Giới thiệu về danh sách tiếp thị lại

Danh sách tiếp thị lại là danh sách tổng hợp những khách truy cập trang web hoặc người dùng ứng dụng do các đoạn mã đã thêm vào trang web hoặc ứng dụng của bạn thu thập được. Khi tạo một danh sách, bạn sẽ đặt các quy tắc cho biết trường hợp khách truy cập hoặc người dùng sẽ được thêm vào danh sách. Bạn cũng xác định thời hạn thành viên – là khoảng thời gian mà bạn muốn giữ lại khách truy cập hoặc người dùng trong danh sách. Sau khi tạo danh sách tiếp thị lại, bạn sẽ cần thêm các danh sách đó vào tùy chọn cài đặt nhắm mục tiêu của nhóm quảng cáo trong chiến dịch. Nhờ đó, bạn có thể hiển thị quảng cáo cho những khách truy cập hoặc người dùng trong danh sách của mình.

Nếu đã thiết lập thẻ Google Ads để tiếp thị lại trong trải nghiệm Google Ads mới, bạn sẽ thấy thẻ Google Ads mới bao gồm một thẻ trang web toàn cầu và một đoạn mã sự kiện tùy chọn. Nếu bạn đã cài đặt thẻ AdWords cũ trên trang web của mình bằng JavaScript thì thẻ này vẫn hoạt động, nhưng bạn nên sử dụng thẻ Google Ads mới. Tìm hiểu về Những thay đổi đối với thẻ tiếp thị lại của Google Ads.

Bài viết này chứa thông tin giúp bạn hiểu được cách hoạt động của danh sách tiếp thị lại.

Trước khi bắt đầu

Nếu chưa hiểu rõ về tính năng tiếp thị lại, trước tiên, bạn nên đọc bài viết Giới thiệu về cách thiết lập tính năng tiếp thị lại.

Google Ads không cho phép triển khai thẻ trên các trang liên quan đến ưu đãi bị hạn chế về chính sách. Tìm hiểu thêm về Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa

Giới thiệu về khách truy cập trang web

Khách truy cập được thêm vào danh sách tiếp thị lại chỉ vài giây sau khi truy cập vào một trang có thẻ trang web toàn cầu hoặc có cả thẻ trang web toàn cầu và đoạn mã sự kiện tiếp thị lại. Mỗi khi ai đó truy cập vào một trang có chứa đoạn mã sự kiện trên trang web của bạn, dấu thời gian của khách truy cập này sẽ được cập nhật để người đó tiếp tục nằm trong danh sách trong khoảng thời gian được xác định theo thời hạn thành viên.

Nếu mọi người truy cập vào nhiều trang có chứa đoạn mã sự kiện tiếp thị lại trên trang web của bạn, thì họ có thể được thêm vào nhiều danh sách tiếp thị lại. Khi điều này xảy ra, tất cả quảng cáo có trong chiến dịch tiếp thị lại cho các danh sách đó sẽ đủ điều kiện phân phát. Khi đó, quảng cáo có xếp hạng quảng cáo cao nhất sẽ cạnh tranh vị trí trong phiên đấu giá.

Khách truy cập hoặc người dùng

Khi bạn mới tạo một danh sách, danh sách này sẽ không có bất kỳ khách truy cập hay người dùng nào. Khi mọi người truy cập vào trang web hoặc sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn, họ sẽ được thêm vào các danh sách dựa trên các quy tắc bạn đã thiết lập. Bạn sẽ cần đảm bảo rằng bạn đã gắn thẻ trang web hoặc bật tiếp thị lại trên ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình để khách truy cập hoặc người dùng có thể được thêm vào danh sách của bạn.

Quy tắc

Quy tắc là những điều kiện mà một khách truy cập hoặc người dùng cần phải đáp ứng để được thêm vào danh sách tiếp thị lại. Bạn có thể sử dụng các quy tắc để tạo danh sách tiếp thị lại ngoài danh sách mặc định mà Google Ads tạo cho bạn.

Ví dụ

Một hãng hàng không muốn hiển thị quảng cáo về chương trình khuyến mại vé máy bay cho những người đã truy cập vào một trang sản phẩm trên trang web của họ trong tháng trước. Họ sẽ tạo một danh sách "Chương trình khuyến mại vé máy bay" với thời hạn thành viên là 30 ngày và một quy tắc để thu thập tất cả khách truy cập của một trang web có URL kết thúc bằng "flight-deals.html." Khi mọi người truy cập vào trang chương trình khuyến mại vé máy bay này, họ sẽ được thêm vào danh sách "Chương trình khuyến mại vé máy bay" mà hãng hàng không có thể nhắm mục tiêu bằng chiến dịch quảng cáo về chương trình khuyến mại vé máy bay.

Để biết hướng dẫn chi tiết về các quy tắc, hãy đọc bài viết Sử dụng các quy tắc dành cho danh sách tiếp thị lại trang web.

Quy mô danh sách tiếp thị lại

Yêu cầu để phân phát quảng cáo cho danh sách tiếp thị lại của bạn sẽ khác nhau dựa trên mạng mục tiêu. Mức độ chính xác của quy mô danh sách ước tính sẽ khác nhau, tùy thuộc vào tùy chọn cài đặt danh sách, khoảng thời gian kể từ khi bạn cài đặt thẻ, tùy chọn cài đặt chiến dịch và các yếu tố khác.

  • Mạng hiển thị của Google phải có tối thiểu 100 khách truy cập hoặc người dùng đang hoạt động trong vòng 30 ngày qua.
  • Mạng Tìm kiếm của Google phải có ít nhất 1.000 khách truy cập hoặc người dùng hoạt động trong vòng 30 ngày qua.
  • YouTube phải có ít nhất 1.000 khách truy cập hoặc người dùng hoạt động trong vòng 30 ngày qua.
  • Quảng cáo trên Gmail phải có ít nhất 1.000 khách truy cập hoặc người dùng hoạt động trong vòng 30 ngày qua trên Mạng Hiển thị.
  • Quảng cáo khám phá phải có ít nhất 1.000 khách truy cập hoặc người dùng hoạt động trong vòng 30 ngày qua.

Nếu bạn gặp sự cố với danh sách tiếp thị lại, hãy làm như sau:

Lưu ý: Chỉ những người dùng đã đăng nhập vào Gmail mới được thêm vào danh sách tiếp thị lại trong Gmail.

Trạng thái danh sách

Khi tạo danh sách tiếp thị lại, bạn sẽ có thể quyết định xem danh sách đó là "Đóng" hay "Mở". Bạn có thể thay đổi trạng thái này bất cứ lúc nào — các trạng thái này không ảnh hưởng đến đoạn mã sự kiện của bạn hoặc tùy chọn cài đặt danh sách. Tuy nhiên, nếu bạn đặt danh sách thành "Đóng" và thời hạn thành viên quá ngắn, danh sách có thể quá nhỏ và không thể dùng để nhắm mục tiêu.

  • Đóng: Điều này có nghĩa là danh sách của bạn sẽ không tiếp tục tăng quy mô và thêm nhiều người dùng hoặc khách truy cập khác. Tính năng nhắm mục tiêu của bạn cũng sẽ tiếp tục hoạt động — tuy nhiên, quy mô đối tượng mà bạn đang nhắm mục tiêu sẽ không tăng.
  • Mở: Trạng thái này có nghĩa là danh sách của bạn đang gia tăng quy mô. Google Ads sẽ tiếp tục thêm các khách truy cập hoặc người dùng khác vào danh sách của bạn. Xin lưu ý nếu bạn không sử dụng danh sách cho tính năng nhắm mục tiêu chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo trong 540 ngày, Google Ads sẽ tự động đóng danh sách đó. Tuy nhiên, bạn có thể mở lại danh sách bất cứ lúc nào và danh sách sẽ bắt đầu thêm lại người dùng.

Thời hạn thành viên

Bạn có thể đặt thời hạn thành viên, là khoảng thời gian bạn muốn giữ lại khách truy cập hoặc người dùng trong danh sách của mình. Khách truy cập hoặc người dùng sẽ bị xóa khỏi danh sách của bạn khi hết thời hạn thành viên của họ, trừ khi họ sử dụng lại trang web hoặc ứng dụng của bạn (trong trường hợp này, thời hạn thành viên được đặt lại theo khoảng thời gian bạn đã đặt). Bạn chịu trách nhiệm tuân thủ mọi giới hạn thời gian theo luật hiện hành.

Mạng Thời hạn mặc định Thời hạn tối đa
Mạng hiển thị 30 ngày 540 ngày
Google tìm kiếm 30 ngày 540 ngày
  • Nếu bạn đặt thời hạn dài hơn thời hạn tối đa, khách truy cập hoặc người dùng sẽ bị xóa khỏi danh sách tiếp thị lại khi hết thời hạn tối đa.
  • Nếu bạn thay đổi thời hạn thành viên của danh sách, kích thước danh sách bạn thấy trong tài khoản Google Ads có thể tạm thời không chính xác.
  • Nếu bạn thay đổi thời hạn thành viên sau khi danh sách đã tích lũy một số khách truy cập hoặc người dùng, thời hạn mới sẽ được áp dụng cho tất cả khách truy cập hoặc người dùng hiện có và trong tương lai trên danh sách. Ví dụ: nếu thời gian của bạn là 60 ngày và bạn rút ngắn xuống còn 30 ngày, bất kỳ người nào đã tham gia vào danh sách từ 31 - 60 ngày trước sẽ bị xóa. Ngược lại, nếu thời gian của bạn là 30 ngày và bạn kéo dài đến 60 ngày, bất kỳ người nào đã có trong danh sách sẽ vẫn nằm trong danh sách trong tối đa 60 ngày.

Bạn nên chọn thời hạn có liên quan đến khoảng thời gian mà bạn dự kiến quảng cáo của mình vẫn phù hợp cho khách truy cập. Nói chung, thời hạn thành viên sẽ tương tự như thời lượng của chu kỳ bán hàng của bạn.

Danh sách không hoạt động

Nếu danh sách tiếp thị lại của bạn không được dùng để nhắm mục tiêu trong 540 ngày, thì danh sách sẽ tự động được đặt thành trạng thái "Đóng". Những danh sách này sẽ không thêm khách truy cập hoặc người dùng khác, tuy nhiên, danh sách sẽ vẫn hiển thị trong bảng Đối tượng. Bạn có thể mở lại danh sách bất cứ lúc nào và mọi người sẽ được thêm lại vào danh sách.

Ví dụ

Nếu bán vé xem phim, bạn có thể đặt thời hạn thành viên là một vài ngày. Tuy nhiên, nếu bán ô tô, bạn có thể chọn thời hạn là một vài tháng vì việc quyết định mua ô tô thường mất nhiều thời gian hơn.

Tương tự như vậy, nếu bạn bán quà tặng Ngày lễ tình nhân, bạn có thể chọn thời hạn thành viên là một năm cộng với một vài ngày để bạn có thể tiếp cận với khách hàng trên danh sách của mình khi đến Ngày lễ tình nhân trong năm tiếp theo.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố