогне да привлечете нови клиенти, до които преди не сте успявали да достигнете.

Ето как да го направите:

  • Стига да сте насочили кампанията си към дисплейната мрежа, рекламите Ви могат да се показват на сайтове на издатели в Ad Manager в допълнение към тези, които се предлагат чрез Google AdSense .
  • Макар че потенциалният Ви обхват се разширява с допълнителни сайтове на издатели, насочването, отчитането и други вече добре познати процеси в профила Ви в Google Ads остават същите.
  • Издателите в Ad Manager, които искат да показват реклами в Google, трябва да спазват правилата на програмата Google AdSense.

Всичко за тръжната процедура

Google предприема няколко стъпки, за да гарантира последователна тръжна процедура, така че офертите в Google Ads да могат да се сравняват справедливо с оферти от други рекламни мрежи.

  • Когато издател предложи рекламни места на Ad Manager, Google Ads провежда собствен търг и съставя най-добрия рекламен елемент – с реклама на цяло каре или група текстови реклами. След това Google Ads изчислява подходящата оферта от Ad Manager за рекламния елемент, като взима офертите за рекламите и прилага дела от приходите от Google Ads.
  • Тази оферта се сравнява с други оферти на рекламодатели в Ad Manager и контролите, зададени от издателите, като например стойности за минимална CPM. Офертите, които не отговарят на тези контроли за издатели, не се вземат под внимание.
  • След това Ad Manager взима всички допустими оферти и провежда търг. Ако Google Ads спечели търга, рекламодателят или съответно рекламодателите в печелившия рекламен елемент няма да плащат повече от необходимото за класиране на по-високо ниво от следващия рекламодател въз основа на CPC, когато потребител кликне върху рекламата или завърши друго валидно събитие. във връзка с рекламата. На издателя ще бъде платена най-високата нетна стойност на офертата в търга на Ad Manager или минималната CPM.

Когато рекламният елемент е анонимен, рекламодателят не може да опитва (било директно или чрез трета страна) да определя самоличността на издателя, името на сайта или всякаква друга сродна идентифицираща информация с каквито и да било средства, дори и идентифицирането на продавача да не се извършва умишлено.

Следваща стъпка

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си