Remarketingové zoznamy

Remarketingový zoznam predstavuje skupinu návštevníkov webu alebo používateľov aplikácie zhromaždených útržkami kódu pridaného na váš web alebo do vašej aplikácie. Pri vytváraní zoznamu nastavíte pravidlá, ktoré určujú, kedy majú byť návštevníci alebo používatelia pridaní do zoznamu. Nastavíte tiež trvanie členstva, teda ako dlho majú návštevníci alebo používatelia zostať v zozname. Po vytvorení remarketingových zoznamov je potrebné ich pridať do zacielenia reklamných skupín v kampaniach, aby ste mohli zobrazovať reklamy návštevníkom alebo používateľom v zozname.

Ak ste značku Google Ads pre remarketing nastavili v novom prostredí Google Ads, uvidíte novú značku Google Ads skladajúcu sa z globálnej značky webu a voliteľného útržku udalosti. Fungovať bude aj stará značka AdWords, ktorú ste na web inštalovali pomocou kódu JavaScript. Odporúčame však používať novú značku Google Ads. Prečítajte si o zmenách v remarketingovej značke Google Ads.

Tento článok obsahuje informácie, ktoré vysvetľujú spôsob fungovania remarketingových zoznamov.

Skôr než začnete

Ak nepoznáte remarketing, najprv by ste si mali prečítať článok Ako funguje remarketing.

Google Ads nepovoľuje implementáciu značiek na stránky súvisiace s ponukami, ktoré sú obmedzené pravidlami. Prečítajte si viac o pravidlách prispôsobenej reklamy.

Návštevníci webu

Návštevníci sú do remarketingového zoznamu pridaní v priebehu niekoľkých sekúnd po návšteve stránky obsahujúcej buď globálnu značku webu, alebo globálnu značku webu aj útržok remarketingovej udalosti. Vždy, keď niekto navštívi stránku na vašom webe obsahujúcu útržok udalosti, časová pečiatka návštevníka sa aktualizuje tak, aby zostal v zozname po dobu určenú trvaním členstva.

Ak ľudia navštívia viaceré stránky vášho webu obsahujúce útržky remarketingovej udalosti, môžete ich pridať do viacerých remarketingových zoznamov. V takom prípade sú všetky reklamy zahrnuté v remarketingových kampaniach pre dané zoznamy vhodné na zobrazenie. O umiestnenie v aukcii potom bude súťažiť reklama s najvyšším hodnotením reklamy.

Návštevníci alebo používatelia

Po prvom vytvorení zoznamu nebude obsahovať žiadnych návštevníkov ani používateľov. Keď ľudia navštívia váš web alebo použijú vašu mobilnú aplikáciu, budú pridaní do zoznamov na základe pravidiel, ktoré ste nastavili. Je potrebné skontrolovať, či ste označili svoj web alebo povolili remarketing vo svojej mobilnej aplikácii, aby návštevníci alebo používatelia mohli byť pridaní do zoznamov.

Pravidlá

Pravidlá sú podmienky, ktoré musí návštevník alebo používateľ splniť, aby bol pridaný do remarketingového zoznamu. Pomocou pravidiel môžete okrem predvolených zoznamov vytvorených službou Google Ads vytvoriť aj ďalšie remarketingové zoznamy.

Príklad

Letecká spoločnosť chce zobrazovať reklamy na výhodné letenky ľuďom, ktorí na jej webe za posledný mesiac navštívili stránku výrobku. Vytvorí preto zoznam s názvom Výhodné letenky s 30‑dňovým trvaním členstva a pravidlom, podľa ktorého budú všetci návštevníci presmerovaní na web s webovou adresou končiacou na „flight-deals.html“. Ak ľudia túto stránku navštívia, budú pridaní do zoznamu uvedeného vyššie, na ktorý môže letecká spoločnosť zacieliť prostredníctvom reklamnej kampane na výhodné letenky.

Podrobné pokyny súvisiace s pravidlami nájdete v článku o používaní pravidiel pre remarketingové zoznamy webu.

Veľkosť remarketingového zoznamu

Požiadavka na zobrazovanie reklám podľa remarketingového zoznamu sa mení v závislosti od cieľovej siete. 

  • Obsahová sieť Google musí mať najmenej 100 aktívnych návštevníkov alebo používateľov za posledných 30 dní. 
  • Vyhľadávacia sieť Google musí mať najmenej 1 000 aktívnych návštevníkov alebo používateľov za posledných 30 dní.
  • YouTube – musíte mať minimálne 1 000 aktívnych návštevníkov alebo používateľov za posledných 30 dní.
  • Gmail – v Obsahovej sieti musíte mať minimálne 100 aktívnych návštevníkov alebo používateľov za posledných 30 dní.

Stav zoznamu

Pri vytváraní remarketingového zoznamu sa môžete rozhodnúť, či bude zatvorený alebo otvorený. Tento stav môžete kedykoľvek zmeniť. Stav nemá vplyv na útržok udalosti ani nastavenia zoznamu. Ak však zoznam nastavíte ako Zatvorený a trvanie členstva je príliš krátke, môže byť príliš malý na to, aby sa dal použiť na zacielenie. 

  • Zatvorený: Tento stav znamená, že sa váš zoznam nebude rozširovať o nových používateľov ani návštevníkov. Váš útržok udalosti bude síce naďalej fungovať, Google Ads však nebude do zoznamu pridávať žiadnych ľudí. Fungovať bude aj vaše zacielenie, no veľkosť zacieleného publika sa nebude zväčšovať. 
  • Otvorený: Tento stav znamená, že sa váš zoznam rozširuje. Prostredníctvom služby Google Ads doň budú pridaní ďalší návštevníci alebo používatelia. Majte na pamäti, že ak zoznam v rámci zacielenia svojej kampane alebo reklamnej skupiny nepoužijete v priebehu 540 dní, Google Ads ho automaticky zatvorí. Takéto zoznamy však môžete kedykoľvek opäť otvoriť a znova sa do nich začnú pridávať používatelia. 

Trvanie členstva

Môžete nastaviť trvanie členstva, ktoré určuje, ako dlho zostane návštevník alebo používateľ v zozname. Keď uplynie trvanie členstva, návštevníci alebo používatelia budú zo zoznamu odstránení. Ak však pred uplynutím členstva znova navštívia váš web alebo použijú vašu aplikáciu, nebudú odstránení a odpočítavanie času sa začne odznova. Za dodržiavanie obmedzení trvania v súlade s príslušnými právnymi predpismi zodpovedáte vy.

Sieť Predvolené trvanie Max. trvanie
Obsahová sieť 30 dní 540 dní
Vyhľadávanie Google 30 dní 540 dní

 

  • Ak nastavíte trvanie nad jeho maximálnu hodnotu, návštevník alebo používateľ bude po uplynutí maximálneho trvania odstránený z remarketingového zoznamu.
  • Ak zmeníte trvanie členstva v zozname, veľkosť zoznamu zobrazovaná v účte Google Ads môže byť dočasne nepresná.
  • Ak zmeníte trvanie členstva po tom, ako sa do zoznamu pridali návštevníci alebo používatelia, nové trvanie sa bude vzťahovať na všetkých súčasných aj budúcich návštevníkov alebo používateľov v zozname. Ak napríklad používate trvanie 60 dní a skrátite ho na 30 dní, bude odstránený každý, kto bol do zoznamu pridaný pred 31 až 60 dňami. Naopak, ak je vaše trvanie 30 dní a predĺžite ho na 60 dní, každý, kto už sa v zozname nachádza, v ňom zostane až 60 dní.

Trvanie odporúčame zvoliť na základe trvania, počas ktorého budú podľa vašich očakávaní reklamy relevantné pre návštevníkov. Vo všeobecnosti by malo trvanie členstva zodpovedať dĺžke predajného cyklu.

Neaktívne zoznamy

Ak svoje remarketingové zoznamy nepoužijete pri zacielení po dobu 540 dní, automaticky sa nastavia na stav Zatvorený. Tieto zoznamy nebudú pridávať ďalších návštevníkov ani používateľov, stále sa však budú zobrazovať v tabuľke Publikum. Zoznamy môžete kedykoľvek opäť otvoriť – znova sa do nich začnú pridávať ľudia.

 

Príklad

Ak napríklad predávate lístky do kina, môžete nastaviť niekoľkodňové trvanie členstva. Ak však predávate autá, môžete vybrať trvanie v dĺžke niekoľkých mesiacov, pretože rozhodnutie kúpiť si auto vo všeobecnosti trvá dlhšie.

Podobne ak predávate valentínske darčeky, môžete zvoliť trvanie členstva jeden rok a niekoľko dní, aby ste zákazníkov vo svojom zozname mohli oslovovať aj budúci rok na Deň svätého Valentína.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory