Måling af rækkevidde og frekvens

Fra og med august 2020 fjerner vi metrics for cookiebaseret rækkevidde fra Google Ads. Metrics for unik rækkevidde erstatter metrics for cookiebaseret rækkevidde som den primære metode til måling af rækkevidde. Metrics for cookiebaseret rækkevidde viser heller ikke rapporteringsdata, hvis slutdatoen ligger efter den 31. juli 2019.

Ved at analysere data for rækkevidde og frekvens for display- og videokampagner kan du få et bedre indtryk af, hvor mange personer der har fået vist dine annoncer, og hvor ofte de samme personer har fået vist dem inden for et bestemt tidsrum. Uanset om du vil fokusere på at styrke et budskab eller nå ud til nye personer, kan disse oplysninger hjælpe dig med at danne et bedre billede af, hvor godt du opfylder dine mål for rækkevidde.

Metrics for rækkevidde og frekvens

Dækning

Metrics for dækning måler det samlede antal personer, der har fået vist en annonce.  Disse metrics kan gå videre end de grundlæggende cookie-målinger og hjælpe dig med at forstå, hvor ofte personer har fået vist din annonce på forskellige enheder, formater og netværk.

Nu om dage er folk ofte på farten og bruger flere enheder i løbet af dagen. Vores modeller for dækning måler den samlede rækkevidde for en annonce ved at medregne tilfælde, hvor personer ser samme annonce på forskellige enheder, eller når flere personer bruger samme enhed.

Metrics for dækning omfatter følgende:

  • Unikke brugere
  • Gns. eksp.frekv. pr. bruger
  • Gns. eksp.frekv. pr. bruger (7 dage)
  • Gns. eksp.frekv. pr. bruger (30 dage)

Cookie-baseret rækkevidde

Udover metrics for unik rækkevidde kan du også se metrics for rækkevidde baseret på cookies. Cookies gør det muligt at beregne rækkevidde, fordi de adskiller individuelle browsere fra hinanden. Google Ads beregner rækkevidden baseret på cookies ved at tælle det antal cookies, der har fået vist en annonce eller registreret et klik på en annonce. Dette er kun et estimat, da nogle personer bruger mere end én browser eller computer, som har forskellige cookies, så disse personer tælles muligvis mere end én gang. Cookiebaserede metrics kan være nyttige, hvis du bruger frekvensbegrænsning, da frekvensgrænser anvendes på cookies og ikke på unikke brugere.

Metrics for cookiebaseret rækkevidde omfatter følgende:

  • Unikke cookies
  • Gns. eksp.frekv. pr. cookie
  • Unikke seere (cookies)
  • Gns. afspil.frekv. pr. cookie

Se data om rækkevidde og frekvens

Du kan se data om rækkevidde og frekvens ved at tilføje kolonnerne for disse metrics i din statistiktabel og vælge et bestemt tidsrum i rullemenuen. Disse kolonner, der findes under "Metrics for rækkevidde", er kun tilgængelige, når du er på siden Kampagner.

Få flere oplysninger om, hvordan du tilføjer eller fjerner kolonner

Sådan beregner Google rækkevidde

Sådan beregnes dækning

For at beregne dækning bruger Google Ads statistiske modeller, der medregner brugeradfærden i mange browsere og på mange enheder. Disse modeller dannes ved at observere anonym brugeradfærd i flere Google-produkter for at bestemme brugsmønstrene på alle enheder. Google Ads kombinerer observationer af adfærd med andre signaler og lokale input (f.eks. folketælling og Consumer Gallup-undersøgelser) for at deduplikere en målgruppe mellem sessioner, formater, netværk og enheder. Resultatet er antallet af unikke brugere (ikke cookies), der har set en annonce.

Sådan beregnes cookie-baseret rækkevidde

Når folk browser på Displaynetværket, kan Google gemme en cookie i deres webbrowsere, og det er med til at bestemme antallet af annonceeksponeringer. Dog vil nogle annonceeksponeringer muligvis ikke blive knyttet til en cookie på grund af brugernes browserindstillinger eller andre faktorer. Vores system beregner cookie-baseret rækkevidde ved først at deduplikere cookies og tælle antallet af unikke cookies.  For eksponeringer, der ikke havde en cookie, bruger vi en statistisk model til at estimere antallet af cookies, der kunne være nået, og føjer dette til den samlede cookie-baserede rækkevidde.

Rækkevidde og beskyttelse af brugeres personlige oplysninger

Vigtigt! Vores metoder anonymiserer alle brugere og cookies og kræver, at der nås et minimum af brugere, før der rapporteres data til annoncører. Der benyttes aldrig personhenførbare oplysninger.

Mulige årsager til, at du ikke kan se metrics for rækkevidde

De fleste metrics for rækkevidde kan kun rapporteres for et datointerval på 92 dage eller derunder. Du kan muligvis ikke se data for rækkevidde i din tabel, hvis du har valgt et datointerval på over 92 dage.

Hvis du ser på en kampagnes frekvensfordeling, kan du kun se data i tabellen, hvis datointervallet er 31 dage eller derunder.

Metrics for rækkevidde viser muligvis ikke data for visse kampagner og rapportsegmenter med det samme, afhængigt af visse faktorer, herunder tilgængeligheden af data efter land, og om din annonce har nået et minimumsantal af eksponeringer og unikke brugere. Data for cookiebaseret rækkevidde kan være tilgængelige, selv om der ikke findes data for unik rækkevidde. Dette skyldes, at modeller for unik rækkevidde ikke understøtter alle lande og også skal opfylde et bestemt minimum for antallet af eksponeringer.

Sådan tages der højde for rapportforsinkelser

På grund af de modeller, der bruges i vores beregninger, tager det typisk tre dage, før metrics for rækkevidde er tilgængelige på din konto. Vær opmærksom på denne forsinkelse, hvis dit datointerval omfatter de seneste dage.

Hvis f.eks. dit datointerval er angivet til "De seneste syv dage", skal du tage i betragtning, at dataene fra de seneste tre dage muligvis ikke er fuldstændige. Det betyder, at de viste tal for de seneste syv dage muligvis ikke inkluderer de seneste tre dage ud af de seneste syv dage.

Om rækkevidde og geografisk målretning

Metrics for unik rækkevidde bruger statistiske modeller, der bygger på observationer af adfærden hos anonyme brugere på landeniveau. Da modellerne beregnes på landeniveau, kan metrics være inkonsistente i en lille procentdel af tilfældene. Det drejer sig især om kampagner, der er målrettet mod små geografiske områder såsom én by eller ét postnummer.

I andre tilfælde kan en stor mængde midlertidige besøgende på et bestemt sted være med til at få den unikke rækkevidde til at virke overdrevet stor. Vi angiver vores bedste estimater for dækning i disse tilfælde, og vi arbejder konstant på at forbedre vores modeller, så de giver endnu mere præcise estimater for sted.

Frekvensbegrænsning og synlige eksponeringer

For displaykampagner tæller kun synlige eksponeringer med, hvad angår frekvensgrænserne. "Gns. eksp.frekv. pr. cookie" og andre rapporteringsdata om frekvens kan se ud til at være højere end dine frekvensgrænser, fordi både synlige og ikke-synlige eksponeringer tælles med. 

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet