Určení strategie nabídek na základě cílů

Program Google Ads nabízí několik strategií nabídek, které jsou přizpůsobeny různým typům kampaní. Výběr nejvhodnější strategie závisí na tom, na jaké sítě kampaň cílí a zda vás v první řadě zajímají počty kliknutí, zobrazení, konverzí nebo zhlédnutí. V tomto článku si vysvětlíme, jak zvolit strategii nabídek na základě cílů inzerce.

Než začnete

Hledáte-li návod ke změně strategie nabídek u stávající kampaně ve Vyhledávací síti, přečtěte si článek Změna metody nabídek.

Základy Google Ads
Aukce reklam: Jak Google rozhoduje o tom, jaké reklamy se zobrazí a v jakém pořadí

Stanovte si cíle

Každá strategie nabídek je určena pro jiné typy kampaní a reklamních cílů. Při výběru strategie nabídek je vhodné zvážit čtyři základní typy cílů a také aktuální nastavení kampaní.

 • Pokud chcete, aby zákazníci na vašem webu rovnou prováděli určitou akci, a používáte měření konverzí, doporučujeme zaměřit se na konverze. A s tím vám pomohou Chytré nabídky.
 • Chcete-li zvýšit provoz na svém webu, bude nejlepší zaměřit se na počet kliknutí. Správnou volbou pro vaši kampaň mohou být nabídky ceny za proklik (CPC).
 • Pokud chcete zvýšit povědomí o značce a nejde vám o zvýšení návštěvnosti webu, můžete se zaměřit na počet zobrazení. Reklamní sdělení můžete zákazníkům zobrazovat pomocí nabídek ceny za tisíc viditelných zobrazení (vCPM). K maximalizaci viditelnosti můžete použít i strategie typu Cílení na umístění na stránce s výsledky vyhledávání nebo Cílový podíl vítězných zobrazení. 
 • Pokud používáte videoreklamy a chcete zvýšit počet zhlédnutí nebo interakcí s reklamami, můžete využít nabídku ceny za zhlédnutí (CPV) nebo ceny za tisíc zobrazení (CPM).
 • Pokud používáte videoreklamy a vaším cílem je zvýšit povědomí o produktu nebo značce, můžete použít cenu za zhlédnutí (CPV).

Zaměření na konverze s využitím chytrých nabídek

Chcete-li se zaměřit na konverze, zvažte využití Chytrých nabídek, které vám ušetří náročnou práci a dohady při stanovování nabídek. Chytré nabídky jsou skupinou automatizovaných strategií nabídek, které pomocí strojového učení provádějí optimalizaci s ohledem na počet konverzí nebo hodnotu konverzí pro každou aukci – tato funkce je známa jako „nabídky během aukce“. Přihlíží také k řadě signálů zjištěných v době aukce, například informacím o zařízení, poloze, denní době, jazyce a operačním systému. Díky tomu dokáže zachytit jedinečný kontext každého vyhledávání. 


Zde jsou strategie Chytrých nabídek, které máte k dispozici.
 

 • Cílová CPA (cena za akci): Pokud chcete optimalizovat s ohledem na konverze, můžete využít Cílovou CPA. Ta vám pomůže zvětšit počet konverzí při současném udržení určené ceny za akci (CPA). Další informace o nabídce cílové CPA
 • Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS): Chcete-li provést optimalizaci s ohledem na hodnotu konverze, můžete použít cílovou návratnost investic do reklamy, která vám pomůže zvýšit hodnotu konverze při cílení na konkrétní návratnost investic do reklamy. Další informace o strategii nabídek Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS)
 • Maximalizace konverzí: Chcete-li provést optimalizaci konverzí a nechcete cílit na konkrétní CPA, ale prostě jen utratit celý svůj rozpočet, můžete použít maximalizaci konverzí. Další informace o strategii nabídek Maximalizace konverzí
 • Vylepšená cena za proklik (ECPC): Pokud chcete své manuální cenové nabídky automaticky upravovat tak, abyste dosahovali co nejvyššího počtu konverzí, můžete použít ECPC. Je to nepovinná funkce, kterou lze používat spolu s manuálními nabídkami CPC. Další informace o ECPC
 • Maximalizace hodnoty konverze: Chcete-li provést optimalizaci s ohledem na hodnotu konverze, a nechcete cílit na konkrétní ROAS, ale prostě jen utratit celý svůj rozpočet, můžete použít maximalizaci hodnoty konverze. Další informace o maximalizaci hodnoty konverze

Zaměření na počet kliknutí pomocí nabídek CPC

Pokud se zaměřujete na zvyšování provozu na svém webu prostřednictvím prokliků, můžete si vybrat ze dvou strategií nabídek ceny za proklik:

 • Maximalizace počtu kliknutí patří mezi automatizované strategie nabídek. Jde o nejjednodušší možnost nabízení cen za kliknutí. Stačí nastavit denní rozpočet a systém Google Ads za vás bude automaticky upravovat nabídky tak, aby vám v rámci daného rozpočtu zajistil co nejvíce kliknutí. Další informace o strategii nabídek Maximalizace počtu kliknutí

 • manuálními nabídkami CPC můžete maximální CPC spravovat sami. Můžete nastavit odlišné nabídky pro jednotlivé reklamní sestavy v kampani nebo pro jednotlivá klíčová slova či umístění. Pokud zjistíte, že některá klíčová slova či umístění jsou ziskovější, můžete pomocí manuálního nabízení cen na tato klíčová slova či umístění vyčlenit více prostředků z rozpočtu na inzerci. Další informace o manuálních nabídkách CPC
Další informace o strategii Maximalizace počtu kliknutí

Strategie Maximalizace počtu kliknutí může být dobrou volbou, pokud pro vaši kampaň platí tyto skutečnosti:

 • Máte reklamní rozpočet, který byste rádi vždy dodrželi.
 • Nechcete trávit čas sledováním a úpravami jednotlivých nabídek CPC a jste ochotni nechat na systému Google Ads, aby nabídky CPC upravoval automaticky.
 • Vaším hlavním cílem je zvýšení provozu na webu.
 • Se službou Google Ads začínáte nebo přesně nevíte, kolik za konkrétní klíčová slova či umístění nabízet.

Strategie Maximalizace počtu kliknutí není dobrou volbou, pokud mezi vaše inzertní cíle patří snaha udržet určitou pozici reklamy nebo cenu za konverzi. Strategie Maximalizace počtu kliknutí neumožňuje nastavovat dílčí nabídky CPC, můžete však nastavit maximální CPC pro celou kampaň.

Příklad

Máte webové stránky, na kterých prodáváte různé potřeby pro výtvarníky, a vaším hlavním cílem je přivést na stránky co nejvíce zákazníků. Určili jste částku, kterou chcete každý měsíc utratit za inzerci, a nehodláte zvlášť zdůrazňovat žádný konkrétní produkt. Maximalizace počtu kliknutí vám umožní určit celkovou částku rozpočtu a my vám pak na základě této částky najdeme co nejvíce zákazníků.

Další informace o manuálních nabídkách CPC

U manuálních nabídek CPC můžete upřesnit maximální CPC tak, abyste měli pod kontrolou náklady i počet kliknutí na reklamy. Manuální nabídky CPC mohou být dobrou volbou, pokud pro vaši kampaň platí tyto skutečnosti:

 • Rádi byste řídili maximální CPC pro jednotlivé reklamní sestavy, klíčová slova nebo umístění.
 • Vaším hlavním cílem je zvýšení provozu na webu, nikoli nutně zvýšení povědomí o značce.
 • Není pro vás nutné dosáhnout každý měsíc plánovaného rozpočtu. (Pokud potřebujete dosáhnout plánovaného rozpočtu, může být lepší volbou strategie Maximalizace počtu kliknutí).
 • Kampaň cílí na Vyhledávací síť, na Obsahovou síť nebo na obě sítě.

Pokud si nejste jisti, která klíčová slova či umístění nabízejí největší zisk, případně nemáte čas spravovat manuální nabídky, bude pro vás zřejmě vhodnější strategie Maximalizace počtu kliknutí.

Příklad

Na webových stránkách prodáváte široký sortiment potřeb pro výtvarníky, nejvíce vás však zajímá prodej malířských štětců. Zvolíte-li manuální nabídky CPC, můžete i v případě, že reklamní sestava obsahuje 15 klíčových slov, nastavit vyšší nabídku pouze pro klíčové slovo „malířské štětce“. Tato nabídka se použije, kdykoli toto klíčové slovo spustí reklamu.

Zaměření na počet zobrazení

Pokud se chcete zaměřit na počet zobrazení, můžete zkusit jednu z následujících strategií nabídek, která vám pomůže maximalizovat viditelnost.

 • Strategie Cílení na umístění na stránce s výsledky vyhledávání automaticky nastavuje nabídky tak, aby reklamy měly větší šanci na zobrazení v horní části stránky nebo na první stránce s výsledky vyhledávání. Další informace o Cílení na umístění na stránce s výsledky vyhledávání
 • Cílový podíl vítězných zobrazení: Jedná se o automatizovanou strategii nabídek, která vám umožní vybrat si doménu, kterou chcete předstihnout, aby se vaše reklama zobrazovala nad reklamami této domény nebo aby se zobrazovala, i když se reklama této domény nezobrazí. Můžete nastavit, jak často chcete danou doménu předstihnout, a Google Ads automaticky nastaví vaše nabídnuté ceny pro vyhledávání tak, aby tento cíl splňovaly. Další informace o strategii nabídek Cílový podíl vítězných zobrazení
 • CPM: Při této strategii nabídek budete platit na základě počtu zobrazení vašich reklam (tedy tolikrát, kolikrát se zobrazily) na YouTube nebo v Obsahové síti Google.
 • vCPM: Jedná se O strategii manuálního nabízení cen, kterou můžete použít, pokud máte reklamy navržené tak, aby zvyšovaly povědomí, ale nutně negenerovaly kliknutí nebo návštěvnost. Tato strategie umožňuje nastavit nejvyšší částku, jakou chcete zaplatit za každých 1 000 viditelných zobrazení reklamy v Obsahové síti Google. Další informace o nabídkách vCPM
   
Další informace o nabídkách vCPM

Níže uvádíme některé případy, kdy lze manuální nabídky vCPM doporučit:

 • Účelem reklam je zvýšit povědomí o značce, ale nemusí nutně zvyšovat počty kliknutí nebo provoz na webu.
 • Dáváte přednost tradičním reklamním metrikám kampaní s vCPM.
 • Cílíte na konkrétní umístění, a nikoli pouze na klíčová slova. V kombinaci s cílením na umístění může nabízení ceny za zobrazení pomoci zajistit zobrazování reklam určitým potenciálním zákazníkům, které zaujmou.
 • Vaším hlavním zájmem je zvýšení povědomí o značce. Tomuto účelu často nejlépe slouží grafické reklamy a další multimediální formáty. Tyto formáty reklamy lze zobrazovat v Obsahové síti.
 • Reklamní sdělení je již obsaženo v samotné reklamě, není tedy nutné, aby uživatelé na reklamu klikli a přešli na váš web. Může se to týkat určitých událostí (jako je například televizní premiéra) nebo politické reklamy.

Manuální nabídky vCPM nejsou pravděpodobně nejlepší volbou, pokud je cílem vaší kampaně přímá odezva zákazníků, například zakoupení produktu či vyplnění formuláře.

Příklad

Pořádáte v Ostravě koncert se vstupem zdarma a chcete, aby na něj přišlo co nejvíc milovníků hudby. Spustili jste kampaň s energickými grafickými reklamami, které sdělují datum, čas a místo konání události. To je všechno, co hudební fanoušek potřebuje vědět, aby se mohl na koncertě objevit. Pokud tedy někdo reklamu uvidí, dozví se celý obsah vašeho sdělení. Díky nabídce Viditelná CPM se toto reklamní sdělení zobrazí co nejvíce lidem.

Zaměření na počet zhlédnutí nebo interakcí (jen u videoreklam)


Zobrazujete-li videoreklamy, můžete použít nabídky typu cena za zhlédnutí (CPV). U nabídek CPV platíte za zhlédnutí videa a jiné interakce s ním, například za kliknutí na překryvné vrstvy s výzvou k akci (CTA), karty nebo doprovodné bannery. Při nastavování videokampaně TrueView jednoduše zadejte nejvyšší cenu, jakou chcete za zhlédnutí zaplatit. Další informace o nabídkách typu CPV

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory