Uskutočnenie pokusného vkladu alebo autorizácie inkasa

 

Ak chcete ako spôsob platby použiť svoj bankový účet (postup je označovaný aj ako inkaso), budete ho musieť overiť. Až potom sa budú môcť zobrazovať vaše reklamy. Svoj bankový účet môžete overiť okamžite pomocou identifikátora používateľa účtu a hesla. Môžete ho overiť aj prostredníctvom pokusného vkladu alebo autorizácie inkasa, ktoré v závislosti od toho, kde sa vaša firma nachádza, prebehnú do dvoch až troch dní.

Ak chcete zistiť, aký postup platí pre jednotlivé krajiny, kliknite na rozbaľovaciu ponuku uvedenú vyššie.

Okamžité overenie pomocou bankového identifikátora

V Spojených štátoch máte možnosť okamžitého overenia bankového účtu. Je rýchlejší a nie je pri ňom potrebné vložiť pokusný vklad. Podľa tohto postupu môžete pridať bankový účet a okamžite ho overiť vo svojej banke:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby.
 3. Kliknite na odkaz Spôsoby platby v bočnej časti a potom na Pridať nový spôsob platby.
 4. Vyberte možnosť Bankový účet a vyplňte informácie o bankovom účte.
 5. Ak to má byť váš hlavný spôsob platby, v ľavom spodnom rohu vyberte možnosť Hlavný.
 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
 7. Keď vás vyzveme, aby ste vybrali, ako chcete účet overiť, vyberte možnosť Overiť okamžite a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 8. Zadajte identifikátor používateľa a heslo, pomocou ktorých sa prihlasujete na webe svojej banky, a vyjadrite súhlas s príslušnými zmluvnými podmienkami.
 9. Kliknite na Ďalej.

Google o niekoľko sekúnd prepojí váš bankový účet s účtom Google Ads a overí, že ide o platný spôsob platby. Ak overenie zlyhá, požiadame vás o opätovné zadanie identifikátora používateľa a hesla. Ak bude overovanie zlyhávať aj naďalej, môžete prejsť na overenie pomocou pokusného vkladu.

Vyhľadanie a zadanie pokusného vkladu

Ak sa rozhodnete overiť bankový účet prostredníctvom pokusného vkladu, do troch až piatich dní od pridania informácií o bankovom účte v účte Google Ads sa vo vašom bankovom účte zobrazí menší vklad. Podľa uvedených krokov vyhľadajte informácie o vklade a zadajte ich v účte Google Ads.

 1. Skontrolujte svoje bankové záznamy a vyhľadajte vklad od spoločnosti Google Inc. Malo by ísť o sumu v rozmedzí 0,15 € až 1,15 €.
 2. Keď vklad nájdete, poznačte si jeho presnú sumu.
 3. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 4. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby.
 5. Kliknite na odkaz Spôsoby platby v bočnej časti stránky.
 6. Nájdite svoj bankový účet a kliknite na tlačidlo Overiť pokusný vklad.
 7. V zobrazenom poli zadajte sumu pokusného vkladu a kliknite na Odoslať.
Prejsť do služby Google Ads

Keď zadáte správnu sumu, tento bankový účet môžete používať ako hlavný spôsob platby. Ak máte nastavené automatické platby a vaše reklamy sa zatiaľ nezobrazovali, začnú sa.

Neúspešné pokusné vklady

Pokusný vklad z času na čas nefunguje. V takom prípade dostanete e‑mail a na stránkach Fakturácia a platby sa vám zobrazí upozornenie pod ikonou kľúča 

Ďalšie informácie o neúspešných pokusných vkladoch

Existuje niekoľko možných dôvodov, prečo pokusný vklad nefunguje:

 • informácie o vašom bankovom účte boli zadané nesprávne,
 • váš bankový účet už neexistuje,
 • automatické platby prostredníctvom bankového účtu sú vo vašom bankovom účte obmedzené.

Ak váš pokusný vklad nebol úspešný, skontrolujte správnosť vami poskytnutých údajov o bankovom účte. Postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby.
 3. Kliknite na odkaz Spôsoby platby v bočnej časti stránky.
 4. Vyhľadajte svoj bankový účet a skontrolujte správnosť všetkých údajov.
 5. Kliknite na odkaz, ktorý sa na vás vzťahuje: Údaje o bankovom účte sú správne
  1. Kontaktujte svoju banku a overte, či neexistujú žiadne obmedzenia účtu, ktoré zabraňujú používaniu automatických platieb prostredníctvom bankového účtu. Vo vašej banke sa tento typ platieb môže označovať aj ako platby inkasom.
  2. Keď sa uistíte, že váš bankový účet umožňuje automatické platby, kontaktujte nás a požiadajte nás o opätovné odoslanie pokusného vkladu.
  Údaje o bankovom účte sú nesprávne

  Svoj bankový účet budete musieť znova pridať ako nový spôsob platby. Postupujte takto:

  1. Na stránke Spôsoby platby kliknite na možnosť Pridať nový spôsob platby.
  2. Zadajte informácie o svojom spôsobe platby a uložte ho ako hlavný spôsob platby vybratím možnosti Hlavný
  3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
  4. Počkajte na prijatie pokusného vkladu vykonaného v prospech bankového účtu, ktorý ste práve pridali, a potom pokusný vklad overte.
  5. Neskôr môžete nesprávny bankový účet odstrániť. Kliknite na odkaz Spôsoby platby a bankový účet odstráňte z účtu kliknutím na Odstrániť.
Prejsť do služby Google Ads

Vytlačenie a odoslanie autorizácie inkasa

Po zadaní informácií o bankovom účte vo svojom účte Google Ads budete musieť podľa nasledujúcich krokov vytlačiť a odoslať autorizáciu inkasa:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
  • Poznámka: Ak ste používateľom účtu správcu, prihláste sa priamo do klientskeho účtu.
 2. Kliknite na ikonu kľúča a vyberte možnosť Fakturácia a platby.
 3. Kliknite na odkaz Spôsoby platby v bočnej časti stránky.
 4. Nájdite svoj bankový účet.
 5. Kliknite na položku Vytlačiť autorizáciu inkasa.
 6. Z bezpečnostných dôvodov budete musieť znova zadať informácie o svojom bankovom účte.
 7. Vytlačenú autorizáciu inkasa podpíšte a uveďte na nej dátum.
 8. Autorizáciu inkasa s podpisom a dátumom odovzdajte svojej banke na spracovanie. Čas spracovania závisí od vašej banky. V závislosti od svojich postupov môže banka tlačivo autorizácie inkasa označiť pečiatkou, časť z neho odtrhnúť a vrátiť vám ho. V takom prípade nám autorizáciu inkasa označenú pečiatkou pošlite podľa pokynov uvedených v dokumente alebo nám pošlite naskenovanú kópiu prostredníctvom formulára autorizácie inkasa. Prípadne nám tlačivo autorizácie inkasa môže poslať priamo banka.
Prejdite do služby Google Ads

Časy spracovania

Spracovanie autorizácie inkasa trvá zvyčajne päť pracovných dní od jej prijatia. Po spracovaní vám pošleme e‑mail a zvyčajne sa spustí zobrazovanie vašich reklám (ak sa ešte nezobrazovali).

Ak autorizáciu inkasa neprijmeme alebo nebudeme môcť spracovať do štrnástich dní od chvíle, keď pridáte bankový účet, budeme vás informovať e-mailom. V takom prípade znova odošlite autorizáciu inkasa podľa týchto pokynov alebo prostredníctvom nášho formulára na priame overenie inkasa.

Medzi dôvody, pre ktoré nemôžeme spracovať autorizáciu inkasa, patria neplatné dokumenty, chýbajúce údaje alebo nesprávne informácie.

Kontrola stavu autorizácie inkasa

Stav autorizácie inkasa môžete kedykoľvek skontrolovať. Postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča a vyberte možnosť Fakturácia a platby.
 3. Kliknite na odkaz Spôsoby platby v bočnej časti stránky.
 4. Nájdite svoj bankový účet. Zobrazí sa jedno z týchto upozornení:
  • Vašu autorizáciu sme ešte neprijali alebo nespracovali: Ešte sme neprijali alebo nespracovali vašu autorizáciu inkasa. Ak uplynulo aspoň desať dní, znova odošlite autorizáciu inkasa.
  • Neplatné informácie o účte: Zadané informácie o bankovom účte sú nesprávne. Kontaktujte svoju banku, overte príslušné údaje a znova ich zadajte. Potom vytvorte ďalšiu autorizáciu inkasa a pošlite nám ju.
Prejsť do služby Google Ads

Prijatie príkazu

Keď vo svojom účte Google Ads pridáte informácie o bankovom účte, v účte Google Ads dostanete výzvu na prijatie príkazu.

Vytlačenie kópie príkazu

Kópiu príkazu si môžete kedykoľvek vytlačiť. Postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
  • Poznámka: Ak ste používateľom účtu správcu, prihláste sa priamo do klientskeho účtu.
 2. Kliknite na ikonu kľúča a vyberte možnosť Fakturácia a platby.
 3. Kliknite na odkaz Spôsoby platby v bočnej časti stránky.
 4. Nájdite svoj bankový účet.
 5. Kliknite na Stiahnuť príkaz.
Prejsť do služby Google Ads

Vyhľadanie a zadanie pokusného vkladu

Váš bankový účet bude overený pokusným vkladom. Približne do troch až piatich pracovných dní od pridania informácií o bankovom účte do účtu Google Ads sa vo vašom bankovom účte zobrazí menší vklad. Podľa uvedených krokov vyhľadajte informácie o vklade a zadajte ich v účte Google Ads.

 1. Skontrolujte svoje bankové záznamy a vyhľadajte vklad od spoločnosti Google Inc. Malo by ísť o sumu v rozmedzí 0,15 € až 1,15 €.
 2. Keď vklad nájdete, poznačte si jeho presnú sumu.
 3. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 4. Kliknite na ikonu kľúča a vyberte možnosť Fakturácia a platby.
 5. Kliknite na odkaz Spôsoby platby v bočnej časti stránky.
 6. Nájdite svoj bankový účet a kliknite na tlačidlo Overiť pokusný vklad.
 7. V zobrazenom poli zadajte sumu pokusného vkladu a kliknite na Odoslať.
Prejsť do služby Google Ads

Keď zadáte správnu sumu, tento bankový účet môžete používať ako hlavný spôsob platby. Ak máte nastavené automatické platby a vaše reklamy sa zatiaľ nezobrazovali, začnú sa.

Neúspešné pokusné vklady

Pokusný vklad z času na čas nefunguje. V takom prípade dostanete e‑mail a na stránkach Fakturácia a platby sa vám zobrazí upozornenie pod ikonou kľúča 

Ďalšie informácie o neúspešných pokusných vkladoch

Existuje niekoľko možných dôvodov, prečo pokusný vklad nefunguje:

 • informácie o vašom bankovom účte boli zadané nesprávne,
 • váš bankový účet už neexistuje,
 • automatické platby prostredníctvom bankového účtu sú vo vašom bankovom účte obmedzené.

Ak váš pokusný vklad nebol úspešný, skontrolujte správnosť vami poskytnutých údajov o bankovom účte. Postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča a vyberte možnosť Fakturácia a platby.
 3. Kliknite na odkaz Spôsoby platby v bočnej časti stránky.
 4. Vyhľadajte svoj bankový účet a skontrolujte správnosť všetkých údajov.
 5. Kliknite na odkaz, ktorý sa na vás vzťahuje: Údaje o bankovom účte sú správne
  1. Kontaktujte svoju banku a overte, či neexistujú žiadne obmedzenia účtu, ktoré zabraňujú používaniu automatických platieb prostredníctvom bankového účtu. Vo vašej banke sa tento typ platieb môže označovať aj ako platby inkasom.
  2. Keď sa uistíte, že váš bankový účet umožňuje automatické platby, kontaktujte nás a požiadajte nás o opätovné odoslanie pokusného vkladu.
  Údaje o bankovom účte sú nesprávne

  Svoj bankový účet budete musieť znova pridať ako nový spôsob platby. Postupujte takto:

  1. Na stránke Spôsoby platby kliknite na možnosť Pridať nový spôsob platby.
  2. Zadajte informácie o svojom spôsobe platby a označte ho ako hlavný spôsob platby – výberom možnosti Hlavný v ľavom spodnom rohu. 
  3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
  4. Počkajte na prijatie pokusného vkladu vykonaného v prospech bankového účtu, ktorý ste práve pridali, a potom pokusný vklad overte.
  5. Neskôr môžete nesprávny bankový účet odstrániť. Kliknite na odkaz Spôsoby platby a bankový účet odstráňte z účtu kliknutím na Odstrániť.
Prejsť do služby Google Ads

Ak chcete ako spôsob platby použiť svoj bankový účet (postup je označovaný aj ako inkaso), budete ho musieť overiť. Až potom sa budú môcť zobrazovať vaše reklamy. 

 1. Pri pridávaní bankového účtu sa od vás bude vyžadovať povolenie na účtovanie poplatkov vášmu bankovému účtu prostredníctvom prijatia príkazu (postup je označovaný aj ako poskytnutie formulára autorizácie inkasa). 
 2. Potom budete musieť overiť vlastníctvo bankového účtu prostredníctvom pokusného vkladu, ktorý sa zobrazí vo vašom bankovom účte do troch až piatich dní. Tento krok je nevyhnutný na ochranu vášho bankového účtu pred nepovoleným prístupom.  

Ak chcete zistiť, aký postup platí pre jednotlivé krajiny, kliknite na rozbaľovaciu ponuku uvedenú vyššie.

Prijatie príkazu

Keď vo svojom účte Google Ads pridáte informácie o bankovom účte, v účte Google Ads dostanete výzvu na prijatie príkazu.

Vytlačenie kópie príkazu pre svoju potrebu

Kópiu príkazu si môžete kedykoľvek vytlačiť. Postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
  • Poznámka: Ak ste používateľom účtu správcu, prihláste sa priamo do klientskeho účtu.
 2. Kliknite na ikonu kľúča a vyberte možnosť Fakturácia a platby.
 3. Kliknite na odkaz Spôsoby platby v bočnej časti stránky.
 4. Nájdite svoj bankový účet.
 5. Kliknite na Stiahnuť príkaz.
Prejsť do služby Google Ads

Vyhľadanie a zadanie pokusného vkladu

Po prijatí príkazu overíme váš bankový účet pokusným vkladnom. Približne do troch až piatich pracovných dní od pridania informácií o bankovom účte do účtu Google Ads sa na váš bankový účet pripíše menší vklad. Podľa krokov uvedených ďalej nájdite informácie o vklade a zadajte ich v účte Google Ads.

 1. Skontrolujte svoje bankové záznamy a vyhľadajte vklad od Googlu. Suma vkladu bude nižšia než 1 €.
 2. Keď vklad nájdete, poznačte si jeho presnú sumu.
 3. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 4. Kliknite na ikonu kľúča a vyberte možnosť Fakturácia a platby.
 5. Kliknite na odkaz Spôsoby platby v bočnej časti stránky.
 6. Nájdite svoj bankový účet a kliknite na tlačidlo Overiť pokusný vklad.
 7. V zobrazenom poli zadajte sumu pokusného vkladu a kliknite na Odoslať.
Prejsť do služby Google Ads

Keď zadáte správnu sumu, tento bankový účet môžete používať ako hlavný spôsob platby. Ak máte nastavené automatické platby a vaše reklamy sa zatiaľ nezobrazovali, začnú sa.

Neúspešné pokusné vklady

Pokusný vklad z času na čas nefunguje. V takom prípade dostanete e‑mail a na stránkach Fakturácia a platby sa vám zobrazí upozornenie pod ikonou kľúča 

 

Ďalšie informácie o neúspešných pokusných vkladoch

Existuje niekoľko možných dôvodov, prečo pokusný vklad nefunguje:

 • informácie o vašom bankovom účte boli zadané nesprávne,
 • váš bankový účet už neexistuje,
 • automatické platby prostredníctvom bankového účtu sú vo vašom bankovom účte obmedzené.

Ak váš pokusný vklad nebol úspešný, skontrolujte správnosť vami poskytnutých údajov o bankovom účte. Postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča a vyberte možnosť Fakturácia a platby.
 3. Kliknite na odkaz Spôsoby platby v bočnej časti stránky.
 4. Vyhľadajte svoj bankový účet a skontrolujte správnosť všetkých údajov.
 5. Kliknite na odkaz, ktorý sa na vás vzťahuje: Údaje o bankovom účte sú správne
  1. Kontaktujte svoju banku a overte, či neexistujú žiadne obmedzenia účtu, ktoré zabraňujú používaniu automatických platieb prostredníctvom bankového účtu. Vo vašej banke sa tento typ platieb môže označovať aj ako platby inkasom.
  2. Keď sa uistíte, že váš bankový účet umožňuje automatické platby, kontaktujte nás a požiadajte nás o opätovné odoslanie pokusného vkladu.
  Údaje o bankovom účte sú nesprávne

  Svoj bankový účet budete musieť znova pridať ako nový spôsob platby. Postupujte takto:

  1. Na stránke Spôsoby platby kliknite na možnosť Pridať nový spôsob platby.
  2. Zadajte informácie o svojom spôsobe platby a označte ho ako hlavný spôsob platby – výberom možnosti Hlavný v ľavom spodnom rohu. 
  3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
  4. Počkajte na prijatie pokusného vkladu vykonaného v prospech bankového účtu, ktorý ste práve pridali, a potom pokusný vklad overte.
  5. Neskôr môžete nesprávny bankový účet odstrániť. Kliknite na odkaz Spôsoby platby a bankový účet odstráňte z účtu kliknutím na Odstrániť.
Prejsť do služby Google Ads

Ak chcete ako spôsob platby použiť svoj bankový účet (postup je označovaný aj ako inkaso), budete ho musieť overiť. Až potom sa budú môcť zobrazovať vaše reklamy. 

 1. Pri pridávaní bankového účtu sa od vás bude vyžadovať povolenie na účtovanie poplatkov vášmu bankovému účtu prostredníctvom prijatia príkazu (postup je označovaný aj ako poskytnutie formulára autorizácie inkasa). 
 2. Potom budete musieť overiť vlastníctvo bankového účtu prostredníctvom pokusného vkladu, ktorý sa zobrazí vo vašom bankovom účte do troch až piatich dní. Tento krok je nevyhnutný na ochranu vášho bankového účtu pred nepovoleným prístupom.  

Ak chcete zistiť, aký postup platí pre jednotlivé krajiny, kliknite na rozbaľovaciu ponuku uvedenú vyššie.

Prijatie príkazu

Keď vo svojom účte Google Ads pridáte informácie o bankovom účte, v účte Google Ads dostanete výzvu na prijatie príkazu.

Vytlačenie kópie príkazu pre svoju potrebu

Kópiu príkazu si môžete kedykoľvek vytlačiť. Postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
  • Poznámka: Ak ste používateľom účtu správcu, prihláste sa priamo do klientskeho účtu.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby.
 3. Kliknite na odkaz Spôsoby platby v bočnej časti stránky.
 4. Nájdite svoj bankový účet.
 5. Kliknite na Stiahnuť príkaz.
Prejsť do služby Google Ads

Vyhľadanie a zadanie pokusného vkladu

Po prijatí príkazu bude váš bankový účet overený pokusným vkladnom. Približne do troch až piatich pracovných dní od pridania informácií o bankovom účte do účtu Google Ads sa vo vašom bankovom účte zobrazí menší vklad. Podľa uvedených krokov vyhľadajte informácie o vklade a zadajte ich v účte Google Ads.

 1. Skontrolujte svoje bankové záznamy a vyhľadajte vklad od spoločnosti Google. Malo by ísť o sumu nižšiu ako 1 €.
 2. Keď vklad nájdete, poznačte si jeho presnú sumu.
 3. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 4. Kliknite na ikonu kľúča a vyberte možnosť Fakturácia a platby.
 5. Kliknite na odkaz Spôsoby platby v bočnej časti stránky.
 6. Nájdite svoj bankový účet a kliknite na Opraviť.
 7. V zobrazenom poli zadajte sumu pokusného vkladu a kliknite na Overiť.
Prejsť do služby Google Ads

Keď zadáte správnu sumu, tento bankový účet môžete používať ako hlavný spôsob platby. Ak máte nastavené automatické platby a vaše reklamy sa zatiaľ nezobrazovali, začnú sa.

Neúspešné pokusné vklady

Pokusný vklad z času na čas nefunguje. V takom prípade dostanete e‑mail a na stránkach Fakturácia a platby sa vám zobrazí upozornenie pod ikonou kľúča 

 

 

Ďalšie informácie o neúspešných pokusných vkladoch

Existuje niekoľko možných dôvodov, prečo pokusný vklad nefunguje:

 • informácie o vašom bankovom účte boli zadané nesprávne,
 • váš bankový účet už neexistuje,
 • automatické platby prostredníctvom bankového účtu sú vo vašom bankovom účte obmedzené.

Ak váš pokusný vklad nebol úspešný, skontrolujte správnosť vami poskytnutých údajov o bankovom účte. Postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby.
 3. Kliknite na odkaz Spôsoby platby v bočnej časti stránky.
 4. Vyhľadajte svoj bankový účet a skontrolujte správnosť všetkých údajov.
 5. Kliknite na odkaz, ktorý sa na vás vzťahuje: Údaje o bankovom účte sú správne
  1. Kontaktujte svoju banku a overte, či neexistujú žiadne obmedzenia účtu, ktoré zabraňujú používaniu automatických platieb prostredníctvom bankového účtu. Vo vašej banke sa tento typ platieb môže označovať aj ako platby inkasom.
  2. Keď sa uistíte, že váš bankový účet umožňuje automatické platby, kontaktujte nás a požiadajte nás o opätovné odoslanie pokusného vkladu.
  Údaje o bankovom účte sú nesprávne

  Svoj bankový účet budete musieť znova pridať ako nový spôsob platby. Postupujte takto:

  1. Na stránke Spôsoby platby kliknite na možnosť Pridať nový spôsob platby.
  2. Zadajte informácie o svojom spôsobe platby a označte ho ako hlavný spôsob platby – výberom možnosti Hlavný v ľavom spodnom rohu. 
  3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
  4. Počkajte na prijatie pokusného vkladu vykonaného v prospech bankového účtu, ktorý ste práve pridali, a potom pokusný vklad overte.
  5. Neskôr môžete nesprávny bankový účet odstrániť. Kliknite na odkaz Spôsoby platby a bankový účet odstráňte z účtu kliknutím na Odstrániť.
Prejsť do služby Google Ads

Poznámka

Nepodarilo sa nám určiť vašu krajinu fakturácie.

Ak chcete zobraziť informácie o dostupnosti inkasa pre vašu krajinu, kliknite na rozbaľovaciu ponuku vyššie. Pomocou tejto ponuky môžete získať aj informácie o dostupnosti inkasa v iných krajinách.

Ak vaša krajina nie je uvedená v zozname, znamená to, že v nej inkaso nepodporujeme.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory