Σχετικά με τις λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ

Μια λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ είναι μια συλλογή επισκεπτών ιστοτόπου ή χρηστών εφαρμογής που συγκεντρώθηκαν από αποσπάσματα κώδικα τα οποία προστέθηκαν στον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας. Κατά τη δημιουργία μιας λίστας, ορίζετε κανόνες που ρυθμίζουν πότε οι επισκέπτες ή οι χρήστες θα πρέπει να προστίθενται στη λίστα. Επίσης, προσδιορίζετε τη διάρκεια ιδιότητας μέλους, δηλαδή το χρονικό διάστημα για το οποίο θέλετε οι επισκέπτες ή οι χρήστες να παραμένουν στη λίστα. Αφού δημιουργήσετε λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ, θα χρειαστεί να τις προσθέσετε στη στόχευση ομάδας διαφημίσεων της καμπάνιας σας, ώστε να μπορείτε να προβάλλετε διαφημίσεις στους επισκέπτες ή τους χρήστες που περιλαμβάνονται στις λίστες.

Αν έχετε ρυθμίσει την ετικέτα Google Ads για επαναληπτικό μάρκετινγκ στη νέα εμπειρία στο Google Ads, θα δείτε τη νέα ετικέτα Google Ads που αποτελείται από μια καθολική ετικέτα ιστοτόπου και ένα προαιρετικό απόσπασμα συμβάντος. Αν έχετε εγκαταστήσει την παλιά ετικέτα AdWords στον ιστότοπό σας χρησιμοποιώντας JavaScript, αυτή θα συνεχίσει να λειτουργεί. Ωστόσο, συνιστάται η χρήση της νέας ετικέτας Google Ads. Μάθετε σχετικά με τις Αλλαγές στην ετικέτα επαναληπτικού μάρκετινγκ του Google Ads.

Σε αυτό το άρθρο περιέχονται πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε πώς λειτουργούν οι λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ.

Προτού ξεκινήσετε

Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με το επαναληπτικό μάρκετινγκ, θα πρέπει πρώτα να διαβάσετε το άρθρο Τρόπος λειτουργίας του επαναληπτικού μάρκετινγκ.

Το Google Ads δεν επιτρέπει την υλοποίηση ετικετών σε σελίδες σχετικές με προσφορές που υπόκεινται σε περιορισμούς πολιτικής. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική εξατομικευμένων διαφημίσεων.

Σχετικά με τους επισκέπτες ιστοτόπου

Η προσθήκη των επισκεπτών σε μια λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ γίνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αφού επισκεφθούν μια σελίδα που διαθέτει είτε την καθολική ετικέτα ιστοτόπου είτε τόσο την καθολική ετικέτα ιστοτόπου όσο και ένα απόσπασμα συμβάντος επαναληπτικού μάρκετινγκ. Κάθε φορά που κάποιος χρήστης επισκέπτεται μια σελίδα στον ιστότοπό σας η οποία περιέχει ένα απόσπασμα συμβάντος, η χρονική σήμανση του επισκέπτη ενημερώνεται, ώστε αυτός να παραμένει στη λίστα για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τη διάρκεια ιδιότητας μέλους.

Αν οι χρήστες επισκέπτονται πολλές σελίδες στον ιστότοπό σας, οι οποίες περιέχουν αποσπάσματα συμβάντων επαναληπτικού μάρκετινγκ, τότε αυτοί μπορούν να προστεθούν σε πολλές λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ. Όταν συμβαίνει αυτό, όλες οι διαφημίσεις που περιλαμβάνονται στις καμπάνιες επαναληπτικού μάρκετινγκ για αυτές τις λίστες είναι κατάλληλες για προβολή. Στη συνέχεια, θα επιλεγεί η διαφήμιση με την υψηλότερη κατάταξη διαφήμισης, για να συμμετάσχει στη δημοπρασία για την τοποθέτηση.

Επισκέπτες ή χρήστες

Κατά την αρχική δημιουργία της, μια λίστα δεν περιέχει επισκέπτες ή χρήστες. Καθώς οι χρήστες θα επισκέπτονται τον ιστότοπό σας ή θα χρησιμοποιούν την εφαρμογή σας για κινητές συσκευές, θα προστίθενται στη λίστα βάσει των κανόνων που έχετε ορίσει. Συνιστάται να βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει ετικέτα στον ιστότοπό σας ή ότι ενεργοποιήσατε το επαναληπτικό μάρκετινγκ στην εφαρμογή σας για κινητές συσκευές, προκειμένου οι επισκέπτες ή οι χρήστες να μπορούν να προστίθενται στις λίστες σας.

Κανόνες

Οι κανόνες είναι συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούνται, προκειμένου ένας επισκέπτης ή ένας χρήστης να προστεθεί σε μια λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανόνες, για να δημιουργήσετε λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ, πέρα από τις προεπιλεγμένες λίστες που δημιουργεί το Google Ads για λογαριασμό σας.

Παράδειγμα

Μια αεροπορική εταιρεία θέλει να προβάλει διαφημίσεις σχετικά με προσφορές πτήσεων σε άτομα που επισκέφτηκαν μια σελίδα προϊόντος στον ιστότοπο της εταιρείας τον προηγούμενο μήνα. Δημιουργεί μια λίστα "Προσφορές πτήσεων" με διάρκεια ιδιότητας μέλους 30 ημερών και έναν κανόνα να καταγράφονται όλοι οι χρήστες που επισκέφτηκαν μια ιστοσελίδα με URL που τελειώνει σε "flight-deals.html". Όταν οι χρήστες επισκέπτονται αυτήν τη σελίδα προσφορών πτήσεων, προστίθενται στη λίστα "Προσφορές πτήσεων" την οποία μπορεί να στοχεύσει η αεροπορική εταιρεία με μια καμπάνια διαφημίσεων σχετικά με προσφορές πτήσεων.

Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τους κανόνες, ανατρέξτε στο άρθρο Χρήση κανόνων για λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ ιστοτόπου.

Μέγεθος λίστας επαναληπτικού μάρκετινγκ

Οι απαιτήσεις για την προβολή των διαφημίσεων των λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ διαφέρουν ανάλογα με το δίκτυο στόχευσης. 

  • Στο Δίκτυο προβολής Google πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 100 ενεργοί επισκέπτες ή χρήστες τις τελευταίες 30 ημέρες. 
  • Στο Δίκτυο αναζήτησης Google πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 1.000 ενεργοί επισκέπτες ή χρήστες τις τελευταίες 30 ημέρες.
  • Στο YouTube πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 1.000 ενεργοί επισκέπτες ή χρήστες τις τελευταίες 30 ημέρες.
  • Στο Gmail πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 100 ενεργοί επισκέπτες ή χρήστες τις τελευταίες 30 ημέρες στο Δίκτυο προβολής.

Κατάσταση λίστας

Όταν δημιουργήσετε τη λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ, θα μπορείτε να αποφασίσετε αν θα είναι Κλειστή ή Ανοιχτή. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την κατάσταση ανά πάσα στιγμή, καθώς δεν επηρεάζει το απόσπασμα συμβάντος ή τις ρυθμίσεις της λίστας. Ωστόσο, αν ορίσετε την κατάσταση μιας λίστας ως Κλειστή και η διάρκεια ιδιότητας μέλους είναι υπερβολικά σύντομη, η λίστα μπορεί να γίνει υπερβολικά μικρή, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στόχευση. 

  • Κλειστή: Αυτή η κατάσταση σημαίνει ότι η λίστα σας δεν θα συνεχίσει να διευρύνεται και να προσθέτει περισσότερους χρήστες ή επισκέπτες. Το απόσπασμα συμβάντος θα εξακολουθεί να λειτουργεί, αλλά το Google Ads δεν θα προσθέσει αυτά τα άτομα στη λίστα σας. Η στόχευσή σας θα εξακολουθήσει, επίσης, να λειτουργεί. Ωστόσο, το κοινό που στοχεύετε δεν θα αυξηθεί σε μέγεθος. 
  • Ανοιχτή: Αυτή η κατάσταση σημαίνει ότι η λίστα σας διευρύνεται. Το Google Ads θα συνεχίσει να προσθέτει περισσότερους επισκέπτες ή χρήστες στη λίστα. Έχετε υπόψη ότι αν δεν χρησιμοποιήσετε τη λίστα στη στόχευση της καμπάνιας ή της ομάδας διαφημίσεών σας για 540 ημέρες, το Google Ads θα την κλείσει αυτόματα. Ωστόσο, μπορείτε να ανοίξετε ξανά τις λίστες ανά πάσα στιγμή και αυτές θα αρχίσουν να προσθέτουν και πάλι χρήστες. 

Διάρκεια ιδιότητας μέλους

Μπορείτε να ορίσετε τη διάρκεια ιδιότητας μέλους, που καθορίζει για πόσο χρονικό διάστημα ένας επισκέπτης ή χρήστης θα παραμείνει στη λίστα σας. Οι επισκέπτες ή οι χρήστες καταργούνται από τη λίστα όταν λήξει η διάρκεια ιδιότητας μέλους, εκτός αν χρησιμοποιήσουν ξανά τον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρόνος επαναφέρεται στη διάρκεια που έχετε ορίσει. Εσείς είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τυχόν περιορισμούς διάρκειας, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Δίκτυο Προεπιλεγμένη διάρκεια Μέγιστη διάρκεια
Δίκτυο προβολής 30 ημέρες 540 ημέρες
Αναζήτηση Google 30 ημέρες 540 ημέρες

 

  • Αν ορίσετε διάρκεια μεγαλύτερη από τη μέγιστη, ο επισκέπτης ή χρήστης θα καταργηθεί από τη λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ όταν συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια.
  • Αν αλλάξετε τη διάρκεια ιδιότητας μέλους της λίστας, το μέγεθος λίστας που εμφανίζεται στον λογαριασμό σας στο Google Ads ενδέχεται να μην είναι ακριβές προσωρινά.
  • Αν αλλάξετε τη διάρκεια ιδιότητας μέλους αφού η λίστα έχει ήδη συγκεντρώσει επισκέπτες ή χρήστες, η νέα διάρκεια θα εφαρμοστεί σε όλους τους υπάρχοντες και μελλοντικούς επισκέπτες ή χρήστες στη λίστα. Για παράδειγμα, αν έχετε ορίσει τη διάρκεια σε 60 ημέρες και μπορείτε να την συντομεύσετε σε 30 ημέρες, όποιος χρήστης συμπεριλήφθηκε στη λίστα πριν από 31 έως 60 ημέρες θα καταργηθεί. Αντίστροφα, αν έχετε ορίσει τη διάρκεια σε 30 ημέρες και την παρατείνετε σε 60 ημέρες, όποιος χρήστης περιλαμβάνεται ήδη στη λίστα θα παραμείνει σε αυτήν έως και για 60 ημέρες.

Θα πρέπει να επιλέξετε μια διάρκεια που να σχετίζεται με τη χρονική περίοδο για την οποία υπολογίζετε ότι οι διαφημίσεις σας θα είναι συναφείς για τους επισκέπτες. Σε γενικές γραμμές, η διάρκεια ιδιότητας μέλους θα πρέπει να είναι παρόμοια με τη διάρκεια του κύκλου πωλήσεων.

Ανενεργές λίστες

Αν οι λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στη στόχευση για 540 ημέρες, θα οριστούν αυτόματα στην κατάσταση Κλειστή. Αυτές οι λίστες δεν θα προσθέσουν περισσότερους επισκέπτες ή χρήστες, αλλά θα εξακολουθήσουν να είναι ορατές στον πίνακα "Κοινό". Μπορείτε να ανοίξετε ξανά τις λίστες ανά πάσα στιγμή και οι χρήστες θα προστεθούν και πάλι σε αυτές.

 

Παράδειγμα

Αν πουλάτε εισιτήρια κινηματογράφου, μπορείτε να ορίσετε διάρκεια ιδιότητας μέλους ίση με μερικές ημέρες. Ωστόσο, αν πουλάτε αυτοκίνητα, είναι καλύτερα να επιλέξετε διάρκεια λίγων μηνών, καθώς η λήψη απόφασης αγοράς ενός αυτοκινήτου απαιτεί περισσότερο χρόνο.

Ομοίως, αν πουλάτε δώρα για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, μπορείτε να επιλέξετε μια διάρκεια ιδιότητας μέλους ενός έτους και μερικών ακόμα ημερών, προκειμένου να μπορείτε να προσεγγίσετε τους πελάτες στη λίστα σας, όταν έρθει ξανά η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το επόμενο έτος.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας