Всичко за отчета за думите за търсене

Използвайте отчета за думите за търсене, за да видите ефективността на рекламите си при задействането им от реални заявки в мрежата за търсене. В тази статия е описан отчетът за думите за търсене и как да го използвате. За инструкции как да прегледате и разберете отчета за думите за търсене, преминете към Преглед на отчета за думите за търсене.

Предимства

Използвайте отчета за думите за търсене, за да идентифицирате нови думи за търсене с голям потенциал и да ги добавите към списъка си с ключови думи. Потърсете думите за търсене, които не са достатъчно уместни за бизнеса Ви, и ги добавете като отрицателни ключови думи. Това може да Ви помогне да не изразходвате средства за показване на рекламите си на хора, които не се интересуват от тях.

Каква е разликата между дума за търсене и ключова дума? Думата за търсене представлява точната дума или словосъчетание, което клиентът въвежда, когато търси с Google.bg или с някой от сайтовете в мрежата ни за търсене. Ключовата дума е думата или словосъчетанието, което рекламодателите в Google Ads създават за дадена рекламна група, за да насочват рекламите Ви към клиенти.

Пример

Даниел иска да купи онлайн букет за деня на св. Валентин. Въвежда „червени рози“ в полето за търсене в Google.bg. „Червени рози“ е думата за търсене. Да предположим, че сте собственик на онлайн магазин за цветя. Тъй като сте добавили „рози“ като ключова дума в кампанията си в Google Ads, рекламата Ви може да отговаря на условията за показване на страницата с резултати от търсенето, която вижда Даниел.

Начин на работа

Отчетът за думите за търсене представлява списък с думи за търсене, които хората са използвали и които са довели до показването на рекламата Ви и кликването върху нея. В зависимост от опциите за съвпадение на ключовите думи, показаните думи за търсене може да се различават от тези в списъка Ви с ключови думи.

Графата „Тип на съвпадението“ Ви показва доколко близко са свързани думите за търсене, задействали рекламите Ви в Google, с действителните ключови думи в профила Ви. Като видите кои типове на съвпадение дават добри резултати и за кои ключови думи и търсения става това, можете да прецизирате ключовите си думи, така че рекламата Ви да се показва само при подходящи търсения. Графата „Ключова дума“ дава информация кои от ключовите Ви думи са съответствали на нечия дума за търсене и са задействали рекламата Ви. Тази графа не се показва по подразбиране. За да научите как да променяте графите, преминете към Преглед на отчета за думите за търсене.

При кампаниите за Пазаруване в новия интерфейс на Google Ads графите „Ключова дума“ и „Тип на съвпадението“ ще бъдат празни в отчета за думите за търсене. 

Как се определя типът на съвпадението на думите за търсене

Ще Ви помогнем да разберете как се определя типът на съвпадението на думите за търсене със следния пример:

Рекламна група Ключова дума
Рекламна група А Ключова дума с точно съвпадение [лилави цветя]
Рекламна група Б Ключова дума със съвпадение по фраза „лилави цветя“
Рекламна група В Ключова дума с широко съвпадение лилави цветя

Като имаме предвид тези рекламни групи и ключови думи, ще използваме следната таблица, за да покажем връзката между ключовите думи и различните думи за търсене, задействали рекламите Ви в Google. Обърнете внимание, че когато типът на съвпадението на думите за търсене е близък вариант, той ще бъде показан в графата „Тип на съвпадение“. Близките варианти могат да включват неправилен правопис, форми за единствено и множествено число, акроними, сродни думи (като под и подов), съкращения и ударения, както и варианти на ключовите Ви думи с едно и също значение.

Имайте предвид, че типът на съвпадението на думите за търсене, посочен в отчета, може да не е същият като типа на съвпадението, избран от Вас за ключовата дума, задействала рекламите. Това е така, защото ключовите думи с по-широки типове на съвпадението могат да съответстват на думи за търсене и в по-тясна степен. Ако например някой търси лилави цветя и ключовата Ви дума с широко съвпадение лилави цветя задейства рекламата Ви, думата за търсене ще бъде с точно съвпадение, независимо че в рекламната Ви група лилави цветя е с широко съвпадение.

Показателят за ефективността в отчета за думите за търсене може да се различава от данните в групите Ви с продукти, защото той отчита трафика за заявки, които отговарят на праховете на Google за поверителността.
Вашата ключова дума Дума за търсене на клиента Тип на съвпадението на думите за търсене Причина за типа на съвпадението на думите за търсене
[лилави цветя] лилави цветя Точно съвпадение Думата за търсене съвпада напълно с ключовата Ви дума с точно съвпадение от рекламна група А.
[лилави цветя] лилави цветя Точно съвпадение (близък вариант) Думата за търсене е близък вариант (същото значение и цел) на ключовата Ви дума с точно съвпадение от рекламна група А.
„лилави цветя“ лилави цветя Точно съвпадение Думата за търсене съвпада точно с ключовата Ви дума със съвпадение по фраза от рекламна група Б.
„лилави цветя“ безплатни лилави цветя Съвпадение по фраза Думата за търсене съдържа ключовата Ви дума със съвпадение по фраза от рекламна група Б..
„лилави цветя“ безплатни лилави цвитя Съвпадение по фраза (близък вариант) Думата за търсене е близък вариант (същото значение и цел) на ключовата Ви дума със съвпадение по фраза от рекламна група Б.
лилави цветя лилави цветя Точно съвпадение Думата за търсене съвпада точно с ключовата Ви дума с широко съвпадение от рекламна група В.
лилави цветя безплатни лилави цветя Съвпадение по фраза Думата за търсене съдържа ключовата Ви дума с широко съвпадение от рекламна група В.
лилави цветя розови цветя Широко съвпадение Думата за търсене е вариант на ключовата Ви дума с широко съвпадение от рекламна група В.

Управление на ключовите Ви думи въз основа на данните за думите за търсене

Ползвайте данните за думите за търсене, за да извършвате промени в ключовите си думи, които могат да се отразят положително върху ефективността. Следват няколко идеи за това:

  • Добавете високоефективните думи за търсене като ключови думи към рекламната си група. Обмислете и коригиране на офертите, тъй като думите за търсене в съответния отчет вече получават трафик. Затова добавянето им като ключови думи няма да има голям ефект, освен ако не е комбинирано с промени в офертите, рекламния текст или и двете.
  • Ако някоя дума за търсене не е достатъчно уместна за предлаганите от Вас продукти или услуги, можете да я добавите като отрицателна ключова дума. Това ще помогне рекламите Ви да не се показват пред хора, търсещи неща, които не продавате. Ако например продавате очила и виждате, че думата за търсене „очила за басейн“ задейства рекламите Ви, добре е да добавите „басейн“ като отрицателна ключова дума.
  • Изберете правилния тип на съвпадението (напр. широко, по фраза, точно или отрицателно) за съществуващите ключови думи. Графата „Тип на съвпадението“ може да Ви помогне да разберете как типът на съвпадението на ключовите думи се отразява на ефективността на рекламата Ви.

Сродни връзки

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си