Đo lường phạm vi tiếp cận và tần suất

Bằng cách phân tích dữ liệu phạm vi tiếp cận và tần suất cho chiến dịch hiển thị và chiến dịch video, bạn có thể hiểu rõ hơn về số người được hiển thị quảng cáo và tần suất hiển thị quảng cáo cho những người này trong một khoảng thời gian nhất định. Dù bạn muốn tập trung vào việc củng cố thông điệp hay tiếp cận những người mới, thông tin này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cách đáp ứng mục tiêu phạm vi tiếp cận của mình.

Các chỉ số phạm vi tiếp cận và tần suất

Phạm vi tiếp cận duy nhất

Các chỉ số phạm vi tiếp cận duy nhất tính toán tổng số người được hiển thị quảng cáo.  Những chỉ số này vượt xa các phép đo cookie cơ bản để giúp bạn hiểu số lần hiển thị quảng cáo cho mọi người trên các thiết bị, định dạng và mạng khác nhau.

Hiện nay, mọi người thường di chuyển và sử dụng nhiều thiết bị suốt cả ngày. Mô hình phạm vi tiếp cận đánh giá phạm vi tiếp cận tổng thể của quảng cáo bằng cách tính đến các trường hợp khi mọi người có thể nhìn thấy cùng một quảng cáo trên các thiết bị khác nhau hoặc khi nhiều người cùng dùng chung một thiết bị.

Các chỉ số phạm vi tiếp cận duy nhất bao gồm:

  • Số người dùng duy nhất
  • Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi người dùng

Phạm vi tiếp cận dựa trên cookie

Lưu ý: Người dùng duy nhất sẽ thay thế các số liệu dựa trên cookie và là số liệu chính để đo phạm vi tiếp cận vào đầu năm 2020. Do đó, các chỉ số phạm vi tiếp cận dựa trên cookie sẽ không hiển thị dữ liệu nếu ngày kết thúc là sau ngày 31 tháng 7 năm 2019.

Ngoài chỉ số "phạm vi tiếp cận duy nhất", bạn còn có thể xem các chỉ số phạm vi tiếp cận dựa trên cookie. Cookie cho phép chúng tôi ước tính phạm vi tiếp cận vì cookie phân biệt được từng trình duyệt. Đối với phạm vi tiếp cận dựa trên cookie, Google Ads sẽ đếm số lượng cookie đã được phân phát quảng cáo hoặc ghi lại một lần nhấp vào quảng cáo. Đây là phạm vi ước tính vì một số người sử dụng nhiều trình duyệt hoặc máy tính có các cookie khác nhau, vì vậy, họ có thể được tính nhiều lần. Chỉ số dựa trên cookie có thể hữu ích nếu bạn sử dụng giới hạn tần suất, vì giới hạn tần suất được áp dụng cho cookie chứ không áp dụng cho người dùng duy nhất.

Chỉ số phạm vi tiếp cận dựa trên cookie bao gồm:

  • Cookie duy nhất
  • Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi cookie
  • Số người xem duy nhất (cookie)
  • Tần suất xem trung bình trên mỗi cookie

Xem dữ liệu phạm vi tiếp cận và tần suất

Bạn có thể xem dữ liệu phạm vi tiếp cận và tần suất bằng cách thêm các cột cho những chỉ số này vào bảng thống kê và chọn một khoảng thời gian cụ thể trong trình đơn thả xuống. Các cột này nằm bên dưới "Chỉ số phạm vi tiếp cận" chỉ có sẵn khi bạn ở trên trang Chiến dịch.

Tìm hiểu cách thêm hoặc xóa cột

Cách Google tính toán phạm vi tiếp cận

Cách tính phạm vi tiếp cận duy nhất

Để tính phạm vi tiếp cận duy nhất, Google Ads sử dụng mô hình thống kê nhằm tính toán hành vi của người dùng trên nhiều trình duyệt và thiết bị. Các mô hình này được tạo bằng cách quan sát hành vi của người dùng ẩn danh trên các sản phẩm của Google nhằm xác định các kiểu sử dụng trên nhiều thiết bị. Google Ads kết hợp kết quả quan sát hành vi với các tín hiệu khác và thông tin đầu vào cục bộ (chẳng hạn như khảo sát điều tra dân số và Consumer Barometer) để loại bỏ trùng lặp đối tượng trên các phiên, định dạng, mạng và thiết bị. Kết quả là số người dùng duy nhất (không phải cookie) đã xem quảng cáo. 

Cách tính toán phạm vi tiếp cận dựa trên cookie

Khi mọi người duyệt Mạng hiển thị, Google có thể lưu trữ cookie trong trình duyệt web của họ. Điều này giúp xác định số lần hiển thị quảng cáo. Tuy nhiên, một số lần hiển thị quảng cáo có thể không liên quan đến một cookie do cài đặt trình duyệt của mọi người hoặc những yếu tố khác. Trước tiên, hệ thống của chúng tôi sẽ tính toán phạm vi tiếp cận theo cookie bằng cách loại bỏ trùng lặp cookie và tính toán số cookie duy nhất.  Đối với các lượt hiển thị không có cookie, chúng tôi sử dụng mô hình thống kê để ước tính số cookie có thể đã đạt được và thêm số lượng đó vào tổng phạm vi tiếp cận theo cookie.

Phạm vi tiếp cận và quyền riêng tư của người dùng

Quan trọng: Phương pháp của chúng tôi ẩn danh tất cả người dùng và cookie, đồng thời yêu cầu đạt đến số người dùng tối thiểu trước khi báo cáo bất kỳ dữ liệu nào cho nhà quảng cáo. Thông tin nhận dạng cá nhân không bao giờ được sử dụng.

Lý do bạn không thể nhìn thấy các chỉ số phạm vi tiếp cận

Chỉ có thể báo cáo các chỉ số phạm vi tiếp cận trong phạm vi tối đa 92 ngày. Bạn không thể nhìn thấy dữ liệu phạm vi tiếp cận trong bảng của mình nếu đã chọn phạm vi dài hơn 92 ngày.

Các chỉ số về phạm vi tiếp cận có thể không hiển thị ngay dữ liệu cho một số chiến dịch và phân đoạn báo cáo, tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm tình trạng có sẵn của dữ liệu theo quốc gia và quảng cáo của bạn đã đạt đến ngưỡng số lượt hiển thị và số người dùng duy nhất tối thiểu hay chưa. Dữ liệu phạm vi tiếp cận theo cookie có thể có sẵn khi dữ liệu phạm vi tiếp cận duy nhất không khả dụng. Điều này là do mô hình phạm vi tiếp cận duy nhất không hỗ trợ mọi quốc gia và cần đáp ứng cả một số yêu cầu tối thiểu về số lần hiển thị.

Xem xét yếu tố chậm trễ báo cáo

Do chúng tôi có tính đến quá trình lập mô hình, nên thường sẽ mất tối đa 3 ngày để các chỉ số phạm vi tiếp cận có sẵn trong tài khoản của bạn. Xin lưu ý về sự chậm trễ này nếu phạm vi ngày của bạn bao gồm vài ngày qua.

Ví dụ: nếu phạm vi ngày của bạn được đặt thành "7 ngày qua" thì hãy cân nhắc đến việc dữ liệu từ 3 ngày qua có thể không đầy đủ. Vì vậy, các con số được hiển thị cho 7 ngày qua có thể không bao gồm 3 ngày gần đây nhất trong 7 ngày qua.

Giới thiệu về phạm vi tiếp cận và nhắm mục tiêu theo vị trí

Chỉ số phạm vi tiếp cận duy nhất sử dụng mô hình thống kê dựa trên quan sát hành vi của người dùng ẩn danh ở cấp quốc gia. Vì các mô hình được tính toán ở cấp quốc gia, nên trong một số ít trường hợp, chỉ số có thể xuất hiện không đồng nhất, cụ thể là đối với các chiến dịch nhắm mục tiêu các khu vực địa lý nhỏ, chẳng hạn như một thành phố hoặc mã zip.

Trong các trường hợp khác, một khối lượng lớn khách truy cập tạm thời đến một vị trí cụ thể làm cho phạm vi tiếp cận duy nhất xuất hiện tăng vọt. Chúng tôi đưa ra các số liệu ước tính tốt nhất về phạm vi tiếp cận duy nhất cho các trường hợp này và sẽ tiếp tục làm việc để cải thiện các mô hình nhằm đưa ra các ước tính vị trí chính xác hơn

Giới hạn tần suất và số lần hiển thị có thể xem

Đối với Chiến dịch hiển thị, chỉ các lượt hiển thị có thể xem mới được tính vào giới hạn tần suất. Dữ liệu báo cáo “Tần suất hiển thị trung bình trên mỗi cookie” và tần suất khác có thể cao hơn giới hạn tần suất vì dữ liệu này tính cả lượt hiển thị có thể xem và không thể xem. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố