Om søketermrapporten

I søketermrapporten kan du se hvilke resultater du oppnådde med annonsene dine da de ble utløst av faktiske søk i Søkenettverket. I denne artikkelen beskriver vi hva søketermrapporten er, og hvordan du kan bruke den.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan finne og tolke søketermrapporten, kan du lese artikkelen Se søketermrapporten.

Forskjeller mellom søketermrapporten og søketermstatistikk

I søketermstatistikk analyseres søketermene som har utløst visning av annonsene dine i løpet av de siste 56 dagene. Søketermene grupperes så i temaer og undertemaer for at du skal få se viktige resultatberegninger for hver av disse. Vi anbefaler at du bruker denne funksjonen der det er enkelt å forstå hva kundene er interessert i, og for å fange opp mer etterspørsel du ennå ikke imøtekommer.

Når det er sagt, kan du komme til å se visse forskjeller mellom dataene som vises i henholdsvis søketermrapporten og søketermstatistikken.

  • Konverteringer: Måten konverteringene behandles på, er ikke tilsvarende i søketermrapporten og søketermstatistikken. På grunn av konverteringsforsinkelser kan dataene på de 2 plattformene variere noe.
  • Søkeaktivitet og undertemaer for søk: Vi utelater enkelte søketermer som ikke har nok søkeaktivitet, fra søketermrapporten i tråd med personvernstandardene våre. I søketermstatistikk tas det høyde for disse søkene med lave søkevolumer ved at de grupperes i relevante undertemaer der det er aktuelt, eller ved at de slås sammen og kategoriseres som «andre søk», uten at dette fører til eksponering av data om spesifikke søk.

Fordeler

I søketermrapporten får du statistikk om søkene som utløser annonsene dine, og resultatene du oppnår med disse søkene. Med denne rapporten kan du også finne nye ideer til innhold i reklamer og på landingssider, slik at det du viser frem, er det kundene er på utkikk etter.

Hva er forskjellen mellom søketermer og søkeord? En søketerm er ett eller flere ord folk bruker når de søker på Google eller et av de mange nettstedene i Søkenettverket vårt. Et søkeord er ett eller flere ord Google Ads-annonsører kan tilordne en gitt annonsegruppe, slik at annonsene i denne gruppen blir målrettet mot den rette målgruppen.

Eksempel

David ønsker å kjøpe blomster på nettet til kjæresten. Han skriver inn «røde roser» i søkefeltet på Google. «Røde roser» er søketermen. Tenk deg at du eier en blomsterbutikk på nettet og administrerer en Google Ads-konto. Ettersom du har tatt med «roser» som søkeord i Google Ads-kampanjen din, kan annonsen din vises på søkeresultatsiden David får se.

Se søketermrapporten

Følg denne fremgangsmåten for å se søketermrapporten:

  1. Logg på Google Ads-kontoen din.
  2. Klikk på Alle kampanjer i navigasjonsfeltet til venstre, og klikk deretter på Søkeord i sidemenyen.
  3. Klikk på Søketermer i listen under «Søkeord»-menyen.

I rapporten finner du data om søketermene som er brukt av et betydelig antall kunder, og som har utløst visninger og klikk.

Du kan også benytte deg av disse funksjonene:

Kolonner-knappen Et bilde av Kolonner-ikonet i Google Ads Endre søketermrapporten din og hvilke kolonner som skal vises. Legg til, fjern eller endre rekkefølgen på kolonnene i rapporten. Du kan velge å lagre kolonnesettet ditt og ta i bruk disse endringene.
Last ned-knappen A picture of the download icon for Google Ads and Merchant Center Last ned dataene i rapporten din. Velg hvilket format dataene fra listen som vises når du klikker på den, skal lastes ned i.
Segment-knappen Segment Del inn tabellen i tidspunkt, konverteringer, enhet (som annonsen ble vist på) eller nettverk.
Vis-
knappen Enlarge
Vis tabellen for søketermrapporten din. Gå tilbake til forrige visning ved å klikke på Skjul-knappen .

Forklaring av data om søketermene dine

Informasjon om «Søkeord»-kolonnen

I Søkeord-kolonnen finner du informasjon om hvilket av søkeordene dine som samsvarte med en søketerm og utløste visning av annonsen din. Med denne informasjonen kan du enklere danne deg et bilde av hvordan søkeordene faktisk fungerer, i og med at du kan se samsvar med faktiske søk.

Du kan bruke dataene i Søkeord-kolonnen til å finstemme listen din over søkeord. Tenk deg for eksempel at du selger tulipaner. Når du leser søketermrapporten, ser du at søkeordet «blomster» med fleksibelt samsvar utløser visning av annonsen din når kunder søker etter røde roser og lilla orkideer – blomster du ikke selger. Du bestemmer deg derfor for å avgrense søkeordlisten din så den spisses mot de ordene og setningene som er mer spesifikke for det du tilbyr, nemlig tulipaner.

Søkeord-kolonnen vises som standard ikke. I den nye utgaven av Google Ads kan du aktivere Søkeord-kolonnen ved å klikke på kolonneikonet Et bilde av Kolonner-ikonet i Google Ads og så på Attributter. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av Søkeord, og klikk så på Bruk.

Informasjon om «Samsvartype»-kolonnen

I Samsvartype-kolonnen i søketermrapporten kan du se hvor nært samsvar det er mellom søketermene som har utløst visning av annonsene dine på Google, og de faktiske søkeordene i kontoen din. Når du sjekker hvilke samsvartyper som fungerer godt med søk og søkeord, kan du finstemme samsvartypene du bruker med alle søkeordene for å finstemme målrettingen mot de rette kundene.

Endre rapporten

Du kan endre rapporten for å se listen over søketermer som utløste visning av annonsen din, enten i kontoen i sin helhet eller via bestemte kampanjer eller annonsegrupper. I den forrige utgaven av AdWords kunne du åpne denne funksjonen ved å klikke på «Dimensjoner»-fanen, klikke på «Se» og så velge «Søketermer» fra rullegardinmenyen. I den nye utgaven av Google Ads får du tilgang til denne funksjonen ved å klikke på rapporteringsikonet og så velge «Forhåndsdefinerte rapporter» fra rullegardinmenyen.

Vær oppmerksom på at selv om den samme informasjonen om enkeltsøkeord er tilgjengelig når du åpner søketermrapporten på denne måten, kan du ikke legge til søkeord eller negative søkeord direkte fra rapporten.

Søketermer hos søkepartnere

Hos søkepartnerne kan annonsene dine vises på søkeresultatsider, men også på sider i nettstedkataloger eller andre sider knyttet til det brukeren søker etter. Søketermene kan i disse tilfellene virke lengre enn normalt eller ha en annen formatering. Akkurat hvordan de blir seende ut, kommer an på strukturen til siden eller nettstedet det er snakk om.

Slik fungerer det

Søketermrapporten er en liste over søkeord som et betydelig antall personer har søkt etter, og som førte til at en av annonsene dine ble vist. De oppførte søketermene stemmer ikke nødvendigvis overens med de i listen din over søkeord. Dette kommer helt an på hvilke samsvarsalternativer du bruker for søkeord.

I Samsvartype-kolonnen kan du se hvor nært samsvar det er mellom søketermene som utløste annonsene dine på Google, og søkeordene i kontoen din. Ved å se hvilke samsvartyper som fungerer godt med de ulike søkene og søkeordene, kan du finstemme samsvartypene for alle søkeordene dine, slik at bare de rette søkene fører til at annonsen din blir vist. I Søkeord-kolonnen finner du informasjon om hvilke av søkeordene som samsvarte med en søketerm og utløste visning av annonsen. Denne kolonnen vises som standard ikke. Finn ut hvordan du kan endre kolonner, i artikkelen Se søketermrapporten.

Slik fastsettes samsvartypen for søketermer

Vi bruker eksempelet nedenfor for å illustrere hvordan samsvartypen for søketermer fastsettes:

Annonsegruppe Søkeord
Annonsegruppe A Søkeordet [lilla blomster] med eksakt samsvar
Annonsegruppe B Søkeordet "lilla blomster" med setningssamsvar
Annonsegruppe C Søkeordet lilla blomster med fleksibelt samsvar

Disse annonsegruppene og søkeordene danner utgangspunktet for tabellen nedenfor. Der ser du hvordan ulike søketermer som har utløst annonsene dine på Google, er knyttet til søkeordene dine. Legg merke til at når samsvartypen for søketermer er en nær variant, ser du det i «Samsvartype»-kolonnen. Nære varianter omfatter blant annet stavefeil, entalls- og flertallsformer, akronymer, ordstammevarianter (f.eks. «plante» og «beplante»), forkortelser, aksenter og varianter av søketermene dine som har samme betydning.

Det er viktig å huske at samsvartypen for søketermer som er oppført i rapporten din, kanskje ikke er den samme samsvartypen som du har valgt for søkeordet som utløste annonsene. Dette skyldes at søkeord med fleksible samsvartyper fortsatt kan samsvare med søketermer på mer begrensede måter. Hvis brukeren for eksempel søker etter lilla blomster, og lilla blomster, som du bruker som søkeord med fleksibelt samsvar, utløser visning av annonsen din, blir samsvartypen for søketermen eksakt samsvar, selv om lilla blomster er et søkeord med fleksibelt samsvar i den aktuelle annonsegruppen.

Søkeordet ditt Kundens søketerm Samsvartype for søketerm Årsak til samsvartype for søketerm
[lilla blomster] lilla blomster Eksakt samsvar Søketermen samsvarer fullstendig med søkeordet med eksakt samsvar i annonsegruppe A.
[lilla blomster] lilla blmster Eksakt samsvar (nær variant) Søketermen er en nær variant (samme betydning og intensjon) av søkeordet med eksakt samsvar i annonsegruppe A.
"lilla blomster" lilla blomster Eksakt samsvar Søketermen samsvarer eksakt med søkeordet med frasesamsvar i annonsegruppe B.
"lilla blomster" gratis lilla blomster Setningssamsvar Søketermen inneholder søkeordet med frasesamsvar fra annonsegruppe B.
"lilla blomster" gratis lilla blmster Setningssamsvar (nær variant) Søketermen er en nær variant (samme betydning og intensjon) av søkeordet med frasesamsvar fra annonsegruppe B.
lilla blomster lilla blomster Eksakt samsvar Søketermen samsvarer eksakt med søkeordet med fleksibelt samsvar fra annonsegruppe C.
lilla blomster gratis lilla blomster Setningssamsvar Søketermen inneholder søkeordet med fleksibelt samsvar fra annonsegruppe C.
lilla blomster gule blomster Fleksibelt samsvar Søketermen er en variant av søkeordet med fleksibelt samsvar fra annonsegruppe C.
Merk: Det brukes ikke søkeord i dynamiske søkeannonser eller målretting av Shopping-kampanjer. Det blir ikke oppgitt noe søkeord i feltet for søkeord for eventuelle termer i søketermrapporten som samsvarer med dynamiske søkeannonser eller Shopping-mål, og «eksakt» oppgis i feltet for samsvartype.

Slik kan du administrere søkeordene dine basert på data om søketermer

Bruk søketermdataene dine for å gjøre endringer i søkeordene dine som kan ha en positiv innvirkning på resultatene du får. Her er noen forslag:

  • Hvis en søketerm ikke er relevant nok for produktene eller tjenestene du tilbyr, kan du legge den til som negativt søkeord. Hvis du legger til irrelevante søketermer som negative søkeord, kan du forhindre at annonsen din blir vist til folk som søker etter noe du ikke selger. Hvis du for eksempel selger kaker, og du ser at søketermen «kjøttkaker» utløser visning av annonsene dine, er det lurt å legge til «kjøtt» som negativt søkeord.
  • Endre samsvartypen du bruker (f.eks. fleksibelt samsvar, frasesamsvar, eksakt samsvar eller negativt samsvar) for eksisterende søkeord. I Samsvartype-kolonnen kan du se hvordan annonseresultatene påvirkes av samsvartypene for søkeord.
  • Vi anbefaler at du bruker smart budgivning, hvor det brukes en rekke kontekstsignaler når det skal fastsettes bud i de enkelte auksjonene, slik at du skal få så gode resultater som mulig.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
73067
false
false