Tavoittavuuden ja näyttötiheyden mittaaminen

Analysoimalla Display‑verkoston kampanjoidesi ja videokampanjoidesi tavoittavuus‑ ja näyttötiheystietoja saat paremman käsityksen siitä, kuinka monelle henkilölle mainoksiasi on näytetty ja kuinka usein samat ihmiset ovat nähneet mainoksesi tietyn ajanjakson aikana. Tällä tavoin voit saada selkeämmän kuvan tavoittavuutta koskevien tavoitteiden toteutumisesta riippumatta siitä, haluatko keskittyä viestisi tehostamiseen vai uusien käyttäjien tavoittamiseen.

Tavoittavuus‑ ja näyttötiheystiedot

Yksilökohtainen tavoittavuus

Yksilökohtainen tavoittavuus ‑tiedot ilmaisevat mainoksen nähneiden käyttäjien kokonaismäärän.  Nämä tiedot mittaavat paljon muutakin kuin evästeisiin liittyviä perustietoja. Niiden avulla saat käsityksen siitä, kuinka monta kertaa mainoksesi on näytetty käyttäjille eri laitteilla, eri muodoissa ja eri verkostoissa.

Ihmiset ovat nykyään paljon liikkeellä ja käyttävät päivän aikana useita eri laitteita. Unique Reach ‑mallit mittaavat mainoksen kokonaiskattavuutta ja ottavat huomioon myös sen, että käyttäjät voivat nähdä saman mainoksen eri laitteilla ja että useat henkilöt voivat käyttää samaa laitetta.

Yksilökohtainen tavoittavuus ‑tietoihin sisältyvät:

  • Yksilöidyt käyttäjät
  • Keskim. impressiotiheys käyttäjää kohti

Evästeisiin perustuva tavoittavuus

Huom. Alkuvuodesta 2020 lähtien Yksilöidyt käyttäjät korvaavat evästeisiin perustuvat tiedot ja ovat ensisijainen tavoittavuuden mittari. Tästä syystä evästeisiin perustuvat tavoittavuusmittarit eivät näytä dataa, jos päättymispäivä on myöhemmin kuin 31.7.2019.

Yksilökohtainen tavoittavuus ‑tietojen lisäksi voit tarkastella myös evästeisiin perustuvia tavoittavuustietoja. Evästeet soveltuvat tavoittavuuden tutkimiseen, sillä ne erottavat eri selaimet toisistaan. Evästeisiin perustuvaa tavoittavuutta selvitettäessä Google Ads laskee sellaisten evästeiden määrän, joihin on kirjattu mainoksen näyttäminen tai mainoksen klikkaus. Evästeillä saatu mittaustulos on kuitenkin vain arvio, sillä osa käyttäjistä käyttää useaa selainta tai tietokonetta. Koska niissä on eri evästeet, käyttäjä saatetaan laskea moneen kertaan. Evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla hyödyllisiä käytettäessä näyttötiheyden rajoitusta, sillä näyttötiheyden rajoitukset koskevat evästeitä eivätkä yksilöityjä käyttäjiä.

Evästeisiin perustuvat kattavuustiedot:

  • Yksittäiset evästeet
  • Keskim. impressiotiheys evästettä kohti
  • Ainutkertaiset katsojat (evästeet)
  • Keskim. näyttötiheys evästettä kohti

Tavoittavuus‑ ja näyttötiheystietojen tarkasteleminen

Voit tarkastella tavoittavuus‑ ja näyttötiheystietoja lisäämällä näiden tietojen sarakkeet tilastotaulukkoosi ja valitsemalla haluamasi ajanjakson avattavasta valikosta. Nämä Tavoittavuustiedot‑kohdasta löytyvät sarakkeet ovat käytettävissä vain Kampanjat‑sivulla.

Lue lisää sarakkeiden lisäämisestä ja poistamisesta.

Miten Google laskee kattavuuden?

Miten yksilökohtainen tavoittavuus lasketaan?

Google Ads laskee yksilökohtaisen tavoittavuuden tilastollisilla malleilla, joissa huomioidaan käyttäjien toiminta useilla eri laitteilla ja selaimilla. Nämä mallit on luotu seuraamalla anonyymien käyttäjien toimintaa Googlen eri tuotteissa ja selvittämällä näin käyttäjien laitetottumuksia. Google Ads jättää määrättyyn yleisöön kuuluvien käyttäjien kopiot tarvittaessa pois laskelmista eri istuntojen, muotojen, verkostojen ja laitteiden välillä tarkkailemalla paitsi käyttäjien toimintaa myös muita merkkejä ja tietoja (kuten väestötutkimuksia ja Consumer Barometer ‑kyselytutkimuksia). Näin saadaan selville mainoksen nähneiden yksilöityjen käyttäjien määrä (evästeiden määrän sijaan). 

Miten evästeisiin perustuva tavoittavuus lasketaan?

Kun käyttäjät selaavat Display-verkostoa, Google saattaa tallentaa heidän verkkoselaimeensa evästeen, josta on hyötyä mainoksen impressioiden määrää selvitettäessä. Evästettä ei kuitenkaan tallenneta selaimeen mainoksen jokaisen impression yhteydessä käyttäjien selainasetusten tai muiden syiden vuoksi. Järjestelmämme laskee evästeiden tavoittavuuden sulkemalla ensin evästeiden kopiot pois ja laskemalla sitten yksittäisten evästeiden määrän.  Koska kaikkien impressioiden yhteydessä ei tallenneta evästettä, arvio todennäköisesti tavoitettavissa olleiden evästeiden määrästä lasketaan tilastollisen mallin avulla ja lisätään evästeiden kokonaistavoittavuuteen.

Tavoittavuus ja käyttäjän tietosuoja

Tärkeää: Käyttämässämme menetelmässä kaikki käyttäjät ja evästeet muutetaan nimettömiksi. Menetelmä edellyttää myös, että käyttäjiä on tietty määrä, ennen kuin tietoja ilmoitetaan edelleen mainostajille. Emme milloinkaan käytä henkilökohtaisia tunnistetietoja.

Syitä sille, miksi kattavuustiedot eivät välttämättä näy

Kattavuustietoja voidaan raportoida enintään 92 päivän ajanjaksolta. Jos olet valinnut yli 92 päivän pituisen ajanjakson, tavoittavuustietoja ei välttämättä näytetä taulukossasi.

Tiettyjen kampanjoiden ja raportointiin liittyvien segmenttien tiedot eivät aina näy tavoittavuustiedoissa heti. Tähän voi olla muutamia eri syitä, kuten tietojen maakohtainen saatavuus ja se, ettei mainoksesi ole saavuttanut vaadittua impressioiden ja yksilöityjen käyttäjien vähimmäismäärää. Evästeiden tavoittavuustiedot voivat olla käytettävissä myös silloin, kun yksilökohtaista tavoittavuutta koskevat tiedot eivät ole. Tämä johtuu siitä, että Unique Reach ‑malleja ei tueta kaikissa maissa. Toinen syy on se, että impressioita vaaditaan tietty vähimmäismäärä.

Raportointiviiveen huomiointi

Laskelmissa käytettävien mallinnusten vuoksi kattavuustiedot eivät näy tililläsi heti, vaan siihen voi mennä kolmekin päivää. Ota tämä huomioon, jos asettamassasi ajanjaksossa on mukana joitakin viimeksi kuluneita päiviä.

Jos määrität ajanjaksoksi esimerkiksi Viimeiset seitsemän päivää, viimeisen kolmen päivän tiedot eivät välttämättä ole vielä valmistuneet. Näin ollen viimeisen seitsemän päivän ajalta näytettävät tiedot eivät välttämättä sisällä kyseisen ajanjakson viimeistä kolmea päivää.

Tietoja kattavuudesta ja aluekohdistuksesta

Yksilöllinen kattavuus lasketaan tilastollisilla malleilla, joissa huomioidaan anonyymien käyttäjien toiminta maiden tasolla. Koska mallit lasketaan maiden tasolla, tiedot voivat joissakin tapauksissa vaikuttaa epäjohdonmukaisilta. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi kampanjat, joiden kohdistukseksi on valittu pieni maantieteellinen alue, kuten yksittäinen kaupunki tai postinumero.

Joissakin tapauksissa puolestaan suuri hetkellinen kävijöiden määrä tietyssä paikassa voi saada yksilökohtaisen tavoittavuuden näyttämään todellista suuremmalta. Teemme parhaamme, jotta voimme toimittaa parhaat arviot yksilökohtaisesta tavoittavuudesta myös tällaisissa tilanteissa. Kehitämme myös mallejamme jatkuvasti, jotta voimme toimittaa entistä tarkempia sijaintiarvioita.

Näyttötiheyden rajoitustoiminto ja näkyvät impressiot

Display‑verkoston kampanjoissa näyttötiheyden rajoituksiin lasketaan vain näkyvät impressiot. Keskimääräinen impressiotiheys evästettä kohti ja muut näyttötiheyttä koskevat raportointitiedot saattavat vaikuttaa suuremmilta kuin näyttötiheyden rajoitukset, koska toiminto laskee näkyvien impressioiden lisäksi myös impressiot, jotka eivät ole näkyviä. 

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun