Ponúkanie cien za zhliadnutie (CZZ)

Ponúkanie cien za zhliadnutie (CZZ) je predvoleným spôsobom nastavenia sumy, ktorú zaplatíte za svoje videoreklamy TrueView (keď sú vytvorené v službe Google Ads). V prípade ponúkania CZZ vám účtujeme poplatky za zhliadnutia videí a ostatné interakcie s videom (napríklad kliknutia na prekrytia s výzvou na akciu, karty a sprievodné bannery) podľa toho, čo nastane skôr.

Pri tradičných online textových alebo obrázkových reklamách môžu zákazníci na webe vidieť vašu reklamu, prečítať si jej text a kliknutím na vašu webovú adresu prejsť priamo na vaše webové stránky. Pri tomto type interakcie sa nezohľadňuje interaktívny obsah, ako sú videoreklamy. Pomocou CZZ a prehľadov videoreklám môžete vyhodnotiť, nakoľko dokáže váš obsah divákov upútať, kde zvyknú sledovať vaše videá a kedy váš obsah prestávajú pozerať.

Tento článok opisuje, ako funguje ponúkanie CZZ.

Ako to funguje

Ak chcete nastaviť ponuku CZZ, pri nastavovaní reklamnej skupiny vo videokampani zadajte najvyššiu sumu, ktorú chcete zaplatiť za zhliadnutie. Táto cenová ponuka sa označuje ako maximálna ponuka CZZ alebo jednoducho max. CZZ. Táto cenová ponuka sa použije vo všetkých reklamách v reklamnej skupine.

Príklad

Ak si jedno zhliadnutie svojho videa ceníte na 25 centov, ako maximálnu ponuku CZZ môžete nastaviť sumu 0,25 €. Znamená to:

  • Za videoreklamu TrueView In-stream zaplatíte najviac 0,25 €, keď si divák pozrie aspoň 30 sekúnd videa (alebo celé video, ak je kratšie ako 30 sekúnd) alebo uskutoční interakciu s videom, podľa toho, čo urobí skôr. Interaktívne prvky zahŕňajú prekrytia s výzvou na akciu (CTA), karty, sprievodné bannery a odkazy na váš web alebo mobilnú aplikáciu.
  • Za reklamu TrueView video discovery zaplatíte najviac 0,25 €, keď niekto klikne na miniatúru alebo názov videoreklamy a začne sledovať vaše video.

Pre reklamy video discovery tiež môžete nastaviť nižšiu cenovú ponuku ako pre reklamy In-stream.

Akú maximálnu sumu ponuky CZZ nastaviť

Ako určíte maximálnu ponuku CZZ, ktorú by ste mali nastaviť? Môžete vychádzať z údajov o predpokladanej návštevnosti, ktoré uvidíte pri výbere nastavení zacielenia, a maximálnej CZZ pri tvorbe novej kampane (alebo neskoršom spravovaní reklamných skupín). Pri určovaní tejto sumy môžete vychádzať tiež zo znalostí vašej oblasti podnikania a hodnoty zobrazenia.

Aké poplatky vám účtujeme

Maximálna ponuka CZZ predstavuje najvyššiu sumu, ktorú vám budeme účtovať za zhliadnutie videa. Túto maximálnu sumu vám však nemusíme účtovať stále. Vždy, keď je to možné, sa snažíme účtovať vám len sumu, ktorá je potrebná na zobrazenie vašej reklamy na stránke. Konečná suma, ktorú napokon zaplatíte za zhliadnutie videa, sa označuje ako skutočná CZZ.

Skutočná CZZ je často nižšia než maximálna CZZ, pretože v aukcii v službe Google Ads zaplatíte len toľko, koľko je potrebné na prekonanie inzerenta, ktorého reklama je ďalšia v poradí.

Výšku skutočnej CZZ, ktorú zaplatíte, ovplyvňujú dva faktory: skóre kvalityhodnotenie reklamy. Skóre kvality je ukazovateľ určujúci mieru relevancie reklamy pre zákazníka a zahŕňa viaceré faktory výkonnosti, ako sú napríklad miery zhliadnutia. Po určení skóre kvality sa tento ukazovateľ vynásobí vašou maximálnou ponukou CZZ, na základe čoho sa určí poradie vašich reklám medzi reklamami ostatných inzerentov. Toto sa označuje ako hodnotenie reklamy.

Po ohodnotení všetkých reklám bude skutočná CZZ vašej reklamy vypočítaná podľa rovnice, ktorá zohľadňuje hodnotenie reklamy najbližšieho konkurenta pred vami a vaše skóre kvality.

Vyhráva reklama na najvyššej pozícii, pričom cena zhliadnutia videa pre túto reklamu (skutočná CZZ) bude iba o minimum vyššia ako ponuka CZZ reklamy na ďalšej priečke.

Príklad

Povedzme, že vaša maximálna CZZ je 5,00 € a aukcie sa okrem vás účastnia ďalší dvaja inzerenti s rovnakým skóre kvality. Jeden inzerent ponúkne maximálnu CZZ vo výške 1,00 € a druhý ponúkne maximálnu CZZ vo výške 3,00 €. Keďže žiaden z nich neponúka viac ako 5,00 €, vaša ponuka je najvyššia. My vám však nezaúčtujeme sumu 5,00 €, ak váš najbližší konkurent ponúka len 3,00 €. Zaúčtujeme vám sumu 3,01 €. Vaša skutočná CZZ je 3,01 €.

Vplyv CZZ na hodnotenie reklamy

Maximálna nastavená ponuka CZZ pomáha určiť pravdepodobnosť, že vaša reklama vyhrá aukciu a zobrazí sa divákom. V prípade reklám TrueView video discovery prevádzkovaných vo výsledkoch vyhľadávania YouTube môže CZZ ovplyvniť tiež pozíciu vašej reklamy medzi ostatnými reklamami na stránke s výsledkami vyhľadávania.

Vyššia maximálna CZZ zvyšuje pravdepodobnosť zobrazenia vašej reklamy a zvyšuje aj pravdepodobnosť, že sa vaša reklama zobrazí na vyššej pozícii v porovnaní s ostatnými reklamami (ak táto situácia nastane).

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory