Всичко за списъците за ремаркетинг

Списъкът за ремаркетинг представлява колекция от посетители на уебсайта или потребители на приложението, събрани от кодови фрагменти, добавени на сайта или приложението Ви. Когато създавате списък, задавате правила за това, кога посетители или потребители следва да се добавят към него. Освен това посочвате продължителност на членството, т.е. колко дълго посетителите или потребителите Ви да останат в списъка. Щом създадете списъци за ремаркетинг, трябва да ги добавите към насочването на рекламните групи в кампаниите си, за да можете да показвате реклами на посетителите или потребителите, включени в тях.

Ако сте настроили маркер на Google Ads за ремаркетинг в новия интерфейс на Google Ads, ще видите новия маркер на Google Ads, който се състои от общ маркер на сайта и незадължителен фрагмент за събитие. Ако на уебсайта си сте инсталирали стария маркер на AdWords, използвайки JavaScript, той ще продължава да работи, но е препоръчително да използвате новия маркер на Google Ads. Научете повече за промените в маркера на Google Ads за ремаркетинг.

Тази статия съдържа информация, която ще Ви помогне да разберете как функционират списъците за ремаркетинг.

Преди да започнете

Ако не сте запознати с ремаркетинга, най-напред трябва да прочетете как функционира ремаркетингът.

Google Ads не допуска внедряването на маркери на страници, свързани с ограничени от правилата оферти. Научете повече за правилата за персонализирано рекламиране.

Всичко за посетителите на уебсайта

Посетителите се добавят в списъка за ремаркетинг няколко секунди, след като посетят страница с общия маркер на сайта или с него и фрагмента за събитие за ремаркетинг. Всеки път, когато някой посети страница на сайта Ви, съдържаща фрагмент за събитие, клеймото на посетителя за дата и час се актуализира, така че той да остане в списъка за времето, определено в продължителността на членството.

Ако хора посетят няколко страници на уебсайта Ви, съдържащи фрагменти за събитие за ремаркетинг, могат да бъдат добавени към няколко списъка за ремаркетинг. Когато това стане, всички реклами, включени в кампаниите за ремаркетинг за тези списъци, ще отговарят на условията за показване. Тогава рекламата с най-висок рекламен ранг ще се конкурира за разположения в търга.

Посетители или потребители

Когато създадете списък, първоначално в него няма да има никакви посетители или потребители. Когато хората посетят уебсайта Ви или използват мобилното Ви приложение, ще бъдат добавени в списъци въз основа на зададените от Вас правила. Трябва да се уверите, че сте маркирали уебсайта си или сте активирали ремаркетинга в мобилното си приложение, така че посетителите или потребителите да могат да бъдат добавяни към списъците Ви.

Правила

Правилата са условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да може посетител или потребител да бъде добавен в списък за ремаркетинг. Можете да използвате правила, за да създадете списъци за ремаркетинг отвъд стандартните, които Google Ads създава вместо Вас.

Пример

Авиокомпания иска да показва реклами за изгодни полети на хора, които са посетили продуктова страница на уебсайта й през последния месец. Компанията създава списък „Информация за полета“ с продължителност на членството от 30 дни и правила за събиране на всички посетители на уебсайт, чийто URL адрес завършва с „flight-details.html“. Когато хората посетят страницата с информация за полета, биват добавяни към списъка „Информация за полета“, към който авиокомпанията може да насочва рекламна кампания за оферти за самолетни билети.

За подробни указания относно правилата вижте Използване на правила за списъци за ремаркетинг за уебсайтове.

Размер на списъка за ремаркетинг

Изискването за показване на рекламите от списъка Ви за ремаркетинг варира в зависимост от целевата мрежа. 

  • За Google Дисплейна мрежа са необходими най-малко 100 активни посетители или потребители за последните 30 дни. 
  • За Google Мрежа за търсене са необходими най-малко 1000 активни посетители или потребители за последните 30 дни.
  • За YouTube са необходими най-малко 1000 активни посетители или потребители за последните 30 дни.
  • За Gmail са необходими най-малко 100 активни посетители или потребители през последните 30 дни в дисплейната мрежа.

Състояние на списъка

Когато създадете списък за ремаркетинг, ще можете да решите дали да бъде „Затворен“ или „Отворен“. Можете да промените състоянието му по всяко време, като това няма да се отрази на фрагмента Ви за събитие или настройките на списъка. Ако обаче зададете списъка на „Затворен“ и продължителността на членството е твърде кратка, списъкът може да стане прекалено малък, за да се използва за насочване. 

  • Затворен: Това означава, че списъкът Ви няма да продължи да се разраства и да добавя още потребители или посетители. Фрагментът Ви за събитие ще продължи да работи, но Google Ads няма да добавя тези хора към списъка Ви. Насочването Ви също ще продължи да работи, но размерът на целевата Ви аудитория няма да се увеличава. 
  • Отворен: Това състояние означава, че списъкът Ви се разраства. Google Ads ще продължи да добавя още посетители или потребители към него. Имайте предвид, че ако не използвате списъка в насочването на кампанията или рекламната си група в продължение на 540 дни, Google Ads автоматично ще го затвори. Можете обаче да отваряте повторно списъци по всяко време. Тогава те ще започнат отново да добавят потребители. 

Продължителност на членството

Можете да зададете продължителност на членството, т.е. колко дълго посетител или потребител да остане в списъка Ви. При изтичането й посетителите или потребителите се премахват от списъка Ви, освен ако не използват уебсайта или приложението Ви отново (в този случай броенето започва отначало за зададената от Вас продължителност). Вие носите отговорност за спазването на ограниченията на срока според приложимото законодателство.

Мрежа Стандартна продължителност Максимална продължителност
Дисплейна мрежа 30 дни 540 дни
Google Търсене 30 дни 540 дни

 

  • Ако зададете по-голяма от максималната продължителност, посетителят или потребителят ще бъде премахнат от списъка за ремаркетинг при изтичане на максималната продължителност.
  • Ако промените продължителността на членството в списъка, размерът му, който виждате в профила си в Google Ads, може временно да е неточен.
  • Ако промените продължителността на членството, след като в списъка вече са се натрупали посетители или потребители, новата продължителност ще важи за всички настоящи и бъдещи посетители или потребители в него. Ако например продължителността на членството Ви е 60 дни и сте го скъсили на 30, всеки, присъединил се към списъка в рамките на от 31 до 60 дни по-рано, ще бъде премахнат. Обратно, ако продължителността е 30 дни и сте я удължили на 60, всички, които вече са в списъка, ще останат в него за срок до 60 дни.

Трябва да изберете продължителност, свързана с времето, за което очаквате рекламите Ви да бъдат подходящи за посетителите Ви. По принцип тази продължителност трябва да е близка до дължината на цикъла Ви на продажби.

Неактивни списъци

Ако списъците Ви за ремаркетинг не са били използвани за насочване в продължение на 540 дни, състоянието им автоматично ще се зададе на „Затворен“. Те няма да добавят повече посетители или потребители, но ще продължат да се виждат в таблицата Ви „Аудитории“. Можете да отворите отново тези списъци по всяко време и към тях пак ще се добавят хора.

 

Пример

Ако продавате билети за кинопрожекция, може да зададете продължителност на членството от няколко дни. Ако обаче продавате автомобили, може да изберете продължителност от няколко месеца, тъй като решението за покупка на кола обикновено отнема повече време.

По същия начин, ако продавате подаръци за Свети Валентин, бихте могли да изберете продължителност на членството от една година плюс няколко дни, за да можете да достигнете до клиентите в списъка си при настъпването на този празник следващата година.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си