Jak fungují segmenty na základě vašich dat

Chceme vám poskytovat komplexní a ucelený pohled na vaše publika a zjednodušit jejich správu a optimalizaci. Proto službu Google Ads vylepšujeme:

 • Nové přehledy publika
  Podrobné přehledy demografických údajů, segmentů a vyloučených segmentů publika jsou nyní konsolidovány na jednom místě. Klikněte na ikonu kampaní Ikona kampaní, otevřete kartu Publika, klíčová slova a obsah a klikněte na Publika. Na této stránce s přehledy můžete publika snadno spravovat. Další informace o přehledech publika
 • Nové pojmy
  V přehledech publika i jinde ve službě Google Ads jsme začali používat nové pojmy. Například typy publika (včetně vlastního, s pravděpodobným zájmem a podle zájmů) se nyní nazývají „segmenty publika“ a remarketing se nyní označuje jako „vaše data“. Další informace o aktualizovaných pojmech a termínech souvisejících s publikem

Segmenty na základě vašich dat se skládají z návštěvníků webu a uživatelů aplikací. Jsou vytvářeny pomocí fragmentů kódu, které na svůj web nebo do své aplikace přidáte. Při vytváření segmentu (segmentu dat) stanovíte pravidla, podle kterých jsou do něj návštěvníci nebo uživatelé přidáváni. Dále určíte délku trvání členství, tedy dobu, po kterou mají návštěvníci nebo uživatelé v segmentu zůstat. Tento segment pak přidáte do cílení reklamních sestav v kampaních, abyste mohli návštěvníkům nebo uživatelům, kteří do něj spadají, zobrazovat reklamy.

Pokud jste si nastavili značku Google k měření návštěv na webu, uvidíte, že se jedná o značku Google doplněnou o fragment události. Přečtěte si také, jak pro web nastavit měření konverzí.

V tomto článku se dozvíte, jak segmenty na základě vašich dat fungují.

Než začnete

Pokud nevíte, jak cílit na dřívější uživatele aplikace nebo dřívější návštěvníky webu, přečtěte si článek o nastavení údajů.

Poznámka: Služba Google Ads nepovoluje implementaci značek na stránkách souvisejících s nabídkami, které jsou omezené zásadami. Další informace o zásadách personalizované inzerce

Návštěvníci webu

Návštěvníci jsou do segmentů na základě vašich dat přidáváni během několika sekund po své návštěvě stránky, a to prostřednictvím značky Google, nebo prostřednictvím této značky a fragmentu události. Jakmile uživatel navštíví web s fragmentem události, aktualizuje se jeho časové razítko tak, aby zůstal v segmentu po dobu, kterou jste nastavili v délce trvání členství.

Pokud si uživatelé zobrazí na webu více stránek s fragmentem události, mohou být zařazeni do více segmentů. V takovém případě se budou moci zobrazovat všechny reklamy, které jsou zařazeny do kampaní využívajících tyto segmenty. O umístění pak bude v aukci soutěžit reklama s nejvyšším hodnocením.

Návštěvníci webu a uživatelé aplikace

Nově vytvořený segment nebude zpočátku zahrnovat žádné návštěvníky ani uživatele. Ti budou postupně podle nastavených pravidel přidáváni až poté, co navštíví web nebo použijí mobilní aplikaci. Zkontrolujte, zda jste na web přidali příslušnou značku, případně zda jste v aplikaci povolili zaznamenávání údajů. Jinak nebude možné návštěvníky nebo uživatele do segmentů přidávat.

Pravidla

Pravidla představují podmínky, které musejí být splněny, aby byl návštěvník nebo uživatel do segmentu na základě vašich dat zařazen. Kromě výchozích segmentů, které vám Google Ads nabízí, můžete pomocí těchto pravidel vytvářet i vlastní.

Příklad

Letecká společnost chce zobrazovat reklamy na výhodné letenky uživatelům, kteří v průběhu posledního měsíce navštívili stránku daného produktu na jejím webu. Vytvoří segment „Výhodné letenky“ s třicetidenní délkou trvání členství a pravidlem, na základě něhož budou do segmentu přidáváni všichni návštěvníci webové stránky, jejíž adresa URL končí řetězcem „vyhodne-letenky.html“. Když uživatelé navštíví stránku s výhodnými letenkami, budou přidáni do segmentu „Výhodné letenky“. Na všechny jeho členy pak může letecká společnost cílit reklamní kampaň na výhodné letenky.

Podrobné pokyny k pravidlům najdete v článku Použití pravidel při oslovování uživatelů vašeho webu.

Velikost segmentu založeného na datech

Požadavky na zobrazení reklam se v různých cílových sítích liší. Přesnost odhadované velikosti segmentu se může lišit v závislosti na jeho nastavení, době, kdy byla značka nainstalována, nastavení kampaně i dalších faktorech.

 • Obsahová síť Google vyžaduje minimálně 140 aktivních návštěvníků či uživatelů za uplynulých 30 dní.
 • Vyhledávací síť Google vyžaduje minimálně 100 aktivních návštěvníků nebo uživatelů za posledních 30 dní.
 • YouTube vyžaduje minimálně 100 aktivních návštěvníků nebo uživatelů za posledních 30 dní.

Hodnota „Aktivní uživatelé“ (nebo jen „Uživatelé“) udává počet lidí, kteří provedli nějakou interakci s vaším webem nebo aplikací.

Pokud máte se správou segmentů na základě vašich dat potíže, využijte tyto zdroje:

Poznámka: Do segmentů na základě vašich dat v Gmailu budou zařazeni jen uživatelé, kteří jsou v Gmailu přihlášeni.

Stav segmentu

Při vytváření segmentu sestávajícího z uživatelů, kteří v minulosti navštívili váš web nebo použili vaši aplikaci, se můžete rozhodnout, zda má být seznam „Zavřený“ nebo „Otevřený“. Tento stav můžete kdykoli změnit. Na fragment události ani na nastavení segmentu to nebude mít žádný vliv. Pokud ale segment uzavřete a nastavená délka trvání členství nebude dostatečně dlouhá, může se segment zmenšit natolik, že ho už k cílení nebude možné použít.

 • Zavřený: Segment se nebude rozšiřovat o další návštěvníky ani uživatele. Cílení bude sice stále fungovat, ale publikum, na které cílíte, se nebude dále zvětšovat.
 • Otevřený: Segment se může rozšiřovat. Služba Google Ads do něj bude přidávat další návštěvníky a uživatele. Nezapomeňte, že pokud segment nepoužijete pro cílení kampaně nebo reklamní sestavy po dobu 540 dnů, služba Google Ads jej automaticky uzavře. Můžete ho však kdykoli opět otevřít.

Délka trvání členství

Můžete nastavit délku trvání členství, která určuje, jak dlouho zůstane návštěvník nebo uživatel v segmentu. Po uplynutí členství budou návštěvníci či uživatelé ze segmentu odstraněni, pokud mezitím opět nenavštíví váš web nebo nepoužijí vaši aplikaci (v takovém případě začíná nastavená lhůta běžet znovu od začátku). Za dodržení limitů doby uchovávání podle platného zákona jste odpovědní vy.

Síť Výchozí délka trvání Max. délka trvání
Obsahová síť 30 dní 540 dní
Vyhledávání Google 30 dní 540 dní
 • Pokud nastavíte dobu, která je delší než maximální délka trvání, bude návštěvník nebo uživatel ze segmentu na základě vašich dat odstraněn po uplynutí maximální délky trvání.
 • Jestliže změníte délku trvání členství v segmentu, může se nějakou dobu v účtu Google Ads zobrazovat velikost segmentu nepřesně.
 • Když změníte délku trvání členství v době, kdy už segment obsahuje návštěvníky či uživatele, bude nová délka trvání platit pro všechny současné i budoucí návštěvníky a uživatele v segmentu. Pokud je například délka trvání 60 dnů a vy ji zkrátíte na 30 dnů, budou odstraněni všichni, kdo se k segmentu připojili před 31 až 60 dny. Jestliže je naopak délka trvání 30 dnů a vy ji prodloužíte na 60 dnů, každý, kdo je již v segmentu, v něm zůstane po dobu maximálně 60 dnů.

Délku zvolte podle předpokládané doby, po kterou budou reklamy pro návštěvníky relevantní. Obecně by se mělo trvání členství v segmentu blížit délce příslušného prodejního cyklu.

Neaktivní segmenty

Pokud některý z vašich segmentů (nebo segmentů dat) nepoužijete k cílení po dobu 540 dnů, automaticky se uzavře. Nebudou se do něj přidávat další návštěvníci ani uživatelé. Bude se však i nadále zobrazovat v tabulce Publikum. Segment na základě vašich dat můžete kdykoli znovu otevřít.

Příklad

Pokud prodáváte vstupenky do kina, zvolíte pravděpodobně délku trvání členství v seznamu pouze v řádu několika dní. Jestli však prodáváte automobily, je vhodné vybrat délku trvání i v řádu několika měsíců. Rozhodnutí koupit nový vůz totiž obvykle vyžaduje delší dobu.

Pokud prodáváte dárky ke sv. Valentýnu, můžete zvolit délku trvání členství jeden rok plus pár dnů navíc. Zákazníky ze segmentu tak budete moci oslovit příští rok před svátkem sv. Valentýna.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka