Merjenje dosega in pogostosti

Beginning August 2020, we're removing cookie-based reach metrics from Google Ads. Unique reach metrics will replace cookie-based reach metrics as the primary method for reach measurement. Cookie-based reach metrics also won't show reporting data if the end date is after July 31, 2019.

Če analizirate podatke o dosegu in pogostosti za oglaševalske akcije v prikaznem omrežju in oglaševalske akcije z videooglasi, boste bolje razumeli, koliko uporabnikov je videlo vaš oglas in kolikokrat si ga je določen uporabnik ogledal v nekem časovnem obdobju. Ne glede na to, ali želite poudariti svoje sporočilo ali doseči nove uporabnike, si boste na podlagi teh podatkov lažje predstavljali, kako uspešni ste pri doseganju ciljev glede dosega.

Meritve dosega in pogostosti

Enolični doseg

Meritve enoličnega dosega merijo skupno število uporabnikov, katerim se je prikazal oglas.  Te meritve poleg piškotkov upoštevajo še veliko več, da lažje ugotovite, koliko krat se je oglas prikazal uporabnikom v različnih napravah, oblikah in omrežjih.

Dandanes so uporabniki pogosto na poti in uporabljajo več različnih naprav tekom dneva. Naši modeli enoličnega dosega merijo skupni doseg oglasa, tako da upoštevajo primere, ko uporabniki lahko vidijo isti oglas v različnih napravah ali ko več uporabnikov uporablja isto napravo.

Meritve enoličnega dosega vključujejo:

  • enolične uporabnike;
  • povpr. pogostost prikazov na uporabnika;
  • povpr. pogostost prikazov na uporabnika (7 dni);
  • povpr. pogostost prikazov na uporabnika (30 dni);

doseg, ki temelji na piškotkih.

Poleg meritev »enolični doseg« si lahko ogledate tudi meritve dosega, ki temeljijo na piškotkih. Piškotki omogočajo predvidevanje dosega, ker razlikujejo med posameznimi brskalniki. Pri dosegu, ki temelji na piškotkih, Google Ads prešteje število piškotkov, ki jim je bil prikazan oglas oziroma so zabeležili klik oglasa. Ta meritev je samo ocena, ker nekateri uporabniki ne uporabljajo samo enega brskalnika ali računalnika (v tem primeru gre za različne piškotke), zato jih lahko sistem šteje večkrat. Meritve, ki temeljijo na piškotkih, so lahko koristne, če uporabljate omejeno pogostost, saj se omejitve pogostosti uporabijo za piškotke in ne za enolične uporabnike.

Meritve dosega, ki temeljijo na piškotkih, vključujejo:

  • enolične piškotke;
  • povpr. pogostost prik. na piškotek;
  • enolične obiskovalce (piškotki);
  • povpr. pogostost ogledov na piškotek.

Ogled podatkov o dosegu in pogostosti

Podatke o dosegu in pogostosti si lahko ogledate tako, da v tabelo s statističnimi podatki dodate stolpca za ti meritvi in v spustnem meniju izberete določeno časovno obdobje. Ta dva stolpca sta prikazana v razdelku »Meritve dosega«, vendar sta na voljo samo, če ste na strani »Oglaševalske akcije«.

Preberite, kako dodate ali odstranite stolpce.

Kako Google izračuna doseg

Kako se izračuna enolični doseg

Google Ads za izračun enoličnega dosega uporablja statistične modele, ki upoštevajo vedenje uporabnikov v številnih brskalnikih in napravah. Te modele ustvarimo na podlagi opazovanja vedenja anonimnih uporabnikov v Googlovih izdelkih, s čimer določimo vzorce uporabe v različnih napravah. Google Ads združi opazovanja vedenja z drugimi signali in lokalnimi vhodnimi podatki (kot so popisi in ankete v storitvi Consumer Barometer), da odstrani podvojene podatke za ciljno skupino v sejah, oblikah, omrežjih in napravah. Rezultat tako predstavlja število enoličnih uporabnikov (ne piškotkov), ki so videli oglas. 

Kako se izračuna doseg na podlagi piškotkov

Ko uporabniki na primer brskajo po prikaznem omrežju, lahko Google v njihov spletni brskalnik shrani piškotek, s katerim se lažje določijo prikazi oglasa. Vseeno pa nekaterih prikazov oglasov ni mogoče povezati s piškotkom zaradi nastavitev brskalnika uporabnika ali drugih dejavnikov. Naš sistem izračuna doseg piškotka, tako da najprej odstrani podvojene piškotke in prešteje enolične piškotke.  Za prikaze, ki so bili brez piškotka, uporabljamo statistični model, s katerim ocenimo število piškotkov, ki naj bi bili doseženi, nato pa to oceno dodamo skupni vrednosti dosega piškotkov.

Doseg in zasebnost uporabnika

Pomembno: naša metodologija anonimizira vse uporabnike in piškotke ter zahteva, da se doseže najmanjše število uporabnikov, preden se kakršni koli podatki posredujejo oglaševalcem. Nikoli ne uporabljamo osebno določljivih podatkov.

Zakaj ne morete uporabiti meritev dosega

Poročanje je za večino meritev dosega mogoče samo za 92-dnevno ali krajše časovno obdobje. Če ste izbrali časovno obdobje, ki je daljše od 92 dni, morda ne boste videli podatkov o dosegu v tabeli.

Če si želite ogledati porazdelitev pogostosti za oglaševalsko akcijo, boste podatke v tabeli videli samo, če je časovno obdobje nastavljeno na 31 dni ali manj.

Meritve dosega morda ne bodo takoj prikazale podatkov za nekatere oglaševalske akcije in segmente poročanja – odvisno od nekaj dejavnikov, vključno z razpoložljivostjo podatkov glede na državo in od tega, ali je vaš oglas dosegel najnižji prag prikazov in enoličnih uporabnikov. Podatki o dosegu piškotkov so morda na voljo, tudi če podatki o enoličnem dosegu niso. To je zato, ker modeli enoličnega dosega ne podpirajo vseh držav in morajo poleg tega izpolnjevati določene zahteve glede najmanjšega števila prikazov.

Razlogi za zamude poročanja

Zaradi modelov, ki so vključeni v naših izračunih, običajno traja do 3 dni, da se meritve dosega prikažejo v vašem računu. To zamudo upoštevajte, če vaše časovno obdobje vključuje tudi zadnjih nekaj dni.

Če je na primer vaše časovno obdobje nastavljeno na »Zadnjih 7 dni«, upoštevajte, da podatki za zadnje 3 dni, morda niso popolni. Tako vrednosti, prikazane za zadnjih 7 dni, morda ne vključujejo zadnjih 3 dni preteklega tedna.

O dosegu in ciljanju na lokacijo

Meritve enoličnega dosega uporabljajo statistične modele na podlagi opazovanja anonimnega vedenja uporabnikov na ravni države. Ker se modele računa na ravni države, se lahko meritve v majhnem odstotku primerov zdijo nekonsistentne, še posebno pri oglaševalskih akcijah, ki ciljajo na majhna geografska območja, kot je eno samo mesto ali poštna številka.

V drugih primerih se lahko zaradi velikega števila začasnih obiskovalcev na določeni lokaciji zdi enolični doseg napihnjen. Za te primere zagotavljamo ocene enoličnega dosega po svojih najboljših zmožnostih in si nenehno prizadevamo izboljšati svoje modele ter zagotoviti natančnejše ocene za lokacije.

Omejevanje pogostosti in vidni prikazi

V primeru oglaševalskih akcij v prikaznem omrežju se k številu prikazov z omejeno pogostostjo prištevajo samo vidni prikazi. »Povpr. pogostost prik. na piškotek« in drugi podatki za poročanje o pogostosti bodo morda videti višji od omejitev pogostosti, ker se štejejo tako vidni prikazi kot tudi tisti, ki niso vidni. 

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave