Om remarketinglister

En remarketingliste består af websitebesøgende eller appbrugere, der er indsamlet data om via kodestykker, som du har tilføjet på dit website eller i din app. Når du opretter en liste, angiver du regler for, hvornår besøgende eller brugere skal føjes til listen. Du angiver også en varighed af medlemskab, der fastsætter, hvor længe dine besøgende eller brugere skal forblive på listen. Når du har oprettet remarketinglister, skal du føje dem til din kampagnes annoncegruppemålretning, så du kan vise annoncer til besøgende eller brugere på dine lister.

Hvis du har konfigureret Google Ads-tagget til remarketing i den nye Google Ads-oplevelse, kan du se det nye Google Ads-tag, som består af et globalt websitetag og et valgfrit hændelseskodestykke. Hvis det gamle AdWords-tag er installeret på dit website ved brug af JavaScript, fungerer det stadigvæk, men vi anbefaler, at du bruger det nye Google Ads-tag. Få flere oplysninger om ændringerne af Google Ads-remarketingtagget.

Denne artikel indeholder oplysninger, der skal hjælpe dig med at forstå, hvordan remarketinglister fungerer.

Før du begynder

Hvis du ikke kender til remarketing, bør du først læse om, hvordan remarketing fungerer.

I Google Ads er det ikke tilladt at implementere tags på sider med relation til tilbud, der er underlagt politikrelaterede begrænsninger. Få flere oplysninger om politikken vedrørende tilpasset annoncering.

Om websitebesøgende

Besøgende føjes til en remarketingliste inden for få sekunder efter deres besøg på en side med enten det globale websitetag eller både det globale websitetag og et hændelseskodestykke til remarketing. Hver gang en person besøger en side med et hændelseskodestykke på dit website, opdateres personens tidsstempel, så vedkommende forbliver på listen i den periode, der er angivet ved varigheden af medlemskab.

Hvis en bruger besøger flere sider med hændelseskodestykker til remarketing på dit website, bliver vedkommende muligvis føjet til flere remarketinglister. Når det sker, er alle de annoncer, der er inkluderet i remarketingkampagnerne for de pågældende lister, kvalificerede til at blive vist. Annoncen med den højeste annoncerangering konkurrerer herefter om en placering i auktionen.

Besøgende eller brugere

Når du lige har oprettet en liste, indeholder den ingen besøgende eller brugere. Efterhånden som dit website får besøgende, eller din mobilapp får brugere, føjes disse besøgende eller brugere til lister baseret på de regler, du har angivet. Du bør kontrollere, at du har tagget dit website eller aktiveret remarketing for din mobilapp, så besøgende eller brugere kan føjes til dine lister.

Regler

Regler er betingelser, der skal opfyldes, for at en besøgende eller en bruger kan føjes til en remarketingliste. Du kan bruge regler til at oprette remarketinglister udover de standardlister, som Google Ads opretter for dig.

Eksempel

Et flyselskab vil vise annoncer med tilbud på flybilletter til personer, der har besøgt en produktside på websitet i løbet af den forgangne måned. De opretter listen "Flytilbud" med en varighed af medlemskab på 30 dage og en regel, der skal indsamle alle besøgende på en webside, hvis webadresse slutter på "flytilbud.html". Når folk besøger denne side med tilbud på flybilletter, føjes de til listen "Flytilbud", som flyselskabet kan målrette mod med en annoncekampagne om tilbud på flybilletter.

Du kan se en detaljeret vejledning om regler i artiklen Brug regler til websiteremarketinglister.

Remarketinglistens størrelse

Kravet for at kunne vise dine remarketinglisteannoncer varierer fra målnetværk til målnetværk. 

  • Google Displaynetværket skal have mindst 100 aktive besøgende eller brugere inden for de sidste 30 dage 
  • Google Søgenetværket skal have mindst 1.000 aktive besøgende eller brugere inden for de sidste 30 dage
  • YouTube skal have mindst 1.000 aktive besøgende eller brugere inden for de sidste 30 dage
  • Gmail skal have mindst 100 aktive besøgende eller brugere inden for de sidste 30 dage på Displaynetværket

Listestatus

Når du opretter din remarketingliste, kan du beslutte, om den skal være "Lukket" eller "Åben". Du kan til enhver tid ændre denne status, uden at det får nogen konsekvenser for dit hændelseskodestykke eller listeindstillingerne. Hvis du giver en liste statussen "Lukket" og medlemskabets varighed er for kort, kan listen dog blive for lille til at kunne bruges til målretning. 

  • Lukket: Dette betyder, at din liste ikke løbende vokser og tiltrækker flere brugere eller besøgende. Dit hændelseskodestykke fungerer stadigvæk, men Google Ads føjer ikke de pågældende personer til din liste. Din målretning fungerer også stadigvæk, men den målgruppe, som du målretter mod, bliver ikke større. 
  • Åben: Denne status betyder, at din liste vokser. Google Ads fortsætter med at føje flere besøgende eller brugere til din liste. Husk! Hvis du ikke bruger listen i forbindelse med målretningen af din kampagne eller annoncegruppe i 540 dage, lukker Google Ads den automatisk. Du kan dog til enhver tid åbne lister igen, hvorefter de starter med at tilføje brugere igen. 

Varighed af medlemskab

Du kan angive en varighed af medlemskab, der fastsætter, hvor længe en besøgende eller bruger skal forblive på din liste. Besøgende eller brugere fjernes fra din liste, når varigheden af deres medlemskab udløber, medmindre de bruger dit website eller din app igen (når det sker, påbegyndes en ny periode i forhold til den varighed af medlemskab, du har angivet). Du er selv ansvarlig for at overholde de lovbefalede tidsbegrænsninger.

Netværk Standardvarighed Maks. varighed
Displaynetværket 30 dage 540 dage
Google Søgning 30 dage 540 dage

 

  • Hvis du angiver en varighed, som er længere end den maksimale, fjernes den besøgende eller brugeren fra remarketinglisten, når den maksimale varighed er nået.
  • Hvis du ændrer varigheden af medlemskab for listen, kan den listestørrelse, som du ser på din Google Ads-konto, midlertidigt være upræcis.
  • Hvis du ændrer varigheden af medlemskab, efter at en liste allerede har indsamlet besøgende eller brugere, anvendes den nye varighed for alle nuværende og fremtidige besøgende eller brugere på listen. Hvis din varighed f.eks. er 60 dage, og du forkorter den til 30 dage, fjernes alle, der tilmeldte sig listen for mellem 31 og 60 dage siden. Hvis din varighed omvendt er 30 dage, og du forlænger den til 60 dage, bliver personer, der allerede er på listen, på listen i op til 60 dage.

Du bør vælge en varighed, der svarer til det stykke tid, hvor du forventer, at dine annoncer er relevante for dine besøgende. Generelt bør varigheden af medlemskab svare til længden af din salgscyklus.

Inaktive lister

Hvis dine remarketinglister ikke har været brugt i din målretning i 540 dage, får de automatisk statussen "Lukket". Disse lister tilføjer ikke flere besøgende eller brugere, men de kan stadig ses i tabellen "Målgruppe". Du kan til enhver tid genåbne lister, hvorefter de starter med at føje brugere til listen igen.

 

Eksempel

Hvis du sælger biografbilletter, vil det måske være passende at angive varigheden af medlemskab til nogle dage. Men hvis du sælger biler, er det måske passende at vælge en varighed på nogle måneder, da det generelt tager længere tid at beslutte sig for at købe en bil.

Tilsvarende kan du vælge en varighed af medlemskabet på et år, hvis du sælger gaver til Mors dag, så du kan nå ud til kunderne på listen, næste gang Mors dag nærmer sig.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?