Xác định chiến lược giá thầu dựa trên mục tiêu

Google Ads cung cấp một số chiến lược giá thầu được điều chỉnh cho phù hợp với nhiều loại chiến dịch khác nhau. Tùy thuộc vào việc chiến dịch của bạn đang nhắm mục tiêu những mạng nào và bạn muốn tập trung nhận được lượt nhấp, lượt hiển thị, lượt chuyển đổi hay lượt xem, mà bạn có thể xác định chiến lược nào là phù hợp nhất với mình. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ mô tả cách sử dụng mục tiêu quảng cáo để chọn chiến lược giá thầu của bạn.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn muốn biết cách thay đổi chiến lược giá thầu cho Chiến dịch tìm kiếm hiện có, thì hãy đọc bài viết Thay đổi cách đặt giá thầu.

Thông tin cơ bản về Google Ads
Đấu giá quảng cáo: cách Google quyết định những quảng cáo sẽ hiển thị và thứ tự hiển thị của những quảng cáo đó

Xem xét mục tiêu của bạn

Mỗi chiến lược giá thầu phù hợp với các loại chiến dịch và mục tiêu quảng cáo khác nhau. Để đặt giá thầu, bạn nên xem xét 5 loại mục tiêu cơ bản cùng với các tùy chọn cài đặt hiện tại của chiến dịch.

 • Nếu muốn khách hàng thực hiện một hành động trực tiếp trên trang web của bạn và bạn đang sử dụng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi, thì bạn nên tập trung vào lượt chuyển đổi. Chiến lược đặt giá thầu thông minh cho phép bạn làm điều này.
 • Nếu muốn tạo lưu lượng truy cập vào trang web của bạn, thì bạn nên tập trung vào lượt nhấp. Chiến lược đặt giá thầu chi phí mỗi lượt nhấp (CPC) có thể phù hợp với chiến dịch của bạn.
 • Nếu bạn muốn tăng mức độ nhận biết thương hiệu, bạn nên tập trung vào lượt hiển thị. Bạn có thể sử dụng chiến lược đặt giá thầu chi phí mỗi nghìn lượt hiển thị có thể xem (vCPM) để truyền tải thông điệp của bạn cho khách hàng.
 • Nếu chạy quảng cáo dạng video và muốn tăng số lượt xem hoặc số lượt tương tác với quảng cáo, thì bạn có thể sử dụng chiến lược đặt giá thầu giá mỗi lượt xem (CPV) hoặc giá mỗi nghìn lượt hiển thị (CPM).
 • Nếu bạn chạy quảng cáo video và mục tiêu là tăng mức độ cân nhắc đến sản phẩm hoặc thương hiệu, thì bạn có thể sử dụng chiến lược giá mỗi lượt xem (CPV).

Tập trung vào lượt chuyển đổi thông qua chiến lược Đặt giá thầu thông minh

Nếu bạn muốn tập trung vào lượt chuyển đổi, thì hãy cân nhắc sử dụng Chiến lược đặt giá thầu thông minh để không phải bỏ nhiều công sức và phỏng đoán khi đặt giá thầu. Chiến lược đặt giá thầu thông minh là một nhóm các chiến lược đặt giá thầu tự động sử dụng công nghệ máy học để tối ưu hóa lượt chuyển đổi hoặc giá trị chuyển đổi trong mọi phiên đấu giá (tính năng này được gọi là "đặt giá thầu tại thời điểm đấu giá"). Chiến lược này cũng xét đến nhiều tín hiệu tại thời điểm đấu giá (chẳng hạn như thiết bị, vị trí, thời gian trong ngày, ngôn ngữ và hệ điều hành) để nắm được ngữ cảnh riêng biệt của mỗi lượt tìm kiếm.

Dưới đây là 5 Chiến lược đặt giá thầu thông minh mà bạn có thể sử dụng.

 • Chi phí mỗi hành động (CPA) mục tiêu: Nếu muốn tối ưu hóa lượt chuyển đổi, thì bạn có thể sử dụng chiến lược CPA mục tiêu để giúp tăng số lượt chuyển đổi trong khi nhắm mục tiêu chi phí mỗi hành động (CPA) cụ thể. Hãy tham khảo bài viết Giới thiệu về chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu để tìm hiểu thêm.
 • Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS mục tiêu): Nếu muốn tối ưu hóa cho giá trị chuyển đổi, thì bạn có thể sử dụng chiến lược ROAS mục tiêu để giúp tăng giá trị chuyển đổi trong khi nhắm mục tiêu lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) cụ thể. Hãy tham khảo bài viết Giới thiệu về chiến lược đặt giá thầu ROAS mục tiêu để tìm hiểu thêm.
 • Tối đa hóa lượt chuyển đổi: Nếu bạn muốn tối ưu hóa cho lượt chuyển đổi (nhưng chỉ muốn chi tiêu toàn bộ ngân sách thay vì đạt được một mức CPA cụ thể), thì bạn có thể sử dụng chiến lược Tối đa hóa lượt chuyển đổi. Tham khảo bài viết Giới thiệu về chiến lược đặt giá thầu tối đa hóa lượt chuyển đổi.
 • Tối đa hóa giá trị chuyển đổi: Nếu muốn tối ưu hóa cho giá trị chuyển đổi, nhưng chỉ muốn chi tiêu toàn bộ ngân sách thay vì đạt được một mức lợi tức chi tiêu quảng cáo cụ thể, thì bạn có thể sử dụng chiến lược Tối đa hóa giá trị chuyển đổi. Hãy tham khảo bài viết Giới thiệu về chiến lược đặt giá thầu Tối đa hóa giá trị chuyển đổi để tìm hiểu thêm.
 • Chi phí mỗi lượt nhấp nâng cao (ECPC): Nếu muốn tự động điều chỉnh giá thầu thủ công để tăng tối đa số lượt chuyển đổi, thì bạn có thể sử dụng chiến lược ECPC. Đây là tính năng tùy chọn mà bạn có thể sử dụng cùng với chiến lược Đặt giá thầu CPC thủ công. Tham khảo bài viết Giới thiệu về chiến lược ECPC.

Tập trung vào số lượt nhấp bằng chiến lược đặt giá thầu CPC

Nếu tập trung vào việc thu hút lượt nhấp để tạo lưu lượng truy cập vào trang web, thì bạn cần xem xét hai chiến lược giá thầu chi phí mỗi lượt nhấp sau đây:

Tìm hiểu thêm về chiến lược đặt giá thầu Tối đa hóa số lượt nhấp

Chiến lược đặt giá thầu Tối đa hóa số lượt nhấp có thể là tùy chọn tốt cho bạn nếu nội dung mô tả sau đây đúng với chiến dịch của bạn:

 • Bạn có một ngân sách quảng cáo mà bạn muốn thường xuyên chi tiêu hết.
 • Bạn không muốn dành thời gian theo dõi cũng như thay đổi từng giá thầu CPC và bạn sẵn sàng để hệ thống Google Ads tự động thay đổi giá thầu CPC.
 • Bạn chủ yếu muốn tăng lưu lượng truy cập vào trang web.
 • Bạn mới sử dụng Google Ads hoặc không biết chính xác giá thầu cho các từ khóa hoặc vị trí đặt quảng cáo cụ thể.

Nếu một trong những mục tiêu của bạn là duy trì một vị trí quảng cáo hoặc chi phí mỗi lượt chuyển đổi cụ thể, thì chiến lược đặt giá thầu Tối đa hóa số lượt nhấp không phải là lựa chọn tốt cho bạn. Bạn không thể đặt giá thầu CPC riêng lẻ bằng chiến lược Tối đa hóa số lượt nhấp, nhưng bạn có thể đặt giá thầu CPC tối đa cho toàn bộ chiến dịch của mình.

Ví dụ:

Bạn có một trang web bán nhiều loại vật dụng vẽ tranh và mục tiêu chính của bạn là thu hút thêm nhiều khách hàng truy cập trang web đó. Bạn đã đặt số tiền mà bạn muốn chi tiêu cho quảng cáo mỗi tháng và không có sản phẩm cụ thể nào bạn muốn làm nổi bật nhất. Chiến lược đặt giá thầu Tối đa hóa số lượt nhấp cho phép bạn quyết định tổng số tiền của ngân sách, sau đó, chúng tôi sẽ giúp bạn thu hút được nhiều khách hàng nhất dựa trên số tiền đó.

Tìm hiểu thêm về chiến lược đặt giá thầu CPC thủ công

Với chiến lược đặt giá thầu CPC thủ công, bạn có thể điều chỉnh giá thầu CPC tối đa để kiểm soát chi phí và số lượt nhấp vào quảng cáo của mình. Chiến lược đặt giá thầu CPC thủ công có thể là lựa chọn tốt cho bạn nếu chiến dịch của bạn đúng với nội dung mô tả sau:

 • Bạn muốn kiểm soát giá thầu CPC tối đa cho các nhóm quảng cáo, từ khóa hoặc vị trí riêng lẻ.
 • Bạn chủ yếu quan tâm đến việc tăng lưu lượng truy cập vào trang web chứ không hẳn là mức độ nhận biết về thương hiệu.
 • Bạn không cần đạt đến ngân sách mục tiêu mỗi tháng. (Nếu bạn cần phải đạt đến một ngân sách mục tiêu, thì chiến lược đặt giá thầu Tối đa hóa số lượt nhấp có thể là lựa chọn tốt hơn cho bạn.)
 • Chiến dịch của bạn nhắm mục tiêu Mạng tìm kiếm, Mạng hiển thị hoặc cả hai.

Nếu bạn không biết chắc những từ khóa hoặc vị trí đặt quảng cáo có thể mang lại nhiều lợi nhuận nhất hoặc nếu bạn không có thời gian để quản lý giá thầu thủ công, thì chiến lược đặt giá thầu Tối đa hóa số lượt nhấp có thể phù hợp hơn cho bạn.

Ví dụ:

Mặc dù trang web của bạn bán nhiều vật dụng vẽ tranh, nhưng bạn quan tâm nhất đến việc bán bút vẽ. Với chiến lược đặt giá thầu CPC thủ công, ngay cả khi nhóm quảng cáo của bạn có 15 từ khóa, bạn vẫn có thể chọn đặt giá thầu cao hơn chỉ cho từ khóa "bút vẽ". Giá thầu đó sẽ được áp dụng mỗi khi từ khóa đó kích hoạt quảng cáo của bạn.

Tập trung vào khả năng hiển thị

Nếu muốn tập trung vào khả năng hiển thị, thì bạn có thể dùng thử một trong các chiến lược giá thầu sau đây để tăng tối đa khả năng hiển thị.

 • Tỷ lệ hiển thị mục tiêu: Chiến lược này tự động đặt giá thầu với mục tiêu là hiển thị quảng cáo của bạn ở vị trí đầu tiên trên trang, ở đầu trang hoặc bất kỳ vị trí nào trên trang kết quả tìm kiếm của Google. Hãy tham khảo bài viết Giới thiệu về chiến lược đặt giá thầu Tỷ lệ hiển thị mục tiêu để tìm hiểu thêm.
 • CPM: Khi sử dụng chiến lược giá thầu này, bạn sẽ trả tiền dựa trên số lượt hiển thị (số lần quảng cáo của bạn xuất hiện) mà bạn nhận được trên YouTube hoặc Mạng Hiển thị của Google.
 • tCPM: Một chiến lược đặt giá thầu mà bạn có thể đặt số tiền trung bình mà bạn có thể trả cho mỗi nghìn lượt hiển thị. Chiến lược này sẽ tối ưu hóa giá thầu để tối đa hóa phạm vi tiếp cận duy nhất của chiến dịch. Với chiến lược tCPM, bạn có thể giữ CPM trung bình của chiến dịch thấp hơn hoặc bằng với mục tiêu mà bạn đã đặt (mặc dù chi phí của lượt hiển thị có thể thay đổi).
 • vCPM: Đây là chiến lược đặt giá thầu thủ công mà bạn có thể sử dụng nếu quảng cáo được thiết kế để tăng mức độ nhận biết (chứ không nhất thiết là tạo ra các lượt nhấp hoặc lưu lượng truy cập). Chiến lược này cho phép bạn đặt số tiền cao nhất bạn muốn trả cho mỗi 1.000 lượt hiển thị quảng cáo có thể xem trên Mạng Hiển thị của Google. Hãy tham khảo bài viết Giới thiệu về chiến lược đặt giá thầu vCPM để tìm hiểu thêm.
Thông tin thêm về chiến lược đặt giá thầu vCPM

Dưới đây là một số trường hợp mà chúng tôi đề xuất đặt giá thầu vCPM thủ công:

 • Quảng cáo của bạn được thiết kế để giúp tăng mức độ nhận biết (chứ không nhất thiết là tạo lượt nhấp hay lưu lượng truy cập).
 • Bạn thích các chỉ số thường dùng trong ngành của các chiến dịch vCPM.
 • Bạn đang nhắm mục tiêu các vị trí đặt quảng cáo cụ thể chứ không chỉ từ khóa. (Khi kết hợp với tính năng nhắm mục tiêu theo vị trí đặt quảng cáo, chiến lược đặt giá thầu cho lượt hiển thị có thể giúp đảm bảo quảng cáo của bạn hiển thị cho đối tượng cụ thể quan tâm đến quảng cáo của bạn.)
 • Bạn chủ yếu muốn tăng mức độ nhận biết thương hiệu. Quảng cáo hình ảnh và các định dạng đa phương tiện khác thường phục vụ mục đích đó tốt nhất và các định dạng quảng cáo này chạy trên Mạng Hiển thị.
 • Thông báo của bạn ở trong chính quảng cáo, do đó, bạn không cần người dùng nhấp vào trang web của mình. Điều này có thể áp dụng cho các sự kiện (chẳng hạn như một nhà cung cấp dịch vụ truyền hình hàng đầu) hoặc quảng cáo chính trị.

Chiến lược đặt giá thầu vCPM thủ công có thể không phù hợp cho bạn nếu mục tiêu chiến dịch của bạn là phản hồi trực tiếp từ khách hàng (như mua sản phẩm hoặc điền thông tin vào biểu mẫu).

Ví dụ:

Bạn đang tổ chức một buổi hòa nhạc miễn phí ở Paris và muốn nhiều người yêu âm nhạc đến tham dự nhất có thể. Bạn đang chạy chiến dịch có quảng cáo dạng hình ảnh sinh động có chia sẻ ngày, giờ và vị trí của sự kiện — tất cả những thông tin mà người hâm mộ âm nhạc cần phải biết để có mặt tại sự kiện. Mọi người chỉ cần thấy quảng cáo thì họ sẽ hiểu được toàn bộ thông điệp của bạn. Tính năng đặt giá thầu CPM có thể xem có thể giúp bạn truyền tải thông điệp đó cho nhiều người nhất có thể.

Tập trung vào số lượt xem hoặc số lượt tương tác (chỉ dành cho quảng cáo video)


Nếu chạy quảng cáo video, thì bạn có thể sử dụng chiến lược đặt giá thầu CPV. Khi sử dụng chiến lược đặt giá thầu CPV, bạn sẽ trả tiền cho lượt xem video và các hoạt động tương tác khác với video, chẳng hạn như lượt nhấp vào lớp phủ lời kêu gọi hành động (CTA), thẻ và biểu ngữ đi kèm. Bạn chỉ cần nhập giá cao nhất mà bạn muốn trả cho một lượt xem trong khi thiết lập chiến dịch video TrueView của mình. Hãy tham khảo bài viết Giới thiệu về chiến lược đặt giá thầu CPV để tìm hiểu thêm.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false