Dokonywanie wpłaty próbnej i autoryzacja polecenia zapłaty

 

Aby korzystać z konta bankowego jako formy płatności (czyli z polecenia zapłaty), musisz zweryfikować swoje konto bankowe, zanim reklamy będą mogły się wyświetlać. Możesz natychmiast zweryfikować swoje konto bankowe, wpisując identyfikator użytkownika i hasło, lub wykonując wpłatę próbną lub autoryzację polecenia zapłaty, co trwa od dwóch do trzech dni, w zależności od lokalizacji firmy.

Jeśli chcesz sprawdzić, jak ten proces wygląda w innym kraju, kliknij powyższe menu.

Natychmiastowa weryfikacja przy użyciu identyfikatora banku

W Stanach Zjednoczonych masz możliwość natychmiastowej weryfikacji konta bankowego, co zajmuje mniej czasu i nie wymaga wpłaty próbnej. Aby dodać konto bankowe i natychmiast potwierdzić je w banku:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Płatności” kliknij Ustawienia płatności.
 3. Kliknij link Formy płatności z boku strony, a potem kliknij Dodaj nową formę płatności.
 4. Wybierz Konto bankowe i podaj informacje o swoim koncie bankowym.
 5. Aby ustawić je jako podstawową formę płatności, wybierz Podstawowa w lewym dolnym rogu.
 6. Kliknij Zapisz.
 7. Gdy pojawi się monit o wybranie sposobu weryfikacji konta, wybierz Weryfikacja natychmiastowa, a następnie kliknij Dalej.
 8. Wpisz identyfikator użytkownika i hasło, których używasz do logowania w witrynie banku i potwierdź, że wyrażasz zgodę na warunki korzystania z usługi.
 9. Kliknij Dalej.

Po chwili Google połączy Twoje konto bankowe z kontem Google Ads i potwierdzi, czy jest to prawidłowa metoda płatności. Jeśli weryfikacja się nie powiedzie, wyświetli się prośba o ponowne wpisanie identyfikatora użytkownika i hasła. Jeśli weryfikacja znów się nie powiedzie, możesz wybrać opcję weryfikacji poprzez wpłatę próbną.

Znajdowanie i wpisywanie wpłaty próbnej

Jeśli zdecydujesz się na weryfikację konta poprzez wpłatę próbną, po 3–5 dniach od dodania do konta Google Ads informacji o koncie bankowym pojawi się na nim niewielka wpłata. Aby znaleźć i wpisać na koncie Google Ads informacje o tej wpłacie:

 1. Sprawdź wyciągi bankowe i znajdź wpłatę z Google Inc. Kwota wpłaty powinna wynosić od 0,60 do 4,60 zł.
 2. Zanotuj dokładną kwotę wpłaty.
 3. Zaloguj się na konto Google Ads.
 4. Kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Płatności” kliknij Ustawienia płatności.
 5. Kliknij link Formy płatności z boku strony.
 6. Znajdź swoje konto bankowe i kliknij Weryfikuj wpłatę próbną.
 7. W odpowiednim polu wpisz kwotę wpłaty próbnej i kliknij Prześlij.
Wejdź na konto Google Ads

Po wpisaniu prawidłowej kwoty możesz zacząć używać swojego konta bankowego jako podstawowej formy płatności. Jeśli korzystasz z płatności automatycznych, reklamy zaczną się od razu wyświetlać (o ile nie wyświetlały się już wcześniej).

Niepowodzenie wpłaty próbnej

Czasami zdarza się, że wpłata próbna kończy się niepowodzeniem. W takim przypadku otrzymasz odpowiedniego e-maila, a na stronach Rozliczenia i płatności zobaczysz powiadomienie pod ikoną narzędzia .

Więcej informacji o przyczynach niepowodzenia wpłat próbnych

Istnieje kilka możliwych powodów niepowodzenia wpłaty próbnej, między innymi:

 • informacje o koncie bankowym zostały niepoprawnie wpisane,
 • konto bankowe zostało zamknięte,
 • na koncie bankowym ustawiono ograniczenie automatycznych płatności.

W razie niepowodzenia wpłaty próbnej sprawdź poprawność wpisanych informacji o koncie bankowym. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Płatności” kliknij Ustawienia płatności.
 3. Kliknij link Formy płatności z boku strony.
 4. Znajdź swoje konto bankowe i sprawdź, czy wszystkie dane są poprawne.
 5. Kliknij odpowiedni link: Informacje o koncie bankowym są poprawne
  1. Skontaktuj się z bankiem, aby sprawdzić, czy na koncie nie ma ograniczeń uniemożliwiających korzystanie z płatności automatycznych. Bank może nazywać tego typu płatności poleceniami zapłaty.
  2. Jeśli masz pewność, że Twoje konto bankowe umożliwia płatności automatyczne, skontaktuj się z nami i poproś o ponowne przesłanie wpłaty próbnej.
  Dane konta bankowego są nieprawidłowe

  Dodaj jeszcze raz konto bankowe jako nową formę płatności. Aby to zrobić:

  1. Na stronie Formy płatności kliknij Dodaj nową formę płatności.
  2. Wpisz informacje o formie płatności i w lewym dolnym rogu kliknij Podstawowa, by zapisać ją jako podstawową formę płatności.
  3. Kliknij Zapisz.
  4. Poczekaj, aż otrzymasz wpłatę próbną na konto, które właśnie zostało dodane, a następnie zweryfikuj tę wpłatę.
  5. Możesz później usunąć nieprawidłowe konto bankowe, klikając kolejno link Formy płatnościUsuń.
Wejdź na konto Google Ads

Drukowanie i przesyłanie autoryzacji polecenia zapłaty

Po dodaniu na koncie Google Ads informacji o koncie bankowym musisz wydrukować i wysłać autoryzację polecenia zapłaty. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads na https://ads.google.com.
  • Uwaga: jeśli jesteś użytkownikiem konta menedżera, zaloguj się bezpośrednio na konto klienta.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Płatności” kliknij Ustawienia płatności.
 3. Kliknij link Formy płatności z boku strony.
 4. Znajdź swoje konto bankowe.
 5. Kliknij Wydrukuj autoryzację polecenia zapłaty.
 6. Ze względów bezpieczeństwa musisz ponownie wpisać informacje o koncie bankowym.
 7. Podpisz wydrukowaną autoryzację polecenia zapłaty i wpisz datę.
 8. Złóż w swoim banku podpisaną i opatrzoną datą autoryzację polecenia zapłaty. Czas jej rozpatrywania zależy od banku. Procedury niektórych banków wymagają, aby autoryzacja polecenia zapłaty została najpierw podstemplowana przez bank. Następnie odpowiednia część tego upoważnienia jest zwracana reklamodawcy. W takim przypadku wyślij do nas autoryzację polecenia zapłaty z pieczęcią zgodnie z instrukcją podaną w dokumencie lub za pomocą tego formularza autoryzacji polecenia zapłaty. Autoryzacja polecenia zapłaty może też zostać do nas przesłana bezpośrednio przez bank.
Wejdź na konto Google Ads

Czas oczekiwania

Przetworzenie autoryzacji polecenia zapłaty następuje zazwyczaj w ciągu pięciu dni roboczych od jej otrzymania. Po zakończeniu tego procesu wyślemy do Ciebie e-maila. Wtedy też zaczną się wyświetlać reklamy, jeśli do tej pory się nie wyświetlały.

Jeśli nie otrzymamy autoryzacji polecenia zapłaty lub nie będziemy mogli wprowadzić jej do systemu w ciągu 14 dni od dodania konta bankowego, powiadomimy Cię o tym e-mailem. W takim przypadku wyślij do nas ponownie autoryzację polecenia zapłaty zgodnie z instrukcjami lub za pośrednictwem formularza autoryzacji polecenia zapłaty.

Powody, dla których nie możemy wprowadzić autoryzacji polecenia zapłaty do systemu, obejmują: nieczytelne dokumenty, brakujące dane lub nieprawidłowe informacje.

Sprawdzanie stanu autoryzacji polecenia zapłaty

Stan autoryzacji polecenia zapłaty możesz sprawdzić w każdej chwili w ten sposób:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads na https://ads.google.com.
  • Uwaga: jeśli jesteś użytkownikiem konta Moje Centrum Klienta, zaloguj się bezpośrednio na konto klienta.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Płatności” kliknij Ustawienia płatności.
 3. Kliknij link Formy płatności z boku strony.
 4. Odszukaj swoje konto bankowe. Zobaczysz jedno z tych powiadomień:
  • Nie otrzymaliśmy lub nie wprowadziliśmy jeszcze autoryzacji: nie otrzymaliśmy lub nie przetworzyliśmy Twojej autoryzacji polecenia zapłaty. Jeśli upłynęło co najmniej dziesięć dni, ponownie wyślij autoryzację polecenia zapłaty.
  • Nieprawidłowe szczegóły konta: wprowadzone dane konta bankowego są nieprawidłowe. Skontaktuj się z przedstawicielem banku, aby potwierdzić te informacje, a następnie wprowadź je ponownie. Następnie utwórz kolejną autoryzację polecenia zapłaty i wyślij ją do nas.
Wejdź na konto Google Ads

Akceptowanie zgody na obciążenie rachunku

Po dodaniu do konta Google Ads informacji o koncie bankowym wyświetli się prośba o zaakceptowanie na koncie Google Ads zgody na obciążenie rachunku.

Drukowanie zgody na obciążenie rachunku

Możesz to zrobić w dowolnym momencie w ten sposób:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads na https://ads.google.com.
  • Uwaga: jeśli jesteś użytkownikiem konta menedżera, zaloguj się bezpośrednio na konto klienta.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Płatności” kliknij Ustawienia płatności.
 3. Kliknij link Formy płatności z boku strony.
 4. Znajdź swoje konto bankowe.
 5. Kliknij Pobierz upoważnienie.
Wejdź na konto Google Ads

Znajdowanie i wpisywanie wpłaty próbnej

Twoje konto bankowe zostanie zweryfikowane poprzez wpłatę próbną. Po upływie 3–5 dni roboczych od dodania do konta Google Ads informacji o koncie bankowym pojawi się na nim niewielka wpłata. Aby znaleźć i wpisać na koncie Google Ads informacje o tej wpłacie:

 1. Sprawdź wyciągi bankowe i znajdź wpłatę z Google Inc. Kwota wpłaty powinna wynosić od 0,60 do 4,60 zł.
 2. Zanotuj dokładną kwotę wpłaty.
 3. Zaloguj się na konto Google Ads.
 4. Kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Płatności” kliknij Ustawienia płatności.
 5. Kliknij link Formy płatności z boku strony.
 6. Znajdź swoje konto bankowe i kliknij Weryfikuj wpłatę próbną.
 7. W odpowiednim polu wpisz kwotę wpłaty próbnej i kliknij Prześlij.
Wejdź na konto Google Ads

Po wpisaniu prawidłowej kwoty możesz zacząć używać swojego konta bankowego jako podstawowej formy płatności. Jeśli korzystasz z płatności automatycznych, reklamy zaczną się od razu wyświetlać (o ile nie wyświetlały się już wcześniej).

Niepowodzenie wpłaty próbnej

Czasami zdarza się, że wpłata próbna kończy się niepowodzeniem. W takim przypadku otrzymasz odpowiedniego e-maila, a na stronach Rozliczenia i płatności zobaczysz powiadomienie pod ikoną narzędzia .

Więcej informacji o przyczynach niepowodzenia wpłat próbnych

Istnieje kilka możliwych powodów niepowodzenia wpłaty próbnej, między innymi:

 • informacje o koncie bankowym zostały niepoprawnie wpisane,
 • konto bankowe zostało zamknięte,
 • na koncie bankowym ustawiono ograniczenie automatycznych płatności.

W razie niepowodzenia wpłaty próbnej sprawdź poprawność wpisanych informacji o koncie bankowym. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Płatności” kliknij Ustawienia płatności.
 3. Kliknij link Formy płatności z boku strony.
 4. Znajdź swoje konto bankowe i sprawdź, czy wszystkie dane są poprawne.
 5. Kliknij odpowiedni link: Informacje o koncie bankowym są poprawne
  1. Skontaktuj się z bankiem, aby sprawdzić, czy na koncie nie ma ograniczeń uniemożliwiających korzystanie z płatności automatycznych. Bank może nazywać tego typu płatności poleceniami zapłaty.
  2. Jeśli masz pewność, że Twoje konto bankowe umożliwia płatności automatyczne, skontaktuj się z nami i poproś o ponowne przesłanie wpłaty próbnej.
  Dane konta bankowego są nieprawidłowe

  Dodaj jeszcze raz konto bankowe jako nową formę płatności. Aby to zrobić:

  1. Na stronie Formy płatności kliknij Dodaj nową formę płatności.
  2. Wpisz informacje o formie płatności i w lewym dolnym rogu kliknij Podstawowa, by zapisać ją jako podstawową formę płatności.
  3. Kliknij Zapisz.
  4. Poczekaj, aż otrzymasz wpłatę próbną na konto, które właśnie zostało dodane, a następnie zweryfikuj tę wpłatę.
  5. Możesz później usunąć nieprawidłowe konto bankowe, klikając kolejno link Formy płatnościUsuń.
Wejdź na konto Google Ads

Aby korzystać z konta bankowego jako formy płatności (czyli z polecenia zapłaty), musisz zweryfikować swoje konto bankowe, zanim reklamy będą mogły się wyświetlać.

 1. Gdy dodasz konto bankowe, otrzymasz prośbę o zaakceptowanie zgody na obciążenie rachunku (nazywanej też formularzem autoryzacji polecenia zapłaty).
 2. Następnie musisz potwierdzić prawo własności do swojego konta bankowego za pomocą wpłaty próbnej, której wykonanie trwa zwykle 3–5 dni. Ten krok jest niezbędny do ochrony Twojego konta bankowego przed nieupoważnionym dostępem.  

Jeśli chcesz zobaczyć procedurę dla innego kraju, użyj powyższego menu.

Akceptowanie zgody na obciążenie rachunku

Po dodaniu do konta Google Ads informacji o koncie bankowym wyświetli się prośba o zaakceptowanie na koncie Google Ads zgody na obciążenie rachunku.

Drukowanie na własne potrzeby zgody na obciążenie rachunku

Możesz to zrobić w każdej chwili w ten sposób:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads na https://ads.google.com.
  • Uwaga: jeśli jesteś użytkownikiem konta menedżera, zaloguj się bezpośrednio na konto klienta.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Płatności” kliknij Ustawienia płatności.
 3. Kliknij link Formy płatności z boku strony.
 4. Znajdź swoje konto bankowe.
 5. Kliknij Pobierz upoważnienie.
Wejdź na konto Google Ads

Znajdowanie i wpisywanie wpłaty próbnej

Gdy zaakceptujesz zgodę na obciążenie rachunku, Twoje konto bankowe zostanie zweryfikowane poprzez wpłatę próbną. Po 3–5 dniach od dodania do konta Google Ads informacji o koncie bankowym pojawi się na nim niewielka wpłata. Aby znaleźć i wpisać na koncie Google Ads informacje o tej wpłacie:

 1. Przejrzyj wyciągi bankowe i znajdź wpłatę od Google. Powinna ona wynosić poniżej 5 zł.
 2. Zanotuj dokładną kwotę wpłaty.
 3. Zaloguj się na konto Google Ads.
 4. Kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Płatności” kliknij Ustawienia płatności.
 5. Kliknij link Formy płatności z boku strony.
 6. Znajdź swoje konto bankowe i kliknij Weryfikuj wpłatę próbną.
 7. W odpowiednim polu wpisz kwotę wpłaty próbnej i kliknij Prześlij.
Wejdź na konto Google Ads

Po wpisaniu prawidłowej kwoty możesz zacząć używać swojego konta bankowego jako podstawowej formy płatności. Jeśli korzystasz z płatności automatycznych, reklamy zaczną się od razu wyświetlać (o ile nie wyświetlały się już wcześniej).

Niepowodzenie wpłaty próbnej

Czasami zdarza się, że wpłata próbna kończy się niepowodzeniem. W takim przypadku otrzymasz odpowiedniego e-maila, a na stronach Rozliczenia i płatności zobaczysz powiadomienie pod ikoną narzędzia .

 

Więcej informacji o przyczynach niepowodzenia wpłat próbnych

Istnieje kilka możliwych powodów niepowodzenia wpłaty próbnej, między innymi:

 • informacje o koncie bankowym zostały niepoprawnie wpisane,
 • konto bankowe zostało zamknięte,
 • na koncie bankowym ustawiono ograniczenie automatycznych płatności.

W razie niepowodzenia wpłaty próbnej sprawdź poprawność wpisanych informacji o koncie bankowym. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Płatności” kliknij Ustawienia płatności.
 3. Kliknij link Formy płatności z boku strony.
 4. Znajdź swoje konto bankowe i sprawdź, czy wszystkie dane są poprawne.
 5. Kliknij odpowiedni link: Informacje o koncie bankowym są poprawne
  1. Skontaktuj się z bankiem, aby sprawdzić, czy na koncie nie ma ograniczeń uniemożliwiających korzystanie z płatności automatycznych. Bank może nazywać tego typu płatności poleceniami zapłaty.
  2. Jeśli masz pewność, że Twoje konto bankowe umożliwia płatności automatyczne, skontaktuj się z nami i poproś o ponowne przesłanie wpłaty próbnej.
  Dane konta bankowego są nieprawidłowe

  Dodaj jeszcze raz konto bankowe jako nową formę płatności. Aby to zrobić:

  1. Na stronie Formy płatności kliknij Dodaj nową formę płatności.
  2. Wpisz informacje o formie płatności i w lewym dolnym rogu kliknij Podstawowa, by zapisać ją jako podstawową formę płatności.
  3. Kliknij Zapisz.
  4. Poczekaj, aż otrzymasz wpłatę próbną na konto, które właśnie zostało dodane, a następnie zweryfikuj tę wpłatę.
  5. Możesz później usunąć nieprawidłowe konto bankowe, klikając kolejno link Formy płatnościUsuń.
Wejdź na konto Google Ads

Aby korzystać z konta bankowego jako formy płatności (czyli z polecenia zapłaty), musisz zweryfikować swoje konto bankowe, zanim reklamy będą mogły się wyświetlać.

 1. Gdy dodasz konto bankowe, otrzymasz prośbę o zaakceptowanie zgody na obciążenie rachunku (nazywanej też formularzem autoryzacji polecenia zapłaty).
 2. Następnie musisz potwierdzić prawo własności do swojego konta bankowego za pomocą wpłaty próbnej, której wykonanie trwa zwykle 3–5 dni. Ten krok jest niezbędny do ochrony Twojego konta bankowego przed nieupoważnionym dostępem.  

Jeśli chcesz zobaczyć procedurę dla innego kraju, użyj powyższego menu.

Akceptowanie zgody na obciążenie rachunku

Po dodaniu do konta Google Ads informacji o koncie bankowym wyświetli się prośba o zaakceptowanie na koncie Google Ads zgody na obciążenie rachunku.

Drukowanie na własne potrzeby zgody na obciążenie rachunku

Możesz to zrobić w każdej chwili w ten sposób:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads na https://ads.google.com.
  • Uwaga: jeśli jesteś użytkownikiem konta menedżera, zaloguj się bezpośrednio na konto klienta.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Płatności” kliknij Ustawienia płatności.
 3. Kliknij link Formy płatności z boku strony.
 4. Znajdź swoje konto bankowe.
 5. Kliknij Pobierz upoważnienie.
Wejdź na konto Google Ads

Znajdowanie i wpisywanie wpłaty próbnej

Gdy zaakceptujesz zgodę na obciążenie rachunku, Twoje konto bankowe zostanie zweryfikowane poprzez wpłatę próbną. Po 3–5 dniach od dodania do konta Google Ads informacji o koncie bankowym pojawi się na nim niewielka wpłata. Aby znaleźć i wpisać na koncie Google Ads informacje o tej wpłacie:

 1. Przejrzyj wyciągi bankowe i znajdź wpłatę od Google. Powinna ona wynosić poniżej 5 zł.
 2. Zanotuj dokładną kwotę wpłaty.
 3. Zaloguj się na konto Google Ads.
 4. Kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Płatności” kliknij Ustawienia płatności.
 5. Kliknij link Formy płatności z boku strony.
 6. Wyszukaj swoje konto bankowe i kliknij Rozwiąż problem.
 7. W odpowiednim polu wpisz kwotę wpłaty próbnej i kliknij Zweryfikuj.
Wejdź na konto Google Ads

Po wpisaniu prawidłowej kwoty możesz zacząć używać swojego konta bankowego jako podstawowej formy płatności. Jeśli korzystasz z płatności automatycznych, reklamy zaczną się od razu wyświetlać (o ile nie wyświetlały się już wcześniej).

Niepowodzenie wpłaty próbnej

Czasami zdarza się, że wpłata próbna kończy się niepowodzeniem. W takim przypadku otrzymasz odpowiedniego e-maila, a na stronach Rozliczenia i płatności zobaczysz powiadomienie pod ikoną narzędzia .

 

 

Więcej informacji o przyczynach niepowodzenia wpłat próbnych

Istnieje kilka możliwych powodów niepowodzenia wpłaty próbnej, między innymi:

 • informacje o koncie bankowym zostały niepoprawnie wpisane,
 • konto bankowe zostało zamknięte,
 • na koncie bankowym ustawiono ograniczenie automatycznych płatności.

W razie niepowodzenia wpłaty próbnej sprawdź poprawność wpisanych informacji o koncie bankowym. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Płatności” kliknij Ustawienia płatności.
 3. Kliknij link Formy płatności z boku strony.
 4. Znajdź swoje konto bankowe i sprawdź, czy wszystkie dane są poprawne.
 5. Kliknij odpowiedni link: Informacje o koncie bankowym są poprawne
  1. Skontaktuj się z bankiem, aby sprawdzić, czy na koncie nie ma ograniczeń uniemożliwiających korzystanie z płatności automatycznych. Bank może nazywać tego typu płatności poleceniami zapłaty.
  2. Jeśli masz pewność, że Twoje konto bankowe umożliwia płatności automatyczne, skontaktuj się z nami i poproś o ponowne przesłanie wpłaty próbnej.
  Dane konta bankowego są nieprawidłowe

  Dodaj jeszcze raz konto bankowe jako nową formę płatności. Aby to zrobić:

  1. Na stronie Formy płatności kliknij Dodaj nową formę płatności.
  2. Wpisz informacje o formie płatności i w lewym dolnym rogu kliknij Podstawowa, by zapisać ją jako podstawową formę płatności.
  3. Kliknij Zapisz.
  4. Poczekaj, aż otrzymasz wpłatę próbną na konto, które właśnie zostało dodane, a następnie zweryfikuj tę wpłatę.
  5. Możesz później usunąć nieprawidłowe konto bankowe, klikając kolejno link Formy płatnościUsuń.
Wejdź na konto Google Ads

Uwaga

Nie udało nam się rozpoznać Twojego kraju rozliczenia.

Aby wyświetlić informacje dotyczące polecenia zapłaty dla swojego kraju, kliknij powyższe menu. Za jego pomocą możesz też zapoznać się z informacjami dotyczącymi polecenia zapłaty dla innych krajów.

Jeśli nie widzisz swojego kraju na liście, oznacza to, że nie obsługujemy w nim polecenia zapłaty.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem