Måling av rekkevidde og frekvens

Fra og med august 2020 fjerner vi beregninger for rekkevidde basert på informasjonskapsler fra Google Ads. Beregninger for unik rekkevidde erstatter beregninger for rekkevidde basert på informasjonskapsler som den viktigste metoden for måling av rekkevidde. Beregningsdata for rekkevidde basert på informasjonskapsler kommer heller ikke til å vise rapporteringsdata hvis sluttdatoen er etter 31. juli 2019.

Ved å analysere data om rekkevidde og frekvens for banner- og videokampanjer, får du bedre oversikt over hvor mange som har sett annonsene dine, og hvor mange ganger de har sett dem i løpet av en bestemt tidsperiode. Enten du ønsker å forsterke budskapet ditt eller å nå ut til nye målgrupper, er denne informasjonen nyttig slik at du får bedre oversikt over hvordan du lykkes med å nå målene for rekkevidde.

Beregninger for rekkevidde og frekvens

Unik rekkevidde

Med beregninger for unik rekkevidde kan du måle det totale antallet personer som har sett en annonse.  Med disse beregningene kan du måle mer enn bare enkle målinger av informasjonskapsler. Dermed kan du finne ut hvor mange ganger brukere har sett annonsen din på flere forskjellige enheter og i ulike formater og nettverk.

Nå til dags bruker folk ofte flere enheter i løpet av dagen, uansett hvor de er. Med de unike rekkeviddemodellene våre er det mulig å måle den fullstendige rekkevidden til en annonse ved å ta høyde for tilfeller der folk kan se den samme annonsen på forskjellige enheter, eller når flere personer deler den samme enheten.

Følgende beregninger for unik rekkevidde er tilgjengelige:

  • Unike brukere
  • Gj.sn. visn.frekv. per bruker
  • Gj.sn. visn.frekv. per bruker (sju dager)
  • Gj.sn. visn.frekv. per bruker (30 dager)

Rekkevidde basert på informasjonskapsler

I tillegg til beregninger for unik rekkevidde kan du også se beregninger for rekkevidde som er basert på informasjonskapsler. Med informasjonskapsler kan vi identifisere ulike nettlesere, og de er derfor egnet til å beregne rekkevidden for annonser. I forbindelse med rekkevidde som er beregnet ut fra informasjonskapsler, teller Google Ads antallet informasjonskapsler som er tilordnet eller har registrert et klikk på en annonse. Denne målingen er et anslag ettersom noen personer bruker flere enn én nettleser eller datamaskin med ulike informasjonskapsler. Dermed kan de bli talt mer enn én gang. Det kan være nyttig å bruke beregninger basert på informasjonskapsler hvis du bruker frekvenstak, ettersom disse er tilknyttet informasjonskapsler, ikke unike brukere.

Følgende beregninger for rekkevidde basert på informasjonskapsler er tilgjengelige:

  • Unike informasjonskapsler
  • Gj.sn. visn.frekv. per informasjonskapsel
  • Unike seere (informasjonskapsler)
  • Gj.sn. vis.frekv. per info.kapsel

Se data for rekkevidde og frekvens

Du kan se data for rekkevidde og frekvens ved først å legge til kolonnene for disse beregningene i statistikktabellen din, og så velge en bestemt tidsperiode fra rullegardinmenyen. Disse kolonnene, som du finner under «Beregninger for rekkevidde», er bare tilgjengelige når du er på Kampanjer-siden.

Finn ut hvordan du kan legge til eller fjerne kolonner

Sånn beregnes rekkevidde i Google

Sånn beregnes unik rekkevidde

For å beregne unik rekkevidde bruker Google Ads statistiske modeller som tar høyde for brukeratferd i flere nettlesere og på flere enheter. Disse modellene lages ved å observere aggregert brukeratferd i flere Google-produkter, for slik å identifisere bruksmønstre på flere enheter. Google Ads kombinerer atferdsobservasjoner med andre signaler og lokale inndata (f.eks. folketellinger og Google-Gallup-undersøkelser) for å deduplisere målgrupper over flere økter, formater, nettverk og enheter. Resultatet er antallet unike brukere (ikke informasjonskapsler) som har sett en annonse.

Sånn beregnes rekkevidde basert på informasjonskapsler

Når en person surfer på nettsteder i Displaynettverket, kan det hende at Google lagrer en informasjonskapsel i nettleseren. På denne måten er det mulig å måle antallet annonsevisninger. Det kan imidlertid hende at enkelte annonsevisninger ikke blir tilordnet en informasjonskapsel, på grunn av nettleserinnstillingene som er valgt, eller andre faktorer. Systemet vårt beregner rekkevidden til informasjonskapsler ved først å deduplisere informasjonskapsler og telle antallet unike informasjonskapsler.  For visninger som ikke var tilordnet noen informasjonskapsel, bruker vi en statistisk modell for å anslå antallet informasjonskapsler som sannsynligvis kunne ha vært nådd. Dette antallet legger vi så til i den samlede rekkevidden for informasjonskapslene.

Rekkevidde og personvern

Viktig: Med denne metoden aggregeres data om alle brukere og informasjonskapsler, og et minimumsantall brukere må nås før data rapporteres til annonsører. Personlig identifiserende informasjon (PII) brukes aldri.

Mulige årsaker til at ikke ser beregninger for rekkevidde

De fleste beregninger for rekkevidde kan bare rapporteres for datoperioder på maksimalt 92 dager. Det kan hende du ikke ser rekkeviddedata i tabellen din hvis du har valgt en datoperiode på over 92 dager.

Hvis du ser på frekvensfordelingen for en kampanje, blir det utelukkende vist data i tabellen hvis datoperioden omfatter maksimalt 31 dager.

Det kan hende det ikke vises data umiddelbart i beregningene for rekkevidde for enkelte kampanjer og rapporteringssegmenter. Dette avhenger av noen få faktorer, blant annet tilgjengeligheten av data etter land og om annonsen din har nådd minstekravet for antallet visninger og unike brukere. Rekkeviddedata fra informasjonskapsler kan være tilgjengelig når data om unik rekkevidde ikke er det. Dette skyldes at unike rekkeviddemodeller ikke har støtte for alle land, og at de i tillegg må oppfylle bestemte minstekrav for visninger.

Ta høyde for rapporteringsforsinkelser

På grunn av modellen som brukes i beregningene våre, tar det vanligvis opptil tre dager før beregninger for rekkevidde er tilgjengelige i kontoen din. Ha denne forsinkelsen i bakhodet hvis datoperioden din innbefatter de siste dagene.

Hvis du for eksempel har valgt datoperioden «Siste 7 dager», må du huske at dataene fra de siste tre dagene, kanskje ikke er fullstendige. Tallene som vises for de siste sju dagene, innbefatter dermed kanskje ikke de siste tre av de siste sju dagene.

Om rekkevidde og stedsmålretting

I beregningene for unik rekkevidde bruker vi statistiske modeller basert på å observere aggregert brukeratferd på landnivå. Ettersom modellene beregnes på landnivå, kan beregningene i visse, prosentvis svært begrensede tilfeller fremstå inkonsekvente. Dette gjelder spesielt for kampanjer målrettet mot små geografiske områder, for eksempel én by eller ett postnummer.

I andre tilfeller der du har et stort volum av midlertidige besøkende på et bestemt sted, kan den unike rekkevidden fremstå oppblåst. Vi gir de beste mulige anslagene for unik rekkevidde i disse tilfellene, og vi jobber utrettelig med å utbedre modellene våre, slik at vi kan gi mer presise stedsanslag.

Frekvenstak og synlige visninger

For bannerkampanjer blir bare de visningene som var synlige, talt opp mot frekvenstaket. Verdien for «Gj.sn. visn.frekv. per informasjonskapsel» og andre data knyttet til frekvensrapportering kan se høyere ut enn frekvenstakene du har angitt, ettersom både de synlige og de usynlige visningene blir talt. 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt