Измерване на обхвата и честотата

Чрез анализа на данните за обхвата и честотата за видеокампаниите и кампаниите в дисплейната мрежа можете по-добре да разберете на колко хора са били показани рекламите Ви през определен период и колко често е ставало това. Независимо дали искате да се съсредоточите върху подсилването на дадено послание, или върху достигането до нови хора, тази информация може да Ви помогне да получите по-ясна представа за това, как постигате целите си по отношение на обхвата.

Данни за обхвата и честотата

Уникален обхват

Показателите за уникален обхват измерват общия брой хора, на които е била показана дадена реклама.  Тези показатели не се ограничават до основните измервания въз основа на „бисквитки“ и Ви помагат да разберете колко пъти рекламата Ви е била показана на хора на отделни устройства и в различни формати и мрежи.

В днешно време хората често са в движение и използват няколко устройства през целия ден. Моделите ни за уникален обхват измерват общия обхват на дадена реклама, като отчитат случаи, при които хората може да виждат една и съща реклама на отделни устройства, или такива, при които едно устройство се ползва от няколко души.

Показателите за уникален обхват включват:

  • Отделни потребители;
  • Ср. чест. на импр. на потребител.

Обхват въз основа на „бисквитки“

Забележка: Показателите за отделни потребители ще заменят показателите въз основа на „бисквитки“ и в началото на 2020 г. ще станат основния показател за измерване на обхвата. В резултат на това показателите въз основа на „бисквитки“ няма да показват данни, ако крайната дата е след 31 юли 2019 г.

Освен показателите за уникален обхват можете да видите и тези, базирани на „бисквитки“. Те ни позволяват да извършим оценка на обхвата, защото разграничават отделните браузъри. За обхват въз основа на „бисквитки“ Google Ads отчита броя на „бисквитките“, при които е показана реклама или е записано кликване върху реклама. Тази мярка е приблизителна оценка, защото някои хора използват повече от един браузър или компютър, при които има различни „бисквитки“, така че те може да бъдат отчетени повече от веднъж. Показателите въз основа на „бисквитки“ могат да бъдат полезни, ако използвате ограничаване на честотата, тъй като ограниченията на честотата се  прилагат за „бисквитките“, но не и за отделните потребители.

Показателите за обхват въз основа на „бисквитки“ включват:

  • Уникални „бисквитки“
  • Ср. чест. на импр. на „бисквитка“
  • Уникални зрители („бисквитки“)
  • Ср.чест.показв./„бисквитка“

Преглед на данните за обхвата и честотата

Можете да преглеждате данните за обхвата и честотата, като добавите колоните за тези показатели към таблицата си със статистически данни и изберете конкретен период от време в падащото меню. Тези колони се намират под „Показатели за обхвата“ и са налице само когато сте на страницата „Кампании“.

Разберете как да добавяте или премахвате колони

Как Google изчислява обхвата

Как се изчислява уникалният обхват

За изчисляване на уникалния обхват, Google Ads използва статистически модели, които отчитат поведението на потребителите в различни браузъри и устройства. Тези модели се създават чрез наблюдение на поведението на анонимни потребители в продуктите на Google, за да се установят модели на използване при кръстосване на устройства. Google Ads съчетава наблюденията върху поведението с други сигнали и местни данни (като например проучвания за преброяване на населението и Потребителски барометър), за да се премахне дублирането на аудитории в сесии, формати, мрежи и устройства. Резултатът дава броя отделни потребители (а не „бисквитки“), които са видели дадена реклама. 

Как се изчислява обхватът въз основа на „бисквитки“

Когато хората сърфират в дисплейната мрежа, Google може да запази „бисквитка“ в уеб браузъра им. Тя помага за определянето на рекламните импресии. Някои рекламни импресии обаче може да не бъдат свързани с „бисквитка“ поради настройките на браузърите на хората или поради други фактори. Системата ни изчислява обхвата въз основа на „бисквитките“, като първо премахва дублиращите се и след това отчита броя уникални „бисквитки“.  За импресиите, при които не е запазена „бисквитка“, използваме статистически модел, за да прогнозираме броя „бисквитки“, който вероятно би бил достигнат, и го добавяме към общия обхват въз основа на „бисквитки“.

Обхват и поверителност на потребителите

Важно: Технологията ни анонимизира всички потребители и „бисквитки“ и изисква да бъде обхванат минимален брой потребители, преди на рекламодателите на бъдат съобщени каквито и да е данни. Никога не се използва информация, позволяваща лично идентифициране.

Защо е възможно да не виждате показателите за обхвата

Показателите за обхвата могат да бъдат отчитани само за максимален период от време от 92 дни. Няма да виждате данни за обхвата в таблицата си, ако сте избрали период от време, по-дълъг от 92 дни.

Възможно е показателите за обхвата да не показват незабавно данни за някои кампании и сегменти за отчитане. Това зависи от няколко фактора, в това число наличността на данните по държави, както и дали рекламата Ви е достигнала минимален праг на импресии и отделни потребители. Когато няма данни за уникалния обхват, може да са налице данни за обхвата въз основа на „бисквитки“. Причините за това са, че моделите за уникален обхват не поддържат всички държави и че трябва да отговарят на определени минимални прагове за импресиите.

Вземане предвид на забавянето на отчитането

Поради моделите, включени в изчисленията ни, обикновено отнема до три дни, преди показателите за обхват да са налице в профила Ви. Имайте предвид това забавяне, ако избраният от Вас период от време включва последните няколко дни.

Ако например избраният от Вас период от време е зададен на „Последните 7 дни“, имайте предвид, че данните от последните три дни може да не са пълни. Така че стойностите, показани за последните седем дни, може да не включват последните три от тези седем.

Всичко за насочването по обхват и местоположение

Показателите за уникален обхват използват статистически модели въз основа на наблюдение на поведението на анонимни потребители на ниво държава. Тъй като моделите се изчисляват на ниво държава, в малък процент от случаите показателите може да изглеждат непоследователни, най-вече за кампании, насочени към малки географски райони, като например един град или пощенски код.

В други случаи уникалният обхват може да изглежда по-голям поради значителния брой временни посетители на дадено местоположение. В тези случаи осигуряваме най-добрите си приблизителни оценки на уникален обхват и продължаваме да работим за подобряването на моделите ни, за да се осигурят по-точни приблизителни оценки за местоположение.

Ограничаване на честотата и видими импресии

За ограниченията на честотата се отчитат само видимите импресии за кампании в дисплейната мрежа. „Ср. чест. на импр. на „бисквитка“ и други данни за отчитането на честотата може да изглеждат по-високи от ограниченията Ви на честотата, тъй като се отчитат всички импресии, а не само видимите. 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си