Как Google Ad Manager работи съвместно с Google Ads

Google Ad Manager е пазар в реално време, партниращ си с дисплейната мрежа на Google в покупко-продажбата на рекламиране. Това е още един пазар за рекламодателите, на който да оферират за дисплейно рекламиране в интернет. Когато имате кампания, насочена към дисплейната мрежа, автоматично разполагате с достъп до сайтове на издатели в Ad Manager, отговарящи на указанията на Google Ads.

Ако излезете да ловите пеперуди в разгара на лятото, колкото по-голяма е мрежата Ви, толкова повече пеперуди ще можете да хванете. Същото важи и по отношение на клиентите Ви: ако използвате по-голяма мрежа, може да сте в състояние да привлечете клиенти от части от мрежата с висок трафик, които преди не са били налични за Вас. Ето защо показването на рекламите Ви от Google Ads на сайтове на издатели в Ad Manager може да Ви помогне да привлечете нови клиенти, до които преди това не сте могли да достигнете.

Това става по следния начин:

  • Стига кампанията Ви да е насочена към дисплейната мрежа, рекламите Ви могат да се показват на сайтове на издатели в Ad Manager в допълнение към онези, налични посредством Google AdSense.
  • Макар че потенциалният Ви обхват се разширява с допълнителни сайтове на издатели, насочването, отчитането и други вече добре познати процеси в профила Ви в Google Ads остават същите.
  • Издателите в Ad Manager, които искат да показват реклами от Google Ads, трябва да спазват програмните правила на Google AdSense.

Всичко за тръжната процедура

Google предприема няколко стъпки, за да гарантира съгласувана тръжна процедура, така че офертите от Google Ads да могат да бъдат сравнявани справедливо с тези от други рекламни мрежи.

  • Когато издател предложи рекламни места в Ad Manager, Google Ads провежда собствен търг и съставя най-добрия рекламен елемент – с реклама в цяло каре или група текстови реклами. След това програмата изчислява подходящата оферта за този елемент в Ad Manager, като взема офертите за рекламите и прилага дела от приходите на Google Ads.
  • Тази оферта се сравнява с офертите на други рекламодатели в Google Ad Manager и всякакви зададени от издателите контроли, като например минимални CPM. Офертите, които не отговарят на тези контроли, се игнорират.
  • След това Ad Manager взима всички отговарящи на условията оферти и провежда търг. Ако Google Ads спечели търга, рекламодателите в Google Ads в спечелилия рекламен елемент плащат не повече от необходимото, за да се класират по-високо от рекламодателя под тях на база цена на кликване, когато потребител кликне върху рекламата или извърши друго валидно действие във връзка с нея. Издателят получава плащане в размер на втората по стойност оферта в търга в Ad Manager или на минималната цена на кликване, в зависимост от това коя сума е по-висока.

Когато рекламният елемент е анонимен, рекламодателят не може да опитва (било директно или чрез трета страна) да определя самоличността на издателя, името на сайта или всякаква друга сродна идентифицираща информация с каквито и да било средства дори и идентифицирането на продавача да не се извършва умишлено.

Следваща стъпка

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си